Jaanuaris 2019 jõudis Riigikokku karusloomakasvanduste keelustamise eelnõu. Seoses sellega korraldas Elurikkuse Erakond 16. – 21. jaanuaril Citizen OS platvormil liikmetele arutelu ja sellele järgneva hääletuse; eesmärgiks otsedemokraatlikult välja selgitada erakonna seisukoht.

Hääletusega kujunenud otsuse viis Riigikokku ERE esindaja Artur Talvik, kes hääletas eelnõu osas vastavalt Citizen OS platvormil saadud tulemusele.

Arutelus, mis hääletusele eelnes, oli läbimõeldud poolt- ja vastuargumente. Loomadele paratamatult kannatusi põhjustavat kasvatamist ja tapmist tootmise nimel, mis pole hädavajalik, ei peetud põhimõtteliselt õigeks ega eetiliseks. Taunimisväärseks peeti ka kasvanduste kitsukesi puuritingimusi, kus liigiomaste vajaduste täitmine pole võimalik. Mitmel korral kõlas arvamus, et 5-aastane üleminekuaeg kasvanduste sulgemiseks on isegi liiga pikk. 

Karusloomakasvanduste sulgemise vastased leidsid, et karusnahk on naturaalne ja traditsiooniline materjal ning pidamistingimused vajavad vaid parandamist. Oli neid, kes soovisid rebase- ja mingikasvanduste sulgemist, kuid tšintšiljafarmide jätkamist. Samuti küsiti, kas naftakeemia baasil toodetud riided on ikka keskkonnasõbralikumad kui humaanselt toodetud karusnahk. 

ERE hääletustulemused näitavad, et liikmetele on karusloomakasvanduste küsimus tähtis ning selle kitsaskohtadega on põhjalikult tutvutud. Viimase on teinud võimalikuks loomakaitseorganisatsioonid ja ajakirjanikud, kes on järjepidevalt seisnud selle eest, et karusloomade pidamise karm reaalsus jõuaks laiema teadvustamiseni. Kuigi hääletusel Riigikogus lükati eelnõu tagasi, on ERE lootusrikas, et järgmise koosseisu ajal jõuab Eesti nende vastustustundlike ja empaatiliselt arenenud riikide hulka, kes on karusloomakasvandused kui ajale jalgu jäänud nähtused keelustanud. 

ERE seisab karusloomakasvanduste sulgemise eest.

 

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee