13.01.2019

Tallinn

Elurikkuse Erakond (ERE) valis täna oma Türil toimuval üldkogul valdava häälteenamusega erakonna peaministrikandidaadiks TLÜ vanemteaduri, ökoloog Mihkel Kanguri

Mihkel Kangur on keskkonnateemadega kokku puutunud alates varasest lapsepõlvest, olles kasvanud loodusteadlaste peres. Mihkel omab doktorikraadi ning viimased aastad on ta tegelenud süvendatult säästva arengu haridusega. Ta on Eesti Geograafia Seltsi president aastast 2009 ja sellelt positsioonilt olnud aktiivsel kriitilisel positsioonil Rail Balticu rajamise küsimustes. “Soovin panustada poliitikasse, et mu lastel oleks võimalus elada sama head elu nagu meie praegu seda veel naudime. Poliitilise ja majandusliku võimu põimumine ühiskonnas on praegu selle võimaluse kahtluse alla seadnud just keskkonna liigse kurnamise tõttu. Kunagi lootsin, et saame seda lahendada läbi hariduse, aga meil pole enam nii palju aega jäänud.”

Mihkel Kangur sõnab: “Elurikkuse Erakond seisab selle eest, et Eestist kujuneks nutikate ja digitaalsete lahendustega ökoloogilistel printsiipidel toimiv riik. Selline riik on koha- ja tegevuspõhiste kogukondade riik, mis tegutsevad ökosüsteeme taastavalt ning kus otsuseid langetatakse võimalikult selle koha lähedal, kus neid rakendama asutakse. Koostoimeliselt tegutsedes tagatakse kõigi ühiskonnaliikmete heaolu, julgeolek ning turvalisus. Kogu selle süsteemi aluseks on kaasaegne haridus, mis annab õppijale võime võtta vastutus iseenda ning kogukonna heaolu ja toimetuleku eest.”

ERE üldkogu valis erakonna 5-liikmelisse juhatusse Rainer Kuuba, Artur Talviku, Lauri Tõnspoja, Heli Piisangu ja Toomas Trapido.

Artur Talviku pöördumisest üldkogul: “Meie teekond on raske ja keeruline, et minna lõpuni ehitamaks üles uue ühiskonna mõtteviisi ja muutmaks esindusdemokraatia osalus- ja otsedemokraatiaks. Inimesed peava osalema oma riigi otsustes. Meie soovime kaasata kodanikke, kes tahavad võtta vastutuse oma riigi eest. Täna on vastutus poliitikas puudu.”

Vastavalt Elurikkuse Erakonna põhikirjale peaministrikandidaat juhatusse kuuluda ei saa.

Elurikkuse Erakond on sügisel 2018 loodud uus erakond, mis on oma eesmärgiks võtnud Eesti liikumise nutika maheriigi poole. Elurikkuse Erakonna viis põhiteemat, mis kõiki liikmeid ühendab on elurikkust hoidev ja taastav majandus, kaasaegne ja rikastav haridus, kõikehõlmav julgeolek ja kindlustunne, ning kogukondlikkus ja hajus riik ühelt poolt ning alt üles toimiv tõhus riik teiselt poolt.

ERE valimisnimekirjad kinnitatakse lõplikult 17.01.2019.

Elurikkuse Erakonna juhatus: Lauri Tõnspoeg, Toomas Trapido, Heli Piisang, Rainer Kuuba, Artur Talvik

Mihkel Kangur

Elurikkuse Erakonna peaministrikandidaat Mihkel Kangur

Jaga seda elurikkust ka teistega!