626 KAJA KARU-ESPENBERG

626 KAJA KARU-ESPENBERG

Õpetaja

Olen 45 aastane, hariduselt kooliõpetaja. Kasvasin üles looduse ja loomadega suheldes. 

Minu perre kuulub neli last, kellest kolm on saanud tänaseks täisealiseks. Olen pühendunud laste arengu uurimisele ja uute meetodite rakendamisele kogukonnakoolis. Koos kaaslastega rajasin Gaia Kooli, mis põhineb jätkusuutlikul maailmavaatel ja väärtustab loodushoidu ning pärimuskultuuri. Igapäevane haridustemaatikaga tegelemine kogukonnas on pannud mind otsima võimalusi väikeste koolide ja kohalike algatuste toetamiseks. Näen, et pered ja kogukonnad saaks panustada oma laste ja noorte arengutee toetamisse senisest palju rohkem, kui neile antakse piisav vabadus võimaldades luua omanäolist haridusmaatikku.

Miks?

Pean oluliseks loodushoidu ja soovin seista kestliku eluviisi jätkumise eest Eestis. Hoolin väga lastest ja soovin seista eesti elurikkuse säilimise eest ka tulevaste põlvkondade tarvis.

Loon kogukonnahariduse algatusi ning tahan toetada Eesti ühiskonnas sellise haridusmudeli laiemat levikut.

Meie keskkond on muutunud selliselt, et looduse säilimine ja  nii tänaste kui tulevaste põlvede jätkusuutlik elu on ohus. Loodushoiu küsimusest on saanud hariduse, kogukondlikkuse, uue majanduse, uue juhtimise küsimus. See on igaühe ja kõigi ühise vastutuse küsimus. Vajame uut visiooni, uut mahekultuurset nägemust sellest, kuidas inimkond saaks elada planeediga kooskõlas ning kuidas Eesti rahvas saaks elada  kooskõlas oma maa ja selle loodusega.

Mida?

Tuleb teha sihipäraseid muutusi mitmetel tasanditel. Hoida ja rikastada seda, mis lubab meil jätkata loodusega kooskõlas elamist. Samas tuleb muuta kõike seda, mis täna vähendab loodusressursse – puhas vesi, muld ja õhk ning kahjustab elurikkust. Kunagi kutsuti meid maarahvaks. Usun, et oleme rahvas, kes hoiab maad ning hoolitseb selle eest. Võimalik ka, et oleme rahvas, kes ilma oma tuttava ja hingele omase hingemaastikuta kaotab midagi olemuslikku ja ei tule enam endaga toime. Nüüd on väljakutseks leida ühine mahekultuurne tee.

Kuidas?

Soovitud muutusi saame luua läbi otsuste, mis kujundavad uut majandusmudelit, ühiskonda, kus kogukondadel on suuremad õigused ja vastutus, hariduse korraldust, mis võimaldab paindlikku, loovat, õppija arengust lähtuvat elukestvat õpet ja kultuuri, mis väärtustab koostööd ning elurikkuse taastamist igal tasandil. Pean eriti oluliseks kooli ja laiemalt hariduselu muutumist.

Minu panus selle visiooni täitmiseks on aidata kaasa uue haridusmudeli loomisele. See annab kogukondadele suurema võimaluse teha hariduslikke valikuid ja luua omanäolisi koole ning teisi õppeasutusi. Tegutsen aktiivselt ka kogukondade ülesehituses. Just neis saab väljenduda ühine vastutus, inimesed saavad kasutada oma initsiatiivi enda elu ja keskkonna paremaks muutmisel, konkurentsi asemel toimib ühisloome ja igakülgne koostöö. Näen, et riik peaks olema partneriks kogukondadele ja toetama alt üles riigi juhtimist.

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee