621 OTT KÖSTNER

621 OTT KÖSTNER

Süsteemiinsener

Mul on IT alane kõrgharidus, hea organiseerimise ja läbirääkimiste oskus, organisatsiooni ja meeskonna juhtimise kogemused. Olen töötanud IT valdkonnas teadurina, arenduse spetsialistina ning praegu infotohnoloogia- ja arenduskeskuses süsteemiarhitektina.

Mida?

Tegelen teadmistega ja loon süsteeme mis aitavad elu paremaks ja turvalisemaks muuta. Käsitlen turvalisuse teemat laiemalt kui vaid julgeolek. Aitan kaasa elamisväärse keskkonna loomisele ka tulevastele põlvkondadele.

Kuidas?

Olen valmis kõigi osapooltega vestlema ja kõiki teemasid sisuliselt arutama. Kuulan sisulisi argumente ja ei lasku emotsionaalsele või demagoogia tasemele.

Lähtun seisukohast, et Riigikogu on seadusandlik kogu, mitte aga poliitikute kummitempel. Otsin sisulisi lahenduse esilekerkivatele probleemidele. Vaatan asju “kastist väljas” pilguga ning süsteemiinseneirina vaatlen seadusandlust kui terviksüsteemi ning leian lahendusi sellest vaatenurgast lähtuvalt.

Arvan et..

Kõik ei ole veel kadunud. Ühiskond ja tehnoloogia on edasi arenenud ning need arengud tuleb rakendada ühiskonna kui tervikorganismi teenistusse. Keskkond ei ole inimesest ja inimene keskkonnast sõltumatu, vaid ühe terviku kaks poolt. Inimese heaolu ei ole võimalik kestvalt tõsta keskkonna arvelt.  

Oluline on, et eesmärgid on selgelt sõnastatud ning tegevused omavad eesmärkidega selgeid seoseid. Poliitikas ja ühiskonnas peab toimima jälgitavuse põhimõte, mis võimaldab siduda tegevused ja kulud sõnastatud eesmärkidega. Ka poliitikute lubadused tuleb muuta jälgitavaks.

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee
Kontakt
Meediale