ESINUMBER VALIMISRINGKONNAS NR 12 – PÄRNUMAA 

667 MATI KOSE

667 MATI KOSE

Bioloog, loodusfotograaf, loodusgiid

Olen sündinud 19.12.1970 Pärnus. Juba varases nooruses innustas Häädemeeste ümbruse rikas loodus mind vaatlema ja uurima lindude kirevat seltskonda ning tundma õppima ja avastama looduse suuri ja väikeseid seadusi ning saladusi. Sealt edasi viis tee Tartu Ülikooli, kus kaitsesin bakalaureuse ja teadusmagistri kraadi meie rahvuslinnu suitsupääsukese pesaelu teemadel. Lindude uurimise kõrval olen tegelenud looduskaitse ja looduse hoidmisega seotud arendustegevusega nii poollooduslike koosluste hooldamise kui looduskülastuse taristu arendamisel Luitemaal ja Pärnu linnalehmade projekti juures. Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis olen tegelenud rannikukalanduse ühistegevuse edendamise, inimese ja looduse suhete uurimisega ning välja töötanud ökoettevõtluse eriala. Olen tegelenud tuuleenergeetika, rannikualade arenduste jms.  linnustiku mõjude hindamisega, konsulteerinud EL looduskaitseliste põhimõtete rakendamist EL liitumiseks valmistuvas Montenegros. Olen ka kirglik loodusfotograaf ja minu fotod on aidanud loodust tutvustada ja selle saladusi vahendada arvukatel trükistel, näitustel nii meil kui piiri taga. Üle kümne aasta tegelen ka loodusgiidi tööga ning arendan ökoturismi kohaliku kogukonnaga Luitemaal. Olen kahe poja isa, kellest vanem asub juba peatselt Matsalu rahvuspargi näitel uurima inimese ja looduse suhteid doktorantuuris Anglia Ruskin ülikoolis Cambridges. Noorem poeg aga jätkab peale kaitseväeteenitust õpinguid Maaülikoolis vesiehitiste erialal, et omandada soode taastamiseks vajalikud teadmised.

Miks ?

Olen olnud nii Maakogu kui Elurikkuse Erakonna demokraatlike kodanikualgatuste asutajate seas. Poliitikasse tulemise ajendiks sai äratundmine, et tänaseks päevaks on riigivalitsemine muutunud läbipaistmatute ärigruppide ja poliitnomenklatuuri vähemuse käepikenduseks ning poliitikute ja ametkonna üha kasvav lõhe ühiskonnaga on muutunud Eesti tulevikule ohtlikult suureks. Peale EL ja NATO liikmelisuse saavutamist on maad võtnud suund riigibürokraatia tsementeerumiseks ja meie Põhiseaduslikud arengueesmärgid, sh. eriti looduse hoidmine ja omakultuur on majanduskasvu mantra kõrval muutunud valitsejatele väheolulisteks. Kui ohtliku moraalse ja vaimse laostumiseni on jõutud näitab kasvõi looduslike pühapaikade hävitamine, enneolematu metsade laastamine ja sellised ülalt-alla korruptsiooniprojektid nagu Rail Baltica või EstFori tselluloositehas.

Mida?

Selleks, et Eesti kunagine laulva revolutsiooni ja e-tiigri edulugu ei kaoks ja meie maa ei muutuks globalistliku röövkapitali kolooniaalkaevanduseks, ei piisa enam harjunud peenhäälestamisest. Vaja on uut narratiivi ja edulugu, eriti lähedal terendava ökoloogilise kollapsi valguses. Seda mis paneks silma särama ja päästaks meie maa ja rahva. Olles “Teeme Ära” ja laulva revolutsiooni rahvas, usun et meil on olemas unikaalne ajaaken saada maailmas esimeseks nutikaks maheriigiks. Selleks on täna olemas suur hulk eeldusi, mh. teave  ökosüsteemide toimimist matkivast ja loodust mitte laastavast, vaid taastavast ning kohalikke töökohti loovast ja elukvaliteeti tõstvast sinimajandusest. On olemas IKT edulugu Skypest esimeste pakirobotiteni, on olemas suitsusaunad ja hiiepuud, veel viljakas muld, liigirikas mets, üks maailma puhtaim õhk ning vesi. Tark ja nutikas rahvas, üks maailma esimesi kärajate demokraatia kogemusega ühiskondi, unikaalse, keele, kultuuri ja elulaadiga rahvakilde. Me saame hakkama, oleme majakaks kuristikku kihutavale maailmale, loome parema tuleviku meie lastele.

Kuidas?

Valituks saades algatan Eesti ökoriigiks ülemineku programmi koostamise ja rahvusvahelise teabe ning toe hankimise. Eestis seisan nutika looduskasutusega sinimajanduse edenemise eest ja aitan välja töötada majandusmudelid, mis panevad jõukust tootma puhta looduse säilitamise ja parendamise tegevused. Seisan ülemineku eest täielikule mahepõllumajandusele ja -metsandusele. Ökokülade ja ökokogukondade riikliku ning rahvusvahelise  programmi loomise ja rakendamise kaudu aitan luua maale noortele ja keskkonnahoidlikele peredele elu- ja töökohti. Aitan kaasa linnade ja maa-asulate suurema energiatõhususe ja ökoloogiliste lahenduste rakendamisele, mis vähendaksid energiavarustuse, transpordi, kliimamuutuste jms seotud riske. Seisan selle eest, et peatataks praegusel kujul Rail Balticu projekt ning hinnataks erapooletult ja asjatundlikult üle meie tuleviku tegelik transpordivajadus ja koostöös maailma tippasjatundjatega leitakse inimestele ja loodusele parim tulevikukindel lahendus transpordiühendusteks. Aitan Eestis luua tuleviku nutika roheriigi jaoks vajaliku teabe ja ekspertide koondamise ning roheliste tehnoloogia ja idufirmade tõmbekeskuse ja vajaliku soodsa ärikliima. Aitan kaasa meie maailmatähtsusega kultuuripärandi säilimisele ja kaitsmisele hiiepuudest haabjateni, Kihnu kördist koslakongideni ja Setu leelost laulupeoni.     

 

Kontaktid: mati.kose@gmail.com, tel. 5236926

Skype: mati.kose

FB Mati Kose

 

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee