Loodava Elurikkuse erakonna liikmed kogunevad ülehomme Türi Kultuurikeskusesse mõttetalgutele

Ülehomme, 10. novembril kogunevad loodava Elurikkuse erakonna liikmed Türi Kultuurikeskusesse mõttetalgutele eesmärgiga koostöös täiendada valimisprogrammi.

Mõttetalgud kestavad 13.00-18.00-ni.

Päeva esimeses pooles kõnelevad asutajaliikmed viiel programmi peateemal.

Artur Talvik tutvustab rahva otsustusprotsessi kaasamiseks mõeldud ning koostöös Citizen OS-iga valminud digiplatvormi võimalusi. Iga erakonna liige, kes on kogunud mõttekaaslasi, saab avada seal tema jaoks olulise teema, sõnastada selle kõigile arusaadavalt, teha videotutvustuse ning avada debati. Pärast arutelu pannakse probleemi lahendus või teema ise hääletusele. Siin saavad päriselt osaleda ja otsustada kõik asjast huvitatud inimesed.

Lauri Tõnspoeg räägib majandusest, Helen Lemming sotsiaalsest julgeolekust, Mihkel Kangur kriitilistest momentidest meie praeguses ökosüsteemis ja Anzori Barkalaja tuleviku haridusest, teda täiendab Heli Piisang teemal haridusmudeli paindlikkus andekuse toetamisel ja isiksuse kujundamisel.

Elurikkuse erakonnal on viis põhieesmärki.

Suur idee on teha Eestist mahe nutiriik, kus loodust säilitades suudetakse leida majanduses kõige innovaatilisemaid lahendusi.

Teine eesmärk on julgeolek, mis on oma olemuselt ka sotsiaalne julgeolek, muuhulgas energiajulgeolek, toidu- ning veejulgeolek.

Kolmandaks eesmärgiks on anda kohalikele omavalitsustele senisest palju suurem otsustusõigus ja ka rahalised vahendid omi asju korraldada. Riigikogu otsustaks ainult neid asju, mida kogukonnad ja kohalikud omavalitsused otsustada ei saa.

Üheks peaeesmärgiks on seatud ka hariduse sisuline ümberkorraldamine nii, et meil oleks julgeid ning laia silmaringiga loovaid inimesi, kes tulevad kaasa ka kõige suuremate muutustega, suudavad ise otsustada, koostööd teha ja ka vastutust kanda.

ERE algatajad on jõudnud järeldusele, et Eesti elu tänaseks kõige suuremaks piduriks on vana tüüpi ülesehitusega parteid ja nende kaudu võimu liigne koondumine Toompeale. Elurikkuse erakonna eesmärgiks on, et Eesti kodanikud saaksid neid puudutavaid küsimusi otsustada kas vahendajateta või võimalikult väikese arvu vahendajatega.

Jaga seda elurikkust ka teistega!