ESINUMBER VALIMISRINGKONNAS NR 5 – HIIU-, LÄÄNE- JA SAAREMAA

635 KAUPO VIPP

635 KAUPO VIPP

Ettevõtja

Sündinud olen 1962. aastal Pärnus. Elukoht isakodu lähistel Sõrvemaal. Abielus, 2 täiskasvanud last.

Õppinud põhjalikumalt teadusfilosoofiat, pealiskaudsemalt pedagoogikat, füüsikat, majandust, biosemiootikat. Siiani aktiivne iseõppija. Leiba teeninud ka ehitaja, bussijuhi ja pedagoogina, kuid viimased 30 aastat eraettevõtja.

Publitseerinud globaalprobleeme käsitlevaid artikleid ja raamatuid (Globaalpohmelus 2012; Lokaalravitsus 2017), tegev sama temaatika lektorina.

Ühiskondlikult hõivatud Saaremaa KOV-i juures, Torgu osavallakogus, Torgu Kuningriigis, Eesti Rooma Klubis, Eesti Maakogus, Elurikkuse Erakonnas, Sõrve Lions Club-is jne.

Miks?


On viimane aeg tegutseda, kui tahame oma lastele ja lastelastele elukõlbliku looduse ja riigi säilitada.

Kuidas?
 

Levitan jõudumööda teadmisi globaalsetest põhiprobleemidest, sest vaid tegelikke ohte teadvustades saavad inimesed õigesti lokaalselt tegutseda.
 

Mida tahan teha riigikogus: 

 

  • Taastada riigis võimude lahusus, et seaduste tegemine ei käiks neidsamu seadusi täitma pidavate ministeeriumite algatusel ja majanduse lobigruppide survel, nagu täna. Senine asjade käik on loonud inimeste tahtest mittehooliva, riigiaparaati korrumpeeriva ja elukeskkonda lammutava olukorra;

     

  • demokratiseerida valimissüsteem ja tagastada rahvale riigi kõrgeima võimu staatus;

     

  • taltsutada levivat tsentraliseerimis- ja globaliseerimistungi, saavutada otsustusõiguse liikumine keskustest tagasi nende kohtade peale, mille üle otsustamine käib ning tegutseda maapiirkondade elu säilitamise eest;
  • meie põhiseadusliku pealisülesande täitmise (rahva, keele ja kultuuri säilimise) eeldusena kindlustada meie elukeskkonna säilimine, sest selleta oleks mõeldamatu kõik muu; 
  • tagada kogukondade kaupa kogu riiki hõlmavate tsiviilkaitseliste julgeolekumeetmete loomine kujul, mis kindlustaks kodanikele teadmised ja oskused tehnoloogiliste, majanduslike, sõjaliste, klimaatiliste jms kriiside üleelamiseks.    

Muud huvialad – melomaania, Sõrvemaa genealoogia ja onomastika, fotograafia.


Kontakt: kaupovipp@gmail.com, tel 5037830

youtube
http://globaalpohmelus.weebly.com/

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee