ESINUMBER VALIMISRINGKONNAS NR 6 –  LÄÄNE-VIRUMAA

641 LAURI KLEIN

641 LAURI KLEIN

Bioloog, looduskaitsja

Olen bioloog ja looduskaitsja juba algkoolist saati ja viimased 25 aastat otseselt Eesti ja Euroopa looduse ning elurikkuse kaitsega tööalaselt tegelenud. Seetõttu ei olnud mul kahtlustki Elurikkuse Erakonnaga liitumise osas. Kui lisada siia, et looduse hoidmise ja säästva kasutusega tegelesid juba nii mu isa, ema kui ka mõlemad vanaisad, siis on mu liitumine ERE-ga loogiline peatükk ajaloos.

Miks?

Oleme sellest viimasest põlvkonnast, kes saab veel inimkonna säilimise heaks midagi ette võtta. Tahan väga, et mu kolm last ei peaks minu tegemata töö pärast rohkem võitlema. Kui see neil siis enam üldse võimalik on, sest enamus prognoose ei anna inimeste samasuguste eluviiside ja samasuguse majandusviisi jätkumisel inimkonna säilimisele rohkem kui 100-200 aastat.

Siiski on üks oluline põhjus veel – olles viimase 25 aasta jooksul olnud elurikkuse andmetega tegelev riigi- ja rahvusvaheline ametnik, olen selle aja jooksul näinud nii Eestis kui Euroopas liigagi palju inim- ja ajaressursi raiskamist ning piisavalt „peaga vastu seina jooksnud“ või „tuuleveskitega võidelnud“. Soovin lõpuks jõuda selliste uuenduste läbisurumiseni, mis mõistuse taas koju tooks. Enamus otsustajaid nii Eestis kui ka mujal unustavad ruttu baashariduses omandatu ja teevad paljuski oma otsuseid tunnete, mitte teadmiste põhjal.

Mida?

Tahan ennekõike muuta inimeste elukorralduse aluseks olevat – nii planeerimis- ja keskkonnamõjude hindamise süsteemi, aga ka kogu majandustegevuse (ettevõtluse) aluseid selliselt, et inimeste poolt nende heaolu nimel tehtavad tegevused ei rikuks teiste liikide säilimist ja heaolu. Iga inimeste poolt tehtav tegevus ühises loodusruumis peab olema lahendatud nii, et negatiivsed mõjud loodusele ja elurikkusele puuduksid või oleksid mõjud hoopis positiivsed. Peame mõistma, et oleme ökosüsteemide osaks looduses ja et iga elurikkusele negatiivselt toimiv tegevus tuleb meile endile pikemas ajaskaalas kas samas mahus või isegi võimendatult negatiivse toimega tagasi. Vaja on nn talupojamõistuse printsiibid taastada ka riigi haldustasanditel ning selleks sobib väga hästi kogukondlik lähenemine. Väga oluline on, et põhjus-tagajärg seoseid nähtaks ka kaudsemates ja pikemates toimeahelates, nt tervishoius, kus nii mõnigi tänane inimese tervise nimel tehtav ravivõte on elusloodusele väga tugeva negatiivse mõjuga.

Kuidas?

Lühemas perspektiivis on vaja muuta mitmeid seaduseid, mis seonduvad inimeste majandusruumi ja –tegevuse korraldamisega. Lähtun elurikkuse konventsiooni strateegilisest plaanist, mis näeb ette, et juba aastaks 2020 peaks olema elurikkuse ja ökosüsteemide teenuste tervikarvestus ja mõjude tasakaaluprintsiip kantud riikides nii planeerimis-süsteemidesse kui ka eelarvestamisse ja kohaliku tasandi elukorraldusse. Seega, vaja on alustada seaduste muutmisest, aga samas töötada välja ka juhendmaterjale, kuidas elurikkuse ja ökosüsteemide teenuste tasakaalustatud arvestust elukorralduses teha. Tasakaaluprintsiipi aluseks võttes selguvad iseenesest ilmselged asjad – põlevkivi kasutamine tuleb lõpetada, metsamajandus tuleb pea pealt taas jalule seada, materjalipõhisuselt taas ökoloogiliseks.

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee