671 TAUNO JÜRGENSTEIN

671 TAUNO JÜRGENSTEIN

Hüdrobioloog

Miks ja Kuidas?

Praeguse lääneliku ühiskonnakorralduse mudeli jätkusuutmatus viib varem või hiljem oluliste korrektiivideni nii selles, kui kahjuks kogu biosfääris Maal. Tõenäoliselt on just elukeskkond see, mis esimesena järele annab ja pealesunnitud ühiskonnamuutus on selle vältimatu tagajärg. Kuid meil on veel võimalus sellist apokalüptilist arengut ennetada ja hakata juba praegu liikuma kestliku ühiskonnamudeli suunas. Selleks on kahtlemata üksteist toetavad ja sidusad kogukonnad, kellel peab olema suurem õigus otsustada neid puudutavate küsimuste üle. Olgu need siis majanduslikud, sotsiaalsed või loodusressursse puudutavad. Senine tsentraliseerimise trend tuleb ümber pöörata ja selle apologeetide hirmust kohapealse kodaniku rumaluse ees saab üle inimesi ja kogukondi harides. Toetades neid nii teaduse, parimatest praktikatest õppimise, kui esiisade tarkuse taasleidmise läbi.

Samamoodi tuleb inimesele endale anda tagasi õigus paljude teda puudutavate asjade üle otsustamisel. Ei saa pädevaks pidada suhtumist: „Küll hooliv riik teab, mis sulle hea on.” Selliselt kasvatame vaid känguva vaimujõuga inimtõugu ja liigume orwelliku ühiskonna kursil. Käskudelt-keeldudelt ja 100%-liselt kohustuslikkuselt on vaja liikuda põhjendatud erandite lubamiseni isegi pealtnäha „siledates” asjades nagu näiteks passiivmajad või kasvõi kaugloetavad arvestid. Inimesel peab olema õigus teha temasse endasse puutuvaid valikuid, kuni need ei kahjusta kedagi teist. Minu ideaalühiskond pole karistus-, vaid on usaldusühiskond.

Ainus kestlikkuse tee on tegelikult mahetootmine, säästlik ja taastumist võimaldav ressursikasutus ja sinise majanduse lahendused. Mitte keerukad ja kavalad GMO-d koos kõige kaasnevaga, suurema mastaabiefekti antav odavus, majanduskasvu vale või ammugi mitte edasine globaliseerumine. ERE kantav „nutikas maheriik” saab siin olla suure strateegilise teetähise rollis. Selle vastu saab pea igat kavandatavat seaduseelnõud või otsust kaaluda, küsides: kas see on strateegiaga kooskõlas või mitte? Aitab see meid sel teel edasi või on detailides peituv saatan kavalalt vaipa alt tõmbamas? Üle ega ümbert ei saa teatava osa olemasoleva seadusandluse üle vaatamisest sellestsamast strateegiast lähtudes.


Kes?

Olen sündinud 1973. aastal Pärnus. Kasvanud nii linnaserva tööstus- ja piirimaastikel, kui mööda jõeääri ja rabasid kolades ning selle kandi metsades ja rannaroostikus elu uurides. Esimene kõrgharidus on EBS-ist, mil arvasin, et hästi elamiseks on vaja rikkaks saada. Hiljem selgus siiski, et südame järgi käidav tee toidab mitmes mõttes rohkem ja teine kõrgharidus on loodusteaduste alalt Tartu Ülikoolist ning magistrikraad Maaülikoolist.

Aastast 2004, mil asutasime mõttekaaslastega SA Eesti Forell. Olen tegelenud jõgede ja vee-ökosüsteemide taastamise ning paisude mõjude vähendamisega. Teinud mõned aastad teadust lõhilaste kudealade uurimisel. Osalenud arvukates projektides nii uuringute, planeerimise, elluviimise, kui järelevalve etappides. Neist on palju ilusaid lugusid, ent kroonijuveeliks võib mastaabi tõttu seni siiski lugeda Sindi paisu, mille langemise heaks töötasin aastaid puhtast missioonitundest. Juhtus nii, et ühelt maalt võttis riik selleks koguni palgale. Bürokraatia, vaatamata kenasti korrapärasele sissetulekule, pole aga mind kunagi kaua suutnud innustada. Tänaseks tegutsen vabakutselise hüdrobioloogina ja saan nautida olulistes asjades sisuliste teemade lahendamist.

Isegi lühiülevaade minust poleks täielik, kui jätaksin mainimata, et vaevalt mõni aasta peale looduse kaitsmise ja taastamisega alustamist jõudsin äratundmisele, mis tänase ERE-gi jaoks üht baasmõistmist kujutab. Nimelt, et loodusel taastuda aitamine on küll vajalik ja väga tänuväärne, ent kuni ei muutu looduse katkiminemise juurpõhjus – inimene, ei muutu pikas perspektiivis kuigipalju. Sealt peale olen teadnud, et minu üks missioone on tegeleda inimesega. Mõistes teda, aidata tal leida teed iseenda juurde. Sest endaga tasakaalus, julgelt südame järgi elav ja oma ego ületav inimene teeb alati õigeid valikuid, mis ei saa olla halvad kellegi teise, kaasaarvatud looduse, meie elu eeltingimuse jaoks. Olen harinud end selleks transpersonaalses psühholoogias, hüpnoteraapias ja tegelenud paljude vaimsete praktikatega. See on teekond, mis kestab terve elu.

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee