Mõned on juba märganud, et Elurikkuse erakonna nimekirjad on tähestikulises järjekorras. Miks nii, kui valimistest valimisteni oleme kuulnud seniste parteilaste ja ajakirjanike korduvaid väljaütlemisi, kui tähtis on kandidaadi positsioon üldnimekirjas?

Pooldame avatud nimekirjade põhimõtet, mille kohaselt valituks peab saama suurema valijate toetusega kandidaat, mitte nimekirjas eespool olev kandidaat. Oleme vastu vanade parteide jätkuvale soovile otsustada, millisel kandidaadil on suurem tõenäosus saada Riigikogu liikmeks. Riigikogu valimise seaduse kohaselt jagatakse kompensatsioonimandaadid vastavalt üldnimekirja järjekorrale, mistõttu vanad parteid on seniajani kasutanud järjekorra kohta “kaubana”, mida pakkuda uutele kandidaatidele või sõnakuulelikele parteilastele (a la “me paneme sind üldnimekirjas heale kohale ja isegi 500 häälega on sul parlamendikoht kindel”). Oleme veendunud, et Riigikogu liikmeks saamise peab valimiste kaudu otsustama rahvas, mitte erakond.

Elurikkuse erakonnas oleme otsustanud, et teeme lisatoiminguid selleks, et mandaadi saaks suurema valijate toetusega kandidaat. Valimisseadus sätestab, et ringkonnanimekirjad reastatakse ümber vastavalt valijate toetusele, mistõttu erakonna otsustatud järjekord ei ole oluline, kuna vastavalt seadusele järjekord kindlasti muutub. Seega metoodika ja praktika on riigis olemas, kuidas nimekirjasid ümber reastada vastavalt valijatelt saadud toetusele, kuid vanad erakonnad on senini keeldunud seda tegemast kompensatsioonimandaatide jagamise puhul. Oleme oma erakonnas kokku leppinud, et reastame ise üldnimekirja ümber sama metoodika kohaselt nagu tehakse ringkonnanimekirjadega enne ringkonnamandaatide jagamist. Üldnimekirjas tähestikulises järjekorras eespool olevad kandidaadid, kes said vähem hääli kui nimekirjas tagapool olev kandidaadid, lihtsalt loobuvad neile pakutavast mandaadist, kuni jõutakse suurema valijate toetusega kandidaadini.

Kui Elurikkuse erakonna kandidaadid saavad parlamenti, siis muuhulgas algatame Riigikogu valimise seaduse muutmise, et ka kompensatsioonimandaadid antaks kandidaatidele vastavalt valijatelt saadud häältele, mitte vastavalt kandidaadi positsioonile üldnimekirjas.

Jaga seda elurikkust ka teistega!