Viisime läbi empiirilise uuringu, milles kontrollisime hüpoteesi, et riigiparteid panid kokku 125-liikmelised valimisnimekirjad vaid selleks, et pääseda riigitelevisiooni üksteist mitte kuulama. Uuringu tulemused lükkavad hüpoteesi ümber: kõik riigiparteide esindajad kinnitasid, et nad esitasid nii pikad nimekirjad, kuna loodavad pääseda riigikokku. Sellega saab ümber lükatud ka õiguskantsleri büroo seisukoht, et peale diskrimineeriva praktika kestmist piisavalt pikka aega, muutub see õigustatuks ja selle lõpetamine võib kedagi solvata. Ühtlasi kinnitame, et kõik küsitlused viisime läbi ise ja ei kopeerinud kellegi teise andmeid. Selle tõestuseks esitame ka video:

 

Jaga seda elurikkust ka teistega!