664 REIN EINASTO

664 REIN EINASTO

Emeriitprofessor


Eesti looduse, rahvuse, keele ja kultuuri kestmiseks vajame
mahekultuurset mõtte- ja elulaadi, eelduseks – inimese ja Looduse harmoonia, mis senise vabamajanduse elukorras on viinud looduse planetaarse rüüsteni, süveneva vägivallani, elukeskkonna reostuseni üle taluvuse piiri (antropotseen), ähvardab ökokatastroofiks paisuda. Arengu eeldus looduses ja ühiskonnas on ELURIKKUS – mitmesugusus looduses, kodumaastike ja rahvuskultuuri omanäolisus. Inimene on Looduse osa, ta liigitunnus – vaimsus, selle tegevuse tulem – kultuur.

Mahekultuur kannab kahte süvatähendust. Mahe on eelkõige puhtus mitte ainult põllul ja toidus, vaid ka vaimses keskkonnas, loodu hoidmine, hoolivus, emalikkus, vägivallatus, ilumeel. Kultuur on süvakultuur – hinge südametunnistus, ja kõrgkultuur – loomingu meisterlikkus, professionaalsus.

Mahekultuursesse Eestisse jõudmiseks vajame:

 • Kultuuri ülimuslikkust kõigis eluvaldkondades.
 • Ökosotsiaalsete piirangutega sinist mahemajandust.
 • Suurushullustuse (Rail Balticu otseprojekti, metsarüüste, suurpõllunduse kasvu, suurlinnastumise) peatamist.
 • Pärandkultuurilise haja-asustuse, üksiktalude süsteemi taaselustamist.
 • Rahvusmaastike ja pühapaikade kaitse alla võtmist.
 • Suurpõldude ribadeks lõikamist; põldude vahele looduslike õites heinamaade loomist mesilastele jt putukatele.
 • Mürgiste taimekaitsevahendite keelustamist.
 • Lageraie piiramist, püsimetsandusele üleminekut.
 • Kaevanduslubade väljaandmist ainult koos kaevetööde lõpetamise tähtaja ja külale puhkemaastiku projekti esitamisega.

Me vajame, et:

 • Vaim võimustuks, võim vaimustuks.
 • Maakogu kujuneks Riigikogule võrdväärseks partneriks!

Jaan Eilart on öelnud:„Et saada iseendaks kultuuris, nii nagu looduses, on tarvis aega ja omaetteolekut. Alles siis saame kogutut jagada rahvaste suhtlemise ja kultuurivahetuse igijäävusse”. Tammsaare on korduvalt väitnud: „Vähem Euroopat, rohkem meid endid!” ja mõtiskleb: „Sinililled ei valeta, aga päristõde on kivides”.

 

Rein Einasto

 • Sündinud Tartus 7.07.1934, geoloogiaprofessor, paevana, keskkonna-aktivist; 
 • lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli 1957;
 • teaduste kandidaadi kraad 1979 Leningradis, väitekiri Kaarma paekivi tekkeloost;
 • 1957-2003 TA/TTÜ Geoloogia Instituudis teadur;
 • 1990 Eesti Vabariigi Riigikantselei teaduskonsultant;
 • 1991 – 1996 Paekivitoodete Tehase teaduskonsultant;
 • 2002 – 2014 Tallinna Tehnikakõrgkooli professor, edasi emeriitprofessor.

Uurimisalad: Eesti ja naaberalade paekivi tekkelugu, taasväärtustamine ja kasutusvõimalused. Rahvuskivi idee algataja, paekivi tekkekeskkonna settimismudelite looja. Üle 580 teadusliku, populaarteadusliku ja publitsistliku artikli. Elulooraamat „Nähtust ja tehtust” 2009. Eesti Geoloogia Seltsi ja Eesti Looduskaitse Seltsi auliige. Eesti Rooma Klubi liige. 

Artiklid: 

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee