612 JAANUS-JUHAN ILLEND

612 JAANUS-JUHAN ILLEND

Kassikohviku juhataja

Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli, saades diplomile nimetuse – kõrgelt haritud majandusinsener. Keskhariduse omandasin Tallinna 1. Keskkoolis.

Hariduse omandamise ajal ja selle järgselt olen kokku 26-aasta jooksul kasutanud enda IT-alaseid teadmisi enese ja lähedaste hüvanguks.

Lisaks olen püsimatu hingena kirjutanud ebaregulaarselt blogi www.jj-illend.blogspot.com

Viimasel viiel aastal on mu elu põhiline ajasisustaja minu pere omandusse kuuluv Kassikohvik Nurri. www.nurri.ee 

Miks ?

 Valimistel kandideerima ajendas mõttetera, mida pisut parafraseerin: “Hullumeelsus on valida pidevalt samu erakondi ja loota iga kord erinevat tulemust.” Tsitaat pärineb müsteeriumikirjaniku Rita Mae Browni sulest, kus tema romaani “Äkksurm” tegelane Jane Fulton seda ütleb. Ekslikult on see omistatud Albert Einsteinile. Samuti tasub selle sajandi jooksul Toompeal toimunu mõistmiseks lugeda Ivan Krõlovi valmi “Kvartett”. 

Kuidas?

Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Samas on selline lähenemisviis läbi häda punnitamine ja tähtaegade järele jooksmine ning ei aita parima tulemuse saavutamisel, mida on kahjuks praeguseni enamasti viljeldud.

Aitan kaasa  Eesti vanasõna „Üheksa korda mõõda, üks kord lõika.” juurutamisele. See ei tähenda, et mõõtma peaks ajaliselt pikalt, vaid sama-aegselt eri lähtepunktidest ja nobedasti. Nobe mõõtmine eeldab mõõdetaval alal eelnevate kogemuste ja teadmiste olemasolu, et ei peaks mõõtmise käigus õppima mida, kuidas ja milliste mõõtühikutega mõõta. Kahjuks kohtame viimatimainitud möödamõõtmist kahjutegevalt sageli.

Soovin kaasa aidata probleemide lahendamisele eri huvigruppide vahel, arvestade ekspertide arvamusega ning jõudes konsensuseni. Huvigrupist teerulliga ülesõitmine tekitab vaenu, rusikas taskus ringikõndimist ja lõhestab ühiskonda.

Kui keegi otsustab kuhugi midagi teha, siis esmalt peab ta saama koha, kogukonna või küla nõusoleku – edasi vallalt ja alles seejärel riiklikelt institutsioonidelt, mitte vastupidi, nagu senini on toimitud.

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee