606 RIINU LEPA

606 RIINU LEPA

Ettevõtja

Olen viimase 13 aasta jooksul teinud oma elus teadlikult valikuid luua taastavaid ja loovaid ettevõtmisi ja projekte, et anda enda panus jätkusuutliku maailma loomisele. Olen sotsiaalne ettevõtja ning sotsiaalse ettevõtluse arendaja Eestis läbi Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku käivitamise.  Külalislektorina EBSis, TLÜs ja TÜ Pärnu Kolledžis olen seda teemat ka tudengitele tutvustanud. Tegutsen koolitaja- ja lektorina jätkusuutliku ettevõtluse ja majanduse teemadel ning oman magistrikraadi ärijuhtimises. Olen seotud ökokogukondade liikumisega, olles üks ökokogukonna Väike Jalajälg asutajatest. Kogukonnad on minu jaoks nagu väikesed ühiskonna mudelid, kus jätkusuutlikke lahendusi saab väikesel skaalal proovida ja valideerida.

Miks?

Minu jaoks on kõik ERE eesmärgid väga olulised. Taastava ringmajanduse loomine on üks kriitilisemaid muutuseid, mis  lääneühiskonnas aset peaks leidma, kui soovime siin maakeral rohkem kui mõned kümned aastad mõnusalt elada.

Mida?

Kogukondlikkus ja alt-üles  toimiv otsustamine ja juhtimine on möödapääsmatu muutus selleks, et eestlased oleksid tõeliselt oma maa hoidjad ja haldajad. Iga kogukond peab saama võimaluse määrata oma alal toimuvat, hoolitseda oma kogukonnaliikmete eest ja kaitsta oma looduskeskkonda. Eelduseks kogukondlikule iseseisvusele on julgeolek. Energia, toidu ja vee julgeolek on iga kogukonna baasturvalisuse eelduseks. Paraku on tänases Eestis kogukondade selline iseseisvus üsna kehval järjel.

Minule südamelähedane eesmärk on ka paindliku ja mitmekesise haridussüsteemi loomine. Olen viimase nelja aasta jooksul loonud oma väikesesse kogukonda Gaia Kooli klassi. See klass on oma individuaalse lähenemisega õpilastele, paindliku tunniplaaniga ning liitklassina väga sarnane neile õpikogukondadele, millest riikliku haridusstrateegia 2030 loojad räägivad. Taolisi uuenduslikke väikseid klasse ja koole on Eestis juba mitmeid, kelle kogemusest ja praktikast õppida. Soovin, et meie haridussüsteem toetaks ja looks üha enam paindlike arengukeskkondade loomist lähtuvalt õppija vajadustest ja võimalustest. Individuaalõppe selgem juriidiline reguleerimine ning uuenduslike õppemetoodikate laiem tutvustamine ühiskonnas oleks esimesed olulised sammud.

Kuidas?

Elurikkuse Erakonnaga liitusin motiveerituna teadmisest, et tegelikult on inimkonnal kõik vajalikud töövahendid ja oskused juba olemas selleks, et päriselt elada looduse ja kõige elavaga kooskõlas, mitte ohustades tulevate põlvkondade elu võimalikkust. Erakonnana koos liikudes on nende meetodite tutvustamine ehk fokusseeritum ning nähtavam kui seni minu tegevus on võimaldanud. Ühe taolise töövahendina ongi näiteks ERE-s praktiseeritav otsedemokraatia, kui oluline paradigma nihe detsentraliseeritud poliitika suunas. Soovin, et kõik Eesti inimesed võtaksid teadlikku vastutust oma elu kvaliteedi ja elukeskkonna eest läbi kogukondliku ühistegevuse. 

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee