MEEDIAKAJASTUSED

Vikipeedia eesti keeles

https://et.wikipedia.org/wiki/Elurikkuse_Erakond

Wikipedia – inglise keeles

https://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity_Party

Jaanuar 2019

Nimed brändist kõvemad: Isamaa ja SDE toetus kerkib nimekirjade toel oluliselt

31.01.2019 Postimees. Tekst: Urmas Jaagant.

https://poliitika.postimees.ee/6511845/nimed-brandist-kovemad-isamaa-ja-sde-toetus-kerkib-nimekirjade-toel-oluliselt

Äsjane Postimehe tellimusel läbi viidud​ Kantar Emori uuring seadis inimeste ette ka kandidaadid. Kokku küsitleti 1001 valimisealist kodanikku vanuses 18-84-aastat. Küsitlusperiood: 24.-29.01.2019.

Muidu nullilähedase toetusega Elurikkuse Erakonna reitingu aitab nende 73 kandidaadiga nimekiri 0,7 protsendilt 1,3-le. Üldse kerkis erakonna toetus nullist kõrgemale alles jaanuarikuises esimeses küsitluses, mil nende reiting oli 0,5 protsenti.

 

Kalle Muuli: valimiste põhiküsimus

https://online.le.ee/2019/01/25/kalle-muuli-valimiste-pohikusimus/

Uustulnuk Rainer Kuuba: Hispaania kurk ei tohi olla Eesti kurgist odavam

25.01.2019. ERR. Teksti autor: Toomas Sildam.

https://www.err.ee/904010/uustulnuk-rainer-kuuba-hispaania-kurk-ei-tohi-olla-eesti-kurgist-odavam

Pärast parlamendivalimisi on õhus võimalus, et kui nii Elurikkuse erakond, rohelised kui ka Vabaerakond jäävad riigikogu ukse taha, siis need kolm lõpuks ühinevadki – nii ennustab Võru Instituudi direktor, maastikuökoloog ja looduskaitsja Rainer Kuuba (47), kes poliitilise uustulnukana kandideerib Elurikkuse erakonnas Toompeale.

Era­kon­da­de de­batt Kol­ga­kü­las – mak­su­dest kuni Kuu­sa­lu rii­gi­güm­naa­siu­mi­ni

23.01.2019. Sõnumitooja. Tekst: Ülle Tamm.  (Pikk ülevaade)

https://sonumitooja.ee/era%c2%adkon%c2%adda%c2%adde-de%c2%adbatt-kol%c2%adga%c2%adku%c2%adlas-mak%c2%adsu%c2%addest-kuni-kuu%c2%adsa%c2%adlu-rii%c2%adgi%c2%adgum%c2%adnaa%c2%adsiu%c2%admi%c2%adni/

Rii­gi­ko­gu va­li­mis­te eel teist­kord­selt Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas kor­ral­da­tud era­kon­da­de de­ba­til oli esi­ne­ja­te seas rii­gi­ko­gu liik­meid, par­tei­de juht­po­lii­ti­kuid, ka mi­nis­ter, val­la­va­nem, et­te­võt­jaid. Nel­ja­päe­va, 17. jaa­nua­ri õh­tul toi­mu­nud va­li­mis­de­ba­til olid esin­da­tud 9 era­kon­da, igast par­teist said osa­le­da kaks po­lii­ti­kut. Väit­lu­sest võt­sid osa 17 po­lii­ti­kut, neist 16 kan­di­dee­ri­vad rii­gi­ko­gus­se Har­ju- ja Rap­la­maa va­li­mis­ring­kon­nas. Eesti Elurikkuse Erakond – Artur Talvik.

 

https://meieeesti.postimees.ee/6505455/erakonnad-palju-labikaalumist-vaarivaid-motteid-regionaalpoliitikast

 

INTERAKTIIVNE KAART | Suur ülevaade üle-eestilistest valimisnimekirjadest: leia oma kandidaat

http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/interaktiivne-kaart-suur-ulevaade-ule-eestilistest-valimisnimekirjadest-leia-oma-kandidaat?id=85063509

 

Ida-Harjumaa valimisdebatt 2019

17.01.2019. Kuusalu vald Valimisdebatt Kolgakülas. Videodokumentatsioon (3 tundi)

https://youtu.be/yDofiPNWMbw

Kuusalu valla vabaühenduste ümarlaud korraldab Riigikokku pürgijate valimisdebati, kus osalevad:

Sotsiaaldemokraatlik Erakond – Pille Petersoo ja Rene Tammist; Elurikkuse Erakond – Artur Talvik ja Madis Iganõmm; Eesti Vabaerakond – Tiia Välk ja Kaul Nurm; Eesti Reformierakond – Kalle Palling ja Andrus Umboja;Isamaa Erakond – Kalle Muuli ja Ann Räämet; Eesti Konservatiivne Rahvaerakond  – Henn Põlluaas ja Siim Pohlak; Eesti Keskerakond – Aivar Riisalu; Erakond Eesti 200 – Taavi Toom ja Monika Salu; Erakond Eestimaa Rohelised – Joonas Laks ja Jakko Väli. Debatti juhib Urmas Kirtsi.

Meie inimesed said pakkuda debatiteemasid. Valisime välja neist kolm:

1.Muudatused maksupoliitikas. 2.Riigi jätkusuutlikkus ja vananev elanikkond. 3. Milline võiks olla Eesti aastal 2030?

Riigikogu valimised 15.01.2019

15.01.2019. Tallinna Televisooon.

https://www.facebook.com/TallinnaTelevisioon/videos/1158888200944395/

Riigikogu valimiste esimese valimisdebati teemaks oli välispoliitika. Saates osalesid Mart Nutt (Isamaa), Henn Põlluaas (EKRE), Toomas Vitsut (KE), Taavi Toom (Eesti200), Marko Kaasik (Rohelised), Andres Herkel (Vabaerakond), Marianne Mikko (SDE), Artur Talvik (Elurikkuse Erakond).

Saatejuhid Nele Kullerkupp ja Toomas Kask.

SUUR ÜLEVAADE: erakondade üleriigilistes nimekirjades troonivad tugevad ankrumehed

17.01.2019. Postimees. Poliitika. Erakondade kandidaatide üldnimekrijad + fotoseeriad. EREst 25 fotot.

https://poliitika.postimees.ee/6501158/suur-ulevaade-erakondade-uleriigilistes-nimekirjades-troonivad-tugevad-ankrumehed

Täna õhtul kell 18 läks lukku kandidaatide registreerimine märtsikuisteks riigikogu valimisteks.  Riigikogu valimisteks laekus neljapäeva õhtul olnud tähtajaks valimiskomisjonile kümne erakonna ja 18 üksikkandidaadi avaldused. Erakondadest esitasid täisnimekirja ehk 125 kandidaati Erakond Eestimaa Rohelised, Erakond Eesti 200, Isamaa Erakond, Eesti Vabaerakond, Eesti Reformierakond, Eesti Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, teatas valimiskomisjoni pressiesindaja. Elurikkuse Erakond esitas 73 kandidaati.

VIDEO ja FOTOD | Elurikkuse Erakond loodab riigikogus kümmekonda kohta ega välista koostööd ühegi parteiga

17.01.2019. Delfi. Video + fotoseeria. Ilmar Saabas, Fred Püss.

http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/video-ja-fotod-elurikkuse-erakond-loodab-riigikogus-kummekonda-kohta-ega-valista-koostood-uhegi-parteiga?id=85051699

Endise vabaerakondlase Artur Talviku loodud Elurikkuse Erakond andis täna Vabariigi Valimiskomisjonile üle riigikogu kandidaatide nimekirja. Talviku sõnul loodab Elurikkuse Erakond saada riigikogus kümmekond kohta ega välista koostööd mitte ühegi parteiga.

Fotod: Elurikkuse Erakond esitas valimistele 73 kandidaati

17.01.2019. ERR. Tekst ja fotod (9 fotot)

https://www.err.ee/899428/fotod-elurikkuse-erakond-esitas-valimistele-73-kandidaati

Elurikkuse Erakond (ERE) esitas neljapäeval riigi valimiskomisjonile oma kandidaatide nimekirja, milles on 73 inimest. Alljärgnevalt edastab BNS Elurikkuse Erakonnalt saadud kandidaatide nimekirja täismahus:

Elurikkuse Erakond pahandab 62 500-eurose kautsjoni üle, mida kandidaatide registeerimisel nõuti

17.01.2019. Delfi.Valimised. Toimetaja: Heliis Nemsitsveridze (ERE pressiteade)

http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/elurikkuse-erakond-pahandab-62-500-eurose-kautsjoni-ule-mida-kandidaatide-registeerimisel-nouti?id=85046743

Elurikkuse erakond (ERE) teatab, et kuigi täna lõunal antakse valimiskomisjonile üle valimisnimekirjad, siis suurim takistus nimekirja seadmisel oli seadusest tulenev ühekordse kuupalga alammäära suurune kautsjon iga kandidaadi eest, kes nimekirjas on

Politsei ootab poliitilise välireklaami keelu tühistamist

16.01.2019. ERR. Intervjueerija Rain Kooli. Tekst + Video (32. min)

https://www.err.ee/898653/politsei-ootab-poliitilise-valireklaami-keelu-tuhistamist

Lähtuvalt mullusest riigikohtu lahendist Artur Talviku kaasuses ning tõlgendades valimisseadust ja reklaamiseadust, on poliitiku kutsetegevuses kasutataval sõidukil lubatud poliitiku või erakonna nimi, kontaktandmed, kaubamärk, domeeninimi ja tegevusala.

Pars ütles, n-ö sõitev visiitkaart on lubatud, kuid sõidukil ei tohi olla otsest üleskutset valima minna ega ka kandidaadi valimisnumbrit.

Riigikogu valimiste kandidaatide esitamine jõudis lõpusirgele

15.01.2019. Lääne Elu.

https://online.le.ee/2019/01/15/riigikogu-valimiste-kandidaatide-esitamine-joudis-lopusirgele/

Riigikogu valimiste Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa ringkonnas on teada poolsada kandidaati, kuid selgus saabub neljapäeval, kui lõpeb nimekirjade esitamine. Suurtel parlamendiparteidel on nimekirjad koos ning valimiskomisjonile üle antud, Vabaerakond teeb veel viimaseid silumisi. Elurikkuse erakond ja Eesti 200 peavad alles läbirääkimisi, keda oma ridadesse kandideerima saada, valimistele üritavad ka nemad minna täisnimekirjaga.

