19.02.2019

Rõuge vald

Eesti riigiametnikud ei kaitse metsi piisavalt isegi kaitsealadel ega Natura 2000 võrgustikus.

Paberitel paistab kõik väga ilus, aga riiklik kaitse metsale ei pruugi tegelikkuses mingit kaitset pakkuda. Tihti näeme, et kaitsealadel antakse ametlik luba tegevusteks, mille tagajärjel mets rüüstatakse ja tulemus on hullem kui mõistlikult majandatud metsas väljaspool kaitseala. Ühte kaitsealal rüüstatud metsa näidet tutvustab linnuvaatleja Mati Kose videos, mis filmitud Soomaa rahvuspargis händkaku kunagisel pesitsusalal. Kaitsealal on maamaks väiksem kui väljaspool kaitseala, lisaks makstakse metsaomanikule Natura metsa toetust, millega hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu, kuid ometi on siin kinnistu kogu mets rüüstatud viisil, mida mõistlik metsaomanik oma metsas ei tee. Eestis on nõudlus puidu järgi juba sedavõrd suur ja isegi kaitsealadel olevad metsad on üha suurema raiesurve all, siis nüüd on rahva käes otsustamise koht: kas me jätkame samal kursil või teeme midagi oma metsade kaitseks. Mida kauem venitame metsarüüstamise peatamisega, seda kehvemaks muutub metsade võime täita oma ainuomast rolli ökosüsteemis ja seda suurema majandusliku probleemi me valime endale juba lähitulevikuks.

Mullu andis Keskkonnaamet kinnistule, mis asub poole kilomeetri kaugusel Soomaa rahvuspargi keskusest ja kus oli fikseeritud III kategooria kaitsealuse liigi händkaku elupaik, ametliku loa ulatuslikeks raieteks ja seda kõige tundlikuma pesitsusaja alguses. Soomaa rahvuspargi piiranguvööndis on metsade majandamine põhimõtteliselt lubatud. Kinnistu omanik müüs raieõiguse edasi metsafirmale, kes otsustas kogu kinnistult raiuda nii palju puitu kui sai, rikkudes raiet tehes nii metsamulda kui ka mitmeid raietööde reegleid. Euroopa Liidu looduskaitsepõhimõtete järgi ei ole Natura 2000 võrgustiku alade kahjustamine lubatud, mistõttu ei tohiks Keskkonnaamet mingil juhul anda luba sellisteks raieteks alal, mis on kaitsealuse liigi elupaik. Seda enam, et kõnealuse kinnistu omanik saab Natura metsa toetust, mille eesmärk on kompenseerida loodukaitse tõttu saamata jääv tulu. Keskkonnaministeerium pole EL-ga liitumisest saadik teinud vajalikke seadusandlikke piiranguid ega andnud piisavat kaalutlusõigust lubasid menetlevatele ametnikele. See Soomaa rahvuspargis olnud händkaku kodu on hävitatud ja nii väheneb iga päevaga liigirikkus Eestis isegi kaitsealadel asuvates metsades.

https://www.youtube.com/watch?v=B7davGkeaX0

Lisainfo

Mati Kose
tel. 523 6926
mati.kose@gmail.com

Rainer Kuuba
tel. 5333 0408
rainer.kuuba@gmail.com

Jaga seda elurikkust ka teistega!