26.06.2019

Rõuge vald

Elurikkuse Erakond toetab Euroopa Liidu ülemkogul välja käidud eesmärki kliimaneutraalse majanduse tagamiseks Euroopa Liidus 2050. aastaks ning taunib Eesti valitsuse vastutustundetut käitumist, mille tulemusel Eesti koos kolme Ida-Euroopa riigiga ei võimaldanud selles olulises küsimuses saavutada konsensust.

Euroopa Liidu kliimaneutraalse majanduse eesmärk, mis on seotud konkreetse ja mitte liiga kauge aastanumbriga – st, 2050 – ei ole vaid Euroopa Liidu, aga ka Eesti pikaajalistes rahvuslikes huvides.

Klimaatiliste tingimuste muutused on ennekõike ohuks elusloodusele. Taimede ja loomade kohanemisvõime tõusvate temperatuuride ning muutuvate niiskusrežiimidega on erinev. Inimtegevuse tõttu on lõhutud ka liikide levimiseteed pagualadele. Ohustatud pole mitte ainult maismaaelustik, aga ka ookeanide vee hapestumise ja soojenemise tagajärjel on ohus ka maailmamerede elustik. Inimese elu on aga seotud ülejäänud maa elustikuga, nii nagu ei tule muutuva kliimaga toime metsikud taimed ja loomad, muutub ühel hetkel kliima sobimatuks ka kodustatud liikidele.

Kuid inimtekkeline kliimamuutus põhjustab lisaks keskkonnaohtudele Eesti jaoks ka mitmeid julgeolekuohte, seda nii sise- kui välisjulgeolekus. Need võivad väljenduda nii kasvavas arvus kliimapagulastes, mille kõrval senine pagulaskriis kahvatub, kui ka meie NATO liitlaste kaitsevõime nõrgenemises, sh tulenevalt looduskatastroofide sagenemisest ning nende tagajärgede likvideerimisega seotud kulutustest. Kliimamuutust kui vahetut julgeolekuriski on kinnitanud ka USA Kaitseministeerium oma 2014. a raportis.

Lisaks seab Eesti, nüüdseks juba rahvusvahelist tähelepanu pälvinud käitumine Euroopa Liidu ülemkogul, kahtluse alla Eesti tõsiseltvõetavuse ja maine ÜRO Julgeolekunõukogu eelseisva liikmena. Meenutame, et ÜRO Julgeolekunõukogu kampaania käigus külastasid Eesti esindajad riike, kelle jaoks kliimamuutus on juba täna eksistentsiaalne oht – Vanuatu, Fidži jt. Nendel visiitidel väljendas Eesti president empaatiat riikidega ning mõistmist kliimamuutusest kui rahvusvahelisest julgeolekuohust. Kas nüüd, kus Julgeolekunõukogu koht käes – võimalik, et osaliselt nende samade riikide häälte abil – võib hakata torpedeerima Euroopa Liidu püüdlusi kliimaneutraalse majanduse suunal?

Elurikkuse Erakonna hinnangul peaks diskussioon Euroopa Liidus ja ka Eestis olema mitte selle üle, kas Euroopa Liit peaks saama kliimaneutraalseks 2050. aastaks, vaid kas see võiks toimuda juba varem. Mihkel Kangur: „Juba Riigikogu valimiskampaanias ütlesime välja, et Euroopa Liit ja Eesti võiks saada kliimaneutraalseks 2035. aastaks; see on jätkuvalt meie erakonna seisukoht. Euroopa parlamendi valimistel pakkusime välja lahenduseks luua finantsinstrumendid ökosüsteemide taastamiseks nii EL territooriumil kui ka selle mõjualadel. Looduslikult toime tulevad ökosüsteemid on parim vahend süsiniku sidumiseks atmosfäärist ja katstroofilise keskkonnakollapsi ära hoidmiseks.“

Elurikkuse Erakond teeb seega Eesti valitsusele ettepaneku ümber vaadata seisukoht EL kliimapoliitika eesmärkide osas ning ühineda EL enamusega, kes toetavad kliimaneutraalset Euroopa Liitu hiljemalt 2050. aastaks.

Lisainfo:
Mihkel Kangur
+372 529 9075
mihkel.kangur@tlu.eel

Jaga seda elurikkust ka teistega!