ESINUMBER VALIMISRINGKONNAS NR 9 – JÕGEVA- JA TARTUMAA

651 PEETER LEPISK

651 PEETER LEPISK

Ettevõtja, koolitaja

Miks?

Minu peamiseks kireks on osaleda protsessis, kus enda kaotamise teel olev inimene on otsustanud oma inimlikkusega uuesti ühendust saada. Tean kui räsiv on kellegi eest seistes vastase rünnaku alla sattununa tunda, et seljatagune on tühjaks jäänud.

Ei ole haruldane see, et heade kavatsustega inimene kaotab manipulatsioonide, ahvatluste ja vaimse terrori mõjul oma olemuse ning nõustub vormuma „normaalseks“ poliitikuks. Endast palju tugevama jõu mõju all olles on hädavajalik osata sealt regulaarselt välja tulla ja ennast uuesti tervikuks vormida.

Kuidas?

Ma ei sobi poliitikuks. Vähemalt mitte praegu. Samas ei saa ma jääda kõrvaltvaatajaks, kuna tajun enda rolli inimeseks olemise toetajana. Kõige rohkem võib minust abi olla inimesena, kes seisab eesliini selja taga ja on kohal, kui tuleb aeg rääkida päris asjadest.  Eriti nende jaoks, kelle südame kutseks on hoida oma maad ja rahvast, keelt ja kultuuri  ning kõike muud, mis peaks olema püha. Elurikkuse  aktiivi hulgas neid on.

Tarkus ja rumalus on laotunud üle kogu maa, ainult osake sellest satub rahvaesindajate kätte. Vähe on neid, kes tänasel päeval ei ole seda mõistnud. Ikkagi teeb vahel kurvaks ja vahel kurjaks see, kui proovitakse jätta olukorrast  ühekülgset muljet, lootuses, et see on hea tõde küll ja nagunii teine pool ei saa aru.

Kui järjest elutähtsamad küsimused nõuavad kiireid vastuseid ja ressursid kipuvad ammenduma, on viimane aeg võtta kasutusele kollektiivne tarkus. Lahenduseks on kodanikuplatvorm, kus iga liige saab avaldada arvamust ja anda oma poolt- või vastuhääl kõigis otsustamisele tulevates küsimustes. Tulemuseks on jagatud tarkus, mis sisaldab tunduvalt rohkem asjakohaseid vaatenurki kui esindaja üksi on võimeline nägema.

Sisemiseks tulemuseks iga osaleja jaoks on vastutustunde ja eneseusu kasv, mis toob kaasa suurema teadlikkuse ning see  omakorda aitab märgata oma varjatud nõrkusi ja tugevusi.

Tähtsam kui „õige“ tõde, on tasakaal erinevate tõdede vahel.

Kes?

Õppinud olen mehhaanikainseneriks ja inimeseks olemise uurijaks, töötanud kolhoosis farmiinsenerina ja hoidnud kolmteist aastat elus maakaupluste ketti. Tudengipõlves teenisin lisaraha diskorina. Sellest ajast on jäänud külge komme veeretada oma meeles muusikat ning  leida kõiksugu lugudele tähendusi ja seoseid. Üksteist viimast aastat on peamiseks huvialaks kollektiivse tarkuse avastamine koos MTÜ-ga Lektoorium. Ärksameelsust ja energiaharjutusi õpetan ka Tartu Rahvaülikoolis.

Igapäevaelus on minu jaoks tähtsal kohal tasakaalu leidmine ja olemasolevate vahendite säästlik kasutamine. Olen uhke oma pere ja lähedaste üle. Suhete ülesehitamine on hindamatuks abiks oma sügavama olemuse teadvustamisel, omaksvõtmisel ja avardamisel.

Kontakt  www.lektoorium.ee

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee