PEAMINISTRIKANDIDAAT JA ESINUMBER VALIMISRINGKONNAS NR 1 – TALLINNA HAABERSTI, PÕHJA-TALLINNA JA KRISTIINE

601 MIHKEL KANGUR

601 MIHKEL KANGUR

Ökoloog, vanemteadur PhD - Elurikkuse erakonna peaministrikandidaat

Olen 43 aastane, hariduselt ökoloog ning töötan teadlase ja õppejõuna. Olen sündinud ja üles kasvanud looduse ja teaduse keskel. Uurinud ligi 20 aastat, kuidas taimkate on Eestis ja Euroopas arenenud koos inimühiskonnaga ning millised on nende vastasmõjud. See kogemus ja teadmised on toonud mind poliitikasse, sest prognoosid, mida avaldatakse teaduskirjanduses, on üha murettekitavamad. Olen püüdnud neist teemadest rääkida läbi arvukate esinemiste meedias, koolides, ühingutes, kuid tunnen, et sellest ei piisa.

Mu peres on kaks last ja ma tahan, et neil oleks vähemalt sama hea elu kui meil praegu.  

Miks?

Asusin sellele teele, sest näen üha tungivamat vajadust muuta inimeste suhet loodusega. Oleme inimkonnana liikumas suunas, kus senised inimese ja looduse vahelised ökoloogilised suhted ei pruugi enam senist heaolu tagada. Me teame kliimamuutustest küllalt palju, kuid vähem on räägitud massilisest liikide väljasuremisest, muldade hävingust ja süvenevast joogivee puudusest. Milliseks muutub maailmakord juhul, kui looduse poolt pakutavad hüved ei suuda enam inimkonda kanda, võime näha praegu Süürias. Me ei saa enam rakendada pehmeid meetmeid, rääkides teadlikkuse tõusust, otsides keskkonnale vähem kahju tekitavaid lahendusi. Me peame leidma lahendused, mis taastavad ökosüsteeme, mille osa me oleme ja meie elus püsimine sõltub justnimelt ökosüsteemide terviklikkusest.

Mida?

Me peame muutma kardinaalselt suhet looduskeskkonnaga. See tähendab looduskeskkonnale vähem kahju tekitavaid majandusmudeleid. Loodusressursside hankimise viisid pole aktsepteeritavad, kuna meil polegi enam keskkonna puhversüsteeme alles jäänud, pole enam, millele vähem kahju teha. See tähendab muutumist konkurentsilt koostööle. See tähendab võrdsemat ühiskonda, kus mitte kedagi ei jäeta maha ja igaühele luuakse võimalus võtta vastutus oma heaolu tagamiseks. See tähendab julgeolekusüsteemide arendamist – puhta toidu, vee ja õhu  julgeolekut, füüsilist turvalisust, mitmekülgset ja arendavat noorust ning väärikat vananemist.

Kuidas?

Läbi seadusemuudatuste:

 • Planeerimisseadus tagasi demokraatlikuks.
 • Keskkonnamõjude hindamise seaduse muutmine nii, et arendaja pilli järgi tantsivate ekspertide hinnangute asemel põhineks keskkonnamõjude hindamine teaduspõhisele ökosüsteemide hüvede tervikarvestusele.  
 • Muudatusi maksusüsteemides. Viiime rohelise maksureformi lõpuni. 
 • Muudame ettevõtete toetussüsteeme enam innovatsiooni ja tarkade lahenduste võimaluste tagamiseks.

   

 • Suurendame teadusrahastust, suurendame riigi rolli innovatsiooni hankijana, muudame riigiasutused eeskujuks teadmusteenuste kasutamisel. Muudame riigi infosüsteeme viisil, kus ettevõtlusega alustaja saab igakülgset ja adekvaatset abi oma tegevusega seotud info kättesaamiseks. 
 • Muudame riigiasutused ettevõtete kontrollorganitest nende nõustajateks, sealhulgas sinimajanduse ehk ökosüsteeme taastava ettevõtluse nõustajaks.
 • Muudame hariduse sisu ja kvaliteeti selliselt, et see suudaks tagada hariduse, mille abil on inimesed võimelised võtma vastutust oma heaolu eest.  
 • Suurendame koolide autonoomsust, säilitades vaid riiklikud kvaliteedikriteeriumid. Tagame õppija individuaalset autonoomiat ja õppimisprintsiipe ning parimate teaduspõhiste õppimiste üldprintsiipe valdavate õpetajate ettevalmistuse suurendamise ülikoolides.

   

Artiklid:

 1. Poliitiku ökoloogiline saabas. KesKus 12.2018
 2. Miks meil on vaja muuta poliitika tegemise viise? 17.11.2018, ERR
 3. Mihkel Kangur: peame valima keskkonda taastava majanduse. 13.11.2018, ERR
 4. Teadus ja tasu. 10.11.2018, Sirp 
 5. Miks ei saa usaldada uuringuid 9.11.2018, Postimees
 6. Mitte keskkonnal pole probleemid vaid inimkonnal. 30.10.2018, Bioneer
 7. Keskkonnatund – Mihkel Kangur. 24.10.18, IDA raadio
 8. Mihkel Kangur “Keskkond”, 18.10.2018, Jaik/Von Krahl/ERR 
 9. Mihkel Kangur: inimkond on suutnud sajandiga muuta ökosüsteemide toimimist sellisel määral, et see hakkab ohustama meie heaolu, 18.10.2018, Alkeemia 
 10. Kuidas seletada metsa rahakallistajale?10.10.2018, Eesti Ekspress 
 11. Prügi metsa all pole lihtsalt kole, vaid ka ohtlik. 11.09.2018, ERR Novaator
 12. Hommik! Mihkel Kangur. 13.09.2018, R2
 13. Teadlane selgitab, mis prügiga looduses juhtub. 10.09.2018 Novaator 
 14. Õpetajate palgatõusust ja töö tasust. 6.09.2018, Postimees
 15. Elurikkuse erakonnal on lihtsam 500 liiget kokku saada kui Eesti 200-l.05.09.2018, ERR
 16. Maailm puhtaks ühe päevaga. 02.09.2018, Põhja-Tallinna Sõnumid
 17. Mihkel Kangur ja Priit Humal: RailBaltiku projekt muutub  üha kallimaks
 18. Ökoloog Mihkel Kangur rääkis plastikust joogikõrte kahjulikusest loodusele. 16.07.2018, Ringvaade, ERR
 19. Teadlane teab: mitte-minu-tagahoovis-suhtumise taga on reaalsed mured. 11.06.2018
 20. Podcast BUUM: mis on sinine majandus & kuidas sellest kasu saada?
 21. Kuidas ma ühekordseid nõusid kasutades langesin rohepesu ohvriks. 4.07.2018, Eesti Ekspress
 22. Biolisandid kütuses mõjuvad keskkonnale katastroofiliselt. 30.05.2018, Eesti Ekspress 
 23. Vakra ja TLÜ teadlane: muinasjutt, et põlevkiviahjudes hakatakse põletama vaid oksi ja kände, pole lihtsalt võimalik 25.05.2018, Eesti Päevaleht
 24. Tallinna lähistele plaanitakse Euroopa suurimat liitiumirikastamise tehast, 24.05.2018, Postimees
 25. Loodus muudab teadlased murelikuks. 18.05.2018, Kroonika
 26. Mihkel Kangur filmist “Roheline vale”: paaris kohas ma poetasin pisara. 14.05.2018, ERR
 27. Looduse ja inimeste vahelised suhted. 04.05.2018, Vasar
 28. Mis ärritab elanikke uusarenduste juures enim? 30.04.2018, Postimees
 29. Teadlaste murekoht – teadmistest pole kasu, kui need ühiskonda ei jõua. 13.04.2018, ERR 
 30. Milleks linnas puud? 02.04.2018, Põhja-Tallinna Sõnumid
 31. Mihkel Kangur kellakeeramisest: ma ei ole valmis loobuma augusti pikematest õhtupoolikutest, 26.03.2018, ERR
 32. Avalikult: miks me kaebame Rail Balticu maakonnaplaneeringute kinnitamise otsused kohtusse, 23.03.2018, Postimees
 33. Väärtuspõhine majandus kui strateegiline paratamatus. 22.02.2018. Avatud akadeemia loeng, TLÜ
 34. Ökoloog esifeministile: lapse sündimise fakt iseenesest ei saa olla keskkonnavaenulik. 16.02.2018, Õhtuleht
 35. Oskuslikult istutatud kõrghaljastus aitab säästa tervist ja küttearvet. 26.01.2018, ERR
 36. Eesti metsad – kas lageraided ja puupõllud on meie olevik ja tulevik? 20.12.2017, ELKS jõulukonverents
