ELURIKKUSE ERAKONNA KANDIDAAT EUROOPA PARLAMENDI VALIMISTEL

134 MIHKEL KANGUR

134 MIHKEL KANGUR

Ökoloog, vanemteadur PhD - Elurikkuse erakonna peaministrikandidaat

Olen 43 aastane, hariduselt ökoloog ning töötan teadlase ja õppejõuna. Olen sündinud ja üles kasvanud looduse ja teaduse keskel. Uurinud ligi 20 aastat, kuidas taimkate on Eestis ja Euroopas arenenud koos inimühiskonnaga ning millised on nende vastasmõjud. See kogemus ja teadmised on toonud mind poliitikasse, sest prognoosid, mida avaldatakse teaduskirjanduses, on üha murettekitavamad. Olen püüdnud neist teemadest rääkida läbi arvukate esinemiste meedias, koolides, ühingutes, kuid tunnen, et sellest ei piisa.  Mu peres on kaks last ja ma tahan, et neil oleks vähemalt sama hea elu kui meil praegu.  

 

Miks Elurikkuse Erakond peab olema Euroopa Parlamendis esindatud?

Elurikkuse Erakond peab europarlamendis olema esindatud, kuna poliitika tegemise viis on muutumas. Nii Euroopas kui ka kogu maailmas. Inimeste osalemine poliitilistes protsessides on üha enam aktiveerunud. Siiani probleemselt toiminud esindustemokraatial põhinev poliitiline mudel on hakanud hääbuma ja selle asemel otsitakse uut võimalust, kuidas inimesed saaksid otsesemalt poliitikas kaasa lüüa. Elurikkuse Erakond on juba katsetanud digitaalse demokraatia võimalusi ehk küsimuste kiireks lahendamiseks otsustamiseks rahva kaasamist. Samasugust trendi lahenduste saamiseks näeme me erinevates Euroopa Liidu riikides. Elurikkuse Erakond peab astuma sellisetes protsessides vana etableerunud (*kindlas, mugavas positsioonis olema ja end kehtestama) demokraatia asemele, et jõuda sisulise demokraatiani.

Mis on esimesed teemad, millega tegelemise te enda ülesandeks võtate?

Meid ootavad ees väga olulised globaalsed keskkonnaväljakutsed, mille lahendamine sõltub sellest, millisel viisil ja kuidas poliitikat tehakse. Keskkonnaküsimustega tegelemine on praegusel hetkel proriteet number üks, sest vastasel korral inimene liigina ja Eesti riigina lihtsalt ellu ei jää. Euroopa Liit on olnud globaalse majandusliku mõjuga ning Euroopa Liidul endal on vajadus hakata kiiresti taastama erinavaid ökosüsteeme selleks, et tagada meie elujõulisus ka tulevikus. See tähendab ka majandusmudelite muutumist. Majandus peab pöörduma rohkem osüsteeme taastavate majandusmudelite poole ning me peame ka otseselt raha investeerima, et looduskeskkond saaks taastatud. See tähendab julgeolekusüsteemide arendamist – puhta toidu, vee ja õhu  julgeolekut, füüsilist turvalisust, mitmekülgset ja arendavat noorust ning väärikat vananemist. Me teame kliimamuutustest küllalt palju, kuid vähem on räägitud massilisest liikide väljasuremisest, muldade hävingust ja süvenevast joogivee puudusest. Milliseks muutub maailmakord juhul, kui looduse poolt pakutavad hüved ei suuda enam inimkonda kanda, võime näha praegu Süürias.

Euroopa Liidul on vaja keskkonnaküsimustega tegeleda ka väljaspool ELi, sest just nii saame vähendada pagulaste jõudmist siia. Keskkonnaküsimustega tuleb tegeleda seal, kus need tekivad.

 Praegune majandusmudel ja poliitiline juhtimissüsteem, mis on selle majandusmudeliga seotud, on loonud meile tingimused, kus ebavõrdus on rikkamate ja vaesemate vahel aina kasvanud ja neid ei ole tasandatud. Erinevate sotsiaalmeetmetega tuleb tagada see, et inimeste ligipääs tööle, võrdsele tasustamisele, õiglasele tasustamisel see tuleb tagada. Näiteks me teame, et Eesti teadlastele on kehtestatud madalamad töötasu määrad kui on mujal Euroopa Liidus. Läbi ettevõtluse toetamise, võrdsemate ligipääsuvõimaluste, innovatsiooni arendamise see loob kõrgema töötasuga ametikohti. Läbi parema hariduse, läbi parema täiendkoolituse on võrdsemad võimalused saada tuge enda ettevõtluse arendamiseks. See loob täiendavaid töökohti ja kõrgemaid palku.

Millele Elurikkuse Erakond kindlasti vastu seisab?

Vastanduda kavatseme kindlasti bürokraatia vohamisele, mis hävitab kohalikke kogukondi, väikeseid ettevõtteid, kammitseb nende arengut, on loonud ebavõrdsed tingimused ja ebavõrdse ligipääsemise ressurssidele. Osavamad ja suuremad ettevõtted, kes suudavad läbi närida bürokraatiast, kaastes vahel ka korruptiivseid võtteid, saavad eduseisundi. Väiketootjatele peab Eesti ja Euroopa turule sisenemine muutuma lihtsaks,  nende tarbeahelad peavad muutuma lühemaks, et nad oleks premini hoitud ja toetatud. Peame bürokraatia vähendamisega tegelema, et saada väikeettevõtjatele paremaid ja võrdsemaid tingimusi turul osalemiseks.

Mihkli teemad on teadusrohke sinimajandus ja ökosüsteemide taastamine

 

 

Artiklid:

 

 1. Poliitiku ökoloogiline saabas. KesKus 12.2018
 2. Miks meil on vaja muuta poliitika tegemise viise? 17.11.2018, ERR
 3. Mihkel Kangur: peame valima keskkonda taastava majanduse. 13.11.2018, ERR
 4. Teadus ja tasu. 10.11.2018, Sirp 
 5. Miks ei saa usaldada uuringuid 9.11.2018, Postimees
 6. Mitte keskkonnal pole probleemid vaid inimkonnal. 30.10.2018, Bioneer
 7. Keskkonnatund – Mihkel Kangur. 24.10.18, IDA raadio
 8. Mihkel Kangur “Keskkond”, 18.10.2018, Jaik/Von Krahl/ERR 
 9. Mihkel Kangur: inimkond on suutnud sajandiga muuta ökosüsteemide toimimist sellisel määral, et see hakkab ohustama meie heaolu, 18.10.2018, Alkeemia 
 10. Kuidas seletada metsa rahakallistajale?10.10.2018, Eesti Ekspress 
 11. Prügi metsa all pole lihtsalt kole, vaid ka ohtlik. 11.09.2018, ERR Novaator
 12. Hommik! Mihkel Kangur. 13.09.2018, R2
 13. Teadlane selgitab, mis prügiga looduses juhtub. 10.09.2018 Novaator 
 14. Õpetajate palgatõusust ja töö tasust. 6.09.2018, Postimees
 15. Elurikkuse erakonnal on lihtsam 500 liiget kokku saada kui Eesti 200-l.05.09.2018, ERR
 16. Maailm puhtaks ühe päevaga. 02.09.2018, Põhja-Tallinna Sõnumid
 17. Mihkel Kangur ja Priit Humal: RailBaltiku projekt muutub  üha kallimaks
 18. Ökoloog Mihkel Kangur rääkis plastikust joogikõrte kahjulikusest loodusele. 16.07.2018, Ringvaade, ERR
 19. Teadlane teab: mitte-minu-tagahoovis-suhtumise taga on reaalsed mured. 11.06.2018
 20. Podcast BUUM: mis on sinine majandus & kuidas sellest kasu saada?
 21. Kuidas ma ühekordseid nõusid kasutades langesin rohepesu ohvriks. 4.07.2018, Eesti Ekspress
 22. Biolisandid kütuses mõjuvad keskkonnale katastroofiliselt. 30.05.2018, Eesti Ekspress 
 23. Vakra ja TLÜ teadlane: muinasjutt, et põlevkiviahjudes hakatakse põletama vaid oksi ja kände, pole lihtsalt võimalik 25.05.2018, Eesti Päevaleht
 24. Tallinna lähistele plaanitakse Euroopa suurimat liitiumirikastamise tehast, 24.05.2018, Postimees
 25. Loodus muudab teadlased murelikuks. 18.05.2018, Kroonika
 26. Mihkel Kangur filmist “Roheline vale”: paaris kohas ma poetasin pisara. 14.05.2018, ERR
 27. Looduse ja inimeste vahelised suhted. 04.05.2018, Vasar
 28. Mis ärritab elanikke uusarenduste juures enim? 30.04.2018, Postimees
 29. Teadlaste murekoht – teadmistest pole kasu, kui need ühiskonda ei jõua. 13.04.2018, ERR 
 30. Milleks linnas puud? 02.04.2018, Põhja-Tallinna Sõnumid
 31. Mihkel Kangur kellakeeramisest: ma ei ole valmis loobuma augusti pikematest õhtupoolikutest, 26.03.2018, ERR
 32. Avalikult: miks me kaebame Rail Balticu maakonnaplaneeringute kinnitamise otsused kohtusse, 23.03.2018, Postimees
 33. Väärtuspõhine majandus kui strateegiline paratamatus. 22.02.2018. Avatud akadeemia loeng, TLÜ
 34. Ökoloog esifeministile: lapse sündimise fakt iseenesest ei saa olla keskkonnavaenulik. 16.02.2018, Õhtuleht
 35. Oskuslikult istutatud kõrghaljastus aitab säästa tervist ja küttearvet. 26.01.2018, ERR
 36. Eesti metsad – kas lageraided ja puupõllud on meie olevik ja tulevik? 20.12.2017, ELKS jõulukonverents
 37. Teadlastel on tekkinud pretraumaatilise stressi sündroom – nad näevad tulevat katastroofi, aga midagi teha ei saa. 17.12.2017, Pealinn
 38. Väärtuspõhine ettevõtlus kui strateegiline konkurentsieelis.  28.10.2017 Õigel ajal õiges kohas 
 39. Drapetomaania. Põgeneda ihkavate orjade haigus Eesti metsades. 26.09.2017, Eesti Päevaleht .
 40. Tallinna Ülikooli õppekava saab ülemaailmselt tunnustatud sertifikaadi. 01.09.2017, Bioneer
 41. Ökoloog Mihkel Kangur: Orkaan Irma on midagi enneolematut, suured tormid võivad ohustada ka Euroopat, 01.09.2017, Seitsmesed uudised
 42. Tallinna tark rohelus saagu Euroopale eeskujuks. 07.08.2017, Postimees
 43. Rohelised paluvad presidendil jätta Rail Balticu seadus välja kuulutamata. 29.06.2017, Äripäev 
 44. Mihkel Kangur: Leidke looduses lemmikpaik, kus ennast õnnelikuna tunda. 20.06.2017, Terviseleht
 45. Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõust rääkis Eesti Geograafia seltsi president Mihkel Kangur, 19.06.2017, Terevisioon, ERR
 46. Viis seltsi-klubi riigikogule: jätke Rail Balticu lepe sellisena ratifitseerimata. 19.06.2017, Eesti Päevaleht
 47. Küsimus, millele võiks osata iga riigikogu liige enne hääletust vastata. 05.05.2017, Postimees
 48. Mihkel Kangur: põllumajandussaaki jätkub veel vaid 60 aastaks, 09.04.2017, Pealinn 
 49. Las teised kannatavad tuleviku nimel! 29.03.2017, Postimees
 50. Milleks säästva arengu haridus? 02.03.2017, EDASI
 51. Avalik kiri Eesti metsa kaitseks. 05.12.2016, Alkeemia
 52. Eesti teadlane juhib Maa tulevikku. 23.11.2016, Forte
 53. RAIL BALTIC: Kui põder ei taha üle ökodukti minna. 17.11.2016, Maaleht 
 54. Keskkonnateadlane: katastroof tuleb, küsimus pole mitte “kas?”, vaid “millal?” 20.10.2016, Alkeemia
 55. Hallo, Kosmos! Kadri Taperson, Mihkel Kangur, 13.10.2016, ERR
 56. Ühe minuti loeng: ühisvaratragöödia. 08.02.2016, Novaator
 57. “Laboris” võeti luubi alla kliimalepe ja pagulasandmed, 21.12.2015, Labor
 58. Teaduse meelelahutuslikkus. 01.06.2015, Labor
 59. Kurtna järvede veetaseme langus ohustab joogivee kvaliteeti, 10.05.2015, ERR
 60. Ühe Minuti Loeng: Milline näeks Eesti loodus välja ilma inimese sekkumiseta? 12.10.2014, Novaator
 61. Kukkuv Õun 28.09.2014
 62. Ühe minuti loeng: kas maakera suudab inimest kanda? 05.09.2014, Novaator
 63. Mihkel Kangur: Maa ökosüsteem ei suuda varsti inimkonda enam kanda. 06.01.2014, Eesti Päevaleht 
 64. Maailma päästab su oma peenar. 06.12.2013, Maaleht
 65. Jalutades Jaapani Alpides 15.06.2013, GO Reisiajakiri
 66. Kukkuv Õun 12.05.2013
 67. Paleogeograafid ennustavad tulevikku. 24.04.2012, Novaator
 68. Kas keskkonnaprobleemide lahendus on elustiili ja maailmavaate muutus? 05.06.2011, Eesti Päevaleht
 69. Ülikoolid ühendavad jõu, et edendada rohelist mõtteviisi. 12.10.2011, Novaator
 70. Paleogeograafia kui tööriist looduse “mälestuste” uurimiseks. Tallinna Ülikool, Vimeo
 71. Kangur ja Allaste: Keskkonnal ei ole probleeme, inimestel on. 07.05.2012, TLÜ ajakiri

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee