Millisest Eestist unistab eestlane? Kui ta suleb silmad ja kujutleb end ideaal-Eestisse, siis milline see on?

Arvame, et…

… esmalt tuleb tema silme ette kodukoha loodus – mustikametsad ning kivised rannakarjamaad, rabajärved, seenelkäik iidsete kuuskede all, rändrahnud, lapsed jooksmas kadakate vahel.

… siis liigub mõte sinna, kus on kodukoht. Kiviaiad ja õunapuud, viljapõld, külakiik. Kogukond, sõbrad, mõttekaaslased.

… edasi siseneb eestlase mõte tema kodumajja, kus on tema pere, kus on mõnus ja hubane ning kus ta saab kiire interneti ja töökindlate tehniliste vahendite abil teha kõike eluks vajalikku: kaugtööd, pangatehinguid, tellida kaupu ning osaleda oma riigi juhtimises.

Nagu teada, on eestlase lemmikpaik paksus metsas, veekogu ääres, keset linna ja kiire internetiga.

Selle pärast me soovimegi…

… mahedat ja nutikat ökoriik Eestit, kus ökoloogiline mõtlemine on võimendatud digitaalsete vahenditega ning igaühe jaoks on oluline pühendada ennast ja oma aega kaaslastest ning loodusest hoolimisele.

… Eestit, kus haridus, omakultuur ja leiutamist toetav õhkkond arendavad inimese loovust, huve ja võimeid nii, et kasvaks tugevad ning targad inimesed.

… kogukondlikku ning üksteisest hoolivate inimeste Eestit, kus kodanikud vastutavad oma riigi, iseendi ja endast nõrgemate eest, kus keegi ei pea muretsema ning kus keegi ei ole hüljatud.

… keskkonnast hoolivat ning põliskultuuri austavat Eestit, kus hinnatakse puukallistamist enam kui rahakallistamist ning kus luuakse maailmas unikaalseid inim-, tehnoloogia- ja keskkonnakoosluste lahendusi.

… tarkade ja loovate inimeste Eestit, kus teadlased ja arendajad üheskoos leiutavad uusi võimalusi majanduse ning ühiskonna edendamiseks säästvalt, mitte raiskavalt.

… loodust taastava majandusega Eestit, kus ei kasutata põllumajandusmürke ja pole puupõllundust, vaid iga lisaväärtust loov tegevus muudab paremaks nii keskkonna kui ka kogukonna toimimist.

… hajutatud energeetika, väiketootmise ning mahemajanduse Eestit, kus iga piirkond suudab vajadusel iseseisvalt hakkama saada.

… Eestit, mis ei sõdi metsadega, veevarudega, loomaliikidega, kus ei saastata üksikisikute rikastumise nimel keskkonda, vaid kus hoitakse meie ühiseid ressursse vastutustundlikult ning tulevikku suunatult.

… Eestit, kus on hea, julge ja rahulik elada ning kus jätkub puhast vett ja toitaineterikast mulda veel mitmetele järeltulevatele põlvedele, kus saab hingata männimetsaõhku, ujuda rabajärves ja käia seenel veel paljude aastate pärast.


 
LIITU MEIEGA

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee