VÕRO JA SETO KEELED REGIONAALKEELTEKS!

Head võrokesed, setod ja kõik kagueestlased! Käimasoleva võro keele nädala puhul on eriti sobiv välja hõigata ettepanek hakata kavandama võro ja seto keeltele regionaalkeelte staatust oma ajaloolistel levialadel – võro keelele Vana-Võromaal ja seto keelele Setomaal. Teen selle ettepaneku koos mõtte- ja erakonnakaaslaste Airi Hallik-Konnula ja Rainer Kuuba‘ga.

Teatavasti ei pea Eesti riik täna Kagu-Eesti põliskeeli – võro ja seto keelt – omaette keelteks, vaid “eesti keele piirkondlikeks erikujudeks”, lihtsamalt öeldes eesti keele murreteks. Seetõttu ei ole ei võro ega seto keelel ametlikku staatust ega sellest tulenevaid õigusi nende ajaloolistel levialadel: Vana-Võromaal ja Setomaal. Leiame, et selline poliitika ei ole ei teaduspõhine ega toeta nii võro kui seto keele ellujäämist ja arengut. Keeleteaduslikult ei saa võro ega seto keeli pidada põhja-eesti keelel põhineva eesti kirjakeele murreteks: võro ja seto keeled on eesti kirjakeelest piisavalt erinevad, sh morfoloogia (vormiõpetuse), sõnavara ja häälduse poolest.

Mis aga veelgi olulisem: ametliku, näiteks regionaalkeele staatuse ja sellega kaasnevate keeleliste õiguste andmine võro ja seto keeltele annaks jõulise tõuke nende keelte loomulikule arengule nende ajaloolistel levialadel, sarnaselt nagu riigikeele staatus on toetanud eesti keele arengut üle Eesti. Mõned näited: ametlik, näiteks regionaalkeele staatus võimaldaks ametlikku asjaajamist võro keeles Vana-Võromaal ja seto keeles Setomaal – näiteks suhtlemist kohaliku omavalitsuse ja riigiasutustega – ning kohustaks kaasama võro ja seto keele õpet piirkonna koolide õppekavadesse.

Vähetähtis pole ka ametliku staatusega kaasnev märgiline tähendus ja sotsiaalpsühholoogiline mõju – nii võro kui seto keel hakkavad oma traditsioonilistel aladel kandma võrdväärset õiguslikku staatust eesti kirjakeelega, see aga omakorda jõustab selle keele kandjaid ja selle tulemusel neid Kagu-Eesti põliskeeli endid. Samas ei nõrgenda see kuidagi eesti keele staatust, küll aga annab võimaluse senisest rohkem esile tuua meie piirkonna identiteeti ja eripära, mis muuhulgas hoogustab ka pärimuskultuuril põhineva loomemajanduse ja turismi arengut.

Võro ja seto keeltele regionaalkeelte staatuse andmine tõstab Kagu-Eesti keelelist ja kultuurilist rikkust ja seeläbi ELURIKKUST selle kõige laiemas tähenduses. Need on peamised põhjused, miks Elurikkuse erakonna liikmetena Kagu-Eestist kavatseme seista võro ja seto keelele regionaalkeele staatuse andmise eest järgmise Riigikogu koosseisus.

Kui ka Sinu jaoks on võro ja seto keele edasine hea käekäik oluline, on Sul täiendav põhjus, miks tulla Elurikkuse Erakonna liikmeks.

Liitu meiega siin: https://elurikkuseerakond.ee/liitumine/ .

Kui esitad avalduse 10. novembriks, aitad meil kiiremini saada 500 liiget, mis on vajalik selleks, et saaksime oma nimekirjaga Riigikogu valimistele minna ja et arendada praegused ideed tõsiseltvõetavatek seadusandlikeks algatusteks.

Oliver Loode
Airi Hallik-Konnula
Rainer Kuuba

Jaga seda elurikkust ka teistega!