631 PAAVO EENSALU

631 PAAVO EENSALU

Tõlkija, koolitaja, kogukonnatundja

Miks?

Näen Elurikkuse erakonda kui võimalust osaleda parema homse kujundamisel.

Kuidas?

Teistest erakondadest eristab seda eelkõige viis, kuidas poliitikat kujundatakse ehk osalusdemokraatial põhinev platvorm Citizen OS ja vastav grupitarkust austav maailmavaade, mis võimaldab kõigil soovijatel seisukohtade ja otsuste kujundamisel kaasa rääkida, mitte ei pakuta tarbimiseks ladviku tagatubades sündinud läikivas pakendis “valmisseisukohti”. See on justkui põlisrahvaste tuhandete aastate vältel äraproovitud juturingi-põhiste koostöövormide viimine ühiskonna tasandile. See on üks võimalik toimiva ja vastutustundliku kodanikuühiskonna toimimise mudel, mis võiks leida ühiskonnas väärilist tähelepanu. See võimaldab igaühel midagi reaalselt ära teha, mitte jääda igavesti jõuetusse, kuid mugavasse viriseja positsiooni.

Usun, et inimkonnal on aeg tervikuna täiskasvanuks saada, otsustama  ja enda järelt koristama hakata.

Paavo Eensalu

Olen sündinud 12.12.1977 Võrus, mul on kaks last ja kogu oma teadliku elu olen otsinud vastuseid küsimusele, kuidas on võimalik elada harmoonias iseenda, teiste inimeste ja loodusega. See otsing on mind viinud väga huvitavatele radadele ja nüüdseks olen välja jõudnud ökokogukonda Väike Jalajälg (alates 2014) Mõisamaal, kus minu uudishimu köidab eeskätt jätkusuutlike inimsuhete ja grupiprotsesside uurimine ja kujundamine ehk kuidas luua ühes ühiskonna katselaboris tõeliselt koostööpõhist kultuuri, mida saaks ka laiemalt kasutusele võtta. Me pole selles üksi – usun, et maailmas üha rohkem hoogu koguv kogukondade liikumine on inimkonna üks võimalik toimiv tee tulevikku.

Arvan, et meie lastel on võimalus nautida elamisväärset elu ainult siis, kui teeme inimkonnana läbi kvalitatiivse hüppe, mis on juba õnneks toimumas, mille õnnestumine aga oleneb igaühest meist.

Usun, et pessimism ei tasu ära, sest igal probleemil on alati mitu lahendust, milleni jõudmine vajab grupitarkuse usaldamist ning koostööoskusi. Näen probleeme võimalustena sisemiseks kasvamiseks. Usun, et iseendast alustades saame positiivselt mõjutada ka maailma, sest oleme inimestena eeskätt (koos)loojad, osa loodusest, mitte pelgalt ressursside tarbijad.

Mind on vorminud õpingud-uuringud järgmistes valdkondades: vägivallatu suhtlemine, biosensoorne psühholoogia, permakultuur (PDC sertifikaat), Zegg foorum (läbiviija), sotsiokraatia, draakoniunistamine, ökoehitus, kaasav juhtimine, sinimajandus, jooga ja meditatsioon.

Tallinna Pedagoogikaülikoolis omandasin 2002. aastal infoteaduse eriala. Olen tegutsenud raamatukogu juhataja, kujundaja, helirežissööri, muusiku, tõlkija, toimetaja, fotograafi, videograafi, nõustaja ja koolitajana. Koolitan Gaia Akadeemias täiskasvanuid sotsiaalse ja maailmavaatelise jätkusuutlikkuse teemadel, annan Gaia Koolis lastele käsitöötunde. Kogukonnas elades tegelen veel 101 tööga torutöödest kuni grupiprotsesside juhtimiseni.

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee
Kontakt
Meediale