MEEDIAKAJASTUSED

Mai 2019

Pressinõukogu mõistis Delfi ja Päevalehe õigeks

10.05.2019. Delfi.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pressinoukogu-moistis-delfi-ja-paevalehe-oigeks?

Tallinn, 10. mai 2019. Pressinõukogu arutas kaebust Eesti Päevalehes ja Delfis 18. jaanuaril ilmunud artikli „Elurikkuse Erakonna seitsmest seaduserikkujast jäi alles kaks” peale ja otsustas, et väljaanded ei rikkunud head ajakirjandustava. Artikkel räägib Elurikkuse Erakonna seaduserikkujatest.

Kaebaja märkis, et artiklis kirjeldatud teda puudutav kriminaalasi on lõpetatud. Kaebaja lisas, et tema kohta süüdimõistvat kohtuotsust ei ole ja seega puudus ajakirjanikul alus nimetamaks teda kurjategijaks või seaduserikkujaks. Kaebaja hinnangul on seega tema kohta artiklis avaldatud ebatäpne info.

Eesti Päevalehe ja Delfi toimetus selgitas Pressinõukogule, et kuritegu pandi toime, kuid arvestades seda, et kaebaja süü ei olnud suur ja ta oli vabatahtlikult nõus kahju hüvitama, siis menetlushuvi puudumise tõttu menetlus lõpetati. Toimetus lisas, et ilma kuriteota ei saa kriminaalmenetlust lõpetada menetlushuvi puudumise tõttu. Toimetus märkis, et kaebajat ei nimetata kurjategijaks ei artikli pealkirjas ega tema tegu puudutavas lõigus.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ja Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli kaebaja nime avalikustamine põhjendatud, sest ta kandideeris Riigikokku ja tema seaduserikkumine toimus siis, kui ta oli avalikus teenistuses. Pressinõukogu hinnangul ei olnud kaebaja kohta eksitavat infot, sest seaduserikkumine leidis aset, mis tuleb välja ka Tartu Maakohtu kohtumäärusest.

“Valimisstuudio”: konsensuse purustasid erimeelsused keskkonna teemal

9.05.2019. ERR Valimisstuudio (ETV eetris 08.05.2019)

https://www.err.ee/937526/valimisstuudio-konsensuse-purustasid-erimeelsused-keskkonna-teemal

Kuigi Euroopa Parlamenti pürgivate kandidaatide vahel võis ETV “Valimisstuudios” märgata mitmes küsimuses harvaesinevat üksmeelt, purustasid selle erimeelsused keskkonna teemal.

Saates osalesid Urmas Paet (Reformierakond), Martin Helme (EKRE), Urmas Reinsalu (Isamaa), Erki Savisaar (Keskerakond), Kristina Kallas (Eesti 200), Ivari Padar (SDE) ja Mihkel Kangur (Elurikkuse Erakond). […]

Mihkel Kanguri sõnul ei peaks Eesti kaasa minema suuremate riikide kehtestatud normidega. Ta selgitas, et taotlema peaks võrdsemat kohtlemist.

Keskkond. Mihkel Kanguri sõnul peaks Eesti olema süsinikuneutraalseks muutumises eestvedajate hulgas. Kangur rääkis, et kiiresti tuleks lahkuda põlevkivitootmisest. Reinsalu küsis selle peale, et mida teevad siis need inimesed, kes põlevkivitootmisest leiba teenivad. Kanguri sõnul ootab meid ees keskkonnakollaps ning selle ärahoidmiseks tuleb astuda samme. Martin Helme sõnul tuleks hüsteeritsemine keskkonna teemal ära unustada. “Nii palju jääkarusid, kui praegu, pole kunagi olnud,” märkis ta.  “Inimtekkeline kliimasoojenemine on tõestamata hüpotees,” lausus Helme ja rõhutas, et see ei ole usu küsimus. […]

Mihkel Kanguri sõnul ei saa rääkida mingitest majanduslikest eesmärkidest, kui meil pole olemas keskkonda. […]

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafik-erakondade-reitingud-marti-kuusiku-skandaal-pani-ekre-toetusele-paraja-pontsu-juhti-vahetavad-sotsid-aga-on-tousuteel?id=86138917

https://www.inst.ee/erakondade-reiting

GRAAFIK | Sotsid tõusid eurovalimiste eel toetuselt kolmandaks, tihedalt Keskerakonna kannule

06.05.2019 delfi

https://www.delfi.ee/news/eurovalimised2019/uudised/graafik-sotsid-tousid-eurovalimiste-eel-toetuselt-kolmandaks-tihedalt-keskerakonna-kannule?id=86115827

Küsitluses esitati vastajatele täielik Euroopa Parlamendi valimistel osalevate kandidaatide nimekiri ning küsiti: „Millise kandidaadi poolt annaksite oma hääle juhul, kui Euroopa Parlamenedi valimised toimuksid järgmisel pühapäeval?“ Sellisel kujul imiteerib küsitlus situatsiooni valimiskabiinis või e-hääletades.

Küsitlused viidi läbi uuringufirma Norstat Eesti AS-i poolt veebikeskonnas 12. aprillist 2. maini ning nendele vastas kokku 3000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Antud valimi korral on maksimaalne statistiline viga +/- 1,8%.

EP valimiste küsitlus: Reformierakonna nimekiri kõige populaarsem, järgnevad Keskerakond ja SDE

06.05.2019 Ühiskonnauuringute Instituut

https://www.inst.ee/uudised/ep-valimiste-kusitlus-reformierakonna-nimekiri-koige-populaarsem-jargnevad-keskerakond-ja-sde

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viib uuringufirma Norstat kuni valimisteni iganädalaselt läbi Euroopa Parlamendi valimiste nimekirjade populaarsuse küsitlust. Viimase kolme nädala küsitluste koondtulemuse põhjal on kõige populaarsem Euroopa Parlamendi valimiste nimekiri Reformierakonnal. Teisel kohal on Keskerakond, kellest 1% kaugusele jääb Sotsiaaldemokraatlik Erakond.  

Uuringufirma Norstat Eesti AS viis 12. aprillist 2. maini läbi kolm Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide populaarsuse küsitlust. Kolme küsitluse koondtulemuste põhjal on kõige populaarsem Reformierakonna nimekiri (22,1%), teisel kohal on Keskerakonna nimekiri (20,3%) ning kolmandal kohal Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekiri (19,3%). Mõne Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaadi poolt hääletaks 12,4% ning Isamaa kandidaadi poolt 9,8% küsitlusele vastanud inimestest.  

Praeguste koondtulemuste põhjal saaks Reformierakond (Andrus Ansip ja Urmas Paet) ning Keskerakond (Yana Toom ja Igor Gräzin) Euroopa Parlamenti kaks kohta. SDE (Marina Kaljurand) ja EKRE (Mart Helme) saaks ühe koha. Kui Eestile lisanduks Brexiti tõttu Euroopa Parlamendis veel üks koht, siis läheks see praeguse seisuga Isamaale (Riho Terras).

Kõige populaarsemad kandidaadid on Marina Kaljurand (16,2%), Andrus Ansip (10,8%) ning Yana Toom (10,3%). Kuna Marina Kaljuranna populaarsus SDE nimekirjas on ülekaalukas, tooksid ülejäänud kaheksa SDE kandidaati erakonnale praeguse seisuga juurde vaid 3,2% toetust. Üksikkandidaadina 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel 25,8% ning 2014. aastal 13,2% häältest saanud Indrek Tarand saaks praeguse seisuga vaid 0,9% häältest. Praegu on üksikkandidaatidest kõige populaarsem Raimond Kaljulaid (5,4%).  

Uuring ei näita erakondade varjatud rahastamist

04.05.2019. Postimees. Reporter: Sander Punamäe.

https://www.postimees.ee/6675358/uuring-ei-naita-erakondade-varjatud-rahastamist

Kantar Emori uuringu tulemuste põhjal ei saa väita, et mõni erakond oleks kasutanud keelatud võtteid.

Varem tõstatatud kahtlustused, et erakonnad kulutasid valimiste eel rohkem, kui ametlikult näitavad, ei saa Kantar Emori AdEx uuringu järgi kinnitust.

Paremini aitab reaalseid kulutusi hinnata Postimees Grupi tellitud Kantar Emori AdEx terviklik uuring, kus kajastuvad erakondade täpsed reklaamimahud sekundites, lehekülgede arvudes ning ruutsentimeetrites. Lisaks mahtudele kogub Emor ka reklaamimüüjatelt neli korda aastas käibeandmeid, et imiteerida – arvestades meediatüübiti erinevat tavapärast allahindlust – reaalseid hindasid, mis on sageli hinnakirjas kajastuvast erinev.

Suur eurovalimiste graafik: Eestist pürib püünele 66 kandidaati

03.05.2019. Postimees.

https://poliitika.postimees.ee/6673744/suur-eurovalimiste-graafik-eestist-purib-puunele-66-kandidaati

 1. mail südaööl selguvad seitsme Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadiku nimed, praeguse seisuga saavad oma parlamendikohas kindlad olla kuus esimest.Vaata Eesti kandidaate:

Europarlamendi valimistel võtavad mõõtu üheksa erakonda ja üksikkandidaadid

Erakonnad on stardijoonele seadnud nii uusi nägusid kui ka karastunud poliitikuid.

Erakondade reiting (01.05.2019)

01.05.2019 Ühiskonnauuringute Instituut

https://www.inst.ee/erakondade-reiting

Uuringufirma Norstat küsitleb MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel valimisteni iganädalaselt inimeste erakondlikku eelistust. Küsitlustele vastab nädala jooksul vähemalt 1000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostatakse küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel. 1000 inimese küsitlemisel ei ületa maksimaalne viga 3,1 protsenti. Lisaks iganädalaste küsitluste tulemustele esitatakse viimase 4 nädala kombineeritud reiting, mis tähendab, et valimi suuruseks kujuneb 4000. Sellisel juhul ei ületa maksimaalne viga 1,55 protsenti.

Elurikkuse Erakond 22.04-29.04.2019 toetus 1.8%, koondtulemus aprillis 01.04 – 29.04.2019 1.1%.

Aprill 2019

VIDEO | Politsei saatis Aidu tuulikuid lähedalt filmida tahtnud Artur Talviku jõuähvardusel ära

01.05.2019. Delfi. Ärileht.

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/video-politsei-saatis-aidu-tuulikuid-lahedalt-filmida-tahtnud-artur-talviku-jouahvardusel-ara?id=86076249

Esmaspäeval pärast Jõhvis toimunud europarlamendi kandidaatide debatti käis sellest osa võtnud Elurikkuse Erakonna esinumber Artur Talvik ka viimastel nädalatel palju poleemikat tekitanud Aidu tuulepargis, kus politsei teda tuulikuid lähemalt filmima ei lubanud.

Kohalolnud politseinik selgitas esmaspäeval Talvikule, et ei luba teda tuulikule lähemale tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti (TTJA) poolt kehtestatud viibimiskeelu alusel. Kuigi Talvik ütles, et tal on ka omaniku luba olemas, ütles politseinik, et omaniku loa alusel lubatakse inimesi tuulikule lähemale üksnes siis, kui ka TTJA ametnik on platsil.

Vaata Talviku esmaspäevast käiku Aidu tuuleparki lähemalt juuresolevast videost.

Achtung! Lobjakas. Andrus Karnau intervjuu Artur Talvikuga (Elurikkuse Erakond)

30.04.2019. Intervjuu 29 min.

https://r2.err.ee/930831/achtung-lobjakas/945843

Saate intervjuu teeb taas Andrus Karnau , kelle Euroopa Parlamendi valimiste seerias läheb eetrisse järjekorras kuues vestlus, seekord Artur Talvikuga Elurikkuse Erakonnast .

Mihkel Kangur: Kõigi Eesti laulupeo võiks nimetada ümber Peaaegu kõigi Eesti leelolaks

30.04.2019. Delfi.

https://epl.delfi.ee/arvamus/mihkel-kangur-koigi-eesti-laulupeo-voiks-nimetada-umber-peaaegu-koigi-eesti-leelolaks?id=86066581

Kuigi Elurikkuse Erakond (ERE) jäi tänavu kevadel riigikogust välja, mõjutasime oma tegevusega demokraatia arengut Eestis.

Mäletatavasti kehtestas Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu reegli, mis välistas Elurikkuse Erakonna osalemise valimisdebattides. Argumendina kasutati seadustes mitte defineeritud mõistet “osaline nimekiri”.

Tänu iganädalastele protestidele ETV ukse taga muutis ERR-i nõukogu europarlamendi valimisdebattide ajaks reegleid, mistõttu saab ERE sel korral osaleda kõigis debattides. Kuigi ka sel korral ei esitanud ERE üheksa kandidaadiga valimisnimekirja, näitavad arvutused, et üks erakond võib Euroopa Parlamenti saada kuni kolm kohta.

Ent riigikogu valimistega alanud halb komme jätta väiksemad erakonnad debattidest kõrvale, pole siiski kuhugi kadunud. Europarlamendi valimistel näitavad oma põlglikku suhtumist väiksematesse erakondadesse organisatsioonid, kelle poolt võiks seda kõige vähem oodata.

Võime vaid viiel

Euroopa Liidu esindus Eestis korraldab 9. mail Euroopa päeva tähistamiseks kogu Eestis erinevaid debatte. Debattidel osalemine on aga jaotatud vastavalt valimistele esitatud nimekirjade pikkusele. Need erakonnad, kes on esitanud üheksa kandidaadiga valimisnimekirja, saavad osaleda üheksal debatil. Kolmeliikmelise nimekirja esitanud Elurikkuse Erakond võib osaleda aga ainult viiel debatil.

Loomulikult on igal organisatsioonil õigus kehtestada oma reeglid ja põhimõtted, kuidas valimisdebatte korraldab, keda ja kui paljusid osalisi neisse kutsub. Siiski on üllatav Estonishing-nimelise seltskonna poolt korraldatav debatt, kuhu ainsana jäeti kutsumata Elurikkuse Erakond.

Selle debati eestvedaja on aktiivselt osalenud Kõigi Eesti laulupeo korraldamisel. Sallivuse ja avatuse propagandistid kutsusid debatile EKRE, kuid ERE-le ei ole nad vaevunud isegi kutset saatma. Miks nad ERE-t eiravad, keelduvad nad selgitamast. Aus oleks nimetada tingimused, kuidas valik tehakse ja kui järgmisel korral hakkavad sallijad laulupidu korraldama, siis nimetagu see Peaaegu Kõigi Eesti leelolaks.

TTV Euroopa parlamendi valimisdebatt (30.04.2019)

30.04.2019. Tallinna Televisioon.

https://www.tallinnatv.eu/saade/9285/euroopa-parlamendi-valimisdebatt

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail 2019 ja Tallinna Televisiooni valimisdebatt toob valimiste eel stuudiosse kandidaadid erinevatest erakondadest. Saatejuhid Nele Kullerkupp ja Toomas Kask. Stuudios: Urmas Reitelmann (EKRE), Anneli Ott (Eesti Keskerakond), Artur Talvik (Elurikkuse Erakond), Liina Normet (Eesti 200), Indrek Tarand (SDE).

Evelin Ilves: ainult barbarid teeksid tselluloositehase ja Rail Balticu sirge trassi läbi Eesti

27.04.2019. Delfi. EPL. Teksti autor: Raimo Poom.

https://epl.delfi.ee/news/lp/evelin-ilves-ainult-barbarid-teeksid-tselluloositehase-ja-rail-balticu-sirge-trassi-labi-eesti?id=86033369

*Rohelisena poliitika tippu pürgiv Evelin Ilves paneb praegusele esimehele puid alla: puudu on jõust, kohad on vaja ümber jagada!

Ajaloos on roheliste partei olnud palju suurem. Nii nagu teisteski Eesti erakondades on seal olnud igasuguseid tülisid ja hargnemisi ning seetõttu on osa rohelisi Elurikkuse erakonnas ja neid on läinud mujalegi.

Tahaksite neid ühendada?

Ma arvan, et mõistlikum oleks kokku tulla.

Koos Elurikkuse erakonna ja Artur Talvikuga?

Elurikkuses on väga palju roheliselt mõtlevaid inimesi, aga neid on ka mujal. Enne poliitikasse ametlikult sisenemist tundus mulle kõrvalt vaadates, et enne riigikogu valimisi oleks olnud ainus mõistlik tee moodustada nendest väikestest uutest ja vanadest erakondadest uus alternatiivne jõud vanadele. Siis oleks olnud sel lootust pääseda parlamenti. Aga saades aru meie andreselikust-pearulikust suhtlemiskultuurist, siis ei tulnud välja.

Artur Talvik: hea Liia, e-riik ei ole püha e-lehm, mida lihtsurelikud ei tohi arvustada

26.04.2019. Delfi. EPL. Teksti autor Artur Talvik, Elurikkuse erakonna juhatuse liige, riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni endine esimees

https://epl.delfi.ee/news/arvamus/artur-talvik-hea-liia-e-riik-ei-ole-puha-e-lehm-mida-lihtsurelikud-ei-tohi-arvustada?id=86030387

Hea Liia! Lugesin huviga Sinu artiklit e-valimistest ja saan väga hästi aru, et E-riigi Akadeemia demokraatia vanemeksperdina pead Sa emalõvina e-valimisi kaitsma.

Mindi siiski hämmastas Sinu must-valge suhtumine nendesse, kes soovisid e-valimiste protsessi põhjalikumalt kontrollida.

Sa kirjutad, et Elurikkuse Erakond on e-valimiste tulemustest ja kogu oma väikesest häältesaagist šokis. Võin Sulle siiralt kinnitada, et ei ole. Küll aga oleme siiani häiritud paljudest valimistega seotud ebademokraatlikest piirangutest. Näiteks ei pea me õigeks, et samaaegselt kasutatakse nii päris kõrget kautsjonit kui ka Euroopa üht kõrgeimat valimiskünnist.

Saame aru, et need takistused on mõeldud “hullukeste” eemalehoidmiseks, aga kahjuks nendest piirangutest on saanud hoopis suurerakondade võimu tsementreerimise vahend. Nii hirmutasid suurerakonnad valijaid Elurikkuse Erakonnale mitte häält andma just väitega, et hääl läheb “kaduma”, kuna pisikesed ei ületa niikuinii künnist.

Soomes künnis null

Meenutan, et Soomes on valimiskünnis null. Demokraatia vanemeksperdina ja Põhiseaduse Assamblee liikmena ootaksin Sinult jõulist sekkumist nendesse ja ka teistesse valimisega seotud ebakõladesse.

Selgitan Sulle veidi Elurikkuse Erakonna toimimise põhimõtteid. Me ei ole nagu tavaline Eesti erakond, vaid eksisteerime digidemokraatlikult. Mida see tähendab? Oma kõige olulisemad poliitilised otsused hääletame me läbi kogu erakonnas. Meile ei ole nii, et mingi väike grupp erakonna ladvikus otsustab tähtsaid küsimusi.

Nendeks hääletamisteks kasutame meie jaoks kohandatud Citizen OS nimelist digitaalset platvormi. Hääletamiseks tuvastame ennast ID- kaardi või mobiil-ID-ga. Võib öelda, et oleme ainus otsedemokraatlikult tegutsev poliitiline organisatsioon Eestis. See ei oleks võimalik interneti ja Eesti ID-süsteemita. Seepärast on meile eluliselt tähtis, et e-riik toimiks veatult ja Eesti inimesed usaldaksid seda võimalikult palju. See on ka põhjus, miks soovime, et ühiskonnas ei oleks hirmu ega paranoiat e-valimiste suhtes. […]

Mihkel Kangur: Ametkonnad varjavad kergekäeliselt dokumente

24.04.2019. Infox.live Intervjuu: Mihkel Kangur, 7 min.

https://infox.live/elu/uhiskond/mihkel-kangur-ametkonnad-varjavad-kergekaeliselt-dokumente/

 1. aasta veebruaris kehtestas Rahandusministeerium Rail Balticu trassi maakonnaplaneeringud. Eesti Geograafia Selts (EGS), Eesti Looduskaitse Selts (ELKS) ja Avalikult Rail Balticust (ARB) aga on veendunud, et kogu riiki puudutavad otsused Rail Balticu ehitamiseks on tehtud väärale ja puudulikule teabele tuginedes ning taotlevad kohtus Rahandusministeeriumi otsuste tühistamist. Paraku on enamik Rail Balticuga seotud dokumente salastatud, mistõttu on kodanikuühendused pidama nõudma ka dokumentidega tutvumist kohtu kaudu.

Eesti Geograafia Seltsi president Mihkel Kangur räägib kas ja mida nad  Rail Balticu salastatud dokumentidega tutvudes teada said. Vaata lähemalt juuresolevast videost.

Kõikvõimalikest riigi- ja omavlitsuste veebilehtedelt võime lugeda ja nende ametnike suust kuulda, et demokraatliku ühiskonna eelduseks on tugev ja iseseisev kodanikuühiskond ja, et panustades vabaühenduste arengusse tugevdame kodanikuühiskonda. Ent niipea kui jõuame igapäevase elu juurde avastame, et needsamad ametkonnad püüavad salastada kiivalt pea iga dokumenti, mida koostavad.

Kodanikuühiskonna ja demokraatia toimimise eelduseks on kodanike informeeritus aga olukorras, kus ametnikud kõiki võimalikke otsuseid ja nendega seonduvaid dokumente kiivalt salastavad ei saa enam rääkida ühiskonna informeerimisest vaid tegemist on tahtliku eksitamisega. See aga tõstatab omakorda küsimuse, miks ja kelle huvides seda tehakse? Avalikkuse huvides see ilmselgelt olla ei saa.

Liia Hänni: kes siis seekord e-valimisi võltsis?

25.04.2019. Delfi EPL. Liia Hänni, E-riigi akadeemia vanemekspert

https://epl.delfi.ee/news/arvamus/liia-hanni-kes-siis-seekord-e-valimisi-voltsis?id=86007213

[…] Sel aastal kujunes olukord eriti dramaatiliseks – poliitiline konkurents oli tihe ja 5% valimiskünnis suurendas ärevust veelgi. Elurikkuse Erakond, uustulnukas valimistel, sai arvatavasti tõelise šoki, kui kuulis, et neil on e-hääli vaid mõni tuhat, samal ajal kui Reformierakonna e-häälte saagis ulatub pea 100 000-ni. […]

Evelin Ilves: tervislik toit on sama oluline kui NATO vihmavari

24.04.2019. ERR. Tekst: Aleksander Krjukov

https://www.err.ee/933104/evelin-ilves-tervislik-toit-on-sama-oluline-kui-nato-vihmavari

Euroopa Parlamenti Roheliste ridades kandideeriv Evelin Ilves ütles, et tema seisab tervisliku toidu, maaelu edendamise ja kliimamuutuste vastase võitluse eest. Ta ei ole veel kindel, kas ta soovib end poliitikaga pikaajaliselt siduda, aga ei välista ka Roheliste juhi kohale kandideerimist. […]

Üksikkandidaadina kandideerib ka Raimond Kaljulaid ja lisaks on siin väiksemaid poliitilisi jõudusid, kes oma nimekirja välja pannud, näiteks Eesti 200, Elurikkuse Erakond ja ka sotsid võib vist praegu sinna nimekirja asetada. Kas nende omavaheline konkurents ei killusta võimalusi väiksematel ja ka teil valituks osutuda?

Eks ta ikka killustab, kui igaüks üksinda ja omapead pürgib. Ma ise arvan, et Eesti inimestest 90 protsenti on oma hingelt rohelised. See roheline jõud võiks meil palju suurem olla. Seda väga tugevat rohelist mõtlemist on nii Elurikkuses, on nii Sotsiaaldemokraatides aina rohkem, on ka päris suur annus Eesti 200-s, on ka Raimond Kaljulaidis. Kui Raimond veel Keskerakonnas oli, siis toona vähemalt minuga läbi rääkides, ta rääkiski oma unistusest luua Keskerakonda väga tugeb roheline liin. Eks seda koostööd tuleb meil siin kõvasti õppida tegema ja eks see võtab aega. […]

Debatt (23.04.2019)

23.04.2014. Tallinna TV.

https://tallinnatv.eu/saade/8987/debatt

Saates debateeritakse päevapoliitilistel teemadel, mis on praegu aktuaalsed nii Eestis kui mujal maailmas. Saatejuhid Nele Kullerkupp ja Toomas Kask. Stuudiokülalised:  Margus Tsahkna (Eesti 200), Evelin Ilves (Eestimaa Rohelised), Anti Poolamets (EKRE), Kätlin Kuldmaa (Isamaa), Enn Eesmaa (Keskerakond), Lauri Tõnspoeg (ERE), Indrek Tarand (SDE).

Erakondade reiting

23.04.2019. Ühiskonnauuringute Instituut.

https://www.inst.ee/erakondade-reiting [23.04.2019]

Elurikkuse Erakond tahab vähendada Euroopas bürokraatiat ja peatada Rail Balticu

23.04.2010. ERR. Toimetaja: Merili Nael. [tekst + video 1 min 9sek]

https://www.err.ee/932813/elurikkuse-erakond-tahab-vahendada-euroopas-burokraatiat-ja-peatada-rail-balticu

Elurikkuse erakond esitles europarlamendi valimiste programmi ja tutvustas oma kandidaate.

Programmiliselt keskendub partei bürokraatia vähendamisele, lubab suunata euroraha targa majanduse arendamisesse ja peatada Rail Balticu projekt, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Erakonna nimekirja eesotsas on Artur Talvik, kohe tema järel on Lauri Tõnspoeg ja Mihkel Kangur.

Programmi esitlus korraldadi performance’ina, mille käigus loodi nii-öelda bürokraatiaohvrite memoriaal ja põletati bürokraatlikke kladesid.

“Aktuaalne kaamera” küsis Talvikult, milliste sammudega hakkab Elurikkuse Erakond Euroopas bürokraatia vähendama.

“Seal on väga mitu sammu. Esimene asi on avalikustamine ja läbipaistvus. Teine asi on ametnikele anda kaalutlusõigus. Kaalutlusõigus meil rakendatud Euroopa Liidu reeglitega on ära kadunud,” ütles Talvik.

Elurikkuse Erakonna programm täismahus:

EUROOPA ELURIKKAKS!

 • Toome otsustusõiguse Eestisse tagasi.

Saadame Euroopasse parlamendiliikmed, kelle prioriteediks on Eesti elanike ja keskkonna huvid. Meie jaoks on oluline, et iga Euroopa Parlamendis (EP) vastu võetud seadus, määrus ja arutelu toetaks Eesti arengut ning alles seejärel kogu Euroopa arengut. Otsused, mis puudutavad meie inimesi, tuleb läbi rääkida Eestis ning peavad saama siin heakskiidu. Eesti ei tohi kaasa minna suuremate riikide poolt kehtestatud normidega

 • Vähendame ja mahendame eurobürokraatiat.

Eurobürokraatia on ennast taastootev süsteem, mis on üles ehitatud piiramatult laienema ja kasvama. Meie soov on vähendada bürokraatlikke nõudeid miinimumini, et reaalseteks tegevusteks jääks rohkem aega.  Seisame selle eest, et Eesti ametkonnad ja kohalikud bürokraadid ei nõuaks põllumeestelt, teadlastelt, kohalikelt omavalitsustelt jne[K1] . Euroopast eraldatud rahastuse kasutuse ning tegevuste aruandeid rangemas vormis kui on EP kokku lepitud ning rakendatav teistes EU riikides.  Praegune ülebürokratiseerimine vähendab Eesti konkurentsivõimet ning on rahaliselt raiskav.

 • Lõpetame rohepesu ja taastame päriselt loodust.

Rohepesu kui tarbijat eksitav info peab muutuma ebaseaduslikuks. Soovime, et uute tehnoloogiate ja valikute kasutuselevõtul muutub keskkonnaanalüüsi tegemine oluliseks parameetriks. Tarbija peab aru saama, mida tema valikud keskkonnale tähendavad, et tal oleks võimalik soovi korral teha keskkonna suhtes kaalutletud otsus.

 • Toetame teadusrohket innovatsiooni.

Majanduse kasvu aluseks on ettevõtete käivete kasv ning omanike ja töötajate heaolu suurenemine. Majanduskasvu aluseks ei saa olla piiratud looduslikud ressursid või kodanike tervis, vaid erinevatele teadmistele toetuv innovatsioon.

 • Arendame digidemokraatiat ja kaitseme internetivabadust.
 • Rõhume ökosüsteemide taastamisele ja kliimamuutuste vähendamisele.
 • Teeme Euroopa abiga Eestist esimese teistele eeskujuks saava nutika maheriigi.
 • Peatame Rail Baltica senise projekti.

Vastavalt 2019. aasta alguses läbi viidud küsitluste andmetele lõpetame RB projekti praegusel kujul. Teeme ettepaneku renoveerida Euroopat ühendavaks raudteeks ühe praegu eksisteeriva raudteetrassi.

 • Surume Euroopale peale pakendiringluse.

Eesti on käivitanud pakendiringluse süsteemi. Müüme oma teadmised Euroopa

 • Tõstame “Made in Estonia” au sisse terves Euroopas
 • Arendame üle-Euroopalist sinist majandust.

Roheline majandus on eilne päev. Me ei saa oma tegevuses enam toetuda ainult nendele argumentidele, kuidas teha keskkonnale vähem kahju või kuidas tehtud kahjustusi parandada ja taastada. Sinise majanduse eesmärgiks on alati keskkonnaseisundit parandada.

 • Surume läbi inimeste tervist ja elusloodust hävitavate põllumajandusmürkide keelustamise.

Jälgime, et EP ei pikendaks glüfosaadipõhiste põllumajandusmürkide kasutamist aastast 2020.

 • Puhas toit Eestisse ja Euroopasse.

Otsime Eesti mahedale toidule uusi turge.

Leiame liitlased, et säilitada Eesti suveräänsus Euroopa Liidus

 

Seitsmesed – Elurikkuse Erakond tutvustas Euroopa Parlamendi valimiste programmi etendusega

23.04.2019 [Video sündmusest, intervjuu Artur Talvikuga 1 min, 41 sek]

https://tvplay.tv3.ee/seitsmesed-klipid-2019/seitsmesed-elurikkuse-erakond-tutvustas-euroopa-parlamendi-valimiste-programmi-etendusega-10320278/?

Täna õhtul esitles Elurikkus Erakond Euroopa Parlamendi valimiste programmi ja seda superministeeriumi ees ainulaadse etenduse kaudu, millega sooviti tähelepanu juhtida ühele kõige põletavamale teemale nii Euroopas, kui Eestis. Selleks on bürokraatia. Autor: Marek Lindmaa

FOTOD | Elurikkuse erakond avas bürokraatiaohvrite memoriaali

23.04.2019. Delfi.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-elurikkuse-erakond-avas-burokraatiaohvrite-memoriaali?id=8599604

Elurikkuse erakond (ERE) etendas täna ühendministeeriumi ees oma Euroopa Parlamendi valimiste programmi.

Parlamenti kandideerivad Artur Talvik, Mihkel Kangur ja Lauri Tõnspoeg tutvustasid oma eesmärke etenduse kaudu, mille käigus avati hoone ees ka bürokraatiaohvrite memoriaal. Sinna on oodatud kõik jagama oma katsumusi bürokraatiaga.

“Avalikustamine on kõige tõhusam viis ametnike pahatahtliku käitumise taltsutamiseks,” ütles Talvik.

ERE Euroopa parlamendi valimiste esinumbri sõnul tuleb Eestis vohavat eurobürokraatiat oluliselt vähendada.

Euroopa Liit koormab Eestit tohutute direktiivide ja muude regulatsioonidega, mis on tegelikult soovituslikud, aga teatud osa eesti ametnikest tõlgendab neid kohustuslikena. Kurb on vaadata, kuidas nii mõnestki eurotoetuse taotlejast on pisieksimuste tõttu tehtud kriminaal. Samal ajal on mõned isikud süstemaatiliselt ärmatades oma heaolu süüdimatult suurendanud,“ sõnas Talvik.

Elurikkuse Erakond | Eesti kultuuri ja elukorralduse säilimise nimel euronomenklatuuri vastu

23.04.2019. Õhtuleht. Teksti autor: MIhkel Kangur, TLÜ ökoloog, Elurikkuse Erakonna kandidaat europarlamendi valimistel

https://www.ohtuleht.ee/957387/elurikkuse-erakond-eesti-kultuuri-ja-elukorralduse-sailimise-nimel-euronomenklatuuri-vastu?

Soovime, et kõik keskkonda mõjutavad otsused tehtaks Eestis ja eeskätt keskkonnamõjudest lähtuvalt. Raha tuleb ja läheb, aga kui rikume ära oma Eesti ja kogu planeedi, siis uut meil ei ole ega tule.

Millist Euroopat me tahame? Sellele küsimusele vastates peame alati meeles pidama Eesti huve. Eesti vajaduste esiletoomist Euroopas nimetatakse popsluseks. Ent selles pole midagi halba, kui Euroopa asju ajades Eesti huve silmas peame. Vastupidi, see on isegi vajalik.

Eesti valitsuspoliitikud on ajast-aega eurobürokraatide ees koogutanud ja ennast mõisa sahvrile lähemale upitanud, samal ajal lastes oma inimeste turjal pajuvitstel tantsida. Eriti ohtralt on sellist mõtteviisi juurutanud Reformierakond. Oravate juhtkond kubiseb nomenklatuurist ja vohava bürokraatia tingimustes üles kasvanud broilerifarmi kasvandikest, kes painutavad osavalt kaela nii Moskva kui Brüsseli suunas.

Arutu rehepapluse sümboliks on Rail Baltic, mille eest on Reformierakond kõige südikamalt võidelnud. Reformierakond on raha nimel nõus Eesti looduse ära lagastama. Lääne-Euroopa loodus on tööstus- ja taristuehitiste tõttu praktiliselt hävinud. Karude, kitsede ja kobraste elupaikast ei maksa rääkidagi, hunt on ammugi looduskaitse all.

Reformierakonna 17 aasta pikkuse valitsemisaja jooksul hakkas erakond pidama euroraha võimaluseks, kuidas kodustada isemõtlejatest ametnikud ja maandada teisitimõtlejate initsiatiiv. Kõik, kes on vähegi kokku puutunud eurotoetuste taotlemisega, teavad, milline tohutu bürokraatia sellega kaasneb. Seda kõike ei nõua ega eelda Euroopa Liit, vaid meie oma ametnikud.

Euroopal pole vaja, et Eesti muutuks samasuguseks igavaks Euroopaks. Neil on vaja, et jääksime Eestiks ja eestlasteks, säilitaksime oma eripära ja omanäolisuse, pärimuskultuuri ja põikpäise uudishimu. Euroopale on vaja nutikate digilahendustega savi- ja palkmajade Eestit. Eestist europarlamenti valitav saadik peab seisma mustikate, värbkakkude ja huntide Eesti eest. Meie puhast toitu tootvate talunike ja kalurite eest. Eesti teadlaste ja kunstnike arenguvõimaluste eest. Euroopale on vaja meie elurikkust ja nutikate digilahendustega vürtsitatud ökoloogilist elukogemust.

Kogu maailm seisab silmitsi läheneva keskkonnakatastroofiga. Kliimamuutused ja sellega koos toimuv massiline liikide väljasuremine on teemad, millega peavad kõik maailma riigid lähiajal tegelema. Oleme Eestis veel väga heas seisus, meil on palju puhast loodust. Sajad tuhanded inimesed saavad igal suvel käia metsas marjul ja seenel.

Kui suudame hoida oma loodust, siis on kogu Euroopal lootust. Parim kaitse keskkonnaprobleemide vastu on loodus ise. Kliimamuutuste vastu saab kõige paremini võidelda metsaga. Kogu Euroopa peab taastama oma loodusmaastikud. Eestis saavad eurooplased seda õppida. Euroopal on vaja Eesti kogemust, vaateid ja oskusi. Seepärast peame ära hoidma, et me ei muutuks samasugusteks eurotümikateks nagu reformierakondlik nomenklatuur.

Eestil on praegu valida, kas taastada ja hoida loodusmaastikke ning püüda niimoodi ära hoida traagilised kliimastsenaariumid või võidelda miljonite kliimapagulastega. Üleilmsed keskkonnamuutused toovad kaasa rahvaste rände. Eesti kultuuri ja elukorralduse säilimise nimel peame sellele vastu astuma.

Europarlamendi valimistel on populaarseim kandidaat Marina Kaljurand

21.04.2019. ERR. Toimetaja Mati Ots.

https://www.err.ee/932314/europarlamendi-valimistel-on-populaarseim-kandidaat-marina-kaljurand

Euroopa Parlamendi valimistel kogub suurima häältesaagi sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand, suurima toetusega nimekiri on Reformierakonnal, selgub kahe esmaspäeval avaldatud uuringu tulemustest.

Kantar Emori küsitles 10.-15. aprillini veebiintervjuude vormis 1211 valimisealist kodanikku vanuses 18-84 eluaastat. Osalejad pidid vastama küsimusele: Kelle valiksite europarlameti?

Postimehe tellitud ja Kantar Emori läbi viidud uuring näitab, et Kaljuranna poolt annaks oma hääle 12,5 protsenti küsitletutest, Reformierakonna nimekiri sai 23 protsendi küsitletute toetuse.

Populaarseimate kandidaatide pingereas järgnes Kantar Emori uuringus Kaljurannale reformierakondlane Andrus Ansip 10,9 protsendiga, kolmas oleks Kaljulaid 10,1 protsendiga, neljas Yana Toom Keskerakonnast 9,9 protsendiga, viies Urmas Paet (Reformierakond) 7,7 protsendiga, kuues Jaak Madison EKRE-st 4,1 protsendiga, seitsmes Keskerakonna nimekirja kuuluv Igor Gräzin 3,6 protsendiga, keheksas Mart Helme (EKRE) 3,5 protsendiga, üheksas Isamaa esikandidaat Riho Terras 3,3 protsendiga ja kümnes Elurikkuse Erakonna kandidaat Artur Talvik kolme protsendiga.

Norstati Küsitlus viidi läbi ajavahemikus 12. – 17. aprill ja selles esitati vastajatele täielik Euroopa Parlamendi valimistel osalevate kandidaatide nimekiri ning küsiti: “Millise kandidaadi poolt annaksite oma hääle juhul, kui Euroopa Parlamenedi valimised toimuksid järgmisel pühapäeval?” Sellisel kujul imiteerib küsitlus situatsiooni valimiskabiinis või e-hääletades. Kandidaatidele antud hääli kokku liites sai uuringufirma oma koondtulemuse.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel uuringufirma Norstat läbiviidud uuringu kohaselt annaks Kaljurannale oma hääle 11 protsenti vastanutest, Reformierakonna nimekirjas olevaid kandidaate toetab sama küsitluse kohaselt 22,3 protsenti vastajatest.

Norstati küsitluse järgi oleks teisel kohal Keskerakond 20,3 protsendi ning kolmandal kohal SDE 16,9 protsendiga. EKRE kandidaate toetas samas uuringus kokku 13,6 protsenti ja Isamaa kandidaate 10,7 protsenti vastajatest.

Samas küsitluses on SDE esinumbri järel teise toetusega Reformierakonna esinumber Ansipil, keda pooldas üheksa protsenti ning kolmas Keskerakonna esikandidaat Yana Toom, keda eelistas kaheksa protsenti. Üksikkandidaatidest on kõige populaarsem Raimond Kaljulaid, kelle valis 4 protsenti küsitlusele vastanutest.

Populaarseim europarlamendi kandidaat on Kaljurand

21.04.2019. Postimees. Teksti autor: Urmas Jaagant.

https://poliitika.postimees.ee/6574530/populaarseim-europarlamendi-kandidaat-on-kaljurand

Maikuu lõpus toimuvad Euroopa Parlamendi valimised erinevad kahe kuu eest toimunud riigikogu valimistest eelkõige selle poolest, et tegu on sisuliselt isikuvalimistega. Erakondlikust kuuluvusest olulisem on kandidaat ise. Postimehe tellitud ja Kantar Emori läbi viidud uuringust selgub, et kõige populaarsem kandidaat on sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideeriv Marina Kaljurand.

Allikas: Kantar Emor, veebiintervjuud, 1211 valimisealist elanikku, periood: 10.-15.04.2019

Elurikkuse erakonna kandidaadid: 3.4%. Artur Talvik: 3%.

Uuring lubab Reformierakonnale kindlat võitu europarlamendi valimistel

20.04.2019. ERR. Toimetaja: Urmet Kook

https://www.err.ee/931270/uuring-lubab-reformierakonnale-kindlat-voitu-europarlamendi-valimistel

ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i 1000 vastajaga üle-eestilise küsitluse järgi on Euroopa Parlamendi valimistel kindlaks liidriks Reformierakond, mida toetab 32 protsenti valimiseelistust väljendanud valijatest.

Keskerakonna reiting on jäänud riigikogu valimiste tasemele – 24 protsenti. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poolt hääletaks 15 protsenti. Kaks ülejäänud riigikogus esindatud parteid saavad juba alla kümne protsendi häältest: Isamaa poolt hääletaks üheksa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt seitse protsenti. Sotsidega võrdse toetuse kogus ka parlamendiväline Eesti 200.

Küsitlustulemuste puhul tasub arvestada, et vastajatel olid ees ainult erakondade nimed ehk küsitlus mõõtis erakondade brändide populaarsust Euroopa Parlamendi valimistel. Konkreetsete kandidaatide lisamine võib erakondade toetusnumbreid oluliselt muuta, eriti, kui europarlamendi valimistel on vaid üks valimisringkond. ERR-i järgmises, maikuises küsitluses on sees juba kõik kandidaadid, kes Euroopa Parlamenti kandideerivad.

Euroopa Parlamendi valimistel kandideerivad Eestis üheksa erakonna nimekirjad ja viis üksikkandidaati, kokku on kandidaate 66.

Maksimaalse ehk üheksa kandidaadiga on esindatud Isamaa, EKRE, Reformierakond, Eesti 200, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Keskerakond. Kolme kandidaadiga nimekirjad on Elurikkuse Erakonnal ja Eestimaa Rohelistel ning üks kandidaat on Eestimaa Ühendatud Vasakparteil.

Üksikkandidaatidest registreeris valimiskomisjon Erik Orgu, Maria Kaljuste, Argo Mõttuse, Harry Raudvere ja Raimond Kaljulaidi kandidatuuri.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail. Välisesindustes saab hääletada 11.-16. maini, Eestis algab e-hääletamine ja eelhääletamine 16. maist.

Mihkel Kangur: Ratase valitsus vaatab meie elu kõige suuremast kriisist mööda

18.04.2019. Delfi. Teksti autor: MIhkel Kangur, Elurikkuse Erakonna (ERE) juhatuse liige

https://epl.delfi.ee/news/arvamus/mihkel-kangur-ratase-valitsus-vaatab-meie-elu-koige-suuremast-kriisist-mooda?id=85952075

GRAAFIK | Aprillis langes enim EKRE toetus, Reformierakonna oma kasvas

18.04.2019. Delfi. Toimetas: Kadi Raal

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafik-aprillis-langes-enim-ekre-toetus-reformierakonna-oma-kasvas?id=85950061

Aprillis langes enim toetus EKRE-le ning kasvas Reformierakonnale ja Eesti 200-le, selgus ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i küsitlusest. Valitsusliitu moodustavate parteide kogutoetus oli aprillis 49 ja opositsiooniparteidel 38 protsenti.

Kui homme toimuksid riigikogu valimised, annaks oma hääle Reformierakonnale 30 protsenti valijatest, mida on märtsidga võrreldes kolm protsenti rohkem, vahendab ERRi uudisteportaal.

Populaarsustabelis teisel kohal on Keskerakond 24 protsendi suuruse toetusega, kuu vararasemaga pole nende toetusprotsent muutunud.

Kolmandal kohal on endiselt EKRE, kuid nende toetus võrreldes märtsikuuga langes oluliselt – märtsis oli EKRE-l toetajaid 21 protsenti, kuid aprillis 16 protsenti.

Sisuliselt võrdse toetusega oli aprillis kolm parteid – Isamaad toetas üheksa, Sotsiaaldemokraatlikku erakonda kaheksa ning ka parlamendivälise Eesti 200 toetus oli kaheksa protsenti. Kuu varem olid toetusnumbrid vastavalt 11, üheksa ja viis ehk Isamaa on veidi kaotanud ning Eesti 200 toetajaid juurde võitnud.

Ülejäänud parteid jäävad selgelt valimiskünnise alla – Rohelisi toetas kaks, Elurikkuse erakonda ja Vabaerakonda mõlemat üks protsent valijatest.

 

EKRE kaotas toetust nooremate ja Keskerakond vanemate valijate seas

18.04.2019. ERR. Toimetaja:  Urmet Kook

https://www.err.ee/930952/ekre-kaotas-toetust-nooremate-ja-keskerakond-vanemate-valijate-seas

Kui EKRE on kaotanud toetust nooremates vastajagruppides, siis Keskerakond vanemate valijate seas. Reformierakond on toetust kasvatanud jõuliselt Tallinnas, selgus ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i küsitlusest.

[Turu-uuringute AS küsitles 2. kuni 15. aprillini 1000 inimest nende kodudes. 1000 inimese küsitlemisel ei ületa maksimaalne viga ±3,10 protsenti. Uuringutulemustes on esitatud nende vastajate osakaal, kes omasid poliitilist eelistust. See muudab uuringutulemused võrreldavaks riigikogu valimiste olukorraga. Eelistust ei omanud või ei soovinud seda öelda 25 protsenti vastanutest.]

Aprillis langes enim EKRE toetus

18.04.2019. ERR. Toimetaja: Urmet Kook

https://www.err.ee/930947/aprillis-langes-enim-ekre-toetus

Aprillis langes enim toetus EKRE-le ning kasvas Reformierakonnale ja Eesti 200-le, selgus ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i küsitlusest. Valitsusliitu moodustavate parteide kogutoetus oli aprillis 49 ja opositsiooniparteidel 38 protsenti.

Kui homme toimuksid riigikogu valimised, annaks oma hääle Reformierakonnale 30 protsenti valijatest. Märtsikuises uuringus oli neil toetajaid 27 protsenti. Riigikogu valimistel kogus Reformierakond 28,9 protsenti toetust.

Populaarsustabelis teisel kohal on Keskerakond 24 protsendi suuruse toetusega. Keskerakonna toetus kuu varasemaga võrreldes ei muutunud. 3. märtsil toimunud valimistel oli Keskerakonna toetusprotsent 23,1.

Kolmandal kohal on endiselt EKRE, kuid nende toetus võrreldes märtsikuuga langes oluliselt – märtsis oli EKRE-l toetajaid 21 protsenti, kuid aprillis 16 protsenti. Valimistel sai EKRE 17,8 protsendi valijate toetuse.

Sisuliselt võrdse toetusega oli aprillis kolm parteid – Isamaad toetas üheksa, Sotsiaaldemokraatlikku erakonda kaheksa ning ka parlamendivälise Eesti 200 toetus oli kaheksa protsenti. Kuu varem olid toetusnumbrid vastavalt 11, üheksa ja viis ehk Isamaa on veidi kaotanud ning Eesti 200 toetajaid juurde võitnud.

Ülejäänud parteid jäävad selgelt valimiskünnise alla – Rohelisi toetas kaks, Elurikkuse erakonda ja Vabaerakonda mõlemat üks protsent valijatest.

Turu-uuringute AS küsitles 2. kuni 15. aprillini 1000 inimest nende kodudes. 1000 inimese küsitlemisel ei ületa maksimaalne viga ±3,10 protsenti. Uuringutulemustes on esitatud nende vastajate osakaal, kes omasid poliitilist eelistust. See muudab uuringutulemused võrreldavaks riigikogu valimiste olukorraga. Eelistust ei omanud või ei soovinud seda öelda 25 protsenti vastanutest.

Erakondade toetus aastast 2018 praeguseni

18.04.2019. ERR.

Intervjuu: Mihkel Kangur ja Artur Talvik – kohus kuulutas Rail Balticuga seotud hagi arutelu kinniseks (Saade)

17.04.2019.

http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-mihkel-kangur-ja-artur-talvik-kohus-kuulutas-rail-balticuga-seotud-hagi-arutelu-kinniseks-saade/

Erakondade Reiting

17.04.2019. Ühiskonnauuringute Instituut

https://www.inst.ee/erakondade-reiting

Uuringufirma Norstat küsitleb MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel valimisteni iganädalaselt inimeste erakondlikku eelistust. Küsitlustele vastab nädala jooksul vähemalt 1000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostatakse küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel. 1000 inimese küsitlemisel ei ületa maksimaalne viga 3,1 protsenti. Lisaks iganädalaste küsitluste tulemustele esitatakse viimase 4 nädala kombineeritud reiting, mis tähendab, et valimi suuruseks kujuneb 4000. Sellisel juhul ei ületa maksimaalne viga 1,55 protsenti.

Nii Keskerakonnal kui Reformil haigutab kassas miljoniline auk

Europarlamendi kampaaniakulud tulevad märksa tagasihoidlikumad

16.04.2019. Delfi. Ärileht. Tekst: Siiri Liiva.

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/nii-keskerakonnal-kui-reformil-haigutab-kassas-miljoniline-auk?id=85934073

Viimasel kuuel kuul kulutasid riigikogu erakonnad valimiskampaaniale ligi üheksa miljonit eurot, süvendades sellega niigi kehva rahalist seisu.

Riigikogu koht läks kõige kallimaks Sotsidele.

*

Riigikogu valimistel 1,2% hääli saanud ja sellega parlamendist välja jäänud Elurikkuse Erakond kulutas riigikogu valimistel samas suurusjärgus summa – 95 000 eurot –, mis suurerakonnad lubavad kulutada europarlamendi valimistel.

„Euroopa Parlamendi eelarve on koostamisel, numbreid on ju ilus ritta seada, aga reaalse raha saame ju vaid annetustest, ehk rohkem ei saa kulutada, kui laekub,” märkis Lauri Tõnspoeg Elurikkuse Erakonnast.

Selgusid Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide registreerimisnumbrid

16.04.2019. ERR.

https://www.err.ee/930729/selgusid-euroopa-parlamendi-valimiste-kandidaatide-registreerimisnumbrid

Vabariigi valimiskomisjon registreeris teisipäeval kandidaadid Euroopa Parlamendi valimisteks ning selgitas liisuheitmisega nii erakondade nimekirjades kandideerijate kui ka üksikkandidaatide registreerimisnumbrid. ERR avaldab siinkohal kandidaatide täieliku nimekirja.

Elurikkuse Erakond

nr 132 ARTUR TALVIK

nr 133 LAURI TÕNSPOEG

nr 134 MIHKEL KANGUR

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad Eestis 26. mail. Välisesindustes saab hääletada ajavahemikus 11.-16. maini, Eestis algab e-hääletamine ja eelhääletamine 16. Maist.

Galerii: valimiskomisjon registreeris Euroopa Parlamendi valimiste kandidaadid

16.04.2019. Postimees. Toimetaja: Loora-Elisabet Lomp

https://poliitika.postimees.ee/6570958/galerii-valimiskomisjon-registreeris-euroopa-parlamendi-valimiste-kandidaadid

Valimiskomisjon registreeris kandidaadid Euroopa Parlamendi valimisteks. Lisaks selgusid liisuheitmise teel nii erakondade nimekirjades kandideerijate kui ka üksikkandidaatide registreerimisnumbrid.

Täpsed registreerimisnumbrid:

Elurikkuse Erakond

nr 132 ARTUR TALVIK

nr 133 LAURI TÕNSPOEG

nr 134 MIHKEL KANGUR

Kandidaatide registreerimine Euroopa Parlamendi valimisteks

16.04.2019. Riigi Teataja.

https://www.riigiteataja.ee/akt/318042019003

Vastu võetud 16.04.2019 nr 104

Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 31 lõigete 1 ja 2 alusel Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

registreerida Euroopa Parlamendi valimise seaduse nõuete kohaselt registreerimiseks esitatud isikud ja anda erakondade kandidaatidele ning üksikkandidaatidele järgmised registreerimisnumbrid:

Elurikkuse Erakond

nr 132 ARTUR TALVIK

nr 133 LAURI TÕNSPOEG

nr 134 MIHKEL KANGUR

Küsitlus: eurovalimiste eel on populaarseim kandidaat Marina Kaljurand

15.04.2019. ERR.

https://www.err.ee/930265/kusitlus-eurovalimiste-eel-on-populaarseim-kandidaat-marina-kaljurand

Uuringufirma Norstati poolt ja MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitluse põhjal on kõige populaarsemad nimekirjad Euroopa Parlamendi valimisteks Reformierakonnal ja Keskerakonnal.

Küsitlus viidi uuringufirma Norstat Eesti AS-i poolt läbi veebikeskonnas 5.-10. aprillini ning sellele vastas 1000 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.

Kõige populaarsemad Euroopa Parlamendi valimisteks Reformierakonnal ja Keskerakonnal

15.04.2015. Pealinn.

http://www.pealinn.ee/tallinn/koige-populaarsemad-euroopa-parlamendi-valimisteks-reformierakonnal-n240139

Iga erakonna kandidaatide hääled kokku liites osutus kõige populaarsemaks Reformierakonna nimekiri (24%). Napilt teiseks jäi Keskerakonna nimekiri (23%). Tugeva tulemuse esialgse uuringu põhjal teeks ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond (19%). EKRE saaks 13% häältest, Isamaa 10%, Eesti 200 5% häältest, Rohelised 4% ja Elurikkuse Erakond 1%.

Antud tulemuste põhjal saaks nii Reformierakond (Andrus Ansip ja Urmas Paet) kui ka Keskerakond (Yana Toom ja Igor Gräzin) 2 kohta ningEKRE (Mart Helme) jaSDE (Marina Kaljurand) 1 koha. Kui Eesti saaks Brexiti tõttu ühe koha Euroopa Parlamenti juurde, siis saaks selliste tulemuste korral ühe koha ka Isamaa (Riho Terras).

Küsitlus: europarlamendi valimiste eel on liider Reformierakond

15.04.2019. Postimees. Tekst: BNS

https://www.postimees.ee/6569423/kusitlus-europarlamendi-valimiste-eel-on-liider-reformierakond

Iga erakonna kandidaatide hääled kokku liites osutus kõige populaarsemaks Reformierakonna nimekiri 24 protsendiga. Napilt teiseks jäi Keskerakonna nimekiri 23 protsendiga. Tugeva tulemuse esialgse uuringu põhjal teeks ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond 19 protsendiga. EKRE saaks 13 protsenti häältest, Isamaa kümme, Eesti 200 viis, Rohelised neli ja Elurikkuse Erakond ühe protsendi. Antud tulemuste põhjal saaks nii Reformierakond kui ka Keskerakond kaks kohta ning EKRE ja SDE ühe koha. Kui Eesti saaks Brexiti tõttu ühe koha Euroopa Parlamenti juurde, siis saaks selliste tulemuste korral ühe koha ka Isamaa.

Esialgse küsitluse põhjal on kõige popuaalrsemad nimekirjad Euroopa Parlamendi valimisteks Reformierakonnal ja Keskerakonnal

15.04.2019. Ühiskonnauuringute Instituut.

https://www.inst.ee/uudised/esialgse-kusitluse-pohjal-on-koige-popuaalrsemad-nimekirjad-euroopa-parlamendi-valimisteks-reformierakonnal-ja-keskerakonnal

Küsitlus viidi läbi uuringufirma Norstat Eesti AS-i poolt läbi veebikeskonnas 5.-10. aprillini ning sellele vastas 1000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

Inimestelt küsiti: “Millise kandidaadi poolt annaksite oma hääle juhul, kui Euroopa parlamendi valimised toimuksid järgmisel pühapäeval?” Kõige populaarsemaks kandidaadis 4. aprilliks teada olnud nimede seas osutus Marina Kaljurand, kellele annaks oma hääle 11% valimisõiguslikest kodanikest. Minimaalse vahega oli Andrus Ansip (10%) ning kolmandal kohal Yana Toom (9%). Järgnevalt on esitatud kõik nimed, kelle poolt hääletaks vähemalt 4% küsitlusele vastanud inimestest.  

Iga erakonna kandidaatide hääled kokku liites osutus kõige populaarsemaks Reformierakonna nimekiri (24%). Napilt teiseks jäi Keskerakonna nimekiri (23%). Tugeva tulemuse esialgse uuringu põhjal teeks ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond (19%). EKRE saaks 13% häältest, Isamaa 10%, Eesti 200 5% häältest, Rohelised 4% ja Elurikkuse Erakond 1%. Antud tulemuste põhjal saaks nii Reformierakond (Andrus Ansip ja Urmas Paet) kui ka Keskerakond (Yana Toom ja Igor Gräzin) 2 kohta ningEKRE (Mart Helme) jaSDE (Marina Kaljurand) 1 koha. Kui Eesti saaks Brexiti tõttu ühe koha Euroopa Parlamenti juurde, siis saaks selliste tulemuste korral ühe koha ka Isamaa (Riho Terras).  

Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS jätkavad Euroopa Parlamendi valimiste küsitlustega iganädalaselt kuni valimiste toimumiseni ning juba sellel nädalal saabuvad küsitluse tulemused, kus vastajatele olid esitatud kõik valimisteks registreeritud kandidaadid.

Küsitlus: Mida arvate uue valitsuse ministrikandidaatidest?

12.04.2019. Lõuna-Eesti Postimees. Reporter: Maarius Suviste

https://lounapostimees.postimees.ee/6567444/kusitlus-mida-arvate-uue-valitsuse-ministrikandidaatidest

OLIVER LOODE,

MTÜ Põlisrahvaste Arengu Keskuse tegevjuht (Elurikkuse Erakond)

«Tegemist oleks taasiseseisvunud Eesti võhiklikema valitsusega, seda eelkõige EKRE kandidaatide tõttu. Martin Helme rahandusministrina oskab seal ilmselt vaid laamendada ja Eesti mainet rikkuda. Mart Helme siseministrina on oht õigusriigile, kuna viib politsei ideologiseerimiseni. Sügavalt kahju, et tulevase valitsuse pädevaim liige Jüri Luik otsustas räpase mänguga kaasa minna. Leian, et iga valitsuse liige, sõltumata oma isiklikest motiividest, on kaasvastutav selle allakäigu eest, mida see valitsus Eesti Vabariigile paratamatult põhjustab.»

Suurärimehed andsid erakondadele pea sama palju kui riik

11.04.2019. Ärileht. Delfi. Tekst: Ann-Marii Nergi

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/suurarimehed-andsid-erakondadele-pea-sama-palju-kui-riik?

Viljandi ettevõtja toetas enne valimisi lausa kuut parteid

11.04.2019. ERR. Toimetaja: Urmet Kook

https://www.err.ee/928978/viljandi-ettevotja-toetas-enne-valimisi-lausa-kuut-parteid

Viljandi ettevõtja Aivar Berzin paistis silma sellega, et toetas esimeses kvartalis koguni kuut erakonda kogusummas 24 000 eurot. Berzin annetas Reformierakonnale 7000 eurot. Võrdselt 5000 eurot toetust said temalt nii Elurikkuse erakond kui ka Sotsiaaldemokraatlik erakond. 3000 euroga said Berzini poolt premeeritud Isamaa ja Eesti 200. Keskerakonda pidas ta 1000 euro suuruse toetuse vääriliseks. Suurematest erakondadest ei leidnud tema poolt toetamist vaid EKRE. Berzini firmad tegelevad metsa- ja põllumajandusmaade vahendamise ning haldamisega, samuti on ta tegev energiaäris. Äripäeva rikaste topis jõudis Berzin mullu Eestis 41. kohale. Berzini varandust hinnatakse 65,8 miljoni euro suuruseks.

Elurikkuse erakond kogus esimeses kvartalis annetustena ligi 75 000 eurot

10.04.2019. Postimees. Tekst: PM

https://poliitika.postimees.ee/6566697/elurikkuse-erakond-kogus-esimeses-kvartalis-annetustena-ligi-75-000-eurot

Elurikkuse erakond kogus aasta esimeses kvartalis rahaliste annetustena 74 508 eurot.

Erakondade rahastamise järelevalvekomisjonile esitatud aruandest selgub, et Elurikkuse erakonna ainsaks sissetulekuks aasta esimeses kvartalis olid eraisikute annetused.

Suurimad annetajad olid Alexander Linnamäe (14 997 eurot) ja Merike Linnamäe (2700 eurot), kes kuuluvad Elurikkuse erakonda ja Aivar Berzin (5000 eurot) ning Karli Lambot (2500 eurot), kes ei kuulu ühessegi erakonda.

Margus Linnamäe 22-aastane vennapoeg toetas Elurikkuse Erakonda ligi 15 000 euroga

09.04.2019. Delfi. Ärileht. Reporter: Fred Püss

https://arileht.delfi.ee/news/uudised/margus-linnamae-22-aastane-vennapoeg-toetas-elurikkuse-erakonda-ligi-15-000-euroga?id=85855441

Endise Vabaerakonna esimehe Artur Talviku asutatud ja riigikogu valimistel 1,2 protsenti häältest kogunud Elurikkuse Erakonna suurim annetaja oli tänavu esimeses kvartalis 22-aastane Alexander Linnamäe, kes toetas parteid ligi kes 15 000 euroga. Artur Talviku kinnitusel on tegu suurärimees Margus Linnamäe vennapojaga.

Elurikkuse erakonna ainsad tulud olid erakondade rahastamise järelevalve komisjonile esitatud selle aasta esimese kvartali aruande kohaselt rahalised annetused, mida tehti 163 ja annetuste summa oli kokku 74 508 eurot.

Annetajate seas torkab silma vaid 22-aastane Alexander Linnamäe, kes tegi Elurikkuse Erakonnale kokku seitse annetust, mille summa oli 14 897 eurot. Vaid üks tema annetus oli 100-eurone, teised kõik suuremad kui 1000 eurot.

Delfi reporter küsis Artur Talvikult, kellega tegemist on ja kust nii noor mees sedavõrd palju raha sai. “Ju ta oma isa käest on saanud,” vastas Talvik ja lisas, et tema teada on tegemist suurärimees Margus Linnamäe venna Aivar Linnamäe pojaga.

Margus ja Aivar Linnamäe ise on suured Isamaa toetajad, annetades mõlemad parteile läinud aasta viimases kvartalis kumbki 50 000 eurot.

Valimisreklaamiks kulus üle 50 000 euro

Kvartaliaruandest selgub, et enne riigikogu valimisi kulutas Elurikkuse Erakondreklaamile 52 755 eurot. Reklaamikulude summast kõige suurema osa kulutas partei reklaamtrükistele, milleks kulus 29 567 eurot.

Sisuliselt võrdselt palju kulutas erakond reklaamile ajakirjanduses ja internetis – vastavalt 10 031 ja 10 073 eurot. Veel kulutas Elurikkuse Erakond raadioreklaamile, mille summa oli 3085 eurot.

Telereklaamile ega välireklaamile ei kulutanud Talviku partei mitte ühtegi eurot. Puudusid ka suhtekorralduse ja publikatsioonide kulud.

Avalike ürituste kuludeks läks 2584 eurot ja muudeks poliitilisteks kuludeks 36 000 eurot. Majandamiskulud olid 656 eurot. Kokku olid erakonna kulud selle aasta esimeses kvartalis 91 995 eurot.

Elurikkuse Erakonna europarlamendi valimiste esinumber on Artur Talvik

06.04.2019. ERR.

https://www.err.ee/927422/elurikkuse-erakonna-europarlamendi-valimiste-esinumber-on-artur-talvik

Elurikkuse Erakonnast kandideerivad Euroopa Parlamendi valimistel Artur Talvik, Lauri Tõnspoeg ja Mihkel Kangur.

Artur Talvik ütles ERR-ile, et kandidaadid reastati eesnimede tähtede järgi tähestiku järjekorras.

Talviku sõnul on Elurikkuse üks printsiipidest on see, et kui nendest sisse saab, siis nad soovivad, et see koht oleks roteeruv. “See on võimalik. Seda on praktiseeritud. Põhjus on see, et inimesed ära ei etableeruks,” lausus Talvik.

“Me arvame, et nutikat maheriiki, saab ehitada euroopa kaudu,” sõnas Talvik.

Peasõnumite hulgas saab Talviku sõnul olema veel eurobürokraatia ja rohepesu vastane võitlus ning samuti nomenklatuurse valitsuse vastu seismine. Oluliseks pidas ta veel interneti vabaduse ja digitaalse demokraatia arendamist. Talvik ütles, et Elurikkus näeb Euroopa Liitu rahvusriikide liiduna.

Mihkel Kangur: EKRE vedas keskkonnateadlikke valijaid alt

06.04.2019. ERR. Teksti autor: Mihkel Kangur

https://www.err.ee/927240/mihkel-kangur-ekre-vedas-keskkonnateadlikke-valijaid-alt

Viimastel valimistel ei andnud EKRE poolt hääli mitte ainult need, kes nõuavad õigust käremeelselt valimatute sõnadega poliitikat teha. Suur hulk inimesi hääletas EKRE poolt teadmises, et kui nad satuvad valitsust moodustama, siis seisavad nad Rail Balticu rajamise vastu*, kirjutab Mihkel Kangur.

Kui vahetult enne valimis käivitasid riigiparteid häälte raisku minemise kampaania, siis kaldusid mitmed meie valijad just EKRE poole, uskudes, et just nemad peatavad Rail Balticu protsessi. Sellised valijad saavad nüüd omal nahal tunda, mida tähendab häälte raisku minemine – nii juhtub, kui usaldada oma hääl küüniliselt käituvate poliitikutele, kes jagavad katteta lubadusi.

Ennast rahvuslasteks pidada armastavate poliitikute maskide langemine näitab meie poliitika taseme madalseisu. Mingit õigustust pole EKRE-l oma akronüümis R-tähe kasutamisel, sest nad on näidanud, et nemad ei hooli eestlaste rahvustunnetuse alusväärtuse – meie looduskeskkonna – hoidmisest ning nad lubavad meie metsi ning maastikke laastada sellise jõhkruse ja hoolimatusega, nagu me seda Rail Balticu puhul näeme.

Elurikkuse Erakond läheb europarlamendi valimistele kolme nimega

05.04.2019. Postimees.

https://poliitika.postimees.ee/6563079/elurikkuse-erakond-laheb-europarlamendi-valimistele-kolme-nimega

Elurikkuse Erakonna eestvedaja Artur Talvik teatas, et erakond osaleb Euroopa Parlamendi valimistel kolme kandidaadiga. «Osa raha kautsjoniks tasus igaüks ise, osa maksis erakond. Nimekirja esitame valimiskomisjonile laupäeval,» ütles Talvik ERR-i uudisteportaalile. Elurikkuse Erakonna põhisõnumiteks Euroopa Parlamendi valimistel Talviku sõnul on keskkond ja digitaalse demokraatia platvormide arendamine.

Talvik lisas, et valituks osutumisel kavatseb Elurikkuse Erakond viia sisse saadikute roteerumise korra.

Elurikkuse Erakond läheb europarlamendi valimistele kolme nimega

05.04.2019. ERR. Toimetaja: Aleksander Krjukov

https://www.err.ee/927278/elurikkuse-erakond-laheb-europarlamendi-valimistele-kolme-nimega

Elurikkuse Erakonna eestvedaja Artur Talvik teatas, et erakond osaleb Euroopa Parlamendi valimistel kolme kandidaadiga.

“Saime raha kokku ja läheme Euroopa Parlamendi valimistele kolme nimega. Osa raha kautsjoniks tasus igaüks ise, osa maksis erakond. Nimekirja esitame valimiskomisjonile laupäeval,” ütles Talvik ERR-ile.

Elurikkuse Erakonna põhisõnumiteks Euroopa Parlamendi valimistel Talviku sõnul on keskkond ja digitaalse demokraatia platvormide arendamine. Talvik lisas, et valituks osutumisel kavatseb Elurikkuse Erakond viia sisse saadikute roteerumise korra. “Liiga pikalt ühel kohal olles hakkavad inimesed stagneeruma,” tähendas ta.

Kandidaatide esitamise tähtaeg Euroopa Parlamendi valimisteks on laupäev, 6. aprill.

Eesti 200 ja Elurikkuse Erakond valimistel täisnimekirju välja ei pane

01.04.2019. ERR. Toimetaja: Indrek Kruus

https://www.err.ee/925806/eesti-200-ja-elurikkuse-erakond-valimistel-taisnimekirju-valja-ei-pane

Erakond Eesti 200 ja Elurikkuse Erakond Euroopa Parlamendi valimisteks üheksaliikmelist täisnimekirja välja ei pane, kuid kandideerimisest nad loobunud ei ole.

Riigikogu valimistel 1,2 protsendi valijate toetuse pälvinud Elurikkuse Erakonnal on praeguse seisuga nimekirjas kolm kandidaati: Artur Talvik, Mihkel Kangur ja Lauri Tõnspoeg. Erakonna juhatuse liige Artur Talvik ütles ERR-ile, et täisnimekirja kokkusaamise nimel ei “pongestata”, kuid kavas on leida kandideerima veel inimesi. “Hea meelega näeks nimekirjas naisi, kas meie oma erakonnast, aga ka väljastpoolt,” rääkis Talvik.

Kuna Elurikkuse Erakonna toetus riigikogu valimistel oli liialt madal, siis riigieelarvest toetust nad ei saa. “Rahadega on valus,” nentis Talvik. Juba kautsjon ühe saadiku eest on Euroopa Parlamendi valimistel 2700 eurot.

Elurikkuse Erakonna põhisõnumiteks Euroopa Parlamendi valimistel Talviku sõnul on keskkond ja digitaalse demokraatia platvormide arendamine. Talvik lisas, et valituks osutumisel kavatseb Elurikkuse Erakond viia sisse saadikute roteerumise korra. “Liiga pikalt ühel kohal olles hakkavad inimesed stagneeruma,” tähendas ta.

Eesti 200 ja Elurikkuse erakond valimistel täisnimekirju välja ei pane

01.04.2019. Postimees. Toimetaja: Sven Randlaid

https://poliitika.postimees.ee/6559018/eesti-200-ja-elurikkuse-erakond-valimistel-taisnimekirju-valja-ei-pane

[alikana viide ERR uudisele] Erakond Eesti 200 ja Elurikkuse Erakond Euroopa Parlamendi valimisteks üheksaliikmelist täisnimekirja välja ei pane, kuid kandideerimisest nad loobunud ei ole. Riigikogu valimistel 1,2 protsendi valijate toetuse pälvinud Elurikkuse Erakonnal on praeguse seisuga nimekirjas kolm kandidaati: Artur Talvik, Mihkel Kangur ja Lauri Tõnspoeg. Erakonna juhatuse liige Artur Talvik ütles ERR-ile, et täisnimekirja kokkusaamise nimel ei «pongestata», kuid kavas on leida kandideerima veel inimesi.

Märts 2019

Riigikohus: e-hääletuse tulemuste kindlakstegemise reeglid tuleks selgemalt sätestada

27.03.2019. Postimees. Tekst: Andres Einmann

https://poliitika.postimees.ee/6555012/riigikohus-e-haaletuse-tulemuste-kindlakstegemise-reeglid-tuleks-selgemalt-satestada

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium juhtis kahe riigikohtusse jõudnud valimiskaebuse põhjal tähelepanu sellele, et põhiseaduslike valimisõiguse printsiipide ja õigusriigi põhimõtte paremaks tagamiseks oleks vajalik elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise reeglid õigustloovates aktides sätestada selgemalt.

Esimeses kolleegiumi läbi vaadatud asjas seadis valimistel osalenud Elurikkuse Erakond kahtluse alla valimispäeva õhtul kindlaks tehtud elektroonilise hääletamise tulemuse usaldusväärsuse. Seda põhjusel, et riigi valimisteenistuse juht allkirjastas hääletamistulemuse alles järgmisel päeval.

Kohus leidis, et ehkki valimispäeva õhtul kindlaks tehtud elektroonilise hääletamise tulemust riigi valimisteenistuse juht ei allkirjastata, ei ole põhjust kahelda valimistulemuste autentsuses. Viimase tagab häälte avamise ja lugemise käigus hääletamistulemusele tekkiv krüptograafiline allkiri.

Erakondade reiting

26.03.2019. Ühiskonnauuringute Instituut.

https://www.inst.ee/erakondade-reiting

Erakondade toetusprotsent (4 nädala koondtulemused)

Erakond 1-4. laine, 07.01-04.02.2019 2-5. laine, 14.01-11.02.2019 3-6. laine, 21.01-17.02.2019 4-7. laine, 28.01-24.02.2019 5-8. laine, 04.02-01.03.2019 6-9. laine, 11.02-11.03.2019 7-10. laine, 18.02-15.03. 2019 8-11. laine, 25.02-24.03.

2019

Eesti Keskerakond 28,7% 28,8% 27,1% 25,7% 24,0% 22,2% 21,3% 20,9%
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 17,7% 17,0% 16,4% 16,4% 17,5% 17,7% 17,1% 17,2%
Eesti Reformierakond 27,0% 27,9% 28,8% 29,5% 29,3% 29,8% 31,1% 31,3%
Isamaa 7,4% 7,7% 9,2% 9,2% 10,5% 11,3% 10,8% 10,7%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9,1% 8,9% 9,0% 10,2% 10,7% 10,7% 10,8% 10,2%
Erakond Eestimaa Rohelised 2,7% 2,8% 3,0% 2,9% 2,2% 2,1% 1,9% 1,8%
Eesti Vabaerakond 0,7% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8%
Eesti 200 3,7% 3,8% 3,4% 3,3% 3,5% 4,0% 4,9% 5,7%
Elurikkuse erakond 0,7% 0,5% 0,6% 0,6% 0,4% 0,6% 0,8% 0,8%
Muu (erakond) 2,3% 1,5% 1,5% 1,1% 0,9% 0,6% 0,3% 0,5%

Iganädalased tulemused

Erakond 1. laine,

07-13.

01

2. laine,

14-21.

01

3. laine,

21-27.

01

4. laine,

28.01-04.02

5. laine,

04.02-11.02

6. laine,

11.02-17.02

7. laine,

18.02-24.02

8. laine,

24.02-01.03

9. laine,

05.03-11.03

10. laine,

11.03-15.03

11. laine,

18.03-24.03

Eesti Keskerakond 26,9% 30,2% 27,3% 30,5% 27,4% 23,4% 21,5% 23,5% 21,2% 19,4% 19,5%
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 20,5% 18,2% 19,2% 13,3% 17,6% 15,2% 18,8% 17,7% 18,1% 12,6% 18,8%
Eesti Reformierakond 26,8% 27,1% 27,1% 26,6% 30,6% 31,7% 30,5% 26,4% 31,9% 36,9% 31,9%
Isamaa 6,8% 6,5% 9,1% 7,3% 7,7% 12,9% 9,3% 12,3% 11,4% 11,2% 8,9%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9,6% 7,7% 7,2% 11,0% 9,1% 8,4% 12,0% 12,5% 9,1% 9,0% 9,3%
Erakond Eestimaa Rohelised 2,1% 1,9% 2,5% 4,0% 2,1% 2,8% 2,3% 1,6% 1,7% 1,7% 2,1%
Eesti Vabaerakond 0,3% 2,0% 0,9% 0,7% 1,3% 1,0% 1,0% 0,7% 1,1% 0,6% 0,9%
Eesti 200 2,3% 3,7% 4,2% 4,6% 2,6% 2,4% 3,6% 4,4% 4,4% 6,5% 7,2%
Elurikkuse erakond 1,0% 0,3% 0,3% 1,0% 0,4% 0,6% 0,4% 0,2% 1,1% 1,8% 0,6%
Muu (erakond) 3,7% 2,5% 2,0% 1,1% 1,4% 1,4% 1,4% 0,6% 0,1% 0,4% 0,9%

Langus jätkub: Keskerakond kukkus kolmandale kohale

26.03.2019. Postimees. Teksti autor: Urmas Jaagant

https://poliitika.postimees.ee/6553777/langus-jatkub-keskerakond-kukkus-kolmandale-kohale?

Elurikkuse Erakonna toetus 2019 märtsi lõpus  2%, märtsi keskel 0%, valimistel 1% 03.03.2019.

ERE toetus eri rühmades: vanus 50-64 1,5%, vanus 65-84 0,5%, eestlased 2,1%, muu rahvus 0.6%.

Riigikogulased ei pelga kuluhüvitiste eest reklaami osta. „See on soliidne.”

24.03.2019. Delfi. Tekst: Anete Parksepp

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riigikogulased-ei-pelga-kuluhuvitiste-eest-reklaami-osta-see-on-soliidne?id=85682009

[…]

Kui Vabaerakond on võtnud korduvalt sõna kuluhüvitiste kärpimise teemal, siis kuluhüvitiste eest on enese reklaamimisse panustanud ka endine vabaerakondlane Artur Talvik. Mullu lasi ta 360 euro eest kujundada pildi, mis ilmus hiljem ajalehe LP esikaanel. Talviku sõnul oligi häda just selles, et enam ta erakonda ei kuulu: „Ma olen aknaalune saadik. Need on sellised asjad, mis muidu võetaks fraktsiooni eelarvest, nii et selles mõttes pole vahet,” ütleb praegune Elurikkuse Erakonna juht.

Ene Pajula | Ela ise ja lase teistel elada, arvab Mammi

19.03.2019. Õhtuleht. Teksti autor: Ene Pajula.

https://www.ohtuleht.ee/952455/ene-pajula-ela-ise-ja-lase-teistel-elada-arvab-mammi

[…]  Nõukanostalgia karmi käe järele. Ent paraku! Pärast viimaseid valimisi peab mammi tunnistama, et oli eksinud. Sest mis muu, kui nõukogude nostalgia ehk teisisõnu igatsus karmi käe järele, pani viiendiku valijaist hääletama EKRE poolt pluss veel natuke neid, kes hääletasid Isamaa poolt, sest ausalt öeldes, mis vahe neil kahel erakonnal ikka enam nii väga on. Ei imestaks, kui nad peagi leivad ühte kappi paneksid – see ju Res Publical läbi proovitud asi. Isamaaliit õnnestus neil isegi täielikult alla neelata – mammi meelest on karjuv ülekohus seegi, et nad nüüd Isamaa-sulgedega uhkeldavad. EKRE on selles mõttes muidugi kõvem pähkel, ühinemisel kaotab oma näo pigem Isamaa.

Muide, sama seltskonda sihtis ka Elurikkuse Erakond, nagu kinnitas kohtumisel valijatega nende Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa  ringkonna esinumber Kaupo Vipp, on ERE ja EKRE vaated ühised. Erinevused seisnevat vaid selles, et kui ERE igatseb vaid lilli ja liblikaid, siis  EKRE oleks nõus arendama ka mõningast tööstust.

Muuseas, kui keegi tahab erakonda põhja lasta, siis kutsugu Artur Talvik punti. Mis juhtus rohelistega eelmine kord pärast seda, kui Talvik nende nimekirjas kandideeris? Kaotasid oma näo ja läksid laiali. Mis juhtus Vabaerakonnaga, kui Talvik seal asju ajama hakkas? Kõik läks niimoodi käest, et ta pidi isegi pagema. Ja nüüd Elurikkuse Erakond? Talvik tahaks teha erakonna, mis pole erakond. Näib, et see on tal juba mitmes läbikukkunud katse. Idee võib ju teoorias ilus olla, aga nagu utoopiad üldse, ei näi seegi tööle hakkavat.  […]

Elurikkuse erakond osaleb europarlamendi valimistel

19.03.2019. ERR. Toimetaja: Urmet Kook

https://www.err.ee/921531/elurikkuse-erakond-osaleb-europarlamendi-valimistel

Riigikogu valimistel 1,2 protsendi valijate toetuse kogunud Elurikkuse erakond otsustas osaleda eelseisvatel Euroopa parlamendi valimistel.

Elurikkuse erakond teatab oma kandidaatide nimekirja aprilli alguses. Hetkel on oma nõusoleku kandideerida andnud Artur Talvik, Mihkel Kangur ja Lauri Tõnspoeg.

“Ka Euroopa parlamendi valimistel on kautsjon ja sedapuhku 2700 eurot iga kandidaadi kohta, ehk seda kas me läheme täisnimekirjaga või osalisega, määrab jällegi raha,” ütles Elurikkuse erakonna juhatuse liige Lauri Tõnspoeg.

Tõnspoeg lisas, et kuna Elurikkuse erakonnas elukutselisi poliitikuid ei ole, siis keegi väga suurest rõõmust lakke ei hüppa, et ta aastateks Brüsselisse “asumisele” saadetakse. “Aga paraku tehakse seal Eesti tuleviku jaoks olulisi otsuseid ja me peame neid meile kasulikus suunas mõjutama. Tänavused valimised on märgilise tähtsusega, et kas Euroopa Liit jätkab suveräänsete riikide liiduna või hakkab liikuma föderaalriigi poole, mille ilminguid on praegu juba näha ja siin peavad eestlased väga nutikalt asju ajama, et oma otsustusõigust ja vabadust kaitsta.”

Elurikkuse erakond osaleb Euroopa Parlamendi valimistel

19.03.2019. Postimees. Reporter: Uwe Gnadenteich (ERE pressiteade)

https://poliitika.postimees.ee/6548677/elurikkuse-erakond-osaleb-euroopa-parlamendi-valimistel

Elurikkuse erakonna liikmed hääletasid digitaalsel CitizenOS platvormil ning otsustasid, et erakond osaleb Euroopa Parlamendi valimistel. Poolt hääletas 66 liiget ja vastu 16.

«Mul on hea meel, et meie liikmed on valmis edasi panustama erakonna arengusse,» sõnas juhatuse liige Artur Talvik. «Me oleme algusest peale demokraatlikult oma erakonda üles ehitanud ja me hääletame sellised otsused läbi. Igal liikmel on sõnaõigus ja otsuseid ei tee väike grupp inimesi kusagil tagatoas. Liikmed on oma sõna öelnud ja nüüd tuleb hakata tegutsema.»

Hetkel on oma nõusoleku kandideerida andnud Artur Talvik, Mihkel Kangur ja Lauri Tõnspoeg.

«Ka EP valimistel on kautsjon ja sedapuhku 2700 eurot iga kandidaadi kohta, ehk seda kas me läheme täisnimekirjaga või osalisega, määrab jällegi raha,» ütles ERE juhatuse liige Lauri Tõnspoeg. «Reaalselt piisaks meile ju kahest kandidaadist, sest vaevalt mõni erakond seal kolme kohta saab, aga meil on nüüd natuke veel aega mõelda ja arutada. Kuna meil elukutselisi poliitikuid ei ole erakonnas, siis keegi väga suurest rõõmust lakke ei hüppa, et ta aastateks Brüsselisse «asumisele» saadetakse, aga paraku tehakse seal Eesti tuleviku jaoks olulisi otsuseid ja me peame neid meile kasulikus suunas mõjutama. Tänavused valimised on märgilise tähtsusega, et kas Euroopa Liit jätkab suveräänsete riikide liiduna või hakkab liikuma föderaalriigi poole, mille ilminguid on praegu juba näha ja siin peavad eestlased väga nutikalt asju ajama, et oma otsustusõigust ja vabadust kaitsta.»

Elurikkuse erakond teatab oma kandidaatide nimekirja aprilli alguses.

Toimusid piketid võimude poolt kliimasoojenemise mahavaikimise vastu

15.03.2019. Sputnik, Deniss Pastuhhov.

https://sputnik-news.ee/estonian_news/20190315/15418364/eesti-piketid-voimude-poolt-kliimasoojenemise-mahavaikimise-vastu.html

Tallinnas ja Tartus toimusid piketid solidaarsuse märgiks rahvusvahelise protestiaktsiooni suhtes, mis on suunatud ülemaailmse kliimasoojenemise probleemi eiramise vastu poliitikute poolt. […] Piketi YouthStrike4Climate ametlikuks korraldajaks oli noor jalgpallur Frederik Mathias Helm. Piketti toetasid loomakaitseühingu aktivistid. Trummipõrina saatel skandeerisid kokkutulnud eesti keeles hüüdlauseid “Kliimastreik!” ja “Maa ei ole prügikast!”

Piketist võtsid aktiivselt osa ka poliitikud, eriti nendest erakondadest, kes läinud parlamendivalinistel ei suutnud ületada viieprotsendilist valimiskünnist: Joonas Laks ja Kaspar Kurve erakonnast Eestimaa Rohelised, Artur Talvik ja Mihkel Kangur Elurikkuse Erakonnast ning erakonna Eesti 200 esindajad. Kohale saabusid ka sotsiaaldemokraadid.

Mihkel Kangur: meil on kliimakatastroofi ära hoidmiseks veel kümme aastat

15.03.2019. Postimees.

https://heureka.postimees.ee/6546201/mihkel-kangur-meil-on-kliimakatastroofi-ara-hoidmiseks-veel-kumme-aastat

Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu dotsent, ökoloog Mihkel Kangur julgeb oma üliõpilaste pealt väita, et noored on väga teadlikud, millisesse olukorda vanem põlvkond on nende saatuse pannud.

Rootsi tüdruku Greta Thunbergi algatusel tõmmati käima ülemaailmsed kliimastreigid Fridays For Future ehk Reeded Tuleviku Nimel. Täna toimusid sadade inimeste osalusel streigid ka Tallinnas ja Tartus, kus teiste hulgas lõi kaasa palju noori.

Teadlased on kliimakriisist rääkinud pikalt, kuid neid pole piisavalt kuulda võetud. Kanguri sõnul võib tunduda, et teadlased on lihtsalt hulk inimesi, kes räägivad keerulist juttu. Noored on aga need, kes on ühel hetkel valijad ning otsustajad. «Nad ise oskavad käituda ja saavad aru, et nad ei ole üksi ning samamoodi mõtlevaid noori on üha rohkem,» leiab Kangur lisades, et noored tajuvad väga hästi, kui raske on neil tulevikus saavutada samasugune heaolu, nagu meil.

«Šansid selleks, et meil õnnestuks maailma päästa, on tunduvalt väiksemad kui see, et me läbi kukume. Me peame ikkagi proovima. Midagi vähem pole kaalul kui inimkonna elu võimalikkus maal,» kinnitab Kangur. Tema sõnul kiputakse olukorra tõsidust alahindama, ignoreerima ning arvatakse, et see kõik on mingi nali.

See ei ole nali ning aega enam paraku palju ei ole. «Meil on võibolla kümme aastat. Kümne aasta jooksul sulgub see aken, mille jooksul saame midagi ette võtta, et katastroofilisi muutusi ökosüsteemides ära hoida,» selgitab ökoloog.

Need on tõsised teadlaste prognoosid. Teadlasi pole siiani kuulatud ja nüüd on laste kord. Kangur lisab, et lootus on, et läbi hariduse saab midagi päästa, et kasvaks peale uus põlvkond, kes saab paremini olukorra tõsidusest aru.

Kangur usub, et haridusasutustel on väga suur vastutus ja roll läbi hariduse ning teaduse olla eeskuju ja teenäitaja, kuidas peaksime elama.

Ta avaldab lootust, et tänane kliimastreik võiks midagi maailmas muuta. Samuti usub ökoloog, et see ei jää ühekordseks sündmuseks. Näiteks Eestis pole inimesed väga harjunud tegema poliitikat tänaval, aga see muutub üha tavapärasemaks ja tullakse järjest enam välja.

«Füüsiliselt inimesed tulevad kokku ja näevad, et neid on palju. See pole üksikute hullude püüdlus. See võtab kõik aega, aga paraku meil aega palju enam pole.»

EESTLASED SIIA, VENELASED SINNA. KAS RAHVUSED ELAVAD EESTIS ERI MAAILMADES?

15.03.2019. Delfi. Anette Parksepp [väga pikk ja põjalik artikkel, joonised, andmebaaside info]

https://longread.delfi.ee/artiklid/eestlased-siia-venelased-sinna-kas-rahvused-elavad-eestis-eri-maailmades?id=85603559

Siin ainult eestlased, здесь только русские. Ühe lörtsise jaanuarikuu hommikul ilmuvad säärased, inimesi kahte gruppi jagavad plakatid Tallinna kesklinna Hobujaama trammipeatusse. […] Rahvuslik eraldatus paistab Tammaru sõnul teravalt silma ka hariduses. „Varjundeid on aja jooksul tekkinud muidugi palju. Meil on keelekümblusklassid ja igasugused vahevormid, aga põhimõtteliselt sorteeritakse Eestis ikkagi lapsed alates kolmandast eluaastast keele alusel – mitte teadmiste või millegi muu põhjal – eesti- ja venekeelsesse maailma. […]

*Kas segregatsioon on probleem? *Kus me õpime? *Erakonnad õppekeelest

Elurikkuse erakond: Erakond eelistab ühtset eestikeelset kooli ehk et kõik õpilased õpiksid eesti keeles. „Samas peame me austama erinevate perekondade kultuurilist tausta. Seetõttu peavad koolid võimaldama võõrkeelsetel lastel säilitada side oma juurtega. Vene emakeelega lastele peab alles jääma võimalus õppida väga heal tasemel oma emakeelt, vene keelt,” ütleb erakonna esinumber Mihkel Kangur.

*Mis keelt me räägime? *Kellega me suhtleme? *Kui palju me töötame? *Kus me töötame? *Kui palju me teenime? *Millised on meie töötingimused? *Kus me elame? *Kuhu inimesed kolivad? *Kuidas me vaba aega veedame? *Millist infot me tarbime? *Kuhu me kuulume? *Keda me valime? (suur interaktiivne tabel, aga arvud on ilma e-häälteta ?) * Millised on lahendused?

JUHTKIRI | Kuulake! Kliimastreikijad ajavad õiget asja

15.03.2019. Eesti Päevaleht. Delfi.

https://epl.delfi.ee/news/arvamus/juhtkiri-kuulake-kliimastreikijad-ajavad-oiget-asja?id=85607281

Täna tulevad Tallinnas Toompeale ja Tartus Raekoja platsile sajad kooliõpilased, et avaldada meelt kliimamuutuse vastu. Õigemini selle vastu, et täiskasvanud inimesed suhtuvad kliimaohtu leigelt ega tegutse otsustavalt.

Roheline maailmavaade on Eesti poliitikas alaesindatud. Möödunud valimistel esindas seda küll lausa kaks erakonda – Rohelised ja Elurikkuse Erakond –, aga mõlemad jäid parlamenti pääsemisest kaugele. Riigikokku pääsenud viiest erakonnast nelja platvormis on kliimateema ära märgitud. Mõnel juhul näib, et rohkem moepärast kui sisemisest veendumusest, et see on oluline, ja üks (EKRE) pole sedagi teinud. Praegu Stenbocki majas koalitsiooniläbirääkimisi pidavatest parteijuhtidest kaks peab kooliõpilaste aktsiooni arvatavasti globalistide ja soroslaste õhutatud ettevõtmiseks. Kolmas elab võib-olla südames kaasa, aga temast pole saanud suurt rohelise maailmavaate eestkõnelejat, kuigi eeldusi sel teemal siiralt mõjuda tal ju oleks. […] Aga kliimasoojenemine pole ainus ökoloogiline mure, seda on näiteks ka maakera uputav prügi jpm. Noored kliimastreikijad ajavad õiget asja. Dramaatilisemalt öeldes: võitlevad oma elu eest.

Noorsugu mässab keset päeva tänaval diktatuurile alistumise nimel

14.03.2019. Tartu Ekspress. Tekst: Sten Sang

https://www.tartuekspress.ee/?page=1&id=4654

Reede hommikul kogunevad sajad noored koolimineku asemel protesti märgiks keskväljakule, kuid päevapoliitikaga pole üritusel mingit pistmist: võimukandjatele püütakse hoopis selgeks teha, et on absoluutselt viimane hetk Maa kliimakatastroofist päästa. […]

Tartu korraldusmeeskonna liige Henri Holtsmeier lisas, et kuna ettevalmistustega alustati alles eelmisel nädalal, võiks rahule jääda 250 osavõtjaga, kuigi Facebookis on end tulijaks märkinud juba 450 huvilist. „Järgnevatele streikidele ootame suuremat arvu osalejaid,“ vihjas noormees, et aktsioon ei jää kaugeltki ühekordseks.

Ometi võiks kiuslikult tõdeda, et laiemad rahvahulgad on alles kümmekond päeva tagasi keskkonnateemad välja vilistanud, sest Rohelised ja Elurikkuse Erakond korjasid meie valimisringkonnast vastavalt vaid 2,1% ja 1,3% häältest ning jäid parlamendikohtadest valgusaastate kaugusele. „See, et poliitikutel, kes on valmis vaatama kaugemale kui oma eluiga, on väga piiratud eelarve turunduseks, ei tähenda kindlasti mitte, et inimesi ei huvita,“ oli Holtsmeieril põhjendus varnast võtta. „Massiturundus jõuab massidesse ikka kergemini.“ […]

Valimised võideti arvutis klikkimisega

14.03.2019. Kesknädal. Tekst: Virgo Kruve.

http://kesknadal.ee/2019/03/14/valimised-voideti-arvutis-klikkimisega/

Elektroonilise hääletuse hea tulemusega võitis valimised Eesti Reformierakond. Sai 40% elektroonilistest häältest, aga see on tekitanud teistes poliitikutes kahtlusi selle valimisviisi suhtes.[…]

Esmaspäeval, 11. märtsil arutas Vabariigi Valimiskomisjon Elurikkuse Erakonna ja kaheksa eraisiku esitatud kaebusi valimiste kohta, millest enamik olid elektroonilise hääletuse kohta. Need jäeti valdavalt läbi vaatamata, sest kaebust ei saa esitada valimiste korralduse kohta, kui ei rikutud kaebaja enda õigusi. Samuti tuleb kaebus esitada 3 päeva jooksul arvates tehtud toimingust, millega rikuti kaebaja õigusi. Elektroonilise hääletuse korral on õiguste rikkumist raskem tõestada kui jaoskonnas toimunud rikkumist, sest pabersedelit inimene näeb.

Eesti on jätkuvalt maailmas ainus riik, mis valib arvutiga internetis, ja sellise valimise on alati võitnud Reformierakond.

Jurist uue koalitsiooni piinadest: tuleb kojamees ja ajab kõik laiali

14.03.2019. Sputnik News.

https://sputnik-news.ee/politics/20190313/15396248/Jurist-seredenko-uus-koalitsioon.html

Tuntud Eesti põhiseadusõiguse spetsialist Sergei Seredenko jagas portaaliga Sputnik Eesti oma vaateid riigi poliitilise kriisi laienemise võimalustele.

Parlamenti pääsenud Eesti poliitiliste jõudude vahel toimunud ummikussejooksnud läbirääkimiste kõige tõenäolisemaks tulemuseks on Riigikogu erakorralised valimised, arvab jurist ning inimõiguslane Sergei Seredenko.

Praegust olukorda seoses tulevase valitsuskoalitsiooni võimaliku koosseisuga hindas Seredenko talle omase otsekohesusega õige lihtsalt: “Tsentristid, rahvuslased ja veel kord rahvuslased.”

“Seoses keskerakondlaste pehmelt öeldes “tavatu” käitumisega on rahvuslastel tekkinud reaalne võimalus saada lisamandaate. Sest kes hääletab kordusvalimistel keskerakondlaste poolt? Nende eestlastest valijad, ja sedagi mitte kõik. Venelane aga kas ei tule üldse välja või asub otsima muud Vähimat Kurja,” põhjendas Seredenko oma prognoosi.

Selle prognoosi kohaselt saavad valimistele tulemata jääjate hääled osaks “rahvuslastele”, valima tulijate omad aga erakondadele Eesti 200, Elurikkuse Erakonnale, rohelistele ja vasakpoolsetele ja isegi sotsiaaldemokraatidele. Niiviisi tekib Eesti 200-l võimalus parlamenti pääseda, keskerakondlased aga kaotavad kuni 10 mandaati.

Nüüd, on Seredenko veendunud, on oma sõna öelda president Kersti Kaljulaidil.

“Õigupoolest esmakordselt kogu oma presidendiaja jooksul tuleb tal langetada sedavõrd vastutusrikas otsus – nimetada peaministrikandidaat. Variante on siin kolm,” ütles inimõiguslane. […]

ARVAMUS | Ain Alvela: see on karm, see on kurb, see on pettumust valmistav

14.03.2019. Maaleht. Ain Alvela, ajakirjanik

https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/arvamus/arvamus-ain-alvela-see-on-karm-see-on-kurb-see-on-pettumust-valmistav?id=85567595

Läinud nädalal tajusid pettumust paljud. Võiks isegi öelda – oli üldrahvaliku pettumuse nädal, ja selle marulise sõidu finaal pole veel kaugeltki käes.

Mõru pill oli keele all nii äsja valimast tulnud ja veel sinisilmses lootuses inimestel, kes mõistsid, et vali keda sa tahad, lõpuks silutakse põhimõtteliste seisukohtade ja kampaania ajal veel nii kindlameelsete ilmavaadete nurgad niikuinii ümaraks ja ei muutu ses eluolus midagi. […]

Kui nüüd vaadata nelja riigikogust välja jäänud erakonna poole, siis üldiselt armastatakse neid kõiki kaotajate kilda liigitada. Võib-olla Vabaerakonna puhul see määratlus kehtibki, aga Eesti 200, roheliste ja Elurikkuse Erakonna jaoks algab just praegu enda tõestamise periood. Pikkusega täpselt neli aastat.

Rohelistel on enda tõestamise aega muidugi juba piisavalt olnud, sellele vaatamata on nad vindunud enam-vähem sarnases kohas juba aastaid ning erilist sähvatust on raske loota. Ennekõike kahel uuel parteil tuleb nüüd rahvale näidata, et nad kutsuti ellu tõeliste ja sisuliste poliitiliste ambitsioonide elluviimiseks, mitte ei klopsitud ripa-rapa kokku paari saadiku parlamenti lähetamiseks. […]

Elurikkuse Erakonna kohta käib see enese tõestamise vajadus kõige rohkem. Tagantjärele võib ju targutada, miks ühe või teise poliitilise liikumisega ei ühinetud, aga ju siis ei nähtud põhjust või ei peetud võimalikuks. Aga kindlasti saabub selle erakonna jaoks nüüd tõsiste tegude tegemise aeg – enam pole vaja uisapäisa liikmeid värvata, vaid saab keskenduda sisulistele asjadele. Sest tugev ehitis kestab kaua ikka tänu mõistlikult laotud vundamendile.

Eestimaal on palju inimesi, kes annaksid meelsasti oma hääle ühele tõeliselt loodussõbralikule poliitilisele ühendusele. Ent seni, kuni need ühendused on n-ö pilla-palla ilma tugeva selgroota, põhiliseks tegevuseks vaid üksteise siunamine, antakse need hääled lihtsalt kellelegi teisele. […]

Maaeluminister kavatseb peatada mahemaa laiendamise

13.03.2019. Postimees. Maaelu. Tekst: BNS, toimetaja Kadri Suurmägi

https://maaelu.postimees.ee/6543919/maaeluminister-kavatseb-peatada-mahemaa-laiendamise

Maaeluminister kavatseb neljapäeval kinnitada määruse, mille alusel ei ole mahetalunikel järgmise kahe aasta jooksul võimalik oma mahemaid laiendada ega ka uutel mahetootjatel alustada, samas kui valitsuse enda maheprogrammis aastaks 2021 ette nähtud 250 000 hektarist mahemaast on täna veel puudu 40 000 hektarit, teatas BNS-ile Elurikkuse Erakond (ERE).

Maaeluministeeriumis läheb neljapäeval kinnitamisele määrus “Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused”, mille kohaselt lõpetatakse toetuse jagamine uutele mahetalunikele, põhjenduseks on rahaliste vahendite nappus nimetatud meetmetes, teatas ERE pressiesindaja kolmapäeval BNS-ile.

ERE soovib valitsuselt maheprogrammi eesmärkide täitmist ning selleks vahendite leidmist, kas kasutamata põllumajandustoetuste arvelt või teistest allikatest. “Me ei jõua kunagi nutika maheriigini, kui valitsus ei täida enda kinnitatud maheprogrammi eesmärke ning veab sellega alt pikaajalisi tootmise laiendamise plaane teinud mahetalunikke,” sõnas ERE juhatuse liige Heli Piisang.

Mahemajanduse tervikprogrammi üks alaeesmärke on saavutada aastaks 2021 Eestis 250 000 hektarit mahepõllumajandusmaad ja kaks miljonit hektarit metsamaad, millelt saab korjata mahesaadusi pärast selle registreerimist mahepõllumajandusliku korjealana. Praegu on mahepõllumajandusmaad 210 000 hektarit, seega on täiesti selge, et seda eesmärki ei saa saavutada, kui tootmise laiendajaid ja alustajaid ei toetata, teatas ERE. Tõenäoliselt tuleb tegevus lõpetada mitmetel keskmise suurusega mahetalunikel, kuna nende laienemisplaanid ilma toetuseta ei teostu.

“Määruse vastuvõtmisel annab maaeluministeerium mahetootjatele selge signaali, et mahetootmine ei ole perspektiivikas ning nullib sellega mitmed viimaste aastate positiivsed arengud, sh maheprogrammi tõsiseltvõetavuse. Loodame väga, et veel on võimalik pidurit tõmmata ning leida vajalikud vahendid mahemaa pindala tõstmiseks 250000 hektarini kolme aasta jooksul,” ütles Heli Piisang.

Maaeluminister Tarmo Tamm: kohustusi saab võtta vastavalt eelarvelistele vahenditele.

“Eelnõu on eelnõude infosüsteemi arvamuse avaldamiseks – oleme ettepanekute tegemise ja vastuvõtmise faasis. Me lähtume vastutustundlikust eelarvest ja saame võtta kohustusi vastavalt eelarvelistele vahenditele. Ainuke variant oleks võtta uusi kohustusi tingimusel, et kõigile toetuse saajatele tuleb ühtne toetuse vähendamine, kuid sellega ei ole põllumehed seni nõustunud. Kahe viimase aasta jooksul oleme meetmesse leidnud täiendavaid vahendeid 17,5 miljonit eurot, mis tagab selle, et 2020. aasta lõpuni toetuseühiku määrasid ei vähendata.”

Roheline Vabariik 12.03.2019

12.03.2019. Tallinna TV. Roheline Vabariik. Saatejuht Kaspar Kurve. Saates külaline Toomas Trapido.

https://www.tallinnatv.eu/saade/6939/roheline-vabariik

Tänases Rohelise Vabariigi episoodis räägime reedel toimuvast noorte kliimaprotestist ning uurime Elurikkuse Erakonnalt ning Eestimaa Rohelistelt, miks valimistel põruti, millised on kahe erakonna edasised plaanid ja kas kahe erakonna ühinemine on realistlik. (Toomas Trapido alates 9:00 – 18:50, Züleyxa Izmailova 18:50 – 23:00)

На что жалуетесь: Избирком рассмотрел жалобы на выборы в Эстонии

https://ee.sputniknews.ru/politics/20190312/15380007/izbirkom-rassmotrel-zhaloby-vybory-Estonia.html

Республиканская избирательная комиссия Эстонии объявила о завершении рассмотрения жалоб, поступивших после состоявшихся парламентских выборов.

Rahvas näitas oma poolehoidu otsedemokraatiale

12.03.2019. Uued Uudised.

https://uueduudised.ee/uudis/rahvas-naitas-oma-poolehoidu-otsedemokraatiale/

Otsedemokraatia edendamise sihtasutus Terve Rahvas korraldas täna 12.03 keskpäeval Toompeal Riigikogu ees piketi rahvaalgatuse õiguse taastamiseks.

Rahumeelsel meeleavaldusel osalesid peale arvukate fotograafide ka EKRE, Roheliste, Elurikkuse Erakonna ja Vabaerakonna poliitikuid.

Meeleavaldus toimus sümboolselt 1934. aasta riigipöörde aastapäeval, kuna just selle sündmuse mõjul läks SE Terve Rahvas hinnangul kaotsi nii 1920. kui ka 1933. aasta põhiseadustega tagatud rahvaalgatuse õigus, mis andis kodanikele võimaluse algatada seaduseelnõusid ja vajadusel ka rahvahääletusi, nii uute seaduste vastuvõtmiseks kui ka riigikogus vastuvõetud seaduste tühistamiseks.

 1. aasta jaanuaris Turu-uuringute AS-i poolt Eesti kodanike seas läbi viidud küsitluse kohaselt 44 protsenti küsitletutest pooldas ja 38 protsenti pigem pooldas põhiseaduse muutmist nii, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi. Terve Rahvas SA küsitlusele vastanud 277 kandidaadist 83,6 protsenti pooldas siduvaid rahvahääletusi.

Vahur Kollom: väikesed erakonnad peavad vaatama peeglisse

11.03.2019 Tartu Postimees. Teksti autor: Vahur Kollom Vabaerakonna Tartu juhatuse aseesimees

https://tartu.postimees.ee/6541754/vahur-kollom-vaikesed-erakonnad-peavad-vaatama-peeglisse

Valijad on oma arvamuse öelnud. Peagi moodustatakse uus valitsuskoalitsioon, kes asub oma lubadusi ellu viima. Läks nii, et kõik väikesed erakonnad jäid riigikogust välja.

Põhjusi võib olla mitmeid. Selge on, et ühegi väikese erakonna sõnumid ei kõnetanud piisavalt valijaid. Ka uued poliitilised liikumised jäid parlamendi ukse taha. Ei huvitanud valijaid pikk plaan, terve Eesti heaks tegutsemine ega roheline mõtteviis. Valijad andsid oma hääle hoopis pikalt võimul olnud erakondadele. Teisalt koondas EKRE kõik protestihääled enda selja taha.

Väikesed erakonnad rääkisid suu puhtaks rahvusringhäälingus. Kindlasti kumas seal frustratsiooni valimistulemuste tõttu, kuid ka viidet põhjustele. Kaul Nurme välja käidud idee kaotada valimiskünnis üleüldse, sai elava arutelu osaliseks. Vabaerakonna valimisprogrammis on viide valimiskünnise langetamisele kolmele protsendile. Vabaerakonna algatused avada riigikogus poliitiline konkurents lükati tagasi. Miks? Põhjusi on palju, alustades poliitilisest ringkaitsest ja lõpetades toiduahelatega.

Saates «Suud puhtaks» üllatas kummaline väide, et väikesed erakonnad süüdistavad oma ebaedus poliitilist süsteemi. Ühtäkki sai ühest Eesti 200 esindajast kehtivate reeglite kaitsja, kuid samade reeglite tõttu põrus valimistel täielikult ka Eesti 200.

Üks on veel selge. Raha mängib kampaanias suurt rolli. Väiksematele erakondadele on keeruline tasuda ebamõistlikult kõrge kautsjonisumma. Ilma summat tasumata ei saa kandideerida ja negatiivse tulemuse korral jäädakse sellest rahast lihtsalt ilma. Siin paistsid erakonnad olema ühel nõul, et seda olukorda on vaja muuta. Kahtlemata on vaja siin pisut reegleid muuta, et erinevad huvigrupid saaksid paremini kaasatud. Kas aga selleks on olemas poliitiline tahe?

Vabaerakond ei süüdista oma ebaedus süsteemi. Valimiste lõpptulemus on puhtalt meie enda tegemata töö. Sellega, mida suutis nelja aastaga EKRE, ei saanud meie hakkama. Mis sellest, et olime sisukad ja töökad. Aga tegime ka palju vigu ning valija andis hinnangu kogu tehtud tööle, sealhulgas fraktsiooni omale.

Mis edasi? Eks kõik väiksemad erakonnad peavad tegema sisevaatlust. Kahtlemata vaatab ka Vabaerakond peeglisse ja küsib endalt: kuidas edasi?

Vabariigi Valimiskomisjon ei rahuldanud ühtegi kaebust

11.03.2019. Postimees. Reporter: Loora-Elisabet Lomp

https://poliitika.postimees.ee/6542565/vabariigi-valimiskomisjon-ei-rahuldanud-uhtegi-kaebust

Riigikogu valimiste järel esitati Vabariigi Valimiskomisjonile (VVK) 14 kaebust. Täna peetud mitme tunnisel koosolekul ei rahuldanud VVK ühtegi kaebust. Kaebuste peamiseks sisuks oli e-hääletamise erinevad aspektid, vangide hääletamis-ja kandideerimisõigus ning valijate nimekirja mittekuulumine.

Kaebuste rahuldamata jätmise põhjuseks oli eeskätt see, et kaebaja õigusi ei olnud rikutud, samuti oli mitmeid kaebusi, mis ei puudutanud konkreetseid valimisi, vaid seaduseid üldisemalt. Koosolekul oli arutluse all ka avalikkuses tähelepanu pälvinud Elurikkuse Erakonna kaebus, milles nõuti e-häälte veelkordset lugemist. «Valimiskomisjon riigi valmisteenistuse järelevalveorganina leidis, et e-hääled loeti üle kaks korda vastavalt seadusele ja protseduurireeglitele avalikult vaatlejate ja sõltumatute audiitorite silme all. Samuti ei olnud kaebuses välja toodud konkreetset rikkumist, mida VVK oleks saanud sisuliselt lahendada,» sõnas Eerik.

Lauri Tõnspoeg: uusi erakondi on vaja ja koostööd on vaja

10.03.2019. ERR. Teksti autor: Lauri Tõnspoeg

https://www.err.ee/918498/lauri-tonspoeg-uusi-erakondi-on-vaja-ja-koostood-on-vaja

Lugedes ERR-i artiklist “Poliitikavaatlejad riigikogust väljajäänud erakondadele: koostöö päästaks” ekspertide arvamusi valimiskünnise alla jäänud erakondade kohta, tekib paratamatult küsimus, et miks kõik erakonnad peavad toimima ja välja nägema ühesugused ning kui parlamenti sisse ei saa, siis tuleb igal juhul kohe ühineda, kirjutab Elurikkuse erakonna (ERE) juhatuse liige Lauri Tõnspoeg. […]

Erakonnad ja ettevõtted on väga sarnased. Suur ettevõte on tugev, sellel on raha, see saab teha vigu ja need siis lihtsalt maha kanda, kuni asjad lõpuks päris vussi lähevad. Aastaid otsisime oma Nokiat, võtame siis selle siia näiteks. […]

Mul on hea meel, et nii vähe kui Elurikkuse erakonnale valimiste eel sõna anti, siis vähemalt natukene see siiski levis. Saage aru, kallid poliitikaeksperdid, et meie eesmärk ei olnud valitsusse jõuda, vaid levitada sõnumit, et me peame paljusid asju teistmoodi nüüd tegema hakkama. Meil on hea meel, et teised erakonnad võtsid palju meie mõtteid sujuvalt üle. Uut Eestit me peamegi kõik koos üles ehitama, sest teist valikut ei ole.

Vaba mõte. Millest me ei rääkinud ehk Roheliste värk

10.03.2019. Sakala. Postimees. Teksti autor: Hans Väre, Sakala peatoimetaja

https://sakala.postimees.ee/6540549/vaba-mote-millest-me-ei-raakinud-ehk-roheliste-vark?

Alustuseks: mea culpa. Lisaks poliitikutele pole mul vaadata kellegi muu kui ajakirjanike, seejuures enda otsa, ja küsida, miks ei tulnud Eesti valimiskampaanias peaaegu kordagi jutuks see, millega peaksid kõik riigijuhid tegelema kui kõige põletavama probleemiga. See ei ole teine sammas. See ei ole aktsiisimaks. See ei ole lõimimine. See on kliimasoojenemine.

Selleks, et hoida riigijuhtide fookus kaugel, kuid eluliselt olulisel eesmärgil, oleks parlamenti ja valitsusse vaja rohelisi. Kahjuks vaevlevad nemad sedavõrd suures puuduses, et enne on kliimamuutus käes, kui nad künnisest üle saavad. Ja ma ei pea silmas rahapuudust, millele nad ise kampaania juures viitavad, vaid avara pilguga inimeste nappust. Nagu kõik teisedki pisiparteid torkavad Eestimaa Rohelised ja Elurikkuse Erakond silma sellega, et nii kui jutt läheb nende põhiteemast kõrvale, tundub, justkui elaksid nad mingis teises ühiskonnas, kus kehtivad teised normid ja reeglid. Veelgi enam: pahatihti ei adu kandidaadid isegi seda, mis nende enda programmis on.

Mihkel Kangur: me ei liitu rohelistega!

08.03.2019. Postimees. Teksti autor: Mihkel Kangur

https://arvamus.postimees.ee/6540769/mihkel-kangur-me-ei-liitu-rohelistega

Rohelistel ja elurikastel on täiesti erinevad arusaamad sellest, kuidas poliitikat teha. Meil ei ole soovi lasta ennast kujundada selliseks parteiks, milliseks on suurte võimuparteide poolt süsteem kujundatud ja millega on rohelised kohanenud, kirjutab valimistel Elurikkuse Erakonna peaministrikandidaat olnud Mihkel Kangur.

[…] Kõigil erakondadel on võimalus võtta vastutus tuleviku elukvaliteedi eest, kuid ilmselgelt seda Eestis prioriteetseks ei peeta. Läbirääkimisi pidavatel riigiparteidel pole laual ühtegi lauset selle kohta, mis viiks meie kraavi kiskuvat vankrit tagasi tee peale, pidades silmas inimkonna ees seisvaid looduskeskkonna kollapsist tingitud väljakutseid. Olulisem on jätkata peenhäälestamist maksude, pensionide ja venekeelse kooliga, millel on paraku väga vähe pistmist sellega, millega peame 10-15 aasta pärast kokku puutuma. Praegu aga istuvad kapten ja pootsman kajutis ning mängivad pokkerit, samal ajal kui laevale läheneb karide- ja jäämägederikkal merel aastatuhande torm. Ei ole roheliste ja elurikkuse süü, et ükski teine erakond sellele küsimusele tähelepanu ei pööra. Kui need kaks erakonda ka ühineksid, siis teisi erakondi see kuidagi inimeste toimetulekule lähitulevikus mõtlema ei pane.

Uue koalitsiooni punased jooned ja perspektiivid

08.03.2019. Sirp. Teksti autor: Ülo Mattheus

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/uue-koalitsiooni-punased-jooned-ja-perspektiivid/

Kakskümmend seitse aastat pärast taasiseseisvumist on Eesti poliitikas endiselt üleval küsimused, mis puudutavad riigi vundamenti. Olulisemad neist on maksupoliitika põhimõtted (proportsionaalne või astmeline tulumaks), eestikeelse hariduse küsimus (100% eestikeelne haridus või osaliselt venekeelne) ja kodakondsuseta isikute küsimus (kodakondsus ka halli passi omanikele). Uute teemadena on esile kerkinud rändetemaatika ja kooseluseaduse rakendamine. Neile joontele põrkudes loksub poliitikategemine ühtedest valimistest järgmistesse ikka samade teemadega, selle asemel et keskenduda riiki edasiviivale arengule. Kui 2015. aasta valimistel oli tajutav ootus uute jõudude ja muutuste järele ning riigikokku pääsesid Vabaerakond ja EKRE, siis sedakorda jäi usaldus uute tulijate suhtes napiks. […]

Kas valija võiks mõista hipstereid?

Eraldi peaks rääkima rohelisest maailmavaatest ja öko-digiriigi ideest. Nagu valimised näitasid, Eesti king siit ei pigista. Rohelised pole alates 2011. aastast enam parlamenti pääsenud ja ka Elurikkuse Erakond uue tulijana ei suutnud valijat võluda. Ökoriigi eestvedaja Roy Strider inkorporeeris oma idee küll sotsiaaldemokraatide programmi (vana erakond ja kindel jalgealune), kuid sai toetuseks vaid 222 häält. Siit võib teha kaks järeldust: keskkonnateemad Eesti valijat väga ei köida, meil on veel piisavalt nii õhku, metsa kui ka puhast põllumaad. Niikaua, kuni pole vaja gaasimaske, tõenäoliselt palju ei muutu ja ökoriigi idee mõjub keskmisele valijale nagu hipsterite subkultuur, kus eelistatakse selliseid „veidraid“ asju nagu vanu puitmaju, käsitööd, taimetoitu, vanamoodsaid jalgrattaid jms. Teiseks on keskkonna kaitsmist esindavad jõud liiga killustunud ega suuda oma­vahel milleski kokku leppida, selle asemel et minna valimistele ühtse jõuna. Rivaalitsemine nii kitsas nišis on viljatu ja poliitilises mõttes ebaökoloogiline, sest ükski idee ei hakka kunagi vilja kandma või parimal juhul võetakse teiste erakondade poolt üle. Sellega iseenda lohutamine on tegelikult enese­petmine.

Rohelised asusid samuti nõudma e-häälte ülelugemist

08.03.2019. ERR.

https://www.err.ee/918056/rohelised-asusid-samuti-noudma-e-haalte-ulelugemist

Erakond Eestimaa Rohelised teatas reedel, et soovib riigikogu valimistel antud e-häälte ülelugemist, asudes toetama Elurikkuse Erakonna samasugust soovi.

Samas taunivad rohelised seda, et nende hinnangul ei soovi valimiskomisjon täita oma seaduslikku ülesannet valimiskaebuste sisulise arutajana. Erakond kutsub riigikohust ning avalikkust üles pöörama tähelepanu valimiskomisjoni tegevusele ning panustama e-hääletuse vastavusse viimisesse maailmas tunnustatud standarditega.

Kadri Kuulpak: rohelised võinuks avalikku ruumi tuua hunniku surnud veelinde, noka vahelt turritamas kilekott

08.03.2019. Postimees. Reporter: Kadri Kuulpak

https://arvamus.postimees.ee/6540081/kadri-kuulpak-rohelised-voinuks-avalikku-ruumi-tuua-hunniku-surnud-veelinde-noka-vahelt-turritamas-kilekott

Riigikogu ukse taha jäänud parteid suutsid endast viimases saates «Suud puhtaks» (5.03) halva mulje jätta. Tuld ja tõrva süljati valimiste võitjate, sellega ka valijate ja kogu «süsteemi» pihta, mis väidetavalt takistab neil Toompeale pääsemast.

SEGADUS ALLKIRJADEGA? Elurikkuse Erakond nõuab e-häälte ülelugemist

07.03.2019. Pealinn. Toimetaja: Moonika Tuul.

http://www.pealinn.ee/tallinn/segadus-allkirjadega-elurikkuse-erakond-nouab-e-haalte-ulelugemist-n238033

“Esimest korda tekkis tänavu e-hääletuste tulemusi vaadates kahtlus, et Reformi mäekõrgune ülekaal kõigi teiste ees ei ole päris loogiline,” teatas Elurikkuse Erakonna eestvedaja Artur Talvik ja lisas, et kuna esimesel häälte lugemisel polnud allkirja, siis oleks nende häälte arvu saanud muuta vastavalt teisele lugemisele. Elurikkuse Erakond edastas Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse seoses puudustega e-hääletuse tulemuste lugemise ja korduslugemisega. […]

Kui Elurikkuse Erakond (ERE) heidab õhku kahtluse e-häälte lugemise korrektsuse osas, siis riigi valimisteenistus kinnitab, et rikkumisi selles osas polnud, vahendas BNS.

Vabariigi valimiskomisjonis (VVK) tuleb Elurikkuse Erakonna valimiskaebus kindlasti arutlusele. “Küll aga soovib riigi valimisteenistus täpsustada, et kõik toimingud toimusid seaduse ja ettenähtud protseduuride kohaselt. Riigikogu valimise seaduse paragrahv 60.1 lg 10 näeb üheselt ette, et riigi valimisteenistuse juht allkirjastab tulemused pärast tervikluse kontrolli, mis toimus esmaspäeval kell 10,” märkis valimiste meedianõunik.

Rohelised pahandavad Artur Talvikuga: kõigepealt lasi põhja Vabaerakonna ja siis lõhestas rohevaatega inimesi

07.03.2019. Delfi. Teksti autor: Heliis Nemsitsveridze

https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/rohelised-pahandavad-artur-talvikuga-koigepealt-lasi-pohja-vabaerakonna-ja-siis-lohestas-rohevaatega-inimesi?id=85539951

On spekuleeritud, et Eestimaa Rohelised ning Elurikkuse Erakond (ERE) võiksid panna pärast valimisi leivad ühte kappi, sest ühisosa rohelises maailmavaates on olemas. Rohelised lükkasid sellised spekulatsioonid resoluutselt tagasi ning vastasid, et ERE üks juhte on rohelist maailmavaadet hoopis lõhestanud.

“Me näeme, et Eesti poliitmaastikul pole ruumi paljude erakondade jaoks, seda just eeskätt praegu kehtiva valimissüsteemi tõttu, mille demokraatlikumaks ümberkujundamist ka oma valimisprogrammis ette nägime. Kui Talviku tõeline soov oleks olnud rohelise maailmavaate edendamine, oleks ta ju võinud Rohelistega koos kandideerida, paraku valis ta hoopis vastandumise ja rohelist liikumist killustava tee,” kommenteeris roheliste peasekretär Joonas Laks.

“Kuidas tõlgendada selle valguses meest, kes ajas lõhki ja lasi just põhja ühe erakonna, ning alustas vahetult enne valimisi uue tegemist tekidades pisiasjades vastandumise teel lõhet pikalt tegutsenud keskkonnaaktivistide seas?” küsis Laks edasi.

Laks tuletas meelde, et rohelised kutsusid korduvalt kõiki rohelise ilmavaatega inimesi riigikokku kandideerima ning käidi välja ka võimalus, et kandideerida erakonnatu kandidaadina. Sellest võimalusest haaras muuhulgas kinni tänaseks oma tööpostile Õhtulehes naasnud Anu Saagim.

“Talviku tegevuse peale aktiveerunud betoonerakonnad kasutasid juhust, tõmbasid rohelised kleidikesed selga ja hakkasid jutustama müüti kaduvatest häältest hüüdes keskkonnakaitselisi loosungeid, mida tegelikult ei esinda nende programmi üldsuund ega ammugi ka senised teod. Seda tehti teadmisega, et keskkonnateema on Eesti tuleviku mõttes väga paljude jaoks oluline,” jätkas Laks. End on rohelise maailmavaate esindajana riigikogus reklaaminud näiteks sotsiaaldemokraadid.

ERE juhatuse liige Artur Talvik kommenteeris samuti, et väide liitumisest rohelistega on välistatud. “See on absurdne! Ainus, mis meid ühendab on ühine roheline maailmavaade looduses, aga meie teeme poliitilist organisatsiooni, tegutseme digitaalsel platvormil. Meie jaoks on vastuvõetamatu, et on mingi kauge juhatus, mis hääletab mingeid asju läbi,” sõnas Talvik.

“On öeldud, et rohelised on uued sotsiaaldemokraadid, aga ERE on postideoloogiline erakond,” jätkas Talvik. Kuigi erakonnad kokku ei plaani minna, siis Talvik siiski ei välista mingisuguseid koostöövõimalusi.

Koostööd pidas ta võimalikuks siiski ainult seni, kuni ajakirjanik luges talle ette Laksi väited Talviku isiku kohta. “”See on tüüpiline demagoogia! Minnakse isiklikuks ja solvatakse. See on poliitiliselt lühinägelik käik. Mina ei ole seda Vabaerakonda lõhkunud. Selle lõhkus see, kes selle sünnitas,” kommenteeris Talvik.

“Roheliste armukadedus on lausa lapsik, kui nad selliseid asju teevad, siis nad panevad ukse koostööks siiski kinni,” lisas mees.

ERE-lt lisaks uurides, kas erakond läheb välja ka europarlamendi valimistel, nentis Talvik, et selle otsuse võtab aktiivgrupp vastu järgmisel nädalas, kuid on liikmeid, kellel see soov on.

Poliitikavaatlejad riigikogust väljajäänud erakondadele: koostöö päästaks

07.03.2019. ERR. Toimetaja: Indrek Kruus.

https://www.err.ee/917146/poliitikavaatlejad-riigikogust-valjajaanud-erakondadele-koostoo-paastaks

Politoloog Martin Mölder, sotsioloog Juhan Kivirähk ja staažikas poliitikatoimetaja Toomas Sildam leiavad, et riigikogu valimistel alla künnise jäänud erakondadel oleks mõistlik peeglisse vaadata ja mõelda, kas omal jõul on otstarbekas jätkata.

“Ühinemine võiks olla päevakorral pikemas plaanis, kuid siin ma arvan, et riigikogu valimistel alla künnise jäänud erakonnad seda praegu ei soovi,” nentis Mölder.

Et eraldi nimekirjadega läksid valimistele Eestimaa Rohelised ja Elurikkuse Erakond, oli Kivirähki hinnangul üks suur arusaamatus. “Inimesed, kes ihu ja hingega seisavad keskkonna saastamise vastu ja ökosüsteemide mitmekesisuse säilimise eest, oleks pidanud suurtes küsimustes ühise keele leidma ning pisikestest erimeelsustest mööda vaatama. Teatud mööndustega oleks võinud nendega ühise keele leida ka Vabaerakond, kuid siis oleks pidanud kompromissivalmidus olema juba oluliselt suurem. Need on erakonnad, millel on oma valdkonnas tugevad eksperdid ja sisukas poliitika, kuid mille puhul valijal puudub kindlustunne, et suudetakse hallata riigi poliitikaelu kogu spektrit,” kommenteeris Kivirähk.

Nende kolme nišierakonna puhul oleks Kivirähi hinnangul muidugi võimalik areneda ühise poliitilise jõu suunas, kus kõrvuti ökoloogilise tasakaaluga oleks võrdselt olulisel kohal ka poliitilise süsteemi toimimisreeglite muutmine ning osalusdemokraatia laiendamine. “Kuid ma ei usu, et nende erakondade liidrite veendumus oma unikaalsuses oleks lihtsasti ületatav.”

Sildam: soovitaksin koonduda Roheliste ümber

“Ei olnud seal rauhulikku enesesse vaatamist, et miks läks valimistel nagu läks. Põhjusi otsiti küll kautsjonist, mis on tõesti väikestele parteidele kõrge või valimiskünnisest, mille ületamine on alustajatel keeruline või riigieelarvelisest toetusest parlamendierakondadele, mida nad kasutavad ka valimiskampaanias, et maksumaksja rahaga maksumaksjale kosja tulla – see kõik on õige, ent ebaõnnestumise põhjused on ka nendes kohati sarnast valijat otsivates erakondades enestes,” tõdes Sildam.

“Kui keegi ütleb, et riigikogu valimistel läksid kaduma üheksa protsendi valijate hääled, siis paraku läks kaduma ka vähemalt kaks erakonda, kelle senine jätkumine Eesti poliitikas ei tundu tõenäoline,” ütles Sildam. “Need on Vabaerakond ja selle eelmise esimehe Artur Talviku trotsist loodud Elurikkuse Erakond. Lõpuks jäid mõlemad ilma valija toetuseta.”

Samas on Sildam kahtlev, et lähiajal võiks alguse saada Vaba-, Elurikkuse või Roheliste Erakonna ühinemine: “Aeg ja inimesed ei ole veel nii kaugel. Kui aga mina seal nende lähedal askeldaksin, siis ilmselt soovitaksin koonduda Roheliste ümber, sest usun, et valijat suudaks kõnetada selge ilmavaatega erakond, kes tõstab kilbile rohelise mõtteviiisi koos vabakondlikkuse ja demokraatia rõhutamisega. Aga ma räägin ühest sellisest erakonnast.”

Margus Mikomägi: ega ma loll ole, mulle meeldib Kaja Kallas

07.03.2019. Maaleht. Teksti autor: Margus Mikomägi.

https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/arvamus/margus-mikomagi-ega-ma-loll-ole-mulle-meeldib-kaja-kallas?id=85512411

“Kirjuta, kuidas kevad tuleb,” ütles mu sõber, kui kurtsin, et kõik, millest viimasel ajal mõelnud olen, tundub olema nišikaup. Tükk aega otsisin sõna, mis võiks asendada sõna “kaup” mõtlemisest rääkides. Ei leidnud. […] See on üsna imelik tunne, sest valimistel elasin pigem kaasa Elurikkuse Erakonna kuulutustele. Reformikad … seal Kaja Kallase ümber on ju üsna palju neid, kes ennast on varem ära määrinud nii, et ega päris puhtaks saagi.[…]

Meie meri on doping ja meie kaljurannik ja luhad ja jõed ja väikesed järved. Nüüd ma jõuan sinna, et üldlevinud võiks olla põhimõte, et seda kõike peame hoidma. No selge ju. […] Mis asi see siis on meie rahvaga, kes tselluloositehast ei taha, on lageraie vastu üsna üksmeelselt, aga jätab valimistel looduse hoidmise ja säästmise eest seisvad seltskonnad valimiskünnise alla? Ometi on Valdur Mikita raamatud meie riigis bestsellerid ja Joosep Matjuse filmi “Tuulte tahutud maa” on tahetud vaadata nagu “Klassikokkutulekut”.

Rii­gi­ko­gu va­li­mis­te esialg­sed tu­le­mu­sed

06.03.2019. Sõnumitooja (Raplamaa). Tekst: Ülle Tamm

https://sonumitooja.ee/rii%C2%ADgi%C2%ADko%C2%ADgu-va%C2%ADli%C2%ADmis%C2%ADte-esialg%C2%ADsed-tu%C2%ADle%C2%ADmu%C2%ADsed/

Har­ju- ja Rap­la­maa va­li­mis­ring­kon­nas nr 4 kan­di­dee­ri­sid see­kord­se­tel va­li­mis­tel rii­gi­ko­gus­se Ani­ja val­last val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Jaa­nus Ka­lev (Kes­ke­ra­kond), val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam (Isa­maa Era­kond) ja se­ni rii­gi­ko­gus­se kuu­lu­nud Ta­nel Tal­ve Voo­selt (Sot­siaal­de­mok­raat­lik Era­kond), Raa­si­ku val­last vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka (Re­for­mie­ra­kond), Kuu­sa­lu val­last Elu­rik­ku­se Era­kon­na juht, rii­gi­ko­gus­se kuu­lu­nud Ar­tur Tal­vik Ta­pur­last, Tal­lin­na Spor­di­selt­si Ka­lev ju­ha­tu­se lii­ge Ma­dis Iga­nõmm Kal­me kü­last (Elu­rik­ku­se Era­kond) ja EK­RE Kuu­sa­lu osa­kon­na juht Ran­no Pool. Kan­di­daa­ti­de seas olid ka en­di­sed oma­va­lit­sus­ju­hid – Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su lii­ge ja omaaeg­ne Lok­sa lin­na­pea And­res Kaar­mann (Isa­maa Era­kond) ning Kuu­sa­lu hil­ju­ti­ne val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu (Ees­ti 200).

Kõi­ge roh­kem sai neist hää­li Ar­tur Tal­vik, ke­da toe­ta­sid 822 va­li­jat. […] Ar­tur Tal­vik, kel­le ju­hi­tav Elu­rik­ku­se Era­kond rii­gi­ko­gu va­li­mis­te kün­nist ei üle­ta­nud, kom­men­tee­ris, et era­kond rii­gi­ko­gus­se küll ei saa­nud, aga ta tun­neb end häs­ti: „Ole­me Elu­rik­ku­se Era­kon­na­ga sel­li­ne po­lii­ti­li­ne or­ga­ni­sat­sioon, mis po­le ta­va­li­ne par­tei, vaid te­gut­seb nii, et olu­li­se­mad po­lii­ti­li­sed ot­su­sed tee­me kõik koos lä­bi hää­le­ta­des. Era­kon­na üle­se­hi­ta­mi­sel väl­ti­sin neid vi­gu, mi­da ko­ge­sin Va­bae­ra­kon­nas. Tu­li­me lii­ga hil­ja, aga jät­ka­me era­kon­na­na, meie pea­mi­ne idee on nu­ti­kas ma­he­riik, ole­me ju­ba pal­ju ära tei­nud ja osa­le­me eu­ro­par­la­men­di va­li­mis­tel.“

Ma­dis Iga­nõmm, kes tu­li Kuu­sa­lu val­da ela­ma möö­du­nud aas­tal, nen­tis, et 12 häält po­le hea tu­le­mus: „Kan­di­dee­ri­sin es­ma­kord­selt. Õhk­kond me era­kon­nas on meel­div. Po­sit­sioon järg­mi­seks kor­raks on hea, siit saa­me eda­si min­na.“ […]

Elurikkuse Erakond nõuab valimiskomisjonilt e-häälte ülelugemist

06.03.2019. ERR.

https://www.err.ee/917223/elurikkuse-erakond-nouab-valimiskomisjonilt-e-haalte-ulelugemist

Elurikkuse Erakond esitas kolmapäeval valimiskomisjonile kaebuse, milles nõuab e-häälte ülelugemist.

Erakond märgib pressiteates, et e-hääled loeti kokku 3. märtsi õhtul ja tulemus sisestati valimiste infosüsteemi, aga seda ei allkirjastatud. Ametlik tulemus kinnitati pärast teistkordset lugemist valimisteenistuse juhi Priit Vinkeli allkirjaga 4. märtsil kell 14.

Kuna esimesel lugemisel 3. märtsi õhtul ei allkirjastatud tulemusi, siis ei saa Elurikkuse erakonna hinnangul ollakindel, et need on samad teisel lugemisel saadud tulemusega, mis allkirjastati.

Erakond tahab e-häälte korduslugemist, mlle juures saaks viibida, et veenduda häälte arvu õigsuses.

Elurikkuse Erakond nõuab e-häälte ülelugemist

06.03.2019. Delfi.

https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/elurikkuse-erakond-nouab-e-haalte-ulelugemist?id=85534355

Täna edastas Elurikkuse Erakond Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse seoses puudustega e-hääletuse tulemuste lugemise ja korduslugemisega.

Elektroonilised hääled loeti kokku 3. märtsi õhtul ja tulemus sisestati valimiste infosüsteemi aga seda ei allkirjastatud. Ametlik tulemus kinnitati pärast teistkordset lugemist valimisteenistuse juhi Priit Vinkeli allkirjaga 4. märtsil kell 14. Kuna esimesel lugemisel 3. märtsi õhtul ei allkirjastatud tulemusi, siis ei saa olla ka kindel, et need on samad teisel lugemisel saadud tulemusega, mis allkirjastati.

Elurikkuse Erakond soovib e-häälte korduslugemist, mille juures saaks viibida ja veenduda häälte arvu õigsuses. Selleks on vaja lugeda esialgselt kõik hääled uuesti üle ning võrrelda neid 4. märtsi tulemustega, mis allkirjastati ja mis avaldati valimiste infosüsteemis.

Elurikkuse Erakond nõuab e-häälte ülelugemist

06.03.2019. Kesknädal. Tekst: BNS

http://kesknadal.ee/2019/03/06/elurikkuse-erakond-nouab-e-haalte-ulelugemist/

Elurikkuse Erakond edastas pressiteates, et esitas kolmapäeval Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse seoses puudustega e-hääletuse tulemuste lugemise ja korduslugemisega.

Elurikkuse Erakond nõuab e-häälte ülelugemist

06.03.2019. Postimees. Toimetaja: Sven Randlaid.

https://poliitika.postimees.ee/6539138/elurikkuse-erakond-nouab-e-haalte-ulelugemist

Täna edastas Elurikkuse Erakond vabariigi valimiskomisjonile kaebuse seoses puudustega e-hääletuse tulemuste lugemisel ja korduslugemisel.

Elurikkuse Erakonna pressiteates märgitakse, et elektroonilised hääled loeti kokku 3. märtsi õhtul ja tulemus sisestati valimiste infosüsteemi, aga seda ei allkirjastatud.

Valmiskünnis kui arengutõke

06.03.2019. Äripäev. Teksti autor: Lauri Tõnspoeg

https://www.aripaev.ee/arvamused/2019/03/06/valmiskunnis-kui-arengutoke

Ajast ja arust viieprotsendine valimiskünnis pärsib väikeste erakondade ja nende toetajate ideede jõudmist riigikokku, kirjutab Elurikkuse Erakonna (ERE) juhatuse liige, ettevõtja Lauri Tõnspoeg.

Tänavused valimised näitasid, et poliitikas midagi ei muutu. Süsteem on valmis ja valitseb veel kaua. Valimiskünnise alla jäid kõik väiksemad erakonnad ja parlamenti pääsesid vaid vanad ja suured. Küsimus ei ole selles, et eestlased ei oleks tahtnud muutust, vaid seadusesse sokutatud 5protsendises valimiskünnises. See ongi kõige kavalam nipp, kuidas süsteemi võimu kindlustada, sest läbi selle saab teha propagandat, „sellel pole nagunii lootust“ ja „su hääl läheb kaduma“ ning seeläbi tõkestada uute poliitiliste jõudude teket.

Elurikkuse Erakond alustas valimiskampaaniaga

05.03.2019. Satiiri Uudised.

https://satiiriuudised.ee/2019/03/05/elurikkuse-erakond-alustas-valimiskampaaniaga/

Nüüd kui aktiivne valimisagitatsiooni aeg on läbi ja välireklaamid taas lubatud, alustab Elurikkuse Erakond valimiskampaaniaga.

„Me teame, et valimised on läbi ja oleks võinud varem alustada kuid nii see läks. Lähipäevadel lähevad üles plakatid Artur Talviku ja teiste meie kuulsamate liikmetega. Heh, olgem siinkohal ausad, siiski ainult Talvikuga. Juhatus, ehk Talvik, otsustas, et kogu raha läheb tema enda peale,“ teatas erakond.

Erakond lubas kulutada palju rohkem kui eelmise aasta eelarve ehk 62 eurot. „Sel korral kulutame ikka kõvasti, kindlasti mitusada eurot,“ lisas erakond.

Ega erakonna eesmärk ei olnudki valimised võita, ega Riigikokku pääseda. Ainus päris eesmärk oli ületada Vabaerakonna tulemus. Elurikkuse Erakond loodi Talviku poolt, pärast seda kui ta Vabaerakonna juhtkonnaga tülli pööras. Ja see võit tuli ära. Talviku partei sa suursugused 6880 häält. Vabaerakond aga pidi leppima enam kui tagasihoidliku 6533. häälega.

Anu Toots: valimiskünnist võiks alandada

05.03.2019. Postimees. Tekst: Vilja Kiisler.

https://poliitika.postimees.ee/6537954/anu-toots-valimiskunnist-voiks-alandada

Politoloog Anu Toots märkis täna saates «Kaks ühes» valimistulemusi analüüsides, et kaaluda võiks valimiskünnise madalamale toomist.

«Viie protsendi künnis on kõrge,» rääkis Toots. «See tehti omal ajal selleks, et vältida riigikogu liigset killustumist, mis üheksakümnendatel oli teema, aga nüüd enam ei ole. Künnis võiks olla madalam – vähemasti seda kaaluda ja selle üle arutleda tasuks.»

Teiseks märkis Toots, et erakonna loomisel nõutava liikmete arvu vähendamine tuhandelt viiesajale ei ole loodetud efekti andnud. «Ühestainsast meetmest ei piisa, et olukorda muuta,» sõnas ta. «Riigikogust välja jäänud erakonnad tunnistasid, et neil ei olnud raha kampaania tegemiseks. Samas on kampaania rahastamisel väga vähe piiranguid: lihtsalt musta raha ei tohi võtta – aga võtta võib nii palju, kui jõuad. See loob väiksemate jaoks ebavõrdse olukorra.» Kui tahame valimistel näha rohkem uusi ja tõsiselt võetavaid pretendente riigikokku, siis peame muutma seadusi enamates aspektides, leiab Toots.

Toots meenutas, et pärast liikmelisusenõude leevendamist on olnud kahed valimised, ja mõlemal korral on areenile ilmunud uued parteid. «Demokraatia seisukohast on see igati tervitatav,» sõnas Toots. Ta juhtis aga tähelepanu sellele, et Vabaerakond sai küll eelmistel valimistel riigikokku sisse, aga ei jäänud ellu, ning sel korral olid nad ühed suuremad kaotajad; seekord aga ei suutnud Elurikkuse Erakond ja Eesti 200 ületada valimiskünnist.

«Kaks ühes» on Kuku raadio eetris igal teisipäeval kella ühest kaheni. Tänast saadet saab kuulata siit. Saadet juhib ajakirjanik Vilja Kiisler.

Kaks ühes 2019-03-05

05.03.2019. Kuku Raadio “Kaks ühes”.

http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/kaks-uhes-2019-03-05/

Loomulikult räägime valimistulemustest! Stuudiosse tulevad politoloog Anu Toots ning kirjanik Rein Raud, kellega koos teeme koalitsiooni üks-kaks valmis ja hindame kohemaid ära ka selle, kaua see võimuliit vastu peab.

Riigikogust välja jäänud parteid valmistuvad juba europarlamendi valimisteks

05.03.2019. ERR. Tekst: Johannes Tralla

https://www.err.ee/916872/riigikogust-valja-jaanud-parteid-valmistuvad-juba-europarlamendi-valimisteks

Valimiskünnise alla jäänud parteid lubavad osaleda Euroopa Parlamendi valimistel ning osa riigikogu valimistest jäänud kampaaniamaterjale läheb samuti uuesti käiku.

Elurikkuse erakonna eestvedaja Artur Talvik ütles, et see on erakonna jaoks alles algus. Talvik ei näe põhjust Elurikkuse ja Roheliste ühinemiseks, kuigi parteid pälvisid kahepeale kolm protsenti häältest. Ta on kindel, et Elurikkuse Erakond osaleb europarlamendi valimistel.

Küsimusele, millist koostööd plaanib Talvik teha Itaalia Viie Tähe liikumisega, kellele ennustatakse suurt edu, vastas ta, et erakond on saanud neilt esialgse kavandi, milliste sõnumitega nad europarlamendi valimistele lähevad. “Need on üsna sümpaatsed, meiega suhteliselt sarnased,” sõnas ta.

Kaul Nurm: Me tegime, mis suutsime! Küll ükskord muutub ka tuule suund

04.03.2019. Vabauudised. Teksti autor: Kaur Nurm

https://vabauudised.ee/arvamus/kaul-nurm-me-tegime-mis-suutsime-kull-ukskord-muutub-ka-tuule-suund/

Esmalt tahan ma tänada kõiki Vabaerakonna valimisnimekirja kandidaate, nii liikmeid kui sõltumatuid kodanikke, kes te osalesite Riigikogu valimistel. Tahan tänada ka kõiki meie abilisi, partnereid, vabatahtlikke, toetajaid ja valijaid. Me tegime, mis me suutsime. […] Vabaerakond on teinud oma arengus läbi samasuguse väärtuspõhise puhastumise nagu rohelised peale 2007. aasta riigikogu valimisi. Eesti 200 ja Elurikkuse erakondadel seisab see protsess alles ees, milleni jõutakse siis, kui nende erakonnad on sunnitud võtma seisukohti sadades üksikküsimustes. Ühele meeldib magus, teisele hapu, kolmandale mahe ja neljandale vürtsikas – nii need sisevastuolud tekivadki. Kuid just liikmete pidev sisekaemus on arendanud meis seda ühisosa, mis on asetanud Vabaerakonna Eesti poliitmaastikul tsentrist paremale.

Päev pärast valimisi. Kuidas edasi?

