27.03.2019

Rõuge vald

Riigikohtu kollegium edastas täna vastuse Elurikkuse Erakonna kaebusele Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse osas, kus Elurikkuse Erakond nõudis e-häälte ülelugemist. Riigikohus otsustas, et Vabariigi Valimiskomisjoni toimingud olid seaduspärased, kuid juhtis tähelepanu asjaolule, et elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise reeglid tuleks sätestada selgemalt õigustloovates aktides.

„Nüüd me siis saime teada, et tegelikult ei ole võimalik e-hääletamise tulemusi kontrollida, sest seadus seda lihtsalt ette ei näe,“ võttis Artur Talvik vaidlusaluse teema kokku.“Me täname Riigikohust nende tehtud töö ja põhjaliku selgituse eest, nüüd saab vast ka laiem avalikkus aru, et asi pole ainult krüpteerimises, miksimises ja häälte lugemises, vaid süsteemi viga algab juba seadusandlusest, mis on nii tehtud, et keegi ei saakski kunagi teada, mis seal arvutis tegelikult toimub. See ei ole läbipaistev, see ei ole tagantjärele kontrollitav ja järelikult see ei ole ka usutav süsteem. Üks erakond on alati saanud palju e-hääli, sai seda ka sel korral ja meie tahtsime kontrollida, kas kõik on ikka õige. Seda meile ei võimaldatud, sest seaduses sellist võimalust pole. Kui Valimiskomisjon ise tahab, siis ta võib hääli üle lugeda küll, aga huvitatud osapoolel pole seda õigust nõuda ja kõvakettad lähevad nüüd hävitamisele, mis tähendab, et isegi kui kunagi saaks need seadused korda, siis ka tagantjärele me ikkagi teada ei saa, kas tänavused tulemused olid õiged või mitte. Õigusriigist on asi ikka väga kaugel minu arvates.“

„Me oleme viimaste kuude jooksul korduvalt juhtinud tähelepanu erinevatele asjadele, mis Eestis demokraatia arengut ja selle jätkusuutlikkust takistavad,“ ütles Elurikkuse erakonna juhatuse liige Lauri Tõnspoeg. „Me rääkisime kautsjonist, mida nomenklatuuri parteid võtavad koos kopsaka igaastase riigitoetuse summaga riigikassast ja mille uued erakonnad peavad ise välja käima. Me rääkisime 5% künnisest, mida pole vaja, sest sellega hirmutatakse valijaid etableerunud parteidele hääli andma, sest „teistel pole ju lootustki!“ Kautsjon ja 5% valimiskünnis dubleerivad teineteist, need on kaks sarnast takistust, kus määravaks saab ikkagi raha. Me rääkisime ERR-i nõukogu otsusest, millega vaid täisnimekirja, ehk 62500 eurot kautsjoni maksvad erakonnad said valimisdebattidesse ETV kanalil. Me rääkisime, et e-hääletuste tulemusi pole võimalik kontrollida ja seegi sai täna kinnituse. Meie riik on juhitud kindlusesse, vallikraavid on vett täis lastud ja sild üles tõstetud, et need kes on sees, oleksid igavesti kaitstud. See ei ole enam demokraatlik riik, kus rahval on oma hääleõigus, sest me ei tea, ega saa kontrollida, kelle poolt ta oma hääle andis.“

Lisainfo:

Lauri Tõnspoeg
lauri@elurikkuseerakond.ee
+3725121281

Jaga seda elurikkust ka teistega!