665 REIN LEPP

665 REIN LEPP

Ettevõtja

Sündinud 17.05.1969.a. Lõpetanud Mõniste Põhikooli ja Varstu Keskkooli. Lõpetanud Tartu Ülikooli loomaökoloogia erialal. Abielus. Peres on kolm last.

Füüsilisest isikust ettevõtja. Alates 1991. a oman väikeettevõtet Leppkolga talu. Ettevõte tegeleb hetkel hobusekasvatuse, rohusöötade tootmise ja metsamajandusega. Aastatel 1998 -2004 töötasin Võrumaa Keskkonnateenistuses jahinduse ja liigikaitse peaspetsialistina. Olen olnud tegev Võrumaa Masinaühistu, Võrumaa Jahimeeste Seltsi ja Võrumaa Talupidajate Liidu juhatuste liikmena. Võrumaa Talupidajate Liidus olen lühiajaliselt töötanud liidu esimehena.

Ajavahemikus 1996 -2017. a olen neljal korral olnud valitud Mõniste vallavolikogu liikmeks. Kahel valimisperioodil olen täitnud volikogu esimehe kohustusi. Varasemalt mõnda poliitilisse parteisse ega erakonda ei ole kuulunud.

Pean ennast oma kodukoha, Mehkamaa, patrioodiks. Nooremana olen tööpraktika ja kogemuste omandamise eesmärkidel elanud ja töötanud mujal maailmas, väga kaunites looduskeskkondades. Siiski ei ole ma kunagi tundnud, et sooviksin püsivalt elada kusagil mujal, kui Eestimaa lõunatipu metsade keskel.

Olen maaettevõtja põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas. Korduvalt kuulunud kohaliku omavalitsuse volikogusse, tahan seista kolme tendentsi vastu:

  • inimeste võõrandumine maaelust ja loodusest;
  • meie inimeste kui kodanike võõrandumise riigist;
  • Eesti eri piirkondade majandusliku arengu ebaühtlus. Liiga lihtsasti võtab võimust arvamus, et linnastumine on loomulik.

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee
Kontakt
Meediale