672 TEHO PAULUS

672 TEHO PAULUS

Pensionär

Olen sündinud 05. mail 1957 Põlvas. Töötanud spordipedagoogina.

Miks?

Olen seisukohal, Eesti tuleviku jaoks on tähtis oluliselt tõsta investeerimist meie
inimkapitali, et tagada meie põhiseaduslike eesmärkide täitmist, seda eriti meditsiinis, laste üld- ja huvihariduses.

Pean vajalikuks rakendada isikumandaadiga demokraatiamudelit Riigikogu valimistel
ning omavalitsuste iseseisvuse ja otsustusõiguse tõstmist võrdseks partnerluseks keskvõimuga. Pean väga tähtsaks Eesti ilusa ja unikaalse looduse säilitamist järeltulevatele põlvkondadele.

Kuidas?

  • Meditsiin 9% SKPst, nagu teistes põhjamaades. Vastasel korral ei ole meil 20. aasta pärast arste; arstide keskmine vanus on hetkel 53 aastat.
  • Huviringid lastele tasuta. Aitab kaasa lõimumisele ja tervislikele eluviisidele.
  • Üksikisiku tulumaks progresseeruv, 70% keskmisest palgast maksuvaba.
  • Riigikogu valimistel on Eesti üks ringkond ning 101 enim häält saanud kandidaati on valitud riigikogusse.
  • Tegelik omavalitsuse reform, kus on arvestatud kõikide Eestis elavate inimestega, toetudes põhiseaduse §12.
  • Võrdsed tingimused haridusele, arstiabi, sotsiaalabi, olenemata inimese elukohast.
  • Kaotan 120 000st riigi töökohast 30 000, mis kuuluvad poliitilistele funktsionäridele. Sellega saame kokkuhoidu poolteist miljardit.

Arvan et nii ilusat loodust kui Eestis on vähestes riikides ja sellepärast peame me seda säilitama.

Kontaktid: tel 56257353

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee
Kontakt
Meediale