615 PIRET RÄNI

615 PIRET RÄNI

Keskkonnaaktivist, illustraator ja lastekirjanik, kunstnik, kuraator, fotograaf, graafiline disainer

Miks?

Minu jaoks on Elurikkuse Erakonna puhul tähtis, et me saame rääkida teadlaste erakonnast, teadmistepõhisest ökoriigist, teaduspõhistest haridusuuendustest ning teadlaste koostööst kogukonnaaktivistidega. Eri valdkondi uurivad spetsialistid on kokku kogunenud, et panna oma tarkused kokku ning arendada ühiselt Eestile uuenduslikku tegevuskava, uut Suurt Lugu – visiooni Nutikast Maheriik Eestist, väikesest innovaatilisest imest, mis saaks olla eeskujuks tervele maailmale.

Ühiskonnas on vajadus uue suure narratiivi järele ning Elurikkuse Erakond näeb võimalust luua see narratiiv teadus- ning kogukonnapõhise uuendusliku sinimajandusliku ökoriigina.

 

Mida?

Mina näen Elurikkuse erakonna arengusuundades kolme olulist teemat:

  • kogukonnapõhisus ja inimesekesksus,
  • nutikas, teaduspõhine ja innovaatiline sinimajandus,
  • elu võimalikkuse säilitamine.

Kogukondade teema lõimib nii hariduse, majanduse kui laiapõhjalise julgeoleku ehk sotsiaalvaldkonna. Kogukonnast kõneldes räägitakse inimestest, tasandist, kus inimesed jõuavad üksteist tunda ning teineteisele tuge pakkuda. Kogukonnad omakorda saavad grupeeruda alt üles, kuni on hõlmatud kogu territoorium ning moodustub riik. Ka majandusmudelid peavad välja kasvama kogukonnavaatest. Kui majandustegevusi korraldatakse nii, et kogukonnas on kõik soovijad seotud, kõik saavad panustada ning ei teki heidikuid, lahendub suur osa sotsiaalprobleemidest.

Nutikas maheriigis elavad targad inimesed – oluline on hariduse ning loomingulisuse jõustamine, et kastist välja mõtlemine oleks kõigile loomulik ja seeläbi oleks ka maailma kiire muutumise ajajärgul võimalik leida lahendusi meid ees ootavatele probleemidele.

Tänu nimele Elurikkus on hea võimalus rääkida elust. Tähtsustada elu võimaldavate ökosüsteemide hoidmist ning parendamist ning anda uut sisu mõistele heaolu – siduda see lahti majanduslikust rikkusest ning täita mõtestatuse rikkusega. Elu kaitse, maailma tervisest inimese terviseni!

 

Kuidas?

Kõiki tegevusi peaks katma sinimajanduslik vaade, et ei tehta mitte vähem halba, vaid rohkem head. Majandusüksused peaksid tagama, et ühisvara seisund oleks majandustegevuse tagajärjel esialgsest pigem parem kui halvem. Ka inimsüsteemid peaksid tagama, et kogukonnas õitseks õnn ja rõõm, st heaolu kasv toimiks üksikisiku kuuluvustunde läbi.

Kogukondlik õlatunne on oluline. Sama olulised on isikuvabadused, inimõigused, kõigi heaolu, vaesuslõksust väljumine, laiapõhjaline kõigile avatud tervishoid jne.

Vaid vabad ja terved inimesed moodustavad toimiva, kõiki kaasava kogukonna.

 

Miks valida just Elurikkuse Erakonda?

Elurikkuse Erakond pooldab uuenduslikku ökoriiki, keskkonnakaitset, sinimajandust, inimeset väärtustavat haridust, teaduse toetamist ning kogukonnapõhist ühiskonda.
Elurikkuse Erakonna algatusgrupp on pannud paika olulised arengusuunad ning otsustanud luua loo Nutikast maheriik Eestist. Seda suurt lugu luues peab lahti laskma vanadest poliitsõnadest ja -ideedest. Peab mõtlema, mida me tegelikult tahaksime ja unistama suurelt, suunaga tulevikku. Vaatama peab ettepoole, hoolimata sellest, et võimalikud prognoosid on väga hirmutavad. Ökoloogid ütlevad, et võimalus inimkonnana ellu jääda ning Eesti 200. juubelit tähistada on alla 1%.

Mida on vaja teha, et inimese eksistents maakeral oleks võimalik ka tulevikus? Mida vajab tuleviku inimene?

Need on olulised küsimused, millele vastamise nimel me peaksime suutma oleviku kemplemised kõrvale jätta ning üheskoos leidma võimaluse selle üheprotsendise ellujäämisvõimaluse otsimiseks.

 

Piret Räni

Olen keskkonnaaktivist, illustraator ja lastekirjanik, kunstnik, kuraator, fotograaf, graafiline disainer.

Lõpetasin 1998. aastal Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia erialal ning olen loonud arvukalt lavakujundusi Eesti teatrites. 2002. aastal kaitsesin Eesti Kunstiakadeemias Vabade kunstide magistrikraadi. Aastatel 1994–2011 tegutsesin aktiivselt kunstnikuna, viljeldes eeskätt kontseptuaalset lavastusfotograafiat ning graafikat. Aastatel 1994-2012 olen olnud mitmete kunstirühmituste ([mobil]galerii, Naiskunstnike Laulu- ja Mänguselts Puhas Rõõm,  Infotankistid) eestvedajaks. 2007 aastal andsin välja satiirilise kunstnikuraamatu „21. sajandi aabits. Värvi ise: analfabeetiku teejuht reklaamitud seksismi mõtestavatele radadele”. Olen kirjutanud ning teinud illustratsiooni laste seiklusjutule „Näuliine nunnikute külas“ (2013). Joonistuste kogumik “Ugrilase värviraamat” (2017) on Soome-ugri ilmapildi graafiline käsitlus.

 

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee
Kontakt
Meediale