624 HELI PIISANG

624 HELI PIISANG

Haridusspetsialist

Minu eesmärk

Juhindun põhimõttest, et valitsuse ülesanne elukeskkonna kujundamisel on luua tingimused läbi seadusandluse rahumeelseks ja õnnelikuks eluks, kus on väärtustatud iga inimene ning tagatud tema põhivajadused.

Maaelu peab olema toetatud ja jätkusuutlik, Eestis kasvatatud toidul peab olema kindel turg

Vajalik on luua koostöövõrgustik koolide, lasteaedade ja kohaliku toidutootjate vahel.

Eesti ja eriti mahetoidule turul tuleb kindlustada kindel koht  maksu- ja impordiseaduste kaudu.

Eestis peab olema kõikidesse maapiirkondadesse ulatuv hästi toimiv ühistranspordivõrk. Rail Balticu uue trassi asemel investeeringud siseraudtee võrgustiku korrastamisesse.

Haridusmuudatus

Haridusmudel peab hakkama lahti raputama vanuse ja klassipõhist õppekava, et õpe saaks toimuda lapse tegelikule arengule ja huvile vastavalt väikestes gruppides.

Vanemal peab olema  võimalus valida oma lapsele sobiv kool, koolide valik peab olema mitmekülgne.

Kool ei ole hoone, õpe võib toimuda seal, kus on parim omandada kogemuslikult ja praktiliselt teadmisi ning oskusi, arendada isikuomadusi ja loovust.

Väikesed maakoolid on kogukonna süda, hoiavad kogukonna väärtusi ja traditsioone ning nende eest tuleb hoolitseda mitte neid sulgeda.

Eesti loodus

Suurim väärtus on meie loodus. Mets, maavarad ja loomad. Peame väärtustama kogu ökosüsteemi terviklikult. Lõpetada tuleb jahindusturism, metsade laastamine. Pooldan loodusele õiguste tagasiandmise põhimõtet.

Heli Piisang

Sündinud 4. juuli 1971, Vändras,õppinud Järvakandis ning Tallinnas.

Haridusteaduste magister.

Olen olnud 11 aastat koolijuht, kuus aastat Raplamaal, Eidapere Koolis ja viis aastat Tallinna Vaba Waldorfkoolis. Valisin haridusvaldkonna oma elutegevuseks kui mõistsin, et laste kaudu kujundame tulevikku ja see on ühiskonnas õrnim, enam abi ning muutusi vajav valdkond. Üheteist-aastase kooli juhtimise kogemusega olen saanud vastused oma küsimustele ning soovin neid rakendada.

Oma elus armastan metsa, pikki rännakuid looduses, maaelu, memmelikke tegevusi köögis, inimesi, siiraid ja puhtaid tundeid.

Olen hoolides tervisest oma elurütmi kujundanud füüsilises, emotsionaalses ja vaimses tasakaalus. Liiklen võimalikult palju jalgsi, alustan hommikut qigong tervise võimlemisega. Lõunaaeg kuulub lähedastele ja heale toidule. Hoolitsen, et uni oleks hea.

Läbides teekondi erinevates vaimsetes ja füüsilistes praktikates ning õpetustes olen  jõudnud lihtsa elamise tõe juurde. Kõik mida me vajame on armastus.

Videod:

 

Artiklid:

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee