Elurikkuse erakonna esindajatelt küsitakse pidevalt, milles me erineme Rohelisest erakonnast või siis teistpidi Vabaerakonnast.
Proovime käesolevaga erisused lahti seletada.

1.

Elurikkuse erakonnal on eelisarendamiseks valitud viis arengusuunda, mis koos peaksid meid viima innovaatilise ökoriigini. Lugu ökoriik Eestist on inimesele kergesti hoomatav riigi arengukava – selge siht, kuhu saame kõik koos püüelda ning omavahel jõude ühendades jätta kõrvale tülid ning kemplemised. Mahenuti Eesti võiks olla meie uus IME.

Viieks arengusuunaks on:

1. Kogukondade Eesti
2. Tarkade ja loovate inimeste Eesti
3. Maheda ja nutika majanduse Eesti
4. Alt üles toimiv tõhus riik
5. Laiapõhjaline julgeolek

Sellest on näha, et ERE ei ole lihtsalt keskkonnakaitsele suunatud organisatsioon.

Üheks meie motoks on Mihkel Kanguri poolt sõnastatud “Mitte keskkonnal ei ole probleemid, vaid inimkonnal”. Selleks, et keskkond suudaks inimkonda edaspidigi kanda, tuleb saastav majandamine peatada ja üle minna taastavale majandamisele. Ellu jäämiseks ei ole vaja mitte palju raha, vaid puhast õhku, vett, toitu ning mitmekülgseid teadmisi.

ERE liikmete nägemuses saab Eesti, olles  parajalt väike, töötada välja sellise ühiskonnamudeli, mida saab edaspidi tuua heaks näiteks ka ülejäänud maailmale.

Mahenuti ökoriigi struktuur koosneb isehakkamasaavatest maakondadest, mis koosnevad kogukondadest. Riigi juhtimises on kaasatud nii esindusdemokraatlikult valitud rahvaesindajad kui otsedemokraatlikult osalev rahvas.

Nõtke riigi saavad moodustada targad, loovad ja julged inimesed. Sellepärast on ERE programmis eriti oluline koht haridusel ja teadusel. Mahenuti riigi jaoks on kesksel kohal sinimajanduslikud teadusrohked lahendused ja innovatiivsete arendusideede nutikad teostused. Samuti soovime, et järgmistel põlvkondadel oleks keerulises maailmas toimetulekuks võimalikult hea stardipakett.

Laiapõhjalise julgeoleku kontseptsiooni järgi kuulub julgeoleku alla jõujulgeolekute kõrval nii tervishoid kui kogu sotsiaalsüsteem, aga ka toidu- ning veejulgeolek. Julged ning targad kodanikud suudavad kogukonnas hoolitseda oma nõrgimate eest ning hajutatud majandusmudelis leiavad oma koha kõik kogukonnaliikmed.

Elurikkuse Erakonnaga on liitunud päris palju kohalike kogukondade aktiivseid inimesi, kogukonnakoolide rajajaid ja õpetajaid, haridusuuendajaid jt. Eks see näitab ka, et on vajadus nende teemade esindamise järele. Loomulikult on liitunud ka palju loodusetundjaid, loodusearmastajaid ja looduskaitsjaid.

2.

Teiseks suurimaks erisuseks teiste erakondadega on, et Elurikkus tegeleb võimalikult otsedemokraatliku erakonnamudeli arendamisega.

ERE võtab kasutusele poliitilise ühistegevuse digiplatvormi (hetkel Citizen OS baasil), mis on kombineeritud füüsiliste kokkusaamistega. Liikmete poolt otsejuhitav süsteem, mis ei ole seniste erakondade võimupüramiidide moodi, hoiaks ära juhtkonna otsused, millel pole erakonnas laia kandepinda. Digiplatvormi kasutades selgub ka läbi mõeldud ja kaalutud erakonna seisukoht nendes küsimustes, mis ei ole eelnevalt viie arengusuuna kokkuleppimise käigus sätestatud. Selline süsteem harjutaks inimesi olema ka aktiivsemad ja vastutustundlikumad riigikodanikud ning ootama sarnaseid lahedusi laiemalt, kui pelgalt ühe erakonna raames.


 

LIITU MEIEGA

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee