Kõige olulisem on paberile kirjapandu

EL eraldas uuringuteks raha. Igast tegevusest tuleb aru anda, et oleks ikka selge – taotluses esitatud ülesanded on täidetud. Kui mõelda, siis on see isegi arusaadav soov. Kahjuks aga ei ole aruandes oluline mitte sisuline tulemus – töö tagajärjel on valmis saanud...
Tööajatabeli täitmine ei ole abikõlbulik

Tööajatabeli täitmine ei ole abikõlbulik

Palun eemaldage tööajatabelist* töö kirjeldus “Tööajatabeli täitmine”. Tööajatabeli täitmine ei ole abikõlbulik ning seda ei rahastata ELi projektist. *Paljud Euroopa Liidu projektid ja rahaeraldused vajavad toetuse saamiseks tööajatabelite täitmist. Ilma...