653 KÜLLI ORG

653 KÜLLI ORG

Muusikaõpetaja, haridusteaduse magister

Miks?

Eesti inimene usub looduse väesse ja esivanemate tarkusesse. Et olla terve, vajame värsket õhku, puhast toitu ja inimsõbralikku keskkonda. Peame hoidma seda, mis on väärtuslik ja püha: oma maad, keelt ja kultuuri – seda, mis eristab meid kõikidest teistest rahvastest ja kultuuridest.

Kuidas?

Tean, et Elurikkuse Erakonna osalemine poliitikas aitab sellele kindlasti kaasa! Mulle meeldib see veel väike ja noor erakond, kelle prioriteetides on kõige rohkem inimlikku mõõdet ja maalähedust.

Soovin panustada Eesti inimeste ellu. Minu eesmärk on aidata kaasa looduse ja pärimuskultuuri hoidmisele, teadvustada inimestele enesearengu tähtsust ning terve elukeskkonna hoidmise olulisust.

Kes?

Muusikaõpetaja, haridusteaduse magister. Suurema osa oma elust olen õppinud ja õpetanud muusikat ning mänginud enda ja teiste rõõmuks kannelt. Kokkupuude pärimusmuusikaga on inspireerinud mind ka ise lugusid looma. Aastal 2017 ilmus minu lugudega kandleplaat “Teeleasumise tee”.

Kohtumised huvitavate inimestega tekitasid soovi nende teadmisi ja kogemusi edasi jagada. Nii said alguse mõned üksikud loengud, millest kasvasid välja oma ettevõte Helisev Sõnum, Tunnetusteadmiste Kool ja iga-aastane rahvarohke sündmus Tartus  – Südame Tarkuse Päevad.

Korraldan enesearengu koolitusi Tartus ja väljasõite loodusesse. Eesmärgiks on aidata kaasa inimeste loodustunnetusele, kutsuda elama loodusega kooskõlas  keskkonnateadlikku elu, suurendada austust meid ümbritsevasse ja usku iseendasse.

Kontakt www.helisevsonum.ee

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee
Kontakt
Meediale