 

Plakatiaktsioon kukutas Eesti 200 toetuse kahele protsendile

16.01.2019. Pealinn. Toimetaja: Moonika Tuul.

http://www.pealinn.ee/tagid/koik/plakatiaktsioon-kukutas-eesti-200-toetuse-kahele-protsendile-n235033

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et alates sügisest püsivalt üle valimiskünnise olnud Eesti 200 toetus on plakatiaktsiooni järel langenud kahele protsendile. Uuringufirma Norstat teostas küsitluse 7.-13. jaanuarini 2019 ning sellele vastas 1071 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlus kombineeritud meetodil – 970 vastajat osales telefoniküsitluses ning 101 veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Reformierakondm27%

Keskerakond 27%

EKRE 20%

SDE 10%

Isamaa 7%

Eesti 200 2%

Erakond Eestimaa Rohelised 2%

Elurikkuse Erakond 1%

Vabaerakond 0%

Artur Talvik Elurikkuse erakonna nädalavahetus (Saade)

14.01.2019. Kuku Raadio. (9 min)

http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-artur-talvik-elurikkuse-erakonna-nadalavahetus-saade/

Mihkel Kangur made Richness of Life prime minister candidate

14.01.2019. ERR. News. Text BNS

https://news.err.ee/898346/mihkel-kangur-made-richness-of-life-prime-minister-candidate

Richness of Life, a spin-off of the Free Party and one of the newcomers in this year’s general election, chose ecologist Mihkel Kangur as its candidate for prime minister on Sunday.

“I want to contribute to politics so that my children will have the opportunity to live a life as good as the one that we are still able to enjoy right now,” Mr Kangur, who is a senior researcher at Tallinn University, said in a party press release.

Anu Toots: parteides on tunda peataolekut

14.01.2019. Postimees. Tekst: Vilja Kiisler + pikk video (22 min 30sek)

https://poliitika.postimees.ee/6498642/anu-toots-parteides-on-tunda-peataolekut

Politoloog Anu Tootsi hinnangul puuduvad tänastel parteidel tugevad liidrid, nagu kunagi olid Keskerakonna juht Edgar Savisaar ja Reformierakonna juht Andrus Ansip. Erakondade valimisprogrammid on suuresti sarnased, ühelgi parteil ei ole oma teemasid õnnestunud muuta valimistel keskseks. Miks see nii on?

Mida oodata uutelt erakondadelt

14.01.2019. Lõuna Postimees. Teksti autor: Tiit Loim

https://lounapostimees.postimees.ee/6498171/mida-arvata-uutest-erakondadest

Riigikogu valimiste eel tekib paljudel kiusatus valida uusi erakondi. Mida neilt aga oodata võib, on omajagu ennustamatu.

Кандидатом в премьеры от партии “Богатство жизни” станет эколог Михкель Кангур

13.01.2019. Rus.ERR.ee. (pressiteade + fotogalerii 22 fotot)

https://rus.err.ee/898178/kandidatom-v-premery-ot-partii-bogatstvo-zhizni-stanet-jekolog-mihkel-kangur

Старший научный сотрудник Таллиннского университета, эколог Михкель Кангур стал кандидатом в премьер-министры от партии “Богатство жизни”.

Такое решение было принято в воскресенье, 13 января, на прошедшем в Тюри съезде политической силы, сообщила пресс-служба “Богатства жизни”.

GALERII | Elurikkuse erakond valis peaministrikandidaadiks Mihkel Kanguri

13.01.2019. Õhtuleht. Teksti toimetas Gerli Mägi. Fotogalerii Kaspar Pokk 17 fotot.

https://www.ohtuleht.ee/918607/galerii-elurikkuse-erakond-valis-peaministrikandidaadiks-mihkel-kanguri

Elurikkuse erakond valis täna oma Türil toimuval üldkogul valdava häälteenamusega erakonna peaministrikandidaadiks TLÜ vanemteaduri ökoloog Mihkel Kanguri, teatas erakond pressiteates.Mihkel Kangur on keskkonnateemadega kokku puutunud alates varasest lapsepõlvest, olles kasvanud loodusteadlaste peres. Kanguril on doktorikraad ning viimased aastad on ta tegelenud süvendatult säästva arengu haridusega.

Seitsmesed – Elurikkuse Erakond valis enda peaministrikandidaadiks Mihkel Kanguri

13.01.2019. TV3.

https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2019/01/13/elurikkuse-erakond-valis-enda-peaministrikandidaadiks-mihkel-kanguri

https://tvplay.tv3.ee/seitsmesed-klipid-2019/seitsmesed-elurikkuse-erakond-valis-enda-peaministrikandidaadiks-mihkel-kanguri-10305354/

Lähenevate valimistel eel ilmselt kõige kirjumat seltskonda koondav Elurikkuse Erakond pidas täna Türil üldkogu ja volitas peaministrikandidaadiks Mihkel Kanguri.

Elurikkuse Erakonna peaministrikandidaat on Mihkel Kangur

13.01.2019. ERR. Uudised. Toimetaja: Merili Nael, Olev Kenk. Pikem tekst + Video intervjuud (2min30sek) + Fotogalerii Olev Kenk 22 fotot.

https://www.err.ee/898168/elurikkuse-erakonna-peaministrikandidaat-on-mihkel-kangur

Elurikkuse Erakond (ERE) valis pühapäeval Türil toimunud üldkogul erakonna peaministrikandidaadiks Tallinna ülikooli vanemteaduri, ökoloog Mihkel Kanguri.

Rainer Kuuba valiti Elurikkuse Erakonna juhatusse

13.01.2019. Lõuna-Eesti Postimees.

https://lounapostimees.postimees.ee/6498068/rainer-kuuba-valiti-elurikkuse-erakonna-juhatusse

Elurikkuse Erakond (ERE) valis pühapäevasel üldkogul juhatusse ka Võru instituudi direktori Rainer Kuuba. Partei peaministrikandidaadiks sai Tallinna ülikooli vanemteadur, ökoloog Mihkel Kangur.

FOTOD | Elurikkuse Erakonna peaministrikandidaat on Mihkel Kangur

13.01.2019. Delfi (ERE pressitekst)

http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/fotod-elurikkuse-erakonna-peaministrikandidaat-on-mihkel-kangur?id=85009799

Elurikkuse Erakond (ERE) valis täna oma Türil toimuval üldkogul valdava häälteenamusega erakonna peaministrikandidaadiks TLÜ vanemteaduri, ökoloog Mihkel Kanguri.

Reporter: Elurikkuse erakond valis peaministrikandidaadi

13.01.2019. PostmeesTV. Reporter. Intervjuud (2 min 30 sek)

https://tv.postimees.ee/6498183/reporter-elurikkuse-erakond-valis-peaministrikandidaadi

Kuigi Elurikkuse erakonna toetus jääb valijauuringute järgi vaid mõne protsendipunkti juurde, minnakse valimistele vastu täispangaga. Kindlameelselt soovitakse kohta riigikogus ning täna valiti ka peaministrikandidaat.  

Mihkel Kangur: Rail Balticu keskkonnasõbralikkusest

13.01.2019. Postimees. Arvamus. Teksti autor: Mihkel Kangur.

https://arvamus.postimees.ee/6497825/mihkel-kangur-rail-balticu-keskkonnasobralikkusest

Mitte kõik roheline pole looduslik, nii pole ka kõik raudteega seonduv keskkonnahoidlik, kirjutab Eesti Geograafia Seltsi president Mihkel Kangur (Elurikkuse Erakond).  Eesti Geograafia Selts (EGS) esitas 10. jaanuaril ringkonnakohtule apellatsioonikaebuse Rail Balticu maakonnaplaneeringute kehtestamise tühistamise asjus. Mitmete erakondade esindajatele meeldib näidata Rail Balticut kui keskkonnahoiule viivat projekti, rõhudes klišeelikule väitele, nagu oleks igasugune raudtee automaatselt loodusele hea. Miks siis võitleb 1955. aastast Eesti keskkonnakaitsele pühendunud organisatsioon Rail Balticu projektiga?

Elurikkuse erakond avalikustas Türil enda peaministrikandidaadi

13.01.2019. Järva teataja. Tekst: Silja Ratt. Suur fotogalerii Dmitri Kotjuh (68 fotot)

https://jarvateataja.postimees.ee/6497957/elurikkuse-erakond-avalikustas-turil-enda-peaministrikandidaadi

Elurikkuse erakonna (ERE) üldkogu valis pühapäeval Türil välja enda peaministri kandidaadi ning juhatuse. Peaministrikandidaadiks valiti Mihkel Kangur. Mees lisas tõsisemalt, et ees ootab väga suur töö – tuleb jõuda riigikokku. Kangur märkis, et rahalise poole pealt on neil küll keeruline, kuid nende tõstatatud teemad kõnetavad inimesi. “Me anname eesti inimeste häälele jõu tagasi,” lubas ta lõpetuseks. Juhatuse liikmeteks nimetati Rainer Kuuba, Toomas Trapido, Artur Talvik, Heli Piisang ja Lauri Tõnspoeg.

Elurikkuse erakond valib pühapäeval peaministrikandidaati

12.01.2019 Pealinn. Uudis BNS. Toimetaja. Sandra Lepik

http://www.pealinn.ee/tagid/koik/elurikkuse-erakond-valib-puhapaeval-peaministrikandidaati-n234852

(ERE pressiteade) Elurikkuse erakond (ERE) valib homme enda kolme liikme hulgast peaministrikandidaati, vahendas BNS. ERE üldkogu kohtub pühapäeval Türil ning kella 14 paiku peaks olema läbi viidud nii peaministrikandidaadi kui ka juhatuse valimine, teatas erakond. ERE peaministrikandidaatideks on üles seatud erakonna algatajad Mihkel Kangur, Rainer Kuuba ja Toomas Trapido.Juhatusse kandideerivad Mihkel Kangur, Rainer Kuuba, Toomas Trapido, Artur Talvik, Heli Piisang ja Lauri Tõnspoeg. Kuna peaministrikandidaat ei tohi olla juhatuse liige ning loobub sellest kohast, valitaksegi esmalt just see. ERE põhikiri näeb ette 3–5–liikmelist juhatust, mille otsustavad liikmed üldkogul.Hääletamine toimub CitizenOS digiplatvormil ja hääletada saavad ka need liikmed, kes Türile kohale ei tule ning otseülekannet veebis jälgivad.

Supernädalavahetus muutub valimiste-eelseks vahefinišiks

11.01.2019. ERR. Eesti uudised. Tekst: Toomas Sildam

https://www.err.ee/897611/supernadalavahetus-muutub-valimiste-eelseks-vahefinisiks

Eestit ootab poliitiline supernädalavahetus, sest laupäeval ja pühapäeval avalikustavad koguni neli erakonda enda rivistused 3. märtsi riigikogu valimistel ning valimisprogrammid. Tegu on omalaadse valimiste-eelse vahefinišiga. Poliitilise uustulnukana valimistele minev Elurikkuse Erakond tuleb kokku pühapäeval kell 12 Türi rahvamajas.

Elurikkuse Erakonda tekitasid kiilu vaktsineerimisvastased

10.01.2019. Postimees. Teksti autor: Sander Punamäe

https://www.postimees.ee/6495833/elurikkuse-erakonda-tekitasid-kiilu-vaktsineerimisvastased

Otsedemokraatia ideed viljelev Elurikkuse Erakond kaotas juba eos ühe oma algatajaliikme, sest erakond hindab arvamuste paljusust rohkem kui teaduspõhisust.

Doktorikraadiga Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktor Barkalaja soovis, et erakond ei aktsepteeriks teadusega vastuolus olevaid arusaamu ja viskaks välja liikme, kes populariseerib vaktsineerimisvastasust. Juhtkond seda vajalikuks ei pidanud, erakonnast otsustas lahkuda hoopis Barkalaja. «Seal on üks väike sekt. Asi on teaduses ja ebateaduses,» ütles ta ise.

Suuremates linnades on esikohal Keskerakond, mujal EKRE

10.01.2019. Postimees.Poliitika.  Tekst: BNS

https://poliitika.postimees.ee/6496202/suuremates-linnades-on-esikohal-keskerakond-mujal-ekre

Eesti suuremates linnades on kõrgeima toetusega Keskerakond, maal ja väiksemates linnades Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), selgus BNSi ja Postimehe tellitud uuringufirma Kantar Emori jaanuari algul tehtud küsitlusest.

Tallinnas elavatest valimisealistest kodanikest pooldas Keskerakonda 28,6 protsenti ja Reformierakonda 25,6 protsenti vastanutest. Suuruselt kolmanda toetusega oli Tallinnas Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 14 protsendiga, neljas EKRE 13,8, viies Isamaa 7,3, kuues Eesti 200 6,9, seitsmes Eestimaa Rohelised 3,2 ja kaheksas Vabaerakond 0,7 protsendiga.

Tartu, Pärnu, Narva ja Kohtla-Järve linnade elanikest toetab Keskerakonda 26,3 ja Reformierakonda 23,5 protsenti ning kolmandana EKRE 17,5 protsenti valijatest. Neljandal positsioonil oli SDE 9,5 protsendiga, viies Eesti 200 7,5 ning kuues Isamaa 7,1 protsendiga. Suurte linnade kodanikest 5 protsenti toetab rohelisi, 1,1 protsent Rahva Ühtsuse Erakonda, 1 protsent Vabaerakonda, 0,7 protsenti Elurikkuse Erakonda (ERE).

Muudes Eesti linnades on EKRE toetus 25,3 protsenti, Reformierakonnal 22,3 ja Keskerakonnal 22,1 protsenti. Sotsiaaldemokraate pooldab väikelinnades 11 protsenti, Eesti 200 ja Isamaad mõlemat 7,8, rohelisi ja Vabaerakonda mõlemat 1,1, Eesti Iseseisvusparteid 0,7 ja ERE-t 0,4 protsenti valijatest.

Üldkogumis oli Reformierakonna toetus jaanuaris 24,4 protsenti, Keskerakonnal 23,3 protsenti, EKRE-l 20,2 protsenti, SDE-l 11,8 protsenti, viies oli erakond Isamaa 8 protsendiga ning kuues Eesti 200, mida toetas 6,6 protsenti. Eestimaa Roheliste toetus oli jaanuaris 3,3 protsenti, Vabaerakonnal 1,4 protsenti ja Elurikkuse Erakonnal 0,5 protsenti.

Kantar Emor näitab erakondade reitinguprotsente nendest, kellel on erakondlik eelistus, seega «ei oska öelda» vastanute protsent elimineeritakse. Andmete näitamise selline viis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks riigikogu valimiste tulemustega. Jaanuaris oli «ei oska öelda» osakaal 21 protsenti. Maksimaalne statistiline viga ±2,4 protsenti.

Kokku küsitles Kantar Emor 4. – 8. jaanuarini veebiintervjuude meetodiga 1340 kodanikku vanuses 18 – 84 aastat.

Tööturul eri positsioonides asuvate valijagruppide poliitilised eelistused lahknevad märgatavalt.

10.01.2019. Pealinn. Toimetaja: Marika Metsala

http://www.pealinn.ee/tallinn/tootajate-omanike-pensionaride-ja-oppurite-poliiteelistused-erinevad-n234767

Suurima toetuse ühes valijagrupis saavutas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), mida pooldas 38,2 protsenti iseendale tööandjatest. Reformierakond sai selles rühmas 24,2 protsendi ja Eesti200 11,7 protsendi valijate toetuse. Keskerakonda pooldas selles rühmas 9,8 protsenti, rohelisi 5,8, Isamaad 4,9, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) 2,9, Vabaerakond 1,3 ja Elurikkuse Erakonda (ERE) 1,2 protsenti.

Pensionäride seas on menukaim Keskerakond, mida eelistab 37,2 protsenti. Teisel kohal on pensionäride hulgas Reformierakond 19,2 protsendiga, kolmas EKRE 16,3 ja neljas SDE 13,4 protsendiga. Isamaa reiting on pensionäride seas 6,3 ja Eesti200-l 5,5 protsenti, rohelisi ja Vabaerakonda mõlemaid toetab 0,7 ning Rahva Ühtsuse parteid 0,6 protsenti.

Palgatöötajatest eelistab 28,7 protsenti Reformierakonda, 20,5 protsenti Keskerakonda ja 17,9 protsenti EKRE-t. Neljanda toetusega on SDE, mida eelistab 11 protsenti, viiendal Isamaa 9,9 protsendiga, kuues Eesti200 6,4 protsendiga. Rohelisi pooldas 2,3 protsenti palgatöötajatest, Vabaerakonda 1,9 ja ERE-t 0,7 protsenti.

Õppuritest annaks 24,2 protsenti oma hääle Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale (SDE), 17,4 protsenti eelistaks EKRE-t ja 16,6 protsenti Reformierakonda. 13,9 protsenti tudengitest ja õpilastest pooldab rohelisi, 9,4 protsenti Eesti200 ja 8,7 protsenti Isamaad. Vabaerakonna poolt annaks oma hääle 0,8 protsenti õppuritest.

Muus mittetöötavate inimeste rühmas pooldas EKRE-t 30,6 protsenti, Reformierakonda 22,2 ja Keskerakonda 16,5 protsenti vastanutest. Sotse eelistas 11,4 protsenti, rohelisi 8,8, Isamaad 5,4, Eesti200 3,5, Vabaerakonda 0,9ja ERE-t 0,8 protsenti.

Üldkogumis oli Reformierakonna toetus jaanuaris 24,4 protsenti, Keskerakonnal 23,3 protsenti, EKRE-l 20,2 protsenti, SDE-l 11,8 protsenti, viies oli erakond Isamaa 8 protsendiga ning kuues Eesti200, mida toetas 6,6 protsenti. Eestimaa Roheliste toetus oli jaanuaris 3,3 protsenti, Vabaerakonnal 1,4 protsenti ja Elurikkuse Erakonnal 0,5 protsenti.

Kantar Emor näitab erakondade reitinguprotsente nendest, kellel on erakondlik eelistus, seega “ei oska öelda” vastanute protsent elimineeritakse. Andmete näitamise selline viis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks riigikogu valimiste tulemustega. Jaanuaris oli “ei oska öelda” osakaal 21 protsenti. Maksimaalne statistiline viga ±2,4 protsenti.

Kokku küsitles Kantar Emor 4. – 8. jaanuarini veebiintervjuude meetodiga 1340 kodanikku vanuses 18 – 84 aastat.

Eesti 200 kaotab toetust

10.01.2019. Eesti Uudised.

https://eestiuudised.ee/eesti-200-kaotab-toetust/

Kõigi vastajate hulgas oli Reformierakonna toetus jaanuaris 24,4 protsenti, Keskerakonnal 23,3 protsenti, EKRE-l 20,2 protsenti ja SDE-l 11,8 protsenti. Viies oli erakond Isamaa 8 protsendiga ning kuues Eesti200, mida toetas 6,6 protsenti. Eestimaa Roheliste toetus oli jaanuaris 3,3 protsenti, Vabaerakonnal 1,4 protsenti ja Elurikkuse Erakonnal 0,5 protsenti.

Rainer Kuuba: olen valmis hakkama keskkonnaministriks!

10.01.2019. Lõunaleht. Teksti autor: Ülle Harju.

http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=25811&print=1

Väikeparteidest esimesena Kagu-Eesti nimekirja kokku saanud Elurikkuse erakond pensionide kahekordistamist ja maksude kaotamist ei luba, küll on erakonna Kagu-Eesti esinumber Rainer Kuuba (47) valmis seisma selle eest, et meie inimestele jääks alles südamelähedane kodumets, kodulähedane kool ja sünnitama ei peaks põllu peal.

Молодые избиратели поддерживают реформистов, а люди постарше EKRE или центристов

10.01.2019. Viru Prospekt. Tekst: BNS

http://prospekt.ee/events/12041-molodye-izbirateli-podderzhivayut-reformistov-a-lyudi-postarshe-ekre-ili-centristov.html

Люди помоложе активнее всего поддерживают Партию реформ, люди постарше Консервативную народную партию (EKRE), а пожилые Центристскую партию, сообщается в проведенном по заказу BNS и Postimees в начале января опросе фирмы исследований Kantar Emor.

Aasta esimesed erakondade reitingud

09.01.2019. Ühiskonnauuringute Instituut

http://www.inst.ee/uudised/aasta-esimesed-erakondade-reitingud

MTÜ Ühiskonnuuringute Instituudi tellitud küsitlus, mille viis läbi 3.- 9. jaanuarini Turu-uuringute AS.  Selgelt kõige popularsem erakond on Keskerakond (26%), kellele järgnevad võrdse toetusega Reformierakond (20%) ja EKRE (20%). Neljandal kohal on SDE (12%) ning viiendal Isamaa (9%). Valimiskünnise ületab ka Eesti 200 (7%).  Eesti Vabaerakond 1%, Elurikkuse Erakond 2%, Erakond Eestimaa Rohelised 1%.

Tartu- ja Jõgevamaa valimisnimekirjades toimus nelja aastaga poliitikute ringmäng

09.01.2019. Tartu Postimees. Teksti autor: Eili Arula.

https://tartu.postimees.ee/6494646/tartu-ja-jogevamaa-valimisnimekirjades-toimus-nelja-aastaga-poliitikute-ringmang

Kui sirvida eelseisvatel valimistel Tartu- ja Jõgevamaal riigikokku pürgivate poliitikute nimekirju, hakkab eeskätt silma tõsiasi, et mitu senist teenekat esinumbrit on pidanud piirkonnas oma liidripositsiooni loovutama. … Veel ühe uue partei, Elurikkuse Erakonna (ERE) lõplikke valimisnimekirju väljas pole. Siiski sõnas ERE üks eestvedaja Lauri Tõnspoeg, et nende Jõgeva- ja Tartumaa valimisringkonna esinumbriks saab tuntud loodusemehe Fred Jüssi poeg ökoloog Mart Jüssi.

Elurikkuse Erakond avas Rail Balticu debatikeskkonna

8.01.2019. Pärnu Postimees. Tekst: BNS. (ERE pressiteade)

https://parnu.postimees.ee/6493997/elurikkuse-erakond-avas-rail-balticu-debatikeskkonna

Elurikkuse Erakonna (ERE) avas veebis debati Rail Balticu üle, mis tähendab, et kõigil inimestel on võimalik ID-rakenduste kaudu ennast tuvastades esitada oma põhjendatud seisukoht ja anda kas poolt- või vastuhinnang ja kommentaar kaaskodanike argumentidele.

Reinsalu ja Talvik: on lollus välistada koostöö EKREga

08.01.2019 Estonian World Review. Äripäeva intervjuust.

https://www.eesti.ca/reinsalu-ja-talvik-on-lollus-valistada-koostoo-ekrega-aripaev/article52913

Eesti poliitika üks nõrk koht on vähene erakondade vaheline koostöö, mistõttu on lollus välistada koostöö EKREga, märkis Elurikkuse Erakonna kõneisik Artur Talvik.

Isamaa liikmest Urmas Reinsalu (vasakul) ja Elurikkuse Erakonna liige Artur Talvik lahkasid saates “Kuum tool” nädala aktuaalsemaid teemasid.

Reinsalu ja Talvik: on lollus välistada koostöö EKREga

07.01.2019. Äripäev+Äripäev Raadio. Intervjuu Urmas Reinsaluga ja Artur Talvikuga (46 min) + Kokkuvõte intervjuust.

https://www.aripaev.ee/saated/2019/01/07/reinsalu-ja-talvik-on-lollus-valistada-koostoo-ekrega

Eesti poliitika üks nõrk koht on vähene erakondade vaheline koostöö, mistõttu on lollus välistada koostöö EKREga, märkis Elurikkuse Erakonna kõneisik Artur Talvik.

Kuum Tool: Kuum tool: majanduskasvu võtmeteguritest, populismist ja koostööst EKREga

https://soundcloud.com/aripaeva-raadio/070119-kuum-tool-majanduskasvu-votmeteguritest-populismist-ja-koostoost-ekrega

Nädala kuumimatel teemadel arutavad ja vaidlevad stuudiokülalised on Artur Talvik Elurikkuse Erakonnast ja Urmas Reinsalu Isamaast. Saatejuht on Eliisa Matsalu.

Fookuses on aasta sisserände kvoodi täituvus kohe aasta alguses, riigi valmistumine majanduskriisiks, ebavõrdsuse kasvu vastu võitlemine Eestis ja koostöö EKREga.

Anvar Samost: Tuleb tavaline aasta

06.01.2019 Lääne Elu. Teksti autor: Anvar Samost.

https://online.le.ee/2019/01/06/anvar-samost-tuleb-tavaline-aasta/

Vastu kõiki ennustusi ja ootusi kujunevad riigikogu valimiste kaks viimast kampaaniakuud üllatustevaeseks, võimalik, et lausa igavaks. Uued erakonnad Eesti 200 ja Elurikkus parlamenti ei jõua. Sotsiaaldemokraatlik erakond ja Isamaa saavad uues koosseisus võrdse arvu kohti. Valimiste võitja ehk Keskerakond võib üksikute liikmete tasemel omada suhteliselt suurt vastumeelsust Reformierakonna suhtes, kuid poliitiline loogika soosib alati väikseima võimaliku partnerite arvuga koalitsiooni loomist.

Aasta esimene nädal suures pildis.

06.10.2019. Postimees. Toimetaja: Erik Prozes

https://www.postimees.ee/6491635/aasta-esimene-nadal-suures-pildis

Foto: Sander Ilvest. Neljapäeval tutvustas Elurikkuse erakond oma programmi. Vastse erakonna esimesed sammud on valulised. Esialgu püüavad nad koguda populaarsust sellega, et organiseerivad veebis nn rahvaküsitlust Rail Balticu kohta.

Uue erakonna jätnud Anzori Barkalaja hindab selle eesmärke

05.01.2019. Sakala. Postimees. Teksti autor: Aivar Aotäht. Intervjuu Anzori Barkalajaga

https://sakala.postimees.ee/6491811/uue-erakonna-jatnud-anzori-barkalaja-hindab-selle-eesmarke

Üks Elurikkuse Erakonna loojaid ja eestvedajaid Anzori Barkalaja lahkus uuest seltskonnast vähem kui kuu ajaga, kuid näeb sel elulootust ning kiidab partei eesmärke.

 

Seitsmesed – Elurikkuse Erakond soovib panna Rail Balticu projekti rahvahääletusele

04.01.2019 TV3 Seitsmesed Uudised. Reporter: Sven Soiver. Videoreportaaz pressikonverentsist. (1min40sek)

https://tvplay.tv3.ee/seitsmesed-klipid-2019/seitsmesed-elurikkuse-erakond-soovib-panna-rail-balticu-projekti-rahvahaaletusele-10304005/

Elurikkuse erakond tegi täna oma valimiskampaania avalöögi, valimisteks loodetakse toetust kasvatada üle valimiskünnise ning kavatsetakse valimisteks kulutada umbes 200 000 eurot.

Richness of Life party may get new leader, other founder member quits

04.01.2019. BNS. News. Editor: Andrew Whyte

https://news.err.ee/892159/richness-of-life-party-may-get-new-leader-other-founder-member-quits

Mihkel Kangur, associate professor at the School of Natural Sciences and Health at Tallinn University, has put himself forward as potential leader of the Richness of Life party.

Intervjuu: Artur Talvik Elurikkuse Erakond

04.01.2019. KUKU Raadio. Raadiointervjuu Artur Talvikuga. (12 min)

http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-artur-talvik-elurikkuse-erakond-2/

Elurikkuse Erakonna sihtidest ja toimimise viisidest. Rahvahääletusest. Anzori Barkalaja EREst lahkumisest. Otsedemokraatiast.

Партия “Богатство жизни” начнет избирательную кампанию с интернет-опроса по Rail Baltic

03.01.2019. Rus.ERR.ee Tekst + fotogalerii (22 fotot) + Video

https://rus.err.ee/891951/partija-bogatstvo-zhizni-nachnet-izbiratelnuju-kampaniju-s-internet-oprosa-po-rail-baltic

Русских фамилий в “Богатстве жизни” меньше, чем пальцев на одной руке, отмечает “Актуальная камера”. “Мы планируем найти больше русских людей. Серьезно. Планируем высадить десант в Ида-Вирумаа”, – говорит Тальвик.

Анзори Баркалая вышел из партии “Богатство жизни”

03.01.2019.  Rus.ERR.ee

https://rus.err.ee/892009/anzori-barkalaja-vyshel-iz-partii-bogatstvo-zhizni

Один из основателей и предводителей партии “Богатство жизни” (Elurikkuse erakond) Анзори Баркалая вышел из партии. “Кажется, что некоторые вещи не мои. Я имею в виду политическую активность. Есть вещи в общем политическом климате Эстонии, которые не украшают думающего человека. Это не только проблема партии “Богатство жизни”, – сказал Баркалая

 

2019.01.03 – Elurikkuse Erakond soovib luua maheda nutiriigi

03.01.2019 – TallinnaTV. Uudised. Elurikkuse Erakond soovib luua maheda nutiriigi (2 min) Intervjuud: Mihkel Kangur, Heli Piisang

https://www.tallinnatv.eu/uudised/uudislood/18846-2019-01-03-elurikkuse-erakond-soovib-luua-maheda-nutiriigi

Eestis on 14 erakonda. Esimest korda läheb valimistele Elurikkuse Erakond, mis tahab Eesti muuta nutikaks maheriigiks ja paneb Rail Balticu projekti rahvahääletusele.

Üks Elurikkuse Erakonna eestvedajatest lahkus erakonnast

03.01.2019. Postimees. PM.

https://poliitika.postimees.ee/6490987/uks-elurikkuse-erakonna-eestvedajatest-lahkus-erakonnast

Elurikkuse Erakonna algatusrühma liige Anzori Barkalaja teatas, et astub erakonnast välja ja jätkab tööd Tartu Ülikoolis ja MTÜs Parem Ilm. «Laiemalt tundub, et mõned asjad ei ole minu tassike teed. Pean silmas erakondlikku poliitilist aktiivsust. On mingid asjad Eesti üldises poliitkliimas, mis ei kaunista mõtlevat inimest. See ei ole otseselt Elurikkuse Erakonna probleem,»

Elurikkuse erakonna asutajaliige Anzori Barkalaja astus erakonnast välja

03.01.2019. DELFI. Valimised 2019. Reporter: Fred Püss. Intervjuu tekst.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/elurikkuse-erakonna-asutajaliige-anzori-barkalaja-astus-erakonnast-valja?id=84928217

Elurikkuse Erakonna üks eestvedajaid ja asutajaliikmeid Anzori Barkalaja teatas, et astub erakonnast välja. Mis on see põhjus, miks te otsustasite juba nüüd Elurikkuse Erakonnast lahkuda? Konkreetse kirjaliku lühikokkuvõtte teguritest, mis viisid sellise otsuseni, edastasin ma viisakalt ERE juhatusele.

03.01.2019. ERR. Aktuaalne kaamera kell 21.00

Elurikkuse Erakonnast alates 07:40 – 10:20

https://etv.err.ee/v/paevakajasaated/aktuaalne_kaamera/saated2100/50f8c00b-42ca-4277-9bea-b3ac9d8bb9b1/aktuaalne-kaamera-ilm

Elurikkuse Erakonna asutajaliige Anzori Barkalaja astus erakonnast välja

03.01.2019 Õhtuleht. Teksti autor: LIina Hallik.

https://www.ohtuleht.ee/914814/elurikkuse-erakonna-asutajaliige-anzori-barkalaja-astus-erakonnast-valja

Elurikkuse Erakonna üks eestvedajaid ja asutajaliikmeid Anzori Barkalaja teatas, et astub Elurikkuse Erakonnast välja. Põhjuseks toob Barkalaja oma liigse kurjuse. Poliitikast sootuks kõrvale mees jääda ei kavatse.

Jaaganti valimisradar. Elurikkuse Erakond kaotas juba stardis asutajaliikme

03.01.2019 Postimees. Teksti autor: Urmas Jaagant.

https://poliitika.postimees.ee/6490998/jaaganti-valimisradar-elurikkuse-erakond-kaotas-juba-stardis-asutajaliikme

Elurikkuse Erakond tahab olla mitte-erakond, Eesti 200 tahab olla päriserakond. Gräzin lahkus Reformierakonnast.

Anzori Barkalaja astus Elurikkuse Erakonnast välja

03.01.2019 ERR. Uudised. Anzori Barkalaja vastus ja Artur Talviku kommentaar.

https://www.err.ee/892001/anzori-barkalaja-astus-elurikkuse-erakonnast-valja

“Laiemalt tundub, et mõned asjad ei ole minu tassike teed. Pean silmas

erakondlikku poliitilist aktiivsust. On mingid asjad Eesti üldises poliitkliimas, mis ei kaunista mõtlevat inimest. See ei ole otseselt Elurikkuse Erakonna

probleem,” ütles Barkalaja ERR-ile.

Reporter: Mis saab 500 liiget kokku saanud Elurikkuse erakonnast?

03.01.2019. PostimeesTV. Reporter: Marian Võsumets. Videointervjuud (3 min): Artur Talvik, Rainer Kuuba, Lauri Tõnspoeg.

https://tv.postimees.ee/6490825/reporter-mis-saab-500-liiget-kokku-saanud-elurikkuse-erakonnast

Artur Talviku Elurikkuse erakond on 500 liiget kokku saanud ja riigikogus loodetakse saada 10 kohta. Keskkonnaaktivistide erakonna peamised valimisteemad on metsanduses lageraie lõpetamine, Rail Balticu takistamine ja mitmekesisema koolivõrgu loomine, kus kõik lapsed kasvatataks erinevateks.

ERR . Raadiouudised. Kell 12.00

03.01.2019 ERR Uudised kell 12.00 03:45 – 06:25. räägivad Mihkel Kangur ja Artur Talvik.

https://www.err.ee/891917/raadiouudised-03-01-2019-12-00-00

Elurikkuse erkonna 03.01.2019 Balti Jaama Turul toimunud pressikonverentsi lindistus.

Uudis+. Mihkel Kangur ja Artur Talvik. Kuidas loodab Elurikkuse erakond toetust kasvatada?

03.01.2019 ERR Vikerraadio Uudis+. Lauri Varik. Pikk ja tõhus raadiointervjuu (17 min)

https://vikerraadio.err.ee/886553/uudis-lauri-varik/913189?fbclid=IwAR0_ypqXh3s-w7sOzTpj1WOuJ0Jtb-Z45XRMPpvTDbfS-CF0tIeRG7KABdM

Elurikkuse erakond soovib Rail Balticu trassivaliku panna rahvahääletusele. Kuidas peaaegu olematu toetusega uus erakond loodab toetust kasvatada selgitavad Artur Talvik ja Mihkel Kangur.

VIDEO | Artur Talvik Elurikkuse erakonnast: üheprotsendiline toetus meid ei morjenda. Usun, et saame riigikokku

03.01.2019 Delfi TV.  Toimetaja: Karoliina Vasli. Video: Ilmar Saabas. Pikem tekst + video (5 min)

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-artur-talvik-elurikkuse-erakonnast-uheprotsendiline-toetus-meid-ei-morjenda-usun-et-saame-riigikokku?id=84923123

Unistuste Eesti vundament on rahvahääletused ning raha on siin elus teisejärguline – nii võiks lühidalt kokku võtta Elurikkuse erakonna visiooni. Kuigi partei toetus on praegu pea olematu, loodetakse Artur Talviku sõnul parlamenti pääseda.

Artur Talvik: saame endale toetajaid iga partei valijate hulgast

03.01.2019 DelfiTV. Toimetaja: Karoliina Vasli. Video: Ilmar Saabas. Video intervjuu (5 min)

http://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/artur-talvik-saame-endale-toetajaid-iga-partei-valijate-hulgast?id=84923361

Täna andis Elurikkuse erakond pressikonverentsi, mis on nende kampaania avalöök.

Partei toetus on praegu napp. On üldse lootust riigikokku pääseda? Talvik on selles veendunud. “Üks protsent meid praegu ei morjenda,” vastas ta ja viitas, et täna oli neil esimene sõnakam väljaastumine, kampaania avalöök.

Video ja galerii: Elurikkuse Erakond tahtis minna valimistele koos rohelistega

03.01.2019. PostimeesTV. Reporter. Sander Punamäe. Tekst + Video intervjuu Artur Talvikuga (7 min).

  • Pildigalerii pressikonverentsist Balti Jaama Turul 15 fotot.

https://www.postimees.ee/6490638/video-ja-galerii-elurikkuse-erakond-tahtis-minna-valimistele-koos-rohelistega

Tekst on ERE pressikonverentsist. Video intervjuus vastav Artur Talvik reporteri küsimustele.

Elurikkuse Erakonna algatajad tunnistasid, et kuigi eesmärk on minna valimistele täisnimekirjaga, siis see ei ole nende jaoks kerge ülesanne. Erakonna algatajad kogunesid täna Balti jaama turu teisel korrusel, et oma mõtteid ajakirjanikega jagada. Erakonna algatajatena võtsid laua taga kohad sisse Artur Talvik, Mihkel Kangur, Heli Piisang, Lauri Tõnspoeg, Piret Räni ja Rainer Kuuba.

 

Elurikkuse erakond rakendab Rail Balticu rahvaküsitluse valimisvankri ette

03.01.2019 ERR. Uudis.

https://www.err.ee/891911/elurikkuse-erakond-rakendab-rail-balticu-rahvakusitluse-valimisvankri-ette

Riigikokku pürgiv Elurikkuse Erakond (ERE) korraldab kuu lõpus rahvaküsitluse Rail Balticu raudteetrassi küsimuses.

Elurikkuse Erakond kavatseb Rail Balticu projekti rahvahääletusele panna

03.01.2019 Postimees. Teksti autor: Agaate Antson.

https://www.postimees.ee/6490260/elurikkuse-erakond-kavatseb-rail-balticu-projekti-rahvahaaletusele-panna

Elurikkuse Erakond soovib Rail Balticu projekti digitaalplatvormil Citizen OS rahvahääletusele panna. Erakond plaanib inimestelt küsida, kuidas nad suhtuvad hetkel kavandatavasse trassi ja/või kuidas suhtuksid alternatiivsesse trassi mõne olemasoleva raudtee koridoris. Samuti uuritakse, kas kogukondi ning looduskeskkonda sedavõrd palju mõjutavate projektide üle peaks rahvas ise otsustama või mitte.

Elurikkuse Erakond paneb Rail Balticu projekti rahvahääletusele

03.01.2019 Telegram. Uudis, ERE pressiteate alusel.

https://www.telegram.ee/eesti/elurikkuse-erakond-paneb-rail-balticu-projekti-rahvahaaletusele

Eelmisel aastal asutatud uus Elurikkuse Erakond plaanib korraldada rahvahääletuse, et selgitada välja, millist asukohta inimesed Rail Balticu raudteele eelistaksid. “Eesti vajab head raudteeühendust naabrite ja Euroopaga. Kuid millise hinna eest,” küsivad nad oma kodulehel, viidates 28. jaanuaril -3. veebruaril 2019 toimuvale hääletusele.

Ida-Harjumaa valimisdebatt.  

Teade 03.01.2019. Kuulutus. Valimisdebatt Kolgaküla Rahvamajas – Neljapäeval 17. Jaanuaril kell 19.00

https://www.evensi.com/ida-harjumaa-valimisdebatt-kolgaku-rahvamaja/284392547

Kuusalu valla vabaühenduste ümarlaud korraldab Riigikokku pürgijate valimisdebati. Ootame 5. jaanuariks ettepanekuid, milliseid teemasid võiks seal arutada.

Detsember 2018

31.12.18 Kuum tool: Äripäeva ausad hinnangud erakondadele

31.12.2018. Äripäeva Raadio. Arutelusaade (1t 13 min) Uutest erakondadest ja Elurikkuse Erakonnast räägitakse saate esimeses osas kuni 20 min.

https://soundcloud.com/aripaeva-raadio/311218-kuum-tool-aripaeva-ausad-hinnangud-erakondadele

Äripäeva ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Allan Rajavee, Aivar Hundimägi ja Jaanus Vogelberg arutavad saates, kuidas on sel aastal erakonnad oma tööga hakkama saanud. Kes on olnud selle aasta suurimad kaotajad ja võitjad?

FOTOD | Kadriorus allkirjastati ühiskondlik kokkulepe: teaduse ja arendustegevuse riiklik rahastamine tõuseb ühe protsendini SKT-st

19.12.2018. Delfi. Uudised. Teade ja teadusleppe täistekst.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-kadriorus-allkirjastati-uhiskondlik-kokkulepe-teaduse-ja-arendustegevuse-riiklik-rahastamine-touseb-uhe-protsendini-skt-st?id=84804129

Foto: Mihkel Kangur ERE esindajana allkirjastamas:

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-kadriorus-allkirjastati-uhiskondlik-kokkulepe-teaduse-ja-arendustegevuse-riiklik-rahastamine-touseb-uhe-protsendini-skt-st?id=84804129#!dgs=dgsee-239264:EsPBSjdUqBWAuVV4V8J3-6

 

Ökoloog Mihkel Kangur: eestlased jõudsid tarbimispeole kui nõudepesu oli juba alanud

12.12.2018 Delfi.FORTE.Accelerista. Teksti autor: Ylle Tampere. Intervjuu Mihkel Kanguriga.

http://forte.delfi.ee/news/auto/okoloog-mihkel-kangur-eestlased-joudsid-tarbimispeole-kui-noudepesu-oli-juba-alanud

Ökoloog Mihkel Kangur, kes paneb auditooriumitäite kaupa tudengeid vaimustunult ennast kuulama ja kaasa mõtlema, räägib linnastumisest, autostumisest, tarbimisest. Loo lõpus on kolm igaühele jõukohast elumuutvat soovitust. Teeme maailma korda, eks!

Uutel tulijatel on raske parlamenti pääseda

11.12.2018 Sakala. Postimees. Tekst: Andres Laiapea.

https://sakala.postimees.ee/6474090/uutel-tulijatel-on-raske-parlamenti-paaseda

PEAN ENDALE JÄLLE tuhka pähe raputama. Kevadel sai väljendatud skeptilisust juttude suhtes, et enne riigikogu valimisi võidakse Eestis asutada uus erakond. Nüüdseks on neid registreeritud lausa kolm…Elurikkuse Erakonna liikmete nimekirja vaadates jäi silma päris palju Viljandimaal elavaid või siit pärit inimesi. Tõenäoliselt saaks see erakond meie valimisringkonnas kokku täiesti korraliku kandidaatide nimekirja. Igal pool ei pruugi see aga temalgi õnnestuda.

Mihkel Kangur ja Anzori Barkalaja: me peame rääkima haridusest

6.12.2018 Postimees. Arvamus. Teksti autorid: Mihkel Kangur ja Anzori Barkalaja.

https://arvamus.postimees.ee/6470934/mihkel-kangur-ja-anzori-barkalaja-me-peame-raakima-haridusest

Lõpuks võidab (loe: jääb ellu) ikkagi see piirkond/kultuur, kes suudab leida uusi lahendusi praeguste tehnoloogiliste, majanduslike ja ühiskondlike muutuste keerises, kirjutavad Elurikkuse erakonna algatajad Mihkel Kangur ja Anzori Barkalaja.

 

Elurikkuse Erakond avalikustas oma liikmed

07.12.2018. Uudis, tekst. Kaspar Pokk / Kanal 2 10. november 2018

https://www.err.ee/882901/elurikkuse-erakond-avalikustas-oma-liikmed

November 2018

Tagatuba. KGB intriigid, ulmelised eelarved, tormijooks telefonidele – joonealused parteid kihavad

29.11.2018. Delfi. Uudised. Teksti autor: Raimo Poom.

http://epl.delfi.ee/news/eesti/tagatuba-kgb-intriigid-ulmelised-eelarved-tormijooks-telefonidele-joonealused-parteid-kihavad?id=84590615

Jukuraadio. 2018-11-22

Satejuht Juku Kalle Raid. Kuku Raadio intervjuu Artur Talvikuga.

Pikk intervjuu 1tund 8 min.

Jukuraadio 2018-11-22 – KUKU taskuhääling

Mihkel Kangur: peame valima keskkonda taastava majanduse

13.11.2018 ERR. ETV Terevisioon.  Video intervjuu Mihkel Kanguriga + intervjuu tekst

https://www.err.ee/876570/mihkel-kangur-peame-valima-keskkonda-taastava-majanduse

Elurikkuse erakonna asutaja Mihkel Kanguri sõnul tuleb keskkonnaprobleeme lahendada ühiskonnamudeleid muutes.

Elurikkuse erakond: Miks meil on vaja muuta poliitika tegemise viise?

17.11.2018. ERR. Arvamus. Teksti autorid: Mihkel Kangur, Lauri Tõnspoeg, Piret Räni, Helen Lemming, Toomas Trapido

https://www.err.ee/877789/elurikkuse-erakond-miks-meil-on-vaja-muuta-poliitika-tegemise-viise

Valimised – tapeedivahetus, mõtestatud protest või hirmujutt

16.11.2018. Sirp. Teksti autor: Henri Kõiv.

http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/valimised-tapeedivahetus-motestatud-protest-voi-hirmujutt/

Kevadised parlamendivalimised tulevad mitmes mõttes teistsugused. Kõige suuremaks muutuseks on kahtlemata asjaolu, et suure tõenäosusega on need esimesed valimised vabas Eestis, millest ei võta osa Edgar Savisaar. Aga need on ka valimised, millele Reformierakond läheb talle omase ühtse löögirusika asemel vastu juba mitu aastat vaikselt vindunud sisekriisis. Need on valimised, mis võivad esimest korda riigikogu saali ukse taha jätta taasiseseisvunud Eesti poliitikat kujundanud Isamaa. Need on esimesed Brexiti- ja Trumpi-järgsed parlamendivalimised, mis toimuvad ajal, mil maailma poliitika on pöördumas järsult paremale. Ühtlasi on need esimesed valimised pärast suurt ühiskondlikku lainetust, mille on tekitanud valitsuse ja kodanikuliikumiste vastasseis looduskeskkonda ohustavate suurinvesteeringute küsimuses. Kõik need tendentsid annavad endast valimiseelsel perioodil märku ja mõjutavad 3. märtsil hääletustulemust.

 

Mihkel Kangur: peame valima keskkonda taastava majanduse

13.11.2018 ERR. ETV Terevisioon.  Video intervjuu Mihkel Kanguriga + intervjuu tekst

https://www.err.ee/876570/mihkel-kangur-peame-valima-keskkonda-taastava-majanduse

Elurikkuse erakonna asutaja Mihkel Kanguri sõnul tuleb keskkonnaprobleeme lahendada ühiskonnamudeleid muutes.

Esimene stuudio: 31 Külaline on Artur Talvik.

13.11.2018. ERR.  Pikk intervjuu, 25 min. Saatejuht Andres Kuusk

http://arhiiv.err.ee/guid/

Elurikkuse erakond sai kokku 500 liiget ning loob nüüd partei, mis lubab kasutada juhtimises otsedemokraatiat. Milline näeb välja mahenuti ökoriik ja kas uuel tulijal on lootust pääseda Riigikogusse? “Esimese stuudio” külaline on Artur Talvik. Saatejuht Andres Kuusk. Režissöör Maarika Lauri.

Reporter: Talvik sai Elurikkuse erakonna moodustamiseks 500 liiget kokku?

PostimeesTV. 10.11.2018. 2min30sek.

Video Türi koosolekust, räägib Anzori Barkalaja. Intervjuu Artur Talvik.

https://tv.postimees.ee/6450503/reporter-talvik-sai-elurikkuse-erakonna-moodustamiseks-500-liiget-kokku

Elurikkuse Erakond sai partei moodustamiseks 500 liiget kokku

10.11.2018. Järva Teataja. Postimees. Tekst: Kadri Laube + Fotogralerii 15 fotot.

https://jarvateataja.postimees.ee/6450479/elurikkuse-erakond-sai-partei-moodustamiseks-500-liiget-kokku

Türil algasid täna Elurikkuse Erakonna mõttetalgud liikmete juubeldamisega, sest nüüd saavad nad end ametlikult erakonnaks registreerida.

Loodava Elurikkuse erakonna liikmed kogunevad Türile mõttetalgutele

09.11.2018. Järva Teataja. Tekst: Kuido Saarpuu.

https://jarvateataja.postimees.ee/6448923/loodava-elurikkuse-erakonna-liikmed-kogunevad-turile-mottetalgutele

10. novembril kogunevad loodava Elurikkuse erakonna liikmed Türi Kultuurikeskusesse mõttetalgutele eesmärgiga koostöös täiendada valimisprogrammi. Päeva esimeses pooles kõnelevad asutajaliikmed viiel erakonna programmi peateemal. Artur Talvik tutvustab rahva otsustusprotsessi kaasamiseks mõeldud ning koostöös Citizen OS-iga valminud digiplatvormi võimalusi.

Uue erakonna algatusrühmaga on liitunud ka hulk lõunaeestlasi

08.11.2018. Lõuna-Eesti Postimees. BNS.

https://lounapostimees.postimees.ee/6448595/uue-erakonna-algatusruhmaga-on-liitunud-ka-hulk-lounaeestlasi

Elurikkuse erakonda moodustava aktivistide rühmaga on liitunud ligi 400 inimest, mis tähendab, et erakonna moodustamiseks on neil vaja kaasata veel pisut üle saja huvilise. Erakonda moodustavate aktivistise seas on ka kirjanik Kauksi Ülle. Algatusrühmast leiab ja omajagu tuntud lõunaeestlasi.

Anzori Barkalaja. Mees nagu kirju lapitekk

03.11.2018. Sakala. Postimees. Tekst: Katariina Krjutškova.

https://sakala.postimees.ee/6444390/anzori-barkalaja-mees-nagu-kirju-lapitekk

Elurikkuse Erakonda asutav 50-aastane jõuline kultuuritegelane Anzori Barkalaja on oma senises poliitilises elus pistnud ikka nina sinna, kus on midagi uut ja põnevat. Ta on olnud mitmele erakonnale hooandjaks ja kandideerinud nende nimekirjades, ent varsti pärast seda on tema huvi nende vastu lahtunud.

Elurikkuse erakond jättis läänlased külmaks

01.11.2018. Lääne Elu. Teksti autor: Malle-Liisa Raigla.

https://online.le.ee/2018/11/01/elurikkuse-erakond-jattis-laanlased-kulmaks/

Trapido on loodava Elurikkuse Erakonna kõneisik. Tema teemad on tänapäevane ja rikastav haridus, keskkond ning kogukondade ja ühistegevuse Eesti. Lisaks Lääne Elu ajakirjanikule ja fotograafile oli Elurikkuse Erakonna kõneisikut Trapidot kuulama tulnud ühenduse Eesti Metsa Abiks Haapsalu grupi esindaja Kätlin Tamm, kuid Trapidot ennast ei olnud kohal. Tema asemel esines Enn Kaljo. Viimane teatas, et Trapido on haigeks jäänud ja tuleb Haapsallu esinema jaanuaris.

Elurikkuse Erakond kui kits kahe heinakuhja vahel

01.11.2018. Torkaja. (Pikk artikkel mitmete ERE liikmete ideede tutvustustega)

https://www.facebook.com/notes/torkaja/elurikkuse-erakond-kui-kits-kahe-heinakuhja-vahel/564879297300974/

Artur Talvik ja tema elurikkuse-jüngrid teevad hetkel meeleheitlikke ponnistusi, et 10. novembriks 500 liiget kokku saada erakonna asutamiseks.

Oktoober 2018

Contra liitus loodava Elurikkuse Erakonnaga

31.10.2018. Postimees. Tekst: Nele-Mai Olup.

https://www.postimees.ee/6441887/contra-liitus-loodava-elurikkuse-erakonnaga

Contra ehk Margus Konnula liitus poole tuhande liikme kokkusaamise nimel võitleva Elurikkuse Erakonna ridadega. «Ehk kokkuvõttes – astusin liikmeks sellepärast, et mul üldse võiks tekkida võimalus kevadel nende poolt hääletada. Ja hääletada kavatsen ma kindlasti.»

Intervjuu: Artur Talvik – Elurikkuse liikumise perfomance.

30.10.2018 Kuku Raadio. Intervjuu 9 min.

http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-artur-talvik-elurikkuse-liikumise-perfomance-saade/

Elurikkuse liikumine korraldas Tallinnas Vabaduse väljakul performance nimega T$€££u£oo$, mille käigus toimub tselluloosi nimelise majandusmulli lõhkamine.

 

Mihkel Kangur. Mihkel Kangur: “Mitte keskkonnal pole probleemid vaid inimkonnal.”

30.10.2018. Bioneer. Arvamus.

https://bioneer.ee/mihkel-kangur-mitte-keskkonnal-pole-probleemid-vaid-inimkonnal

Roheline temaatika on kõigi erakondade lähenevate valimiste programmides sees ja kahtlemata väidavad kõik, et just neil on olemas unikaalne kompetents, kuidas Eesti päästa ökokatastroofist, kirjutab Elurikkuse Erakonna asutaja Mihkel Kangur vastuseks Erakond Eestimaa Rohelised juhi Züleyxa Izmailova Bioneeris avaldatud pöördumisele. Züleyxa Izmailova võttis sõna pärast Toomas Trapido kirjutatud üleskutse ilmumist.

Raadio JAIK. Keskkond.

27.10.2018. Raadiointervjuu.

https://vikerraadio.err.ee/868869/raadio-jaik-keskkond/894929

Stuudios vaatavad meie tulevikule otsa tippteadlane, bioloogiadoktor ja Tartu Ülikooli botaanika vanemteadur Aveliina Helm, ökoloogiadoktor ja Tartu Ülikooli zooloogia osakonna loodusressursside õppetooli juhataja Asko Lõhmus, Peeter Jalakas ja Ingrid Peek.

Sõna saavad ökoloogia vanemteadur ja jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur, Eesti parasitoloog ja zoosemiootik Aleksei Turovski, USA keeleteadlane ja filosoof Noam Chomsky, USA ajakirjanik ja teadusraamatte autor Elizabeth Kolbert ja Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.

 

Toomas Trapido. Miks on vaja Elurikkuse Erakonda?

27.10.2018. Bioneer, Arvamus.

https://bioneer.ee/miks-vaja-elurikkuse-erakonda

Elurikkuse Erakonda on vaja sellepärast, et me oleme ainukesed, kellel on teadmised, oskused ja tahe Riigikogus looduse eest päriselt seista. Julgen seda täiesti kindlalt väita. Kui Elurikkuse Erakonda ei asutata, siis aastatel 2019-2023 mets, meri, jõed, järved, allikad, rabad, loomad, linnud ja taimed Eesti Vabariigi esinduskogus esindatud ei ole. Ei ole esindatud hiied ning hiiepuud lähevad ka tulevikus, samamoodi nagu praegu, ahju, tualettpaberiks ja saelaudadeks.

 

Erakonnad räägivad raiemahust. Esimene vestlusring

26.10.2018. Postimees. Meie Eesti. Artikli autor: Kaido Kama.

https://meieeesti.postimees.ee/6437323/erakonnad-raagivad-raiemahust-esimene-vestlusring

Varasemate aastate valimisdebattides pole keskkonnaprobleemid erilise tähelepanu all olnud. Postimees tahab seda muuta ja selgitada lugejale kõigi erakondade (sh loodavate) valimiseelseid seisukohti keskkonnaküsimustes. Esimeses metsateemalises vestlusringis on Heiki Hepner Isamaast, Rainer Vakra Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ja Rainer Kuuba Elurikkuse Erakonnast.

  • Sotsiaaldemokraadid ja Elurikkuse Erakond tahavad raiemahtu piirata.
  • Isamaa arvates on Eestis küpseid metsi piisavalt ja sekkumine pole vajalik.
  • Eesti riigis pole olemas regulatsioone raiemahu kontrollimiseks.

 

Rainer Kuuba: kui metsas pole ühtegi kuivanud puud, siis ei ole see terve mets

25.10.2018 Maaleht. Metsandus.  Teksti autor: Ain Alvela.

http://maaleht.delfi.ee/news/keskkond/metsandus/rainer-kuuba-kui-metsas-pole-uhtegi-kuivanud-puud-siis-ei-ole-see-terve-mets

Teatud metsandusringkondades tähendab Rainer Kuuba nime mainimine punase rätikuga lehvitamist härja nina ees, sest Elurikkuse erakonna loomise üks eestvedajaid on lisaks sellele ka püsimetsanduse andunud pooldaja ning suurte lageraiete vastane.

Keskkonnatund – külas on mihkel Kangur.

24.10.2018 IDA Raadio. Stuudios Reet Aus ja Mihkel Kangur. Pikk vestlussaade 58min.

https://www.mixcloud.com/IDA_RAADIO/keskkonnatund-mihkel-kangur-241018/

Elurikkuse Erakonna algataja Mihkel Kangur rääkis IDA raadios sellest, mida me peaksime kestmajäämiseks tegema ning paljugi muud huvitavat:

'Loeng "Keskkond", esineb Mihkel Kangur'

 

Von Krahli Loeng “Keskkond”, esineb Mihkel Kangur

18.10.2018. Von Krahli Teatris loengusari “Elu pärast Googlet”.

Mihkel Kangur Elurikkuse Erakonna algatusgrupist pidas 18. oktoobril Von Krahli teatris väga inspireeriva loengu, mida kutsume veebist järele vaatama. Õhtu lõpetuseks jäi kõlama mõte, et pole õige rääkida keskkonnaprobleemidest, kuna probleeme ei põhjusta keskkond. Probleeme põhjustavad inimesed, kes ei suuda keskkonda hoida ning muudavab seda iseendale elukõlbmatuks. Seega tuleb muuta inimkonna käitumist.

https://www.facebook.com/vonkrahliteater/videos/1869240713191929

Ühiselt inimsõbraliku elukeskkonna poolt, röövmetsanduse ja hiidtööstuste vastu!

18.10.2018. LõunaLeht. Artikli autor: Rainer Kuuba

http://lounaleht.ee/index.php?page=1&id=25239

Põhjalik ideede ja eesmärkide tutvustus, kutse ühinema Elurikkuse Erakonnaga.

Repliik. Ühe erakonna saatus

11.10.2018. Sakala. Postimees. Tekst: Karl-Eduard Salumäe.

https://sakala.postimees.ee/6426372/repliik-uhe-erakonna-saatus

Kui loodav Elurikkuse Erakond, millel oli eilseks 105 liiget, saab endale tänasest kuni 27. oktoobrini iga päev keskmiselt 23,23 liiget juurde, võib tal selsamal juba kokkulepitud kuupäeval, 27. oktoobril moodustada erakonna, mille toetus oli Kantar Emori septembri keskel tehtud küsitluse andmetel null protsenti.

Artur Talvik kohtus Itaalia Viie Tähe Liikumise esindajatega

09.10.2018 ERR. uudised. Tekst, toimetaja Aleksander Krjukov.

https://www.err.ee/867780/artur-talvik-kohtus-itaalia-viie-tahe-liikumise-esindajatega

Erakonda loov Artur Talvik kohtus Brüsselis Itaalia Viie Tähe Liikumise (M5S) Euroopa Parlamendi kahe saadikuga, et tutvuda nende toimimise põhimõtetega neid Elurikkuse Erakonna loomisel eeskujuks võtta. Talviku sõnul on Viie Tähe Liikumise ja Elurikkuse Erakonnal palju ühist.

Anzori Barkalaja: üldine eesmärk on mahe nutiriik

02.10.2018. Sakala. Postimees. Tekst: Kaie Mölter.

https://sakala.postimees.ee/6418720/anzori-barkalaja-uldine-eesmark-on-mahe-nutiriik

Septembri viimasel pühapäeval kogunes Viljandi pärimusmuusika aita Elurikkuse Erakonna (ERE) programmitoimkond. Visioonikoosolekule tuli uuele parteile hinge sisse puhuma 20 kaasamõtlejat. Täna jõudsime lahti harutada ja kokku leppida selle, et öko-digiriik ehk mahe nutiriik on üldine eesmärk, mille poole liikumist kirjeldame lisaks eespool nimetatud neljale teemale ka viienda peatükiga, mis hõlmab terviklikult majandust ning teadus- ja kunstiloomet.

September 2018

Elurikkuse Erakond tahab öko-digiriiki

30.09.2018. Sakala. Postimees. Tekst: Kaie Mölter.

https://sakala.postimees.ee/6417764/elurikkuse-erakond-tahab-oko-digiriiki

Septembri viimasel pühapäeval kogunes Viljandi pärimusmuusika aita Elurikkuse Erakonna (ERE) programmitoimkond. Visioonikoosolekule tuli uuele parteile hinge sisse puhuma 20 kaasamõtlejat.

Koosoleku eestvedaja Anzori Barkalaja, kas loodava erakonna programm sai selgeks ja otsustatud? Milline see on? Elurikkuse Erakonna prgrammitoimkonna kutsus kokku selle algatusgrupp ning päeva juhtis Toomas Trapido Avatud Ruumi meetodil.

«Elurikkuse» kaubamärgistamine paneb Talviku imestama

11.09.2018. Postimees. Eesti. Reporter Kadi Raal

https://www.postimees.ee/6402365/elurikkuse-kaubamargistamine-paneb-talviku-imestama

Tartu Ülikool tahab Eesti looduse andmeid ühte kohta koondava portaali kaitseks «Elurikkuse» kaubamärgina registreerida. Samanimelise uue poliitilise jõu algataja Artur Talvik on sellest hämmelduses ja peab ülikooli sammu halvaks tooniks.

Talvik: 500 liikme kokkusaamine ei ole lihtne ülesanne

11.09.2018. Postimees. Eesti. Reporter Nele-Mai Olup.

https://www.postimees.ee/6403011/talvik-500-liikme-kokkusaamine-ei-ole-lihtne-ulesanne

ETV saade «Esimene stuudio» analüüsis, millised on uute poliitiliste jõudude Eesti 200 ja Elurikkuse erakonna võimalused saavutada edu.

Talvik ja Taro lubasid valimistel teistele erakondadele kõva konkurentsi

11.09.2018

https://www.err.ee/860652/talvik-ja-taro-lubasid-valimistel-teistele-erakondadele-kova-konkurentsi

Poliitilise liikumise Eesti 200 üks juhtfiguuridest Igor Taro ja Elurikkuse erakonna eestvedaja Artur Talvik lubasid teisipäeval Eesti Televisiooni saates “Esimene stuudio”, et riigikogu valimistele nad allaandjatena nad ei lähe.

Suur idee: poliitika uustulnuk tahab Eestist pilootriiki teha

09.09.2018 Intervjuu tekst. Reporter: Kadi Raal.

https://poliitika.postimees.ee/6381146/suur-idee-poliitika-uustulnuk-tahab-eestist-pilootriiki-teha

Intervjuu Artur Talvikuga. Parlamendierakondade esindajate kommentaarid.

Kohaliku poliitmaastiku värskeim uustulnuk Elurikkuse Erakond soovib Eestist kujundada maailmas ainulaadset öko- ja digiriiki, kuid suuremad erakonnad kahtlevad, kas neil selleks üldse võimalus võib tekkida.

 

Barkalaja avas Elurikkuse erakonna põhimõtteid – üle planeedi tuntud öko-digiriik

ERR. intervjuu. 06.09.2018. Intervjuu tekst. Põhjalik ülevaade Elurikkuse Erakonna sihtidest.

https://www.err.ee/859331/barkalaja-avas-elurikkuse-erakonna-pohimotteid-ule-planeedi-tuntud-oko-digiriik

Koos Artur Talvikuga Elurikkuse erakonda loov Anzori Barkalaja avaldas uue poliitjõu lähtepõhimõtted, mille keskmes on ainulaadne öko-digiriigi idee, mis peab Eesti tuntuks tegema üle planeedi. ERR.ee avaldab väljavõtte pakutud ideedest.

 

Uudis+. Anzori Barkalaja. Mida soovib uus Elurikkuse erakond?

06.09.2018. ERR.Vikerraadio. Raadiointervjuu.

https://vikerraadio.err.ee/855886/uudis-lauri-varik/879238

Video: Talvik loob mõttekaaslastega uue Elurikkuse Erakonna

05.09.2018 PostimeesTV

1. Video: Stuudios Mihkel Kangur ja Heli Piisang.

https://poliitika.postimees.ee/6269469/video-talvik-loob-mottekaaslastega-uue-elurikkuse-erakonna

«Me tahame hoida seda elurikkust, mis Eestis on, tagada elurikkust maapiirkondades nii inimeste seas kui ka teiste liikide seas, kellega me seda maad jagame,» selgitas Kangur nimevaliku tagamaid.

Tema sõnul on eesmärgiks liikuda rohelise ja loodusthoidva erakonna poole. Elurikkuse Erakonna eesmärgiks ei ole Kanguri sõnul võitlus häälte nimel, vaid põhirõhku soovitakse panna koostööle.

 

Uus poliitjõud võtab nimeks Elurikkuse Erakond

06.09.2018. Sakala. Postimees.

https://sakala.postimees.ee/6291636/uus-poliitjoud-votab-nimeks-elurikkuse-erakond

Vabaerakonnast lahkunud Artur Talviku loodav poliitjõud saab nimeks Elurikkuse Erakond. Uue partei üks eestvedajaid on endine Viljandi kultuuriakadeemia juht, Leie lähistel elav Anzori Barkalaja.

Uue erakonna põhijõud tuleb Kagu-Eestist

06.09.2018 LõunaLeht. Uudis.

http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=24949

Vabaerakonna endise juhi Artur Talviku eestvõttel sündiva uue erakonna loojatest suur osa on seotud Kagu-Eestiga.

 

Artur Talviku loodav partei saab nimeks Elurikkuse Erakond

05.09.2018 TV3 uudised. Teleintervjuu Artur Talvikuga 2 min 30 sek.

https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2018/09/05/artur-talviku-loodav-partei-saab-nimeks-elurikkuse-erakond

Artur Talvik ja kaasamõtlejad leidsid nime: Elurikkuse erakond

ERR uudis. 05.09.2018.

https://www.err.ee/858935/artur-talvik-ja-kaasamotlejad-leidsid-nime-elurikkuse-erakond

Артур Тальвик работает над созданием новой партии “Богатство жизни”

05.09.2018 Rus.ERR. Дмитрий Куликов, “Актуальная камера”. AK uudised, intervjuu.

https://rus.err.ee/859076/artur-talvik-rabotaet-nad-sozdaniem-novoj-partii-bogatstvo-zhizni

Бывший лидер Свободной партии Артур Тальвик заявил о создании новой политической силы, которая должна объединить людей с экологичным взглядом на жизнь. Это уже вторая партия, которая может появиться на свет в преддверии выборов, – первыми о своих планах вступить в борьбу объявили активисты политического движения “Эстония 200”. Политологи, правда, в успех новичков не сильно верят.

Intervjuu: Artur Talvik – Elurikkuse Erakond

05.09.2018 Kuku Raadio. 10 min 20sek.

Raadiointervjuu Artur Talvikuga.

http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-artur-talvik-elurikkuse-erakond/

Talvik: Elurikkuse erakonnal on lihtsam 500 liiget kokku saada kui Eesti 200-l

05.09.2018 ERR Marko Reikop, Ringvaade, 6min 30sek.

intervjuu + tekst. Stuudios Artur Talvik ja Mihkel Kangur, räägitakse ökodigiriigi ideest.

https://www.err.ee/859082/talvik-elurikkuse-erakonnal-on-lihtsam-500-liiget-kokku-saada-kui-eesti-200-l

Elurikkuse Erakonna nimi teeb bioloogidele tuska

05.09.2018 Postimees, reporter Kadi Raal.

https://www.postimees.ee/6277557/elurikkuse-erakonna-nimi-teeb-bioloogidele-tuska

Bioloogidele pole meeltmööda, kuidas Talvik ja tema mõttekaaslased otsustasid oma partei nimetada, sest Elurikkuse nime kannab ka Eesti looduse andmed ühte kohta koondav portaal.

August 2018

Barkalaja ja Talvik asutasid erakonna loomiseks MTÜ Parem Ilm

28.08.2018 ERR.Eesti uudised. Tekst: Aleksander Krjukov. Pikk intervjuu Anzori Barkalajaga.

https://www.err.ee/856602/barkalaja-ja-talvik-asutasid-erakonna-loomiseks-mtu-parem-ilm

Artur Talviku eestvedamisel loodava erakonna algatusgruppi kuuluv Anzori Barkalaja ütles ERR-ile, et vastloodud MTÜ Parem Ilm loodetakse erakonnana juba septembris registreerida. Barkalaja sõnul koonduvad loodavasse erakonda inimesed, kes on varem olnud algatajad ideedel, mis on jõudnud Jääkeldrisse aruteluks.

Artur Talvik: mu erakonnaprojektiga on liitunud üle 20 inimese! Nende nimesid ma öelda ei tohi

27.08.2018 Delfi. Reporter Fred Püss. Lühike uudis.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/artur-talvik-mu-erakonnaprojektiga-on-liitunud-ule-20-inimese-nende-nimesid-ma-oelda-ei-tohi?id=83474611

Endise Vabaerakonna esimehe Artur Talviku projektiga, mille eesmärgiks võib olla tuleva aasta riigikogu valimisteks uue partei moodustamine, on liitunud üle 20 inimese, ent ühtegi nime pole ta nõus nimetama.

 

Otsustatud! Talvik teeb Barkalajaga uue erakonna

22.08.2018. Äripäev. Eliisa Matsalu. Anzor Barkalaja intervjuu tekst.

https://www.aripaev.ee/uudised/2018/08/22/otsustatud-talvik-teeb-barkalajaga-uue-erakonna

Vabaerakonna endise juhi Artur Talviku mõne päeva tagused sõnad pidasid vett – pärast täna Tartus peetud pikka arutelu otsustati, et Eestis sünnibki ootamatult veel üks erakond. Erakonna kõneisikuks sai folklorist Anzori Barkalaja.

Talvik loob erakonna sündi ette valmistava MTÜ

22.08.2018 ERR Uudised. Teksti toimetaja Katrin Koppel.

https://www.err.ee/855627/talvik-loob-erakonna-sundi-ette-valmistava-mtu

Riigikogu liikme Artur Talviku eestvedamisel kogunesid Tartus kolmapäeval mitmed ühiskonnategelased kavatsusega luua uus erakond. Algatusgruppi kuuluv Anzori Barkalaja ütles, et selleks on loomisel mittetulundusühing.

Uue partei loomise algatusgruppi kuuluvad lisaks Talvikule ja Barkalajale rohelise ilmavaate poolest tuntud ühiskonnategelased Roy Strider, Rainer Kuuba, Airi Hallik-Konnula, Mart Jüssi, Toomas Trapido ja Mati Kose, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Video Postimehe stuudiost: mida plaanib Talvik uue erakonnaga?

23.08.2018 Postimees TV. Vilja Kiisleri intervjuu Artur Talvikuga.

https://tv.postimees.ee/6139317/video-postimehe-stuudiost-mida-plaanib-talvik-uue-erakonnaga

Alguses kuni 10:30 arutelu Vabaerakonna juhtimisest ja vaidlused korruptsiooniradari probleemidest.

Elurikkuse Erakonna loomise plaanidest 10:30 – 20:00.

Artur Talvik loob erakonna sündi ette valmistava MTÜ

22.08.2018. Postimees. Poliitika.  Toimetaja Sven Randlaid.

https://poliitika.postimees.ee/6139120/artur-talvik-loob-erakonna-sundi-ette-valmistava-mtu

 

Artur Talvik loob uue partei, tahab 25 kohta riigikogus

18.08.2018. ERR Videointervjuu + intervjuu tekst.

https://www.err.ee/854648/artur-talvik-loob-uue-partei-tahab-25-kohta-riigikogus

Endine Vabaerakonna esimees, nüüd parteituna riigikokku kuuluv Artur Talvik ütles intervjuus ERR-ile, et on loomas uut erakonda, millele seab ambitsioonika eesmärgi saavutada 25 mandaati järgmises parlamendi koosseisus.