05.03.2019. Saarte Hääl. Tekst: SH

https://www.saartehaal.ee/2019/03/05/paev-parast-valimisi-kuidas-edasi/

Kas valimistulemustega võib rahule jääda ning mida võiks tuua tulevik, arutlesid eilses Kadi raadio saates “Keskpäev” riigikogu valimistel kandideerinud Kaupo Vipp (Elurikkuse Erakond), Kalle Laanet (Reformierakond), Madis Kallas (SDE), Koit Kelder (Eesti 200) ja üksikkandidaat Harry Raudvere.

Kantar Emori valimiseelne prognoos oli täpne

04.03.2019. Kantar Emor.

https://www.emor.ee/pressiteated/kantar-emori-valimiseelne-prognoos-oli-tapne/

Artur Talvik. Elurikkuse erakond kandideerib EP valimistel

04.03.2019. Vikerhommik. Intervjuu Artur Talvikuga 15 min.

https://vikerraadio.err.ee/912588/vikerhommik-taavi-libe/930284

ÕL VIDEO | Artur Talvik: meie oleme igal juhul võitjad ja mina poliitikast ei kao

04.03.3019. Õhtuleht.

https://www.ohtuleht.ee/943970/ol-video-artur-talvik-meie-oleme-igal-juhul-voitjad-ja-mina-poliitikast-ei-kao

“Ma olen isiklikult väga kehva tulemuse teinud, aga Elurikkuse Erakond on võitja,” arutleb Elurikkuse Erakonna asutajaid Artur Talvik. “Kõik on väga optimistlikud ja vaatavad täpselt sama pika perspektiiviga tulevikku nagu siit teletornist näha on.”

https://longread.delfi.ee/artiklid/valimiste-suur-lugu-triumfeeriv-kaja-kallas-kavaldav-kaotaja-juri-ratas-bravuurikas-tousja-mart-helme?id=85500213

https://www.delfi.ee/news/rk2019/videod/video-artur-talvik-keerutas-parast-valimistulemuste-selgumist-hoogsalt-tantsu?id=85500311

https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-mihkel-kangur-uhe-esimese-asjana-peataksin-rail-balticu-rajamise?id=85498665

https://epl.delfi.ee/news/eesti/me-teeme-trumpi-meie-tulemus-paraneb-ilmselt-me-ei-saa-sisse-reportaaz-valimispidudelt?id=85498875

http://www.pealinn.ee/koik-uudised/e-haaletusel-edestas-teisi-reformierakond-n237849

Selgusid e-hääletuste tulemused, kus kõige rohkem hääli sai Reformierakond, edasi järgnesid Eesti Konservatiivne Erakond (EKRE) ja Isamaa.

Reformierakond sai 40 protsenti e-hääletuse tulemustest, mis annaks neile Riigikogus 47 saadikukohta, teiseks positsioneerus EKRE, kellele e-häälte tulemus lubaks 14 saadikukohta (13,5%).

Edasi järgnesid Isamaa Erakond 13 saadiku (12,6%) ja Eesti Keskerakond 11. saadikukohaga (11,7%). Neile järgnesid Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11 (11,4%) ja Eesti 200 oma 5 (5,5%) saadikukohaga.

Viie protsendi künnist ei ületanud Eestimaa Rohelised (2,3% häältest), Elurikkuse Erakond (1,5%), Eesti Vabaerakond (1,2%), üksikkandidaadid (0,3%), Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (0,1%). Neli parteid, kes ei saanud ühtki e-häält, olid: Erakond Rahva Tahe, Ühtsuse Erakond, Eesti Iseseisvuspartei, Eesti Vabadusparteid-Põllumeeste Kogu.

GALERII | Elurikkuse erakond kinkis Kangurile T-särgi kirjaga „peaminister“

https://www.ohtuleht.ee/943947/galerii-elurikkuse-erakond-kinkis-kangurile-t-sargi-kirjaga-peaminister

https://www.ohtuleht.ee/943947/galerii-elurikkuse-erakond-kinkis-kangurile-t-sargi-kirjaga-peaminister

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-vaata-kus-parteid-oma-valimispidusid-peavad?id=85497829

https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-vaata-mida-elurikkuse-erakonna-valimispeol-suua-juua-pakutakse?id=85498667

Suurema häältesaagiga ülejooksikud – lahkuti peamiselt Isamaast

03.03.2019. Äripäev. Tekst:

https://www.aripaev.ee/uudised/2019/03/03/suurema-haaltesaagiga-ulejooksikud-lahkuti-peamiselt-isamaast

Äripäev reastas riigikogu valimiste eel kandidaadid, kes 2015. aastal suutsid koguda enim hääli, kuid vahepealsel perioodil on liikunud ühest erakonnast teise. Nimekirjas domineerivad praegusest Isamaa erakonnast lahkujad. Koguni 7 suurimat ülejooksikut esikümnest kandideerisid 2015. aastal IRLi nimekirjas. Lahkuti nii Keskerakonda, Reformierakonda, Vabaerakonda kui Eesti 200-sse. Edetabelis on suurematest jõududest puudu nii EKRE kui sotsid, kus ei toimunud ei ühte- ega teistpidi liikumist.

Üks ühendav joon on see, et mitmed poliitikud ei kuulunud eelnevalt erakonna nimekirja. Artur Talvik astus Vabaerakonda alles 2017. aasta märtsis, kui otsustas kandideerida erakonna juhiks, Tiina Kangro ei astunud riigikogus oleku ajal IRLi ega pärast nüüd Vabaerakonda ning Juku-Kalle Raid on samuti parteitu.

 1. Artur Talvik (Vabaerakonnast Elurikkuse Erakonda), kandideeris valimisringkonnas nr 4 (Harju- ja Raplamaa) – 7308 häält

Vabaerakonna nimekirjas vaba kandidaadina kandideerinud Artur Talvik sai 2015. aasta valimistel kätte isikumandaadi ning üldedetabelis 8. tulemuse. Pärast kahte aastat erakonna fraktsioonisaadikuna tegutsenud Talvik otsustas 2017. aasta kevadel, et ambitsiooni on rohkem ning soovib saada Andres Herkeli asemel erakonna esimeheks, mis ka peagi õnnestus.

Parimatel aegadel 19%-lise reitinguga kolmandal kohal olnud Vabaerakond oli selleks ajaks langenud 11%-lise toetuse peale. Aasta hiljem ehk pärast seda, kui Talvik lahkus nii juhi ametist kui erakonnast oli erakond kukkunud valimiskünnise piiri peale.

Sellega Talviku poliitiline ambitsioon ei piirdunud ning augustiks oli uus erakonnarakuke valmis. Idee nutikast ökoriigist valijate tähelepanu pole suutnud haarata ning Elurikkuse Erakonnal suure tõenäosusega riigikogu asja pole sarnaselt Vabaerakonnaga. Seega peaks Talvik oma koha säilitamiseks välja võitlema taas isikumandaadi.

Vello Veltmann: valimisprogrammidest leiab ainult ühe idee, mille elluviimisel külvataks Eesti jälle üle siira imetlusega

02.03.2019. Delfi. Teksti autor: Vello Veltmann

https://epl.delfi.ee/news/arvamus/vello-veltmann-valimisprogrammidest-leiab-ainult-uhe-idee-mille-elluviimisel-kulvataks-eesti-jalle-ule-siira-imetlusega?id=85488131

Taasiseseisvund Eestit on edasi viinud suured ühiskonda ühendavad ideed ja eesmärgid. Oma riigi suveräänsuse ja legitiimsuse tagamiseks seadsime endale eesmärgi liituda erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega. Majanduse kasvatamiseks liikusime „Tiigrihüppega“ otse infoühiskonda, sest digitaalset infrastruktuuri oli lihtsam luua, kui teisi kaasajastada. Eesmärkide püstitamisel ja elluviimisel ühiskonnana argumenteerisime, mitte ei kakelnud. Me koondusime, mitte ei solvunud.

Seniks aga toon välja ainukese suure idee erakondade valimisprogrammist, mis on teenimatult täiesti tähelepanuta jäänud. Selleks on „Nutikas maheriik Eesti.“ See on erakondadeülene visioon, mille üle arutleda, mida viimistleda ja mille taha koonduda. Idee, mille elluviimisel meid jälle kiidetakse siira imetlusega, edulugu mida me saame eksportida ja mille tulemusest on kasu kogu Eesti ühiskonnale ja kui mõelda suurelt, siis kogu maailmale – „Balti tiigri“ teine tulemine.

Roy Strider ühendas erakonnad ökoriigi varivalitsusse

02.03.2019. Delfi.

https://alkeemia.delfi.ee/keskkond/planeetmaa/roy-strider-uhendas-erakonnad-okoriigi-varivalitsusse?id=85487267

Eile kuulutati Rahvusraamatukogus toimunud pressikonverentsil välja Eesti ökoriigi sümboolne varivalitsus, mis ühendab poliitikud kõikidest Riigikokku pürgivatest erakondadest. Algatus püstitab Eestile uue suure arengueesmärgi ning liidab meeskonnaks keskkonnateemade olulisust ja erakonnaülesust tõdevad Riigikoguvalimiste kandidaadid. Varivalitsusse on kaasatud Keskerakonna, Reformierakonna, EKRE, Sotsiaaldemokraatide, Isamaa, Eesti 200, Roheliste, Vabaerakonna ja Elurikkuse Erakonna ridades Riigikokku kandideerivad poliitikud.

EESTI ÖKORIIGI SÜMBOOLNE VARIVALITSUS:

Eesti ökoriigi varivalitsuse deklaratsioon

Tallinnas, 28. veebruaril 2019

Poliitikud üheksast erakonnast algatasid Eesti ökoriigi varivalitsuse

01.02.2019. Maaleht.

https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/poliitikud-uheksast-erakonnast-algatasid-eesti-okoriigi-varivalitsuse?id=85485791

Täna kuulutati Rahvusraamatukogus toimuval pressikonverentsil välja Eesti ökoriigi sümboolne varivalitsus, mis ühendab poliitikud pea kõikidest Riigikokku pürgivatest erakondadest. Algatus püstitab Eestile uue suure arengueesmärgi ning liidab meeskonnaks keskkonnateemade olulisust ja erakonnaülesust tõdevad Riigikogu valimiste kandidaadid. Eesti ökoriigi varivalitsus lubab välja töötada erakondadeülese ja erakondadevahelise pikaajalise keskkonnapoliitika raamleppe, koostada Eesti ökoriigi visioondokumendi ning kindlustada sellele järgneva poliitilise koostöö, et tagada Eesti looduse, rahvuse ja meile omase unikaalse looduslähedase kultuuri säilimine läbi aegade.

EESTI ÖKORIIGI SÜMBOOLNE VARIVALITSUS:

Peaminister Roy Strider (SDE)

Portfellita minister Leo Kunnas (EKRE)

Välisminister Yoko Alender (Reformierakond)

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Jaak Laineste (Eesti 200)

Maaeluminister Rea Raus (Keskerakond), nõunik prof. Anne Luik (Maaülikool)

Keskkonnaminister Mati Kose (Elurikkuse Erakond), nõunikud vanemteadur Aveliina Helm (Maaülikool), Indrek Vainu (Eesti Metsa Abiks)

Kaitseminister Eerik-Niiles Kross (Reformierakond)

Siseminister Mart Nutt (Isamaa)

Haridus- ja teadusminister Katri Raik (SDE)

Rahandus- ja ringmajandusminister Margot Roose (Eesti 200)

Ressursiminister Kai Künnis-Beres (Rohelised)

Tervise- ja tööminister Anneli Ott (Keskerakond)

Kogukonnaminister Juku-Kalle Raid (Vabaerakond)

Majandus- ja taristuminister Aivar Kokk (Isamaa)

Justiitsminister Marina Kaljurand (SDE)

Kultuuriminister Tõnu Trubetsky (Rohelised), nõunikud Merle Jääger (Isamaa), Ülle Kauksi (Elurikkuse Erakond)

Eesti ökoriigi varivalitsuse deklaratsioon

Tallinnas, 28. veebruaril 2019

Käesolevaga deklareerime meie, allakirjutanud Eesti poliitikud, et moodustame ühise jõuna sümboolset, hoolivat, praktilist ja positiivset mõju loova Eesti ökoriigi varivalitsuse, mille siht on Eesti rahvusriigile uue suure arengueesmärgi püstitamine ja selle saavutamine; globaalse kliimamuutuse põhjuste ning tervist- ja loodustkahjustavate tegevuste teadlik ümberkujundamine kestlikuks edulooks. Järsult suurenenud haigestumine ja suremus meie elukeskkonna mürgitamisest ning hoolimatust suhtumisest tingitud haigustesse, looduskeskkonna vähene väärtustamine ja hävitamine, ennenägematu liikide väljasuremine inimese tegevuse tagajärjel ning näiline võimetus hävitustöö peatamiseks, sunnivad meid vaatama üle erakondade piiride ja püstitama Eesti elanikkonna ning teiste elusolendite heaolu, unikaalse keskkonna, puhta looduse ja jätkusuutliku majanduse nimel järgnevad eesmärgid:

 1. Me tõdeme keskkonnateemade erakonnaülesust, innustame erakondade ülesele koostööle, taganeme vastastikku ründavast retoorikast ja tõestame koostöö võimalikkust. Meie eesmärk on Eesti kujundamine kogu maailmale eeskujuks olevaks ökoriigiks ja selleks vajalike lahenduste otsimine, elluviimine ja vastavate uute teadmiste vahendamine.
 2. Erakondadeülese ja erakondadevahelise pikaajalise keskkonnapoliitika raamleppe ja Eesti ökoriigi visioondokumendi koostamine, et tagada Eesti looduse, rahvuse ja meile omase unikaalse looduslähedase kultuuri säilimine läbi aegade.
 3. Ambitsioonikate kliima- ja energeetikaeesmärkide seadmine. Põlevkivienergiast kiirendatud väljumiseks ja taastuvenergiale üleminekuks erakondadeülese üksmeele ning nutikate lahenduste leidmine ja rakendamine. Kaasaegsetel jätkusuutliku majanduse mudelitel põhineva kodumaise energiatootmise ja energiasõltumatuse arendamine.
 4. Eesti bioloogilise mitmekesisuse ja elujõu säilitamine ning suurendamine, sealhulgas ringmajanduse käivitamine. Permakultuurse mõtlemise põhimõtete liitmine haridussüsteemi. RMK ümberkujundamine kasumile orienteeritud asutusest metsade loodusrikkuse hoidjaks. Globaalse kliimamuutuseni viinud antropotseeni ja tarbimisühiskonnale omastele mõtte- ja käitumismudelite puudustele tähelepanu juhtimine. Keskkonnasõbralikule majandusele ülemineku soodustamine.
 5. Teadlaste, poliitikute ja kodanikuühiskonna vahelise sidusa ja tegeliku koostöö innustamine, koordineerimine ja kaardistamine kriisi ületamiseks.
 6. Looduse laastamise asemel loodust taastavate majandusmudelite aktiivne otsimine, tutvustamine ja kasutuselevõtmise soodustamine. Meie eesmärk on mahetootmise hüppeline arendamine Eestile ainuomaseks tootmisviisiks, tagades sealsamas kõigi ühiskonnaliikmete ja ettevõtjate eneseväärikuse ning ärimudelite ümberkujundamiseks vajaliku toe.
 7. Eesti kui unikaalseks ökoriigiks pürgiva rahvusvahelise eeskujuriigi sihikindel tutvustamine sise- ja välisriiklikult, sh välismeediale, teaduskogukonnale ning kaasamõtlejatele. Meie siht on Eesti kui ökoriigi ja arengueeskuju kinnistamine kauba- ja kvaliteedimärgina ülemaailmselt.

Ahto Kaasik: Tegu on tõde ehk Sirge seljaga valima

01.03.2019. Tartu Postimees. Teksti autor: Ahto Kaasik

https://tartu.postimees.ee/6535159/ahto-kaasik-tegu-on-tode-ehk-sirge-seljaga-valima

Mida lähemale valimistele, seda enam pöördub minu kui riigikogu kandidaadi poole nõutu meelega valijaid. Küsimuste sisu on üks: meeldivad erakonna põhimõtted, kuid kui te ei ületa valimiskünnist, läheb hääl kaotsi. Ja mitte lihtsalt kaotsi, vaid võimuerakondadele, kes töötavad kõige selle vastu, mis meile oluline: hävitavad loodust, rüüstavad metsi ja hiiepaiku, ahistavad maaelu ja väiketootmist… Seniste küsitluste põhjal ei ületa viie protsendi künnist ei Elurikkuse Erakond, rohelised ega Vabaerakond. […]

Mida siis soovitada valijale? Leian, et valimine ei tähenda eelkõige mitte kellegi riigikokku saatmist. Valimine tähendab enese määratlemist, oma väärtuste teadvustamist ja lõpuks meelepäraste väärtuste valimist. Oma kodanikuhääl ja toetus tuleb anda väärtustele, mis on samad või sarnased sinu omadega. Ja mitte ainult valimistel, vaid ikka ja alati. Moraalselt sirgeselgne ja väärikas käitumine valimiskasti juures on võit nii inimesele kui ühiskonnale. Antud häälel on seega oluline mõju olenemata valimistulemusest.

Looduskaitsja: nende valimiste kõige tähtsam teema on kliima. Mõelge hoolikalt, millise kliima pühapäeval oma lastele valite

01.03.2019. EPL. Teksti autor: Kärt Vaarmari

https://epl.delfi.ee/news/arvamus/looduskaitsja-nende-valimiste-koige-tahtsam-teema-on-kliima-moelge-hoolikalt-millise-kliima-puhapaeval-oma-lastele-valite?id=85484773

Mis on 2019. aasta valimiste kõige tähtsam küsimus – maksud, pensionid, sotsiaalhoolekanne, eestikeelne haridus Ida-Virumaal, rändeküsimused? Mitte ükski neist, sest on veel üks ja palju laiem teema, mis ei jäta meist kedagi puutumata, kuid mis on saanud teenimatult vähe tähelepanu – kliimamuutus. Juba lähikümnenditel on kliimamuutus see, mis hakkab meie kõigi elu igal sammul mõjutama. Kõige esimesena saavad seda sõna otseses mõttes valusalt tund a omal nahal praegused lapsed, kellel ei ole veel hääleõigust. Meil on.

Selgepiirilisemad plaanid nii põlevkivist väljumise aja kui sellega koos Ida-Viru küsimuse lahendamise osas on sotsidel, Eesti 200-l (lausa eraldi peatükina Ida-Viru strateegia kohta) ja Eestimaa Rohelistel. Rahastus selleks, sealhulgas Ida-Viru arengu toetamiseks ja sujuva ülemineku tagamiseks peaks nii sotside kui roheliste arvates tulema ennekõike põlevkivi ressursitasudest. Samu põhimõtteid toetab ilmselt ka Elurikkuse Erakond, kelle programm jääb ses küsimuses aga napisõnaliseks ja üldiseks.

Ülevaade: kellele ennustavad küsitlused ja politoloogid valimisvõitu?

01.03.2019. Postimees. Reporter: Anna Põld

https://poliitika.postimees.ee/6534796/ulevaade-kellele-ennustavad-kusitlused-ja-politoloogid-valimisvoitu

Kaks päeva enne riigikogu valimispäeva on paslik teha ülevaade seni avaldatud prognoosidest. Postimees palus politoloogidel ennustada järgmise riigikogu koosseisu mandaatide jaotust.

https://perejakodu.delfi.ee/uudised/top-3-need-on-erakondade-lubadused-lastega-peredele?id=85453367

Elurikkuse erakonnal ei olnud oma veebilehe vene keelde tõlkimiseks lihtsalt raha.

EI OOTAGI VENE HÄÄLI?! Miks ei ole mõne partei veebilehel üldse venekeelset infot?

01.03.2019. Õhtuleht. Tekst: Johanna-Kadri Kuusk

https://www.ohtuleht.ee/943247/ei-ootagi-vene-haali-miks-ei-ole-mone-partei-veebilehel-uldse-venekeelset-infot

Kõikidest riigikogu valimistel kandideerivatest erakondadest on paljud toonud välja nii eestlaste kui ka venelaste kogukondade olulisuse. Samal ajal ei ole mitme erakonna veebilehtedel olevat infot vene keelde tõlgitud. Miks?

„Küsimus on igati õigustatud ja kuna meil kogu tegevus käib vabatahtlikkuse alusel, sest meie annetused ehk raha on väga piiratud, siis tellida kelleltki tõlget ja venekeelset veebi ei saanud,“ selgitas erakonna juhatuse liige Lauri Tõnispoeg ja lisas, et tulevikus plaanitakse lisaks vene keelele veebileht ka võru ja mulgi keelde tõlkida. „Õnneks me saime vähemalt mõnedes venekeelsetes debattides osaleda. Järgmine kord on meil rohkem aega ettevalmistusteks, eks siis katsume ikka paremini teha,“ ei kaota Tõnispoeg lootust.

Valimispäevaeelne seis

01.03.2019. Kantar Emor.

https://www.emor.ee/blogi/valimispaevaeelne-seis-2/

Veebruaris viis Kantar Emor valimisealiste kodanike hulgas läbi kolm uuringut, igas uuringus küsitleti üle 1100 vastaja. Kaks küsitlust toimus enne eelhääletust ja kolmas viidi läbi eelhääletuse lõpus ning vahetult peale seda.

Erakond Kõik eelhääletusel osalenud Hääletas interneti teel Veel valima minejate eelistus (need, kes kavatsevad kindlalt hääletama minna) Prognoos
Eesti Reformierakond 29,9% 35,6% 21,0% 26,6%
Eesti Keskerakond 22,3% 18,9% 28,4% 24,5%
EKRE 13,4% 8,6% 23,8% 17,3%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13,4% 14,4% 9,3% 11,9%
Isamaa Erakond 11,8% 12,6% 7,2% 10,1%
Erakond Eesti 200 4,0% 5,0% 4,8% 4,3%
Eesti Vabaerakond 1,2% 0,7% 1,4% 1,3%
Erakond Eestimaa Rohelised 2,7% 3,0% 1,3% 2,2%
Elurikkuse Erakond 1,0% 0,7% 1,2% 1,1%
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%
Üksikkandidaadid 0,4% 0,5% 1,5% 0,8%

Küsitlusperiood: 26.-28.02.2019

Veebruar 2019

Martin Mölder: Kandidaatide vahel on sarnasusi erinevustest rohkem

28.02.2019. Postimees. Teksti autor; Martin Mölder.

https://poliitika.postimees.ee/6533575/martin-molder-kandidaatide-vahel-on-sarnasusi-erinevustest-rohkem?

NB! Postimehe Hääleandja tulemused erakondade kandidaatide võrdluseks.

Postimehe valimismasin Hääleandja, mis aitab valijaid ja riigikogu kandidaate nende omavahelist sobivust hinnates kokku viia, võimaldab uurida ka seda, kui sarnased on kandidaadid üksteisega. Mida võib Hääleandja küsimustele vastanud parlamenti kandideerijate omavahelisest võrdlusest välja lugeda?

Joonisel näeme kandidaatide paiknemist üksteise suhtes selles ruumis. See ei sisalda ühtegi eeldust, mis, kus või kes võiks olla liberaalne või vasakpoolne. Kui vaatame erakondade paiknemist, siis see on üpriski tuttav. Pilve ühes ääres on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning vastas teises ääres on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kandidaadid. Need kaks moodustavad selle lihtsustatud ruumi ühe mõõtme.

Teisel, sellega risti oleval mõõtmel on ühes ääres Reformierakonna kandidaadid ning teises Elurikkuse Erakonna, Keskerakonna ja roheliste kandidaadid. Ainuüksi erakondade omavahelise paiknemise põhjal võiks oletada, et tegemist on liberaalne-konservatiivne- ja vasak-parem-maastikuga.

Lisaks on kandidaatide paiknemine selgelt ja oodatud viisil seotud nende kahe mõõtmega, mida Hääleandja jaoks eeldasime. Eeldatud majanduslik mõõde langeb kokku tegeliku ruumi ühe mõõtmega ja eeldatud sotsiaalne mõõde tegeliku ruumi teise mõõtmega.

