Ehitisregister on suur must auk

Väga suur osa riigiga suhtlemiseks loodud portaale on Eestis tehtud riigihangete toel, mis tähendab, et need portaalid ei tööta. „Ehitamise alustamise teatis tagastati läbi vaatamata kuna see sisaldab vigu.“ Ahha, aga milliseid vigu, seda EHR igaks juhuks taotluse...

Ettevõtjate kohustus andmeid mitmekordselt esitada

Kõik ettevõtjad satuvad varem või hiljem kokku kohustusega esitada statistikaametisse oma ettevõtte kohta andmeid – töötajate arv, töötasu, valdkond milles tegutsetakse, käive. Kõik see info esitatakse ju nagunii igakuiselt maksuametile. Sama probleem tekib ettevõtjal...

Projekti tööde ruumiline mittekattumine teiste tegevustega

Eesti Teadusagentuur eraldas 3. aastaks projektile rahastuse. Kui kunagi lähteülesannet koostati, siis tehti rahastaja poolt ettepanek, kas saaksme töid ühildada mõnede teiste samas kohas tehtavate töödega, mida rahastatakse muudest allikatest. Ikka selleks, et raha...