Teaduskoja tekkimine on ajastu märk. Alt-üles põhimõttel, koostoimeliste võrgustike võrgustikel, põhinevad tänapäeval edukad algatused ja liikumised. Selles suunas näeme ka Eesti teistes toimevaldkondades kasvu- ja arenemisruumi.

Eesti teadlaskogukonna ühiskondlik aktiivsus ongi olnud liiga kaua killustatud. Eesti teadlastel pole olnud tõhusat osalusdemokraatlikku organisatsiooni, mis seoks omavahel üksikteadlased, teadusasutused ja teadusmahukad ettevõtted koostöiseks koosluseks. Osalt võib see olla ka põhjuseks, miks teadus- ja tõenduspõhine mõistuse hääl pole pääsenud piisavalt maksvusele ühiskonnas ja riigis oluliste otsuste tegemisel.

Seetõttu loodame, et vastloodud Teaduskoda suudab tuua uue kvaliteedi teaduspõhise ühiskonnakorralduse arendamisse Eestis. Poliitilise ühistegevuse platvormina soovime seista hea selle eest, et Haridus- ja teadusministeerimumi kaudu liikuvad avaliku sektori otseinvesteeringud teadusesse oleks vähemalt 1% SKPst ning tervikrahastus oleks vähemalt samas määras riigi kaitsekulutustega. Lubame seista selle eest, et avalik sektor oleks tulevikus eeskujuks mõtestatud teadusinvesteeringute tegemisel. Selle juures näeme Teaduskojas arvestatavat partnerit vastavasisulistes aruteludes ning neile järgnevates riigieelarvelistes rahastusotsustes.

Haridus, teadus- ja kunstiloomevaldkonnad ning innovatsioon on Eesti riigi iseseisvuse aluslõimedeks, millele toetudes kasvab nii jätkusuutlik majandus kui eestimaalaste heaolu. Jätkusuutliku ning allhankestaatusest võimalikult vähesõltuva, nutika ja maheda majanduskeskkonna kujunemisel on teadusmahukal ettevõtlusel omakorda võtmeroll. Teaduskoda saab siinkohal toimida lisaks probleemipüstitaja rollile ka lahendusi loovate koosluste ergastajana.

kontakt
Anzori Barkalaja,
Elurikkuse erakonna algataja
+372 5139760

Jaga seda elurikkust ka teistega!