627 KALLE VIRKUS

627 KALLE VIRKUS

Tartu Regiooni Energiaagentuuri ekspert

Kalle Virkus

Sündinud ja koolis käinud olen Tallinnas, aga mu juured kasvavad Vändra kandis, mille  paksud metsad ja karulaaned on minusse vaieldamatult jälje jätnud. 1983 lõpetasin TTÜ tööstus- ja tsiviilehituse erialal ja seejärel töötasin kuni 1991 Eesti Maaehitusprojektis. Ajavahemikku 1991-1994 mahtusid rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia õpingud Eesti diplomaatide koolis ja Kesk-Euroopa ülikoolis, seejärel töö Välisministeeriumis relvastuse piiramise ja julgeoleku lepingute alal. 1994-2007 töötasin reklaami ja müügi valdkondades: AS ESCO müügivõrgu rajamisel, Future Media AS reklaamiagentuuri müügijuhina, AS Isover tootegrupi juhina Baltimaades.

Hingelt ja hariduselt olen insener, mis paneb mind otsima probleemidele põhjuseid ja lahendusi. Alates 2010 olen tegutsenud  Tartu Regiooni Energiaagentuuri eksperdina: energiatõhususe alane konsulteerimine, osalemine energia- ja säästu alastes projektides Eestis ja Euroopas.

Olen ka osalenud Eesti Arengufondi eksperdina nutika spetsialiseerumise strateegia väljatöötamises ja SA KredEx energiatõhususe eksperdina hoonete energiatõhususe alastes projektide väljatöötamisel.

Kui mul oleks vabalt valida, siis elaksin maal, põllu ja metsa vahel. Olen aktiivselt tegutsenud külaseltsides. Küla- ja asumiseltsid on tegeliku omavalitsuse tuum.

Arvan, et…

…heaoluühiskonna üles ehitamise käigus oleme endale rajanud ka raiskamise ühiskonna. Selle kõige nähtavamaks küljeks on arutu pakendamine;

…taastuvate ressursside kasutamine taastumatute asemel on küll tore, aga mitte sellisel määral, kus taastumisest ei saa enam juttugi olla;

…mitte miski ei saa piiritult kasvada piiratud ressursside juures;

…kõigi muude meetmete kõrval, mis inimkonnal edasi laseksid elada, on tähtsaimaks tarbimise vähendamine kõiges ja kõikjal.

Mida ma teen?

Püüan toime tulla nii, et minust jääks maha võimalikult väike jalajälg;

Enamus energiat tarbitakse seoses elamispinnaga ja töökohaga – hoonetega. Mina annan inimestele nõu, kuidas seda energiatarbimist vähendada;

Võimaluse piires kasvatan ise oma toitu ja kavatsen selles suunas tegevust laiendada ja propageerida ka muidu omal jõul toimetulemist.


Kui mind valitakse riigikokku?

  • Igal võimalikul juhul ja viisil tõukan Eestit lähemale PÕXITile;
  • Kuulutan kasvuta majandamise võimalusi;
  • Ajan fossiilkütustest loobumise asja;
  • Hoian Eestit iseseisva nutika ökoloogiliselt puhta rahvusriigina.

Kuidas?

 

Hariduselt ja mõtteviisilt olen insener. See tähendab seda, et probleemi ei ole enne mõtet lahendama hakata kui on selge, mis täpselt on probleem ja mis on selle tõenäolised põhjused. Eriti sotsiaalsete probleemide lahendamise asemel rünnatakse raevukalt nende ilminguid.

Õnnetuseks oleme me ka väga alalhoidlikud, et mitte öelda inertsed ja ühel või teisel ajastul ja konkreetsetes tingimustes edu toonud arengutest püüame kõvasti kinni hoida, unustades, et tingimuste muutudes tuleks muuta ka arengusuunda. Arvan, et oleks aeg võtta tagasi suund kogukondlikkusele kui aastatuhandete jooksul kasutuses olnud ja meid edasi viinud eluviisile.

Meie poliitiline süsteem on demokraatiast arenenud võitluseks ja vähemuste genereerimiseks, et siis ühtesid vähemusi teiste vastu välja mängida. Komplekssete otsuste tegemisel tuleb lihtsa hääletamise asemel kasutada rohkem konsensulikku otsustamist või vähemalt pürgida sinnapoole.

Igakülgselt tuleb pooldada teaduspõhise majanduse arendamist ja soosimist, et jõuda sinnamaani  kui suure osa majandusest moodustabki puhta teaduse ja teadmistega kauplemine. Tarkus ja oskused peavada saama uueks rikkuseks.

Muidugi tuleb kõige selle jaoks muuta oma ellusuhtumist ja elustiili. Ent piiratud ressurssidega süsteemis nagu meie Maa seda on tuleb ise muuta elustiili selle asemel, et oleme sunnitud muutma elukvaliteeti.

Kontakt:  kalle@virkus.com

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee