17.04.2019

Rõuge vald

 

Elurikkuse Erakond liitub kodanikuühenduste Eesti Metsa Abiks (EMA), Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) ja loomade eestkoste organisatsiooni Loomuse ühise pöördumisega keskkonnaministri poole, et üldise raierahu perioodil hoida pesitsevaid linde ja poegivaid loomi.

Metsaraie pesitsus- ja poegimisajal on eluslooduse suhtes hoolimatu ega krooni inimkonna tegusid. Aastatel 1984-2016 on Eestis metsaga seotud linnuliikide arvukus vähenenud keskmiselt 0,5% ehk 60 000 linnupaari võrra aastas. Raietööd häirivad ohustatud linnuliikide pesitsust ja häiringute tõttu võivad linnud pesakohast lahkuda ja pesaehituse pooleli jätta.

Mõistlik on järgida esivanemate tarkust, mis väärtustab ja hoiab keskkonna liigirikkust, mis on meile eluks vajalik. Arvestada selle loomulike rütmide, liikide elutsüklitega ja toetada kasutusele võetava puidu kvaliteeti läbi raiete planeerimise väljapoole kevadist intensiivse kasvu perioodi.

 

Jaga seda elurikkust ka teistega!