Head teekaaslased! Loodusteadlase silmis riik on rahva jaoks, inimese heaoluks. Aga meil?

Inimene on ainult väike osa Loodusest, tema liigitunnuseks on vaimsus. Vaimse toimimise tulem, inimarengu siht, on kultuur. Majandus on vaid vahendi rollis, et kultuurselt elada. Inimene ei saa enam olla kõigi väärtuste mõõt, selleks saab olla vaid Looduse ja Inimese ökosüsteem, meie harmooniline kooslus. Looduse arengu alusväärtuseks on eluvormide mitmekesisus. Ühiskonna arengu eelduseks on elurikkus – paikkonna looduse omanäolisus ja eripäraste rahvuskultuuride mitmesugusus, mitte üheülbastumine üleilmastumises.

Rahvusriik on loomulik ökosüsteem, mida suurriigid – vägivaldsed impeeriumid – ei ole. Üleilmastumise faas on möödumas. Alanud on eraldumise, kogukonnastumise faas – eeldus selleks, et kindlustada inimkonna loomulik isereguleeruv tasakaaluline arenguprotsess – ning säilitamaks eripäraste paikkondade looduse ja rahvuskultuuride eripalgelisust. Jaan Eilart on sõnastanud: „Et saada iseendaks kultuuris, nii nagu looduses, on tarvis aega ja omaetteolekut. Alles siis saame kogutut jagada rahvaste suhtlemise ja kultuurivahetuse igijäävusse”.

Iseseisvad rahvusriigid on pool-looduslikud ökosüsteemid ja võiksid saada uue looduslähedase maailmakorra aluseks. Selleks vajame puhtust mitte ainult põllul ja toidus, vaid kõigepealt mõtetes ja tunnetes – vaimses keskkonnas. Vajame hingetoiduks metsavaikust, aga meil mets tapetakse… Hinge vägi väljendub pühaduses, aga meil lõhutakse looduslikke pühapaiku…

Vajame paigavaimu ja kodutunnetust, kus Isamaa on rahvuse kodu. Vajame seisatamist järelemõtlemiseks, enesesse jõudmiseks, aga meid sunnitakse aina kiiremini ja kiiremini kihutama raudteel.., maanteel.., eluteel..,

Vajame SUURUSE-HULLUSTUSE peatamist!

Gigantism on suurte väljasuremiste eelõhtu olnud läbi aegade, nii looduses kui ühiskonnas. Kõik väga suured (ürgvähilised, saurused, impeeriumid) on välja surnud. Väikesed (vähid, sisalikud, väikerahvad) – suudavad ka suurtes muutustes edasi elada. Vajame mittevajalikust loobumist, majandusvabaduse öko-sotsiaalseid piiranguid, aga meile pakutakse reklaamiga ülesköetud liigtarbimist! Vajame vägivallatust, aga meile pakutakse vägivallafilme – koolitulistamise koolitust! Vajame Hegeli dialektikat, arenguõpetust, Schweitzeri kultuuri-eetikat! Kus need on? Vajame õiglust, aga kus on õigusriik, kui kodanikuühendustel puudub isegi kaebeõigus riiklike kuritegude väljatoomisel? 

Me vajame öko-Eestit. Me vajame mahekultuurset EestitEestil on head eeldused olla eeskujuks – esimene mahekultuurne riik maailmas. Eeldusel, et vaim võimustuks ja võim vaimustuks.

Tammsaare on väitnud: „Vähem Euroopat, rohkem meid endid!”

Tänan, olen rääkinud.

 

Rein Einasto

Kõne Riigikogu saalis üritusel: RIIK KUI KUNSTITEOS: Loomeliitude ühispleenumist 30 aastat. Pühapäeval, 15.04.2018. (artikli jaoks toimetatud)

Jaga seda elurikkust ka teistega!