21.10.2019
Pressiteade

20. oktoobril toimusid Türil Elurikkuse erakonna sügiskärajad. Arutluse all oli erakonna hetkeseis ja tulevased tegevused valimiste vahelisel perioodil. Leiti, et Elurikkuse erakond oma alt ülesse toimiva kaasaegse horisontaalse juhtimissüsteemiga on Eestis unikaalne ja pakub seega alternatiivi kõikidele praegustele erakondadele. Leiti ka, et seoses kogu maailmas plahvatuslikult esile tõusnud keskkonnateemadele on Elurikkuse erakonna Nutika maheriigi ideel suur poliitiline perspektiiv. Otsustati otsida oma liikmete hulgast inimest, kes hakkaks erakonna sõnumite parema levimise nimel ja toimkondade töö abistamiseks igapäevaselt tööd tegema. Otsustati jätkata ka koostööd eelkõige parlamendi väliste erakondadega.
Kärajatel võeti vastu ka ühisavaldus Kataloonia toetuseks. Erakonna kombe kohaselt suunati see avaldus kõikidele liikmetele hääletamiseks. Avalduse poolt hääletas 59 ja vastu 2 hääletamisel osalenud liikmetest. Avaldus tõlgitakse ka katalaani keelde.
Avaldus lisatud:
Elurikkuse Erakonna üldkogu ühisavaldus.
Rahumeelsete Kataloonia poliitikute ja kodanikuaktivistide vangistamine ja politsei jõhker vägivald meeleavaldajate vastu Kataloonias ei vasta demokraatiat ja inimõigusi austava Euroopa põhimõtetele. Me mõistame hukka Hispaania keskvõimu ja politsei käitumise Kataloonias. Kutsume Hispaania keskvõimu üles lõpetama kohe vägivald meeleavaldajate vastu, vabastama katalaanidest poliitvangid ja asuma kiiremas korras dialoogi Kataloonia poliitiliste liidritega olukorrale rahumeelsete lahenduste leidmiseks.
Elurikkuse erakond seisab nn alt-üles demokraatia eest. Sellest tulenevalt peame tähtsaks  rahvaste enesemääramisõigust. Ka katalaani rahval peab olema enesemääramisõigus. See, mis kujul nad seda teostada soovivad, olgu nende endi otsustada.
Türi, 20.10. 2019
Kontakt: Helen Orav
Tel: 515 8379
Ingliskeelne toetusavaldus

Statement of the General Meeting of the (Estonian) Richness of Life Party

Imprisonment of peaceful Catalan politicians and citizen activists and brutal police violence against the demonstrators in Catalonia is not in conformity with the European principle of the respect of democracy and human rights. We denounce the action  of Spanish central government and police in Catalonia. We urge the central government to stop immediately violence against the demonstrators, to release the political prisoners and to initiate a dialogue with political leaders of Catalonia to find peaceful solutions to the situation.

The Richness of Life Party fosters the bottom-up democracy and therefore considers important the right of self-determination for all peoples. Also Catalan people do have the right to the self-determination. It is up to Catalan people to decide in which form to carry it out.

Türi, 20 October 2019

Katalaanikeelne toetusavaldus

Declaració de l’Assemblea General del Partit de la Riquesa de la Vida (Elurikkuse Erakond, Estònia)

L’empresonament de polítics i activistes de la societat civil a Catalunya i la violència policial brutal contra els que protestaven contra aquest empresonament no és quelcom que sigui conforme al principi europeu del respecte per la democràcia i els drets humans. Denunciem l’acció del govern central espanyol i així com l’acció policial a Catalunya. Instem al govern central espanyol a aturar immediatament la violència contra els manifestants, a alliberar els presos polítics i a iniciar un diàleg amb els líders polítics de Catalunya per tal de trobar solucions pacífiques a aquesta situació.

El partit Riquesa de la vida (Elurikkuse Erakond en estonià) impulsa la democràcia participativa  i per tant dóna importància al dret a l’autodeterminació de tots els pobles. També els catalans tenen el dret a l’autodeterminació. Correspon als catalans decidir en quina forma cal dur-ho a terme.

Jaga seda elurikkust ka teistega!