 37. Teadlastel on tekkinud pretraumaatilise stressi sündroom – nad näevad tulevat katastroofi, aga midagi teha ei saa. 17.12.2017, Pealinn
 38. Väärtuspõhine ettevõtlus kui strateegiline konkurentsieelis.  28.10.2017 Õigel ajal õiges kohas 
 39. Drapetomaania. Põgeneda ihkavate orjade haigus Eesti metsades. 26.09.2017, Eesti Päevaleht .
 40. Tallinna Ülikooli õppekava saab ülemaailmselt tunnustatud sertifikaadi. 01.09.2017, Bioneer
 41. Ökoloog Mihkel Kangur: Orkaan Irma on midagi enneolematut, suured tormid võivad ohustada ka Euroopat, 01.09.2017, Seitsmesed uudised
 42. Tallinna tark rohelus saagu Euroopale eeskujuks. 07.08.2017, Postimees
 43. Rohelised paluvad presidendil jätta Rail Balticu seadus välja kuulutamata. 29.06.2017, Äripäev 
 44. Mihkel Kangur: Leidke looduses lemmikpaik, kus ennast õnnelikuna tunda. 20.06.2017, Terviseleht
 45. Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõust rääkis Eesti Geograafia seltsi president Mihkel Kangur, 19.06.2017, Terevisioon, ERR
 46. Viis seltsi-klubi riigikogule: jätke Rail Balticu lepe sellisena ratifitseerimata. 19.06.2017, Eesti Päevaleht
 47. Küsimus, millele võiks osata iga riigikogu liige enne hääletust vastata. 05.05.2017, Postimees
 48. Mihkel Kangur: põllumajandussaaki jätkub veel vaid 60 aastaks, 09.04.2017, Pealinn 
 49. Las teised kannatavad tuleviku nimel! 29.03.2017, Postimees
 50. Milleks säästva arengu haridus? 02.03.2017, EDASI
 51. Avalik kiri Eesti metsa kaitseks. 05.12.2016, Alkeemia
 52. Eesti teadlane juhib Maa tulevikku. 23.11.2016, Forte
 53. RAIL BALTIC: Kui põder ei taha üle ökodukti minna. 17.11.2016, Maaleht 
 54. Keskkonnateadlane: katastroof tuleb, küsimus pole mitte “kas?”, vaid “millal?” 20.10.2016, Alkeemia
 55. Hallo, Kosmos! Kadri Taperson, Mihkel Kangur, 13.10.2016, ERR
 56. Ühe minuti loeng: ühisvaratragöödia. 08.02.2016, Novaator
 57. “Laboris” võeti luubi alla kliimalepe ja pagulasandmed, 21.12.2015, Labor
 58. Teaduse meelelahutuslikkus. 01.06.2015, Labor
 59. Kurtna järvede veetaseme langus ohustab joogivee kvaliteeti, 10.05.2015, ERR
 60. Ühe Minuti Loeng: Milline näeks Eesti loodus välja ilma inimese sekkumiseta? 12.10.2014, Novaator
 61. Kukkuv Õun 28.09.2014
 62. Ühe minuti loeng: kas maakera suudab inimest kanda? 05.09.2014, Novaator
 63. Mihkel Kangur: Maa ökosüsteem ei suuda varsti inimkonda enam kanda. 06.01.2014, Eesti Päevaleht 
 64. Maailma päästab su oma peenar. 06.12.2013, Maaleht
 65. Jalutades Jaapani Alpides 15.06.2013, GO Reisiajakiri
 66. Kukkuv Õun 12.05.2013
 67. Paleogeograafid ennustavad tulevikku. 24.04.2012, Novaator
 68. Kas keskkonnaprobleemide lahendus on elustiili ja maailmavaate muutus? 05.06.2011, Eesti Päevaleht
 69. Ülikoolid ühendavad jõu, et edendada rohelist mõtteviisi. 12.10.2011, Novaator
 70. Paleogeograafia kui tööriist looduse “mälestuste” uurimiseks. Tallinna Ülikool, Vimeo
 71. Kangur ja Allaste: Keskkonnal ei ole probleeme, inimestel on. 07.05.2012, TLÜ ajakiri

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee