Eesti ühiskonnategelased asutavad öko-ja digiriigi rajamiseks Elurikkuse Erakonna

PRESSITEADE
Tartus,
5. septembril 2018

Pühapäeval, 2. septembril, kogunesid Tartu Loodusmajas teadlased ja ühiskonnategelased, et Eesti arengule uue suuna ja hoo andmiseks asutada Elurikkuse Erakond.

Uus poliitilise ühistegevuse platvorm asub koondama kodanikke ja kogukondi, kes usuvad, et Eesti vajab uut arengutõuget ning tahavad sellesse ka tegelikult panustada.

“Meil on võimalus kümne aasta jooksul arendada Eesti kogu maailmale eeskujuks olevaks mudelriigiks, kus on suudetud kokku viia tehnoloogia ja majanduse areng ning keskkonnasäästlik ja inimsõbralik väärtushoiak. Tulevane kõrgtehnoloogiline Eesti öko- ja digiriik oleks sellisena teadvustatud üle maailma ning Eesti rahvusvaheline tuntus tagaks suure huvi meie toodete, teaduse, teenuste ja uuslahenduste vastu. Praegu on avanenud selleks unikaalne „ajaaken“, mida tuleb ära kasutada“, tõdesid kokkutulnud üksmeelselt.

Uue erakonna asutajate ringi kuuluvad kultuuriantropoloog ja haridusjuht Anzori Barkalaja, loodushoidja ja Gaia Akadeemia eestvedaja Toomas Trapido, võrokesest metsamees ja maastikuökoloog Rainer Kuuba, ökoloog ja jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur, ökoriigi idee eestvedaja Roy Strider, kogukonnategevuse eestvedaja ja Riigikogu liige Artur Talvik, loodusturismi eestvedaja Aivar Ruukel, kogukonnaaktivist Airi-Hallik-Konnula, koolijuht Heli Piisang, loodusteadlane Mati Kose jt.

„Kui püüame riigina teha seda, mida teised riigid on teinud, siis jääme alati mahajääjateks. Meil on võimalus luua „uue majanduse” arengumudel, mis lähtuks looduslikest raamidest. Senisest enam tuleb väärtustada nii Eesti metsi kui põliskultuuri ning eelistada mitmekülgset ja innovaatilist väike-ettevõtlust. Põhimõttelisi muutusi vajavad ka senine regionaal- ja hariduspoliitika,” kõneles Rainer Kuuba.

Roy Strider lisas, et juba mõnda aega puudub Eestil suur tulevikuvisioon, suur eesmärk. “Eesti ökoriigi suurt lugu arendades peame tekitama arusaama nii Euroopa Liidus kui teistes maailma nurkades, et see, mida me püüame saavutada, on väärt igakülgset toetamist, sealhulgas nõu, tarkuse, jõu ja rahaga.”

Anzori Barkalaja tõdes, et näiteks on märgata märke Tiigrihüppe takerdumisest ning digiarengut peab elustama nii riigisüsteemide tõhustamise kui vastava ettevõtlus- ja arendussektori võimendamise lõikes. Just IT-majandusel, aga ka kõrgtehnoloogilistel, teaduspõhistel arendustel on tegelikku potentsiaali ekspordiks ning SKT tõusuks lihtsalt metsamüügi või allhanketöö asemel. Vastavate hoiakute muutuseks tuleb rööbiti võimendada ka nüüdisaegset hariduskäsitlust senise konveieripõhise vabrikumudeli asemel.

Lisaks eeltoodule on Elurikkuse Erakonna juhtmõteteks veel kogukondadel põhinev, bürokraatia painest vaba ning tõhus ühiskond, samuti laiapõhjaline julgeolek kõigis eluvaldkondades.

Alt-üles põhimõttel toimivat riiki peavad juhtima inimesed, mitte parteid või ametkonnad.

Oluline põhimõtteline vaade on seejuures, et erinevalt senisest on riigis üks „kuluministeerium“ – rahandusministeerium ning ülejäänud on „tuluministeeriumid“, mille tegevusi tuleb mõtestada kui investeerimist nii avaliku kui ka kitsamalt majandusliku hüve juurdeloomiseks.

Uue erakonna nimi on inspireeritud hiljuti meie seast lahkunud legendaarse rahvaluuleteadlase Mikk Sarve mõtteloomingust.

Elurikkuse Erakonna Asutav Kogu plaanib erakonna lõplikuks vormistamiseks vajalikud 500 liiget kokku koguda novembriks.

Loodava erakonna tegevusega liitumiseks saab märku anda e-postiaadressil elurikkuseerakond@gmail.com.

Pressiteate edastasid:
Roy Strider
Rainer Kuuba
Anzori Barkalaja


 

LIITU MEIEGA

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee