605 RIINA SOONE

605 RIINA SOONE

Ettevõtja

Olen sündinud ja elan Põhja-Tallinna linnaosas.

Hariduse sain Tallinna Tehnikaülikoolist, mille lõpetasin keemiainsenerina. See on andnud hea põhja, millele elu on täiendavalt teadmisi ja kogemusi lisanud.

Minu huviorbiidis on inimene ja ühiskond ja see, mida on vaja, et olla terve ja õnnelik ning oma elukeskkonnas tasakaalus. Huvialad on loodus ja inimene, pärimuskultuur, herbalistika. Valdan mitmeid inimest nii füüsiliselt kui ka vaimselt toetavaid teraapia- ja enesejuhtimise meetodeid. 

Minu kogemustepagasis on mitmete vaimse arengu ja meditatsioonipraktika koolituste organiseerimine. Olen tõlkinud, toimetanud ja välja andnud raamatuid. Olen väikeettevõtja.

Mul on kaks täiskasvanud tütart. Kui lapsed olid kooliealised, olin ametis Tallinna Vaba Waldorfkooli pidava MTÜ ja kooli juhtimises. Gaia haridusprogrammi raames osalesin ökokogukondade loomise ja juhtimise kursusel. Suure kirega tegutseme koos perega esivanemate maadel vana talumajapidamise taastamistöödel. Maailmas ringi reisides olen aru saanud, et Eesti on eriline paik, mida peame väga hoidma. Ma usun, et me saame oma maa ja inimeste heaks asju palju paremaks korraldada.

Miks?

Elurikkuse Erakonna programm Eestist kui nutikast maheriigist on paegusel ajajärgus ainuvõimalik lahendus. ERE on rahvaalgatus ning selle taga olevad inimesed tegutsevad südametunnistuse sunnil. Kokku on tulnud sügava loodustunnetusega, ideedega, teadmiste ja oskuste ning tahtega inimesed. Meil on, mida anda nii Eesti kui kogu maakera hüvanguks. Muutust poliitilisel tasandil on väga vaja.

Oleme inimkonnana lõputut kasvu taga ajava majandusega jõudnud ökoloogilise katastroofi lävele. Praegu tormame pimeda gnuukarjanana kõik koos kuristiku poole. Meie joogivesi ja söök sisaldab taimekaitsemürke ja inimesele kahjulikke lisaaineid, mis pikemas perspektiivis kahjustab inimeste tervist. Rahvas on valitsejatest ja valitsemisest võõrandunud, neid ei kaasata ja nad ei usu, et nende arvamus ja hääl loeb.

Mida ja kuidas?

 • Riik on inimeste jaoks. Poliitikud on rahva poolt konkreetset tööd tegema palgatud sulased. Praegu on sulane saanud tähtsamaks kui peremees. Otsedemokraatia aitab tuua inimesed otsustamise juurde. Eestlane on täna paremini haritud, kui kunagi varem Eesti riigi ajaloos. Usaldame teda, ta suudab ise oma riiki juhtida. Oleme nutiriik, kõigil on arvuti ja ID kaart, mis võimaldab elektroonilise platvormi kaudu riigijuhtimises osaleda. Seisame otsedemokraatia ja rahva riigi juhtimisse kaasamise eest. Osalist otsedemokraatiat kasutab oma juhtimises praegu Šveitsi riik.

   

 • Riigikaitset tuleb hakata ümber mõtesatama palju laiemalt. Riigikaitse alla mahub lisaks otsesele riigi kaitsmisele ka rahva tervis, sotsiaalne kaitstus, kultuuri kestmine, vee-, toidu-, õigus-, küber-, ja energiajulgeolek. Seisame riigikaitse mõiste laiema käsitluse eest ja eriti rahva tervise eest. Riigikaitse juures on oluline kogukondlikul ja isiklikul aktiivsusel põhineva tegutsemise soodustamine.

   

 • Väikeettevõtluse toetamine ja inimeste nutikusel põhineva ettevõtluse soodustamine maksude kaudu, maksusoodustused teatud palga tasemeni. Ringmajanduse ja sinimajanduse riiklikul tasandil soodustamine.

   

 • Haridussüsteem õppijakeskseks, elukestva õppe soodustamine ja toetamine, et avastada ja arendada andeid nii noorte kui vanemate hulgas. Haridusliku mitmekesisuse soodustamine ja toetamine.

   

 • Luban, et kõikides otsustes püüdleme puhtama looduskeskkonna poole, et mitte kahjustada Eestit ja planeet Maad. Viime ellu majandusmuudatused, mis ei maksustaks nii palju inimesi ja väikeettevõttei, vaid suurettevõtteid ja jätkusuutmatut ressursside kasutamist.

   

 • Kiiremas korras tuleb Eestis keelustada taimekaitsemürkide kasutamine,sest nende  kahjulik kantserogeenne toime on nüüd juba ka teaduslikult tõestatud.

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee