628 LIIS TRUUBON

628 LIIS TRUUBON

Loodushariduse spetsialist


Miks?

Kolme poja ema, maapiirkonna elaniku, vabatahtliku päästja ja hariduselt keskkonnakorraldajana soovin, et saaksime elada puhtas ja turvalises Eestis. Minu jaoks on riiklikul tasandil oluline, et siseriikliku ühistranspordi arengus loodaks üleriigilised efektiivsed võimalused kombineerida erinevate liikumisvahendite kasutamist  – jalgsi, rattaga, bussiga, rongiga. Oluline on rääkida meie emakeeles, samas osates ka teisi keeli. Veeta võimalikult palju aega looduses, seda nii koolitundides kui muul ajal. Teades, et meil on vaja puhast õhku, vett ja toitu, mida ei saa asendada miski muu.


Kuidas?

Kokkuvõtvalt on minu jaoks olulised märksõnad:

  • mõistlikud riigisisesed transpordiühendused;
  • kergliiklusteede võrgustik;
  • hea haridusvõrk (sh õuesõpe);
  • motiveeritud vabatahtlikud päästjad, abipolitseinikud ja kaitseliitlased;
  • keskkonnahoidlik mõtteviis ja tegutsemine.

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee
Kontakt
Meediale