633 URMAS EELMÄE

633 URMAS EELMÄE

Ettevõtja

Miks?

 

Tahan luua Eestit, kus on au sees ökoloogiline mõtleviis ja säästev suhtumine loodusressurssidesse.  Kus ühiseid ressursse hoitakse vastutustundlikult ning tulevikku suunatult. Kus hoitakse ka järeltulevatele põlvedele metsi, rabasid ja veekogusid.

 

Kuidas?

 

Kogukond

Väga oluline on tugevdada kogukondlikkuse põhimõtteid, kus kodanikud vastutavad oma riigi, iseendi ja endast nõrgemate eest. Selleks tuleb luua meeskonnapõhine võrgustik nii asulates kui maal, soodustada kodanikualgatust ja anda kohalikule tasandile rohkem otsustusõigust.

Haridus

Kool tuleb muuta õpilasesõbralikumaks, kuhu minnakse hea meelega, mitte kohustuslikus korras. Omavahelise võistlemise asemel tuleb pöörata rohkem tähelepanu hoolivuse, koostöö ja loovuse arendamisele.

Oluline on pärandkultuuri edasiandmine ja  kogukonna ja looduse eest hoolitsemine.

Majandus

Senine mudel tuleb ümber korraldada, et majanduse areng lähtuks eelkõige ühiskonna huvidest, mitte üksikisiku kasumiahnusest. Keskenduma peab loodust taastavale majandusele, kus ei kasutata põllumajandusmürke ega saastata keskkonda. Selleks on vaja:

  • elavdada mikro- ja väikeettevõtlust soodsama maksukeskonna loomisega,
  • toiduainejulgeolekuga seoses hoogustada väikepõllupidamist ja loomakasvatust,
  • energiajulgeolekuga seoses arendada kombineeritud küttesüsteeme, et iga piirkond suudaks vajadusel iseseisvalt hakkama saada,
  • Metsanduses kehtestada raierahu (15.04-15.07) ja piirata metsa raiemahtu.

Urmas Eelmäe

Sündinud olen Keilas 1964. aastal. Elan Keelva külas, Lääne-Harju vallas. Haridustee: Peale Tallinna 8. Keskkool,i lõpetasin Kaarepere Sovhoostehnikumi metsatehnikuna ning Eesti Humanitaarinstituudi ajaloo eriala. Tallinna Ülikoolis läbisin ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja koolituse, Tallinna Ehituskoolis pottsepa eriala. Rahvusvaheliselt olen ennast täiendanud regionaalarengu ja väikefirmade turumajanduse valdkonnas. 1997 DAAD stipendiaat Götingeni ja Berliini Ülikoolis.

Oluliseks tööks ajaloolasena oli Liivimaa vanema riimkroonika tõlkimine ja kommenteerimine, avaldati trükisena 2005. 2004-2007 töötasin Harjumaa Muuseumi vanemteadurina ja 2001-2003 Tallinna 37. Keskkooli ajaloo- ja ühiskonna õpetajana.

Alates 2008. aastast olen eraettevõtja, OÜ Ahjumeister juhatuse esimees ja pottsepp.

Kontakt: aldur007@gmail.com

 

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee
Kontakt
Meediale