08.01.2019

Tallinn

Elurikkuse Erakond mängib läbi selle, mille eest poliitikud on hoiatanud. Rail Balticu trassi rahvahääletust ettevalmistav debatt on alanud.

Sellest nädalast avanes Elurikkuse Erakonna (ERE) poolt korraldatud debatt Rail Balticu võimaliku trassikoridori osas. Kõigil kodanikel on võimalik ID-rakenduste kaudu esitada oma argumenteeritud seisukoht ning anda kas poolt- või vastuhinnang ja kommentaar kaaskodanike püstitatud argumentidele. Kolm nädalat kulgenud debatile järgneb rahvahääletus samas keskkonnas. Rahvahääletus toimub ajavahemikus 28.01.-03.02.19. Debati- ja hääletuskeskkond leitav aadressil https://kodanik.elurikkuseerakond.ee/et/topics/077b201e-ae38-46ed-b44c-3bf4d8cc0b37
Ühe aktsioonina seoses lähenevate valimistega viib Elurikkuse Erakond läbi rahvahääletuse kaua kirgi kütnud Rail Balticu projekti osas. ERE poolt kasutataval digitaalsel hääletusplatvormil Citizen OS on nüüdsest võimalik väidelda ja hiljem hääletada Rail Balticu rajamise riikliku plaaniga seonduvalt kolme küsimuse osas.

  1. Kas toetad Rail Balticu rajamist mõnele olemasolevale trassile?
  2. Kas toetad Rail Balticu rajamist valitsuse planeeritavale trassile?
  3. Kas loodusele ja ühiskonnale suurt mõju avaldavate projektide elluviimise peaks otsustama rahvahääletusel?
    Iga osaleja saab oma argumendi esitada üks kord. Teiste mõtteid lugeda, neid hinnata ja kommenteerida saab kogu debatiperioodi vältel. Lisaks on inimese jaoks, kes leiab, et oma isikliku arvamuse kujundamiseks on tal informatsiooni liiga vähe, debatikeskkonda kogutud rohkelt taustamaterjali: viiteid ilmunud artiklitele nii valitsuse poolt planeeritava trassi pooldajatelt, kui vastastelt ning linke teemat puudutavatele sõnavõttudele raadio- või telesaadetes. Kuna platvormil kaasalöömine pole enda isikut tuvastamata võimalik, usuvad korraldajad, et rahva arvamusavaldused saavad olema protsessi edasiviivad ning rahva tahet selgelt kajastavad. Hääletuse korraldajad loodavad osavõtjatelt viisakat väljenduslaadi ja südamega suhtumist, sest Eestimaa on meie kõigi kätes.

Hääletuse tulemused avaldame 04.02.2019

„Otsedemokraatia on uus võimalus lõhestunud Eesti kokku liita ning võim ja rahvas taas teineteisele lähemale tuua. Kutsume kõiki püstitama oma poolt ja vastu argumente ning ka teiste väiteid lugema. Tehkem seda viisakalt, täpselt, ilma kedagi solvamata ning seeläbi näitame oma lugupidavat suhtumist ka erinevate arvamustega kodanikesse. Me kõik elame siin riigis ning me peame üksteisega arvestama, et koostööd teha,“ ütles ERE asutajaliige TLÜ vanemteadur Mihkel Kangur

“Kui me tahame tõepoolest saada riigiks, kus inimestel on hea elada, siis on isiklik vastutusevõtmine ühiskonna arengu eest hädavajalik. Vastutamise ja osalemise juurutamiseks on otsedemokraatia asendamatuks tööriistaks,” lisas ERE kaasasutaja, loodusehoidja ja Gaia Akadeemia eestvedaja Toomas Trapido.

Elurikkuse Erakonna jaoks on olulised viis põhiteemat, mille eest erakond eelkõige seisab: elurikkust hoidev ja taastav majandus, kaasaegne ja rikastav haridus, kõikehõlmav julgeolek ja kindlustunne ning kogukondlikkus ehk hajus riik ühelt, ning alt-üles toimiv ja tõhus riik, teiselt poolt. Selle teostumiseks on muuhulgas vaja luua uus süsteem, kus otsustusõigus riigis kuulub kõigile vastutustundlikele inimestele.

Lisalugemist läbiviidava Rail Balticu trassi rahvahääletuse aktsiooni tausta, motiivide ja korraldajate kohta leiab huviline https://elurikkuseerakond.ee/rail-baltic-rahvahaaletus/

 

Jaga seda elurikkust ka teistega!