639 SILJA REEMET

639 SILJA REEMET

Ehtekunstnik, ettevõtja

 

Olen sündinud Tallinnas 10.10 1969.  Elukoht on Hiiumaal. Kahe lapse ema.

Hariduse sain Tallinna 20. Keskkoolis ja Tallinna 15. Kutsekoolis. Alustasin restaureerijana Vormsi kirikus, edasi töötasin aastaid vabakutselisena klienditeenindajana, hotelli administraatorina Hiiumaal.

2012ndal aastal lõpetasin pool aastat kestnud  ettevõtluskoolituse Tartus. Hakkasin rohkem huvi tundma esivanemate pärandi vastu, uurima vanu sümboleid, nende tausta. Sellise arhailise teemaga sobis kõige paremini luumaterjal ning seda teed olen ka jätkanud. Praegu ongi minu põhitegevus luuehete valmistamine tellimuse järgi  ning müümine põhiliselt laatadel, veidi ka kauplustes. Teen ka koolitusi, tutvustan inimestele luutööd, abiks inimene, kes räägib sümbolite maailmast. Kuna praegu olen Eestis ainuke, kes midagi sellist teeb, koolitused jätkuvad, sest huvi on suur, samuti plaanin järgmisel aastal ka näitust.

Läbi oma töö annan väikese panuse ökoloogilise jalajälje vähendamiseks, taaskasutades materjale, mis muidu lihtsalt visataks ära kui kasutuskõlbmatu.


Miks?

Ma arvan, et nii väikeses riigis, nagu Eesti, ei tohiks  lõhe rahva ja riigijuhtimisaparaadi vahel nii suur olla nagu praegu. Exceli tabelid ning ümmargune statistika pole tegelik reaalsus.

Võetakse vastu otsuseid, mille suhtes rahvas on selgelt eitaval seisukohal. Mille vastu on allkirju kogutud, pikette korraldatud. Valitsus on seatud oma riigi, oma kodanike huve kaitsma. Riik pole loodud ametnike ja valitsuse jaoks!


Mida?
 

  • Kuna Eesti on nii väike, siis on paratamatul tihedalt põimunud poliitilised ning ärilised huvid. Sellest tingituna on palju onupojapoliitikat ning otsuseid ei võeta tihtipeale vastu üldiseid huve arvestades, vaid pannakse need teenima kitsa ringkonna huve. See olukord peab muutuma.
  • Sotsiaalsfäär ei toimi ja on pehmelt öeldes hull; puuetega inimeste olukord muutub aina keerulisemaks. Riigipoolsed toetussummad on naeruväärsed ning  ka nende saamiseks tuleb läbida bürokraatiarägastikke ning pidevalt tõestada: “ EI, mul pole see puuduv jalg tagasi kasvanud!“. Abi meie ühiskonna nõrgematele liikmetele on alla igasugust arvestust.
  • Nagu kõik eestlased, valutan ka mina südant meie metsade olukorra pärast. Need on ju MEIE metsad – sinu ja minu ja tema! Olen küsinud inimestelt, kas nemad tunnevad isiklikult mingit kasu sellest, et meil raiutakse meeletu tempoga ning kusagil liiguvad miljonid eurod.  Keegi ei tunne seda, pigem tunnistatakse, et aina raskem on tõusvate hindade ja maksudega toime tulla ning „palgavaesena“ inimväärset elu elada. Muutma peaks ka seda, et iga metsatükki peaks vaatama siiski eraldi, mida raiuda, mida mitte. Tuleks kehtestada nulltolerants lindude pesitsusajal toimuvate raiete suhtes, see on kuritegelik ja hoolimatu!
  • Meditsiini olukorda ning arstiabi kättesaadavust tuleb muuta, sest see puudutab meid kõiki. Elame olukorras, kus meid sunnitakse kunstlike järjekordadega kasutama tasulist meditsiini. Me oleme maksnud oma maksud ,kuid kui vajame arstiabi, kuuleme mitmekuistest järjekordadest. Tasuline arstiabi on aga kohe võimalik. MIKS??

Mina väidan, et need järjekorrad on teadlikult, kunstlikult tekitatud, et sundida inimesi kasutama tasulist meditsiini. Kui inimene ei saa kiirelt abi, järgnevad tihti tüsistused, töövõime langeb ning olukord võib lõpuks muutuda ka eluohtlikuks. 

Eestis on tööjõulist rahvast niigi vähe järgi jäänud, igatühte peaks hoidma!

 

Kontakt: siljareemet@gmail.com, puu.galder@gmail.com


www.facebook.com/galderehted
www.instagram.com/galderehted/

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee
Kontakt
Meediale