See tähendab, et keskeltläbi pidasid need majanduslike või sotsiaalsete väärtuste kohta tehtud eeldused paika ja poliitilisi erinevusi riigikogu kandidaatide vahel on võimalik seletada kahe väärtusmõõtme, majandusliku ja sotsiaalse kaudu.

Suured vs. väiksed

2018.02.2019. Linnaleht. Toimetaja: Kristjan Koos

https://www.linnaleht.ee/943557/suured-vs-vaiksed

Arvamusküsitluste andmetel saab juba praegu kindlalt väita, et seekordsete valimiste võidu eest võitlevad Keskerakond ja Reformierakond ehk siis pühapäevased riigikogu valimised näitavad, kas peaministrina jätkab Jüri Ratas või saab Eesti Kaja Kallase näol endale ajaloo esimese naispeaministri.

Üks on selge, uued (Eesti 200 ja Elurikkuse Erakond) või seni vaid opositsioonis olnud erakonnad (EKRE, Vabaerakond ja rohelised) toovad sumbunud Eesti poliitikasse tänu uutele inimestele värskust ja energiat. Ja loodetavasti ka uusi ideid.

Fotoreportaaž: Toompeale pääsemise hind

28.02.2019. Äripäev. Fotod, tekst: Liis Treiman, Andras Kralla.

https://www.aripaev.ee/uudised/2019/02/28/fotoreportaaz-toompeale-paasemise-hind

Tuhanded läbikoputatud uksed, kotitäis käsitsi lõigatud paberist südamed, saanisõit ja südatalvel tänaval kantud roosa kombinee – Äripäeva fotograafid jälgisid, mida kõike jagavad ja teevad poliitikud, et riigikogu valimistel hääli koguda.

Seekordsetel riigikogu valimiste eel on püüdnud end nähtavaks teha 1099 kandidaati. Kõikide erakondade poliitikuid jälgides on näha, et tihe konkurents on pannud poliitikud lisaks klassikalisele õhtuti kortermajade koridorides kondamisele ka kastist välja mõtlema. […]

Harju- ja Raplamaal kandideeriv Artur Talvik Elurikkuse Erakonnast lustis ühel veebruarikuisel õhtul Lau külas saanisõidu kohvikus. Müüs seal potentsiaalsetele valijatele suppi ja grillis šašlõkki.

Kohviku korraldas külarahvale Arturi abilise Rein Haggi tütar. „Küüniline enesemüümine minu kampaania juurde ei kuulu,“ sõnas Artur piipu popsutades. Hoolimata küünilise enesemüümise vältimisest on Talvik pidanud kampaaniat tegema hullumoodi – sügisel sündinud Elurikkuse Erakond oli sügisel noor ja enda nähtavaks tegemisega tuli vaeva näha.

Artur ja Rein nimetavad Elurikkuse Erakonda pigem poliitiliseks liikumiseks kui klassikaliseks erakonnaks. Nimelt ei salli nad enda sõnul parteisid mitte üks raas. Rein on aidanud Arturil jagada väheseid voldikuid, mis erakond on trükkida lasknud. Erakonnal ei ole raha, mistõttu palju kraami neil jagada polegi.

Kui Arturil oli šašlõkk grillitud ja supp müüdud, siirdus ta saanisõidule. Riigikokku pääsemise suhtes püsib ta positiivne. „Võitlen lõpuni, sest kunagi ei tea, mida kõike võib juhtuda,“ lausus ta. „Inimesed tüdinevad nendest tühjadest lubadustest ära, Elurikkus ei luba kellelegi rahatähega kingitusi. Nänni ka ei jaga,“ lisas ta.

ENNUSTUS: Kuidas jagunevad Riigikogu kohad pärast valimisi?

28.02.2019. Pealinn. Toimetaja: Moonika Tuul

http://www.pealinn.ee/tagid/koik/ennustus-kuidas-jagunevad-riigikogu-kohad-parast-valimisi-n237621

Veebruar 2019. ERR. Erakondade reitingud. Interaktiivsed tabelid.

https://www.err.ee/k/reitingud

Elurikkuse Erakond toetus kokku:

Veebruar 2019  1%

Jaanuar 2019 1 %

Detsember 2018 1%

Gruppide kaupa toetuse osa on näidatud 2018 detsembri seisuga.

Kaart: jalutuskäik Keskerakonna valimispeolt Elurikkuse omale võtaks üle kolme tunni

208.02.2019. Postimees.

https://poliitika.postimees.ee/6531220/kaart-jalutuskaik-keskerakonna-valimispeolt-elurikkuse-omale-votaks-ule-kolme-tunni

Pühapäevased erakondade riigikogu valimispeod toimuvad peamiselt Tallinna keskel, ainsaks erandiks on Elurikkuse Erakonna kogunemine Tallinna Teletornis ning Keskerakonna valimisüritus Saku Suurhallis.

VALIMISED | Artur Talvik: ma ei suuda nagu koer kõige peale klähvida

28.02.2019. Maaleht. Tekst: Argo Ideon.

https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/valimised-artur-talvik-ma-ei-suuda-nagu-koer-koige-peale-klahvida?id=85449313

Elurikkuse Erakonna juhatuse liige, endine Vabaera­kon­na esimees Artur Talvik leiab, et EKRE suure toetuse taga on osav propaganda ja sihitu ühiskondlik raev.

Elurikkuse erakond korraldab oma debati ETV maja ees

27.02.2019. Postimees. Reporter: Loora-Eliisabet Lomp

https://poliitika.postimees.ee/6533474/elurikkuse-erakond-korraldab-oma-debati-etv-maja-ees

Rahvusringhääling ei kutsunud valimisdebatile osalema Elurikkuse erakonda, kuna neil ei ole esitatud täisnimekirja, mille peale erakond läheb ringhäälingu maja ette ja korraldab oma debati. «Elurikkuse erakond protesteerib jätkuvalt ebavõrdse kohtlemise eest ERR-i poolt, kelle poliitikutest kubisev nõukogu otsustas ETV kanalil toimuvatesse debattidesse neid erakondi mitte lasta, kellel ei ole 125 kandidaati valimisnimekirjades, ehk nende väljamõeldud termini põhjal «täisnimekirja,» täpselt nii alustas Artur Talvik oma üleskutset.

Suur valimisnädala poliitsahinate eri: Keskerakonnas kerge paanika, sotsidel “mast maas”, EKRE leebus, Isamaa leidis naftat

27.02.2019. Eesti Ekspress. EE poliitikatoimkond.

https://ekspress.delfi.ee/kuum/suur-valimisnadala-poliitsahinate-eri-keskerakonnas-kerge-paanika-sotsidel-mast-maas-ekre-leebus-isamaa-leidis-naftat?id=85439227

Äreval riigikogu valimiste nädalal on poliitikailm nii rajune, et puhub kõige rahulikumalgi vaatlejal mõistuse peast. Ekspress vaatab üle, millised on hetke kuumimad poliitsahinad ja meeleolud parteides. Kõik on seda meelt, et neil valimistel suurt konflikti pole ja kampaania on olnud hillitsetum kui varem. Kuna vahed liidrite vahel on taandunud väga väikeseks, otsustab valimisvõidu, kelle valijad välja tulevad. […]

Rainer Vakra plagiaadiskandaali osas usuvad paljud sotsid kaljukindlalt (ja ekslikult – EE), et selle taga on kas Rohelised või Elurikkuse Erakond või mõlemad koos. Näiteks Mihkel Kangur, Elurikkuse erakonna poolt välja käidud peaministrikandidaat, sai Vakralt endalt sms-i: “Miks sa seda tegid?” […]

VABAERAKOND, ELURIKKUS JA ROHELISED. Väikseima kolmiku kohta on raske midagi öelda. Tõenäoliselt ei pääse Riigikogusse ükski neist. Kõige mõttetum kampaania on Vabaerakonna oma, arvavad teised poliitikud. Nõme on ka see, et Rohelised ja Elurikkus ei suutnud omavahel kokku leppida, lisatakse samuti. Artur Talvik on kuhugi kadunud ja Rohelised on ka pildilt ära.

Talvik: ERE protestib ERR-i täisnimekirja nõude vastu

27.02.2019. Pealinn. Toimetaja: Moonika Tuul.

http://www.pealinn.ee/tagid/koik/talvik-ere-protestib-err-i-taisnimekirja-noude-vastu-n237575

“Kas tõesti ei mahu veel üks erakond ETV stuudiosse või pildile ära?” küsib Elurikkuse Erakonna eestvedaja Artur Talvik.

Elurikkuse erakond protesteerib jätkuvalt ebavõrdse kohtlemise eest ERR-i poolt, kelle poliitikutest kubisev nõukogu otsustas ETV kanalil toimuvatesse debattidesse neid erakondi mitte lasta, kellel ei ole 125 kandidaati valimisnimekirjades, ehk nende väljamõeldud termini põhjal “täisnimekirja”, teatas erakonna eestvedaja Artur Talvik.

“Täna me korraldame seega oma debati ETV maja ees kell 20.00, kus on vaid ERE liikmed ja te olete oodatud oma küsimusi esitama ning me kanname seda ise üle oma Facebook kanalil.”

ERE korraldab ERR-i maja ees alternatiivse debati

27.02.2019. ERR.

https://www.err.ee/914807/ere-korraldab-err-i-maja-ees-alternatiivse-debati

Elurikkuse Erakond (ERE) pole jätkuvalt rahul sellega, et osalise valimisnimekirjaga riigikokku pürgivad erakonnad ETV debattidesse ei pääsenud ning korraldab kolmapäeval seetõttu ERR-i hoone ees oma debati.

“Täisnimekirja kasutamine kriteeriumina on üksnes ERR-i nõukogu algatus. Elurikkuse erakonnal on üleriigiline nimekiri ja meie kandidaatide eest saab häält anda igas ringkonnas. Kas tõesti ei mahu veel üks erakond ETV stuudiosse või pildile ära? Meie pöördumine õiguskantsleri poole andis tulemuse, et õiguskantsler selles küsimuses seisukohta ei võta ja seadustele vastavust saanuks hinnata üksnes kohus. /…/ See üleriigiliste nimekirjadega erakondade ebavõrdne kohtlemine ERRi poolt peab lõppema!” ütles ERE esindaja Artur Talvik.

VALIMISPEOD MUUTUVAD JÄRJEST UHKEMAKS: parteid pidutsevad tänavu nii Saku suurhallis kui ka teletornis

27.02.2019. Õhtuleht. Liina Hallik, Graafik: Margus Järv

https://www.ohtuleht.ee/943174/kaart-valimispeod-muutuvad-jarjest-uhkemaks-parteid-pidutsevad-tanavu-nii-saku-suurhallis-kui-ka-teletornis

Riigikogu valimiste päeval 3. märtsil kogunevad erakonnad traditsiooniliselt valimistulemusi jälgima. Kui varasematel aastatel on pidutsetud valdavalt kesklinnas, siis tänavu on populaarsed Telliskivi ja Kalamaja kant ning sadamapiirkond, suundutakse ka päris äärelinna.

Ka Elurikkuse Erakond eelistab linnakärast eemale minna, vaadeldes valimisi kõrgelt Tallinna Teletornist.

Urmas Hännile: Hääletame kehvad jälle rahapaja ligi

27.02.2019. Pärnu Postimees. Tekst: Urmas Hännile.

https://parnu.postimees.ee/6532376/urmas-hannile-haaletame-kehvad-jalle-rahapaja-ligi

Nii trükimeedias kui internetis ja teleekraanil võluvalt naeratavad, raadioeetriski vaateid selgitavad riigikogu XIV koosseisu kandideerijad sunnivad huvituma, mis sünnib. Et Vabaerakonna, Reformierakonna, Eestimaa Roheliste, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Elurikkuse Erakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE), Eesti 200, Keskerakonna, Eestimaa Ühendatud Vasakpartei või Isamaa liikmena riigikokku pretendeerida, ei pea ju ometi nahast välja pugema ega hakkama komejanti tegema.

Arvude keeles: Eesti Reformierakonna 30-liikmeline riigikogu esindus tõi mullu parteikassasse 1 607 820 eurot, 27 parlamentäärist keskerakondlase panus oli kasinam: 1 447 040 eurot.

Sotsdemmide 15-liikmeline esindatus riigikogus vääris maksumaksjate 803 912eurost eraldist, 14 isamaalase osaks jäi 750 316 eurot. Vabaerakonna (riigikogus kaheksa esindajat) ja EKRE (seitse) riigitoetusest on piinlik kõneldagi: esimene neist sai mullu 428 752 ja teine 375 160 eurot.

Mõttelaiskus või ökopoliitika? SDE kopeerib EKRE-t, Eesti 200 Reformierakonda. Erakondade programmidest võib leida ohtralt sõna-sõnalt kattuvaid lubadusi

27.02.2019. EPL Delfi. Heliis Nemsitsveridze, Priit Pärnapuu

https://epl.delfi.ee/archive/print.php?id=85442521

Erakondade valimisprogrammide koostajad kasutavad julmalt ära teiste erakondade häid ideid.

Erilist kopeerimiskunsti näitab programmimootorist läbi lastes Elurikkuse Erakonna (ERE) programm. Nende digikeskkonda puudutav osa on võetud üks ühele üle roheliste programmist.

ERE on oma programmi rõõmuga kopeerinud. „Internet peab säilitama oma avatuse ja hajutatuse ning selle funktsioonid peavad olema katastroofide korral kiiresti taastatavad,” seisab seal. Täpselt sama punkt on ka roheliste programmis, ainult tegusõna on ümber tõstetud, et lause oleks pisut teistsugune.

Kahe allpool valimiskünnist sõudva partei programmide kattuvus tuleneb mõningasest mentaalsest armuafäärist Piraadipartei ninamehe Märt Põderiga. Roheliste peasekretär Joonas Laks ja ERE juhatuse liige Lauri Tõnspoeg räägivad kui ühest suust, et Piraadipartei pakkus oma punkte neile ise.

Norstati reitingud: Reformierakonna edu Keskerakonna ees on suurenenud

26.02.2019. Ühiskonnauuringute Instituut

https://www.inst.ee/uudised/norstati-reitingud-reformierakonna-edu-keskerakonna-ees-on-suurenenud

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut alustas aasta alguses uuringufirma Norstatiga valimisteni kestvat koostööd, mille raames küsitakse inimeste erakondlikku eelistust iganädalaselt. Praeguseks on läbi viidud kuus küsitlusvooru ning igas voorus küsitletakse vähemalt 1000 valimisealist Eesti kodanikku. Uuringufirma Norstat Eesti AS viis viimase küsitluse vooru läbi 18.-24. veebruarini ning koondtulemused katavad 28. jaanuarist 24. veebruarini läbi viidud küsitlusi, millele vastas kokku 4001 valimisealist kodanikku.

Iganädalaste küsitluste tulemused (viimased 4 nädalat)

28.01-04.02 (valim 1000) 04.02-11.02 (valim 1000) 11.02-17.02 (valim 1000) 18.02-24.02 (valim 1001)
Eesti Reformierakond 26,6% 30,6% 31,7% 30,5%
Eesti Keskerakond 30,5% 27,4% 23,4% 21,5%
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 13,3% 17,6% 15,2% 18,8%
Isamaa 7,3% 7,7% 12,9% 9,3%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11% 9,1% 8,4% 12%
Eesti 200 4,6% 2,6% 2,4% 3,6%
Erakond Eestimaa Rohelised 4% 2,1% 2,8% 2,3%
Eesti Vabaerakond 0,7% 1,3% 1% 1%
Elurikkuse Erakond 1% 0,4% 0,6% 0,4%
Muu 1,1% 1,4% 1,4% 1,4%

Nutika maheriigi ehk Ökoriigi erakondade ülene arutelu Pärnu kolledžis

26.02.2019. YouTube.com – Mati Kose.

https://www.youtube.com/watch?v=cBqYNZ92dK8

TÜ Pärnu kolledžis toimus 21.02.2019 keskkonda taastava uue majandusmudeli ehk sinimajanduse ja ökoriigi (nutika maheriigi) teemaline erakondade ülene aruteluõhtu. Osalesid: Silver Smeljanski Pärnu koostöökeskus ForwardSpace; Mati Kose (Elurikkuse erakond) Kai Künnis-Beres (Erakond Eestimaa Rohelised), Roy Srrided (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Epp petrone (Eesti 200), Tõnu Ploompuu (Vabaerakond) ja Robert Kivislelg (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) (asendas Peeter Ernitsat). Osalenud eksperdid olid ühel meelel, et loodust, maapiirkond, kohalikke kogukondi ja kultuuri hoidev ning kestlikku majandust edendav ökoriik oleks parim uus arenguidee ja mudel Eestile.

Pärandisõbra valimiskompass: sotsid teevad teistele pika puuga ära

26.02.2019. EPL. Delfi. Teksti autor: Triin Talk, pärandispetsialist.

https://epl.delfi.ee/news/arvamus/parandisobra-valimiskompass-sotsid-teevad-teistele-pika-puuga-ara?id=85439625

Erakondade valimisprogrammid sirvis läbi endine muinsuskaiteametnik, pärandispetsialist Triin Talk. Nimekiri algab kõige kehvemast ning lõpeb autori hinnangul ehituspärandi seisukohast kõige parema valimisprogrammiga. Erakonnad on järjestatud selle järgi, milliseid konkreetseid lubadusi valimisprogrammides selles valdkonnas antakse, kaudsemaid maksupoliitilisi jms mõjusid ei ole analüüsitud.

 1. Elurikkuse erakond – 0p   Ei luba midagi, ei saa ka ühtegi punkti.
 2. Sotsiaaldemokraadid – 10p

Sotsiaaldemokraatide valimisprogrammis on päranditeemat kõige rohkem kajastatud, lubadused tunduvad ka igati mõistlikud ja teostatavad. Nii kultuuri kui keskkonnahoiu peatükkides on rõhutatud olemasolevate väärtuslike hoonete eelisarendamist, mis sobib kenasti pärandisõbraliku kinnisvarapoliitika aluseks

Ettevaatust! Kui annad oma hääle Riigikogu ukse taha jäävale erakonnale, võidab sellest tõenäoliselt Reformierakond või Keskerakond!

26.02.2019. Uued Uudised.

https://uueduudised.ee/arvamus/repliik/ettevaatust-kui-annad-oma-haale-riigikogu-ukse-taha-jaavale-erakonnale-voidab-sellest-toenaoliselt-reformierakond-voi-keskerakond/

Valimiste ajal on põhjust juhtida tähelepanu Eesti valimissüsteemi omapärale, mis on paljudele inimestele paraku teadmata. See puudutab neid hääli, mis antakse erakondade poolt, kes Riigikokku ei pääse. […] Käesolevatel valimistel võib 2011. aasta olukord korduda. Esmaspäeval avaldatud AS Turu-uuringute seni kõige suurema valimiga (ca 4000 inimest) avaliku arvamuse uuring prognoosib, et künnise alla jäävad neli erakonda Vabaerakond (2%), Elurikkuse Erakond (1%), Rohelised (3%) ja Eesti200 (4%), lisaks veel üksikkandidaadid ja muud pisiparteid.

FOTOD | E-hääl Egiptuse visiidil ja eelhääl kaubanduskeskuses. Vaata, milliste erakonde juhid on juba valimas käinud

26.02.2019. Delfi. Reporter: Riho Nagel.

https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/fotod-e-haal-egiptuse-visiidil-ja-eelhaal-kaubanduskeskuses-vaata-milliste-erakonde-juhid-on-juba-valimas-kainud?id=85429497

Valimispäeval annavad oma hääle Reformierakonna esinaine Kaja Kallas ja Elurikkuse Erakonna peaministrikandidaat Mihkel Kangur.

Glüfosaat meie joogivees | Kollektiivne enesetapp ehk kuidas põrgutee on sillutatud heade kavatsustega

26.02.2019. Delfi. Teksti autor: Riina Soone (Elurikkuse Erakond)

https://alkeemia.delfi.ee/keskkond/planeetmaa/glufosaat-meie-joogivees-kollektiivne-enesetapp-ehk-kuidas-porgutee-on-sillutatud-heade-kavatsustega?id=85432789

 1. aastal tehtud uuringu järgi on Eestis taimekaitsemürke leitud ligi pooltest madalamatest kaevudest ja allikatest; lubatud piirväärtuse ületas 111st analüüsist 37, vahendab Bioneer.ee.

2015.-2017. aastal tehtud jõgede seires ületas 102st analüüsist lubatud piirväärtuse 21.

Reostuse põhjustajana on suures ülekaalus enim müüdud glüfosaat ja selle laguaine, mida ei ole võimalik toidust eemaldada. Kas me saame aru, mida see meie jaoks tähendab, kui asi jätkub samas vaimus? Me tahame, et meie tulevik oleks turvaline. Sellised näitajad ei tõota Eesti inimestele tulevikus midagi head. Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (IARC) ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on klassifitseerinud Roundup’i toimeaine glüfosaadi potentsiaalselt vähkitekitavaks. See pestitsiid on teinud ärevaks teadlasi, arste ja eraisikuid, kes on liitunud vabatahtlike organisatsioonidega, et hoiatada inimesi ja valitsusi.

Agselt ilmus artikkel: Bioneer.ee Tekst: Riina Soone, Elurikkuse Erakond. Kommentaar Helen Orav-Kotta

https://www.bioneer.ee/gl%C3%BCfosaat-meie-joogivees-kollektiivne-enesetapp-ehk-kuidas-p%C3%B5rgutee-sillutatud-heade-kavatsustega?

Arhitekt Peeter Pere: pooled erakonnad toetavad kvaliteetse elukeskkonna loomist

26.02.2019. Lääne Elu. Tekst: Peeter Pere

https://online.le.ee/2019/02/26/arhitekt-peeter-pere-pooled-erakonnad-toetavad-kvaliteetse-elukeskkonna-loomist/

Riigikokku pürgivast kümnest erakonnast pooled ei maini programmides ühegi sõnaga elukeskkonna arengut, kirjutab arhitekt Peeter Pere.

Teise poole lubadused on lootust andvad, mõjutab ju elukeskkonna kvaliteet nii inimeste tervist kui ka Eesti atraktiivust ettevõtjatele ja investoritele.

Analüüsist jäävad objektiivsetel põhjustel kõrvale tervelt kuus erakonda – Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Vabaerakond, Eestimaa Ühendatud Vasakpartei ja Elurikkuse Erakond. Nende programmides ei ole pühendatud elukeskkonna kavandamisele ja ruumiloome valdkonnale lihtsalt ühtegi lauset.

Analüüs: kui palju on erakonnad oma lubadustes lastele mõelnud?

25.02.2019. Postimees. Reporter: Anna Põld.

https://poliitika.postimees.ee/6531355/analuus-kui-palju-on-erakonnad-oma-lubadustes-lastele-moelnud

Riigikogu valimistel kandideerivad erakonnad on lubanud tasuta alusharidust ja huviringe, kuid tervishoiu ja hoolekande valdkondade arengut puudutavad teemad on jäänud enamikest valimisprogrammidest välja, selgub MTÜ Lastekaitse Liidu analüüsist. Lastekaitse Liidu 32 soovitusest erakondadele jõudis valimisprogrammidesse keskmiselt kümme ehk ligi kolmandik.

*Eesti 200 ja Elurikkuse Erakond ei saanud Lastekaitse Liidu poolseid ettepanekuid, sest ei olnud sellel ajal veel erakonnana registreeritud. Elurikkuse Erakonna valimisprogramm avaldati peale analüüsi tegemist ning seega ei ole seda uuritud

Hando Tõnumaa: Kõik erakonnad esindavat ühesugust maailmavaadet!

25.02.2019. Telegram. Tekst: Hando Tõnumaa

https://www.telegram.ee/arvamus/hando-tonumaa-koik-erakonnad-esindavat-uhesugust-maailmavaadet

Eelmisel reedel osalesin Tallinna Rahvusraamatukogus toimunud “Suurel Rahu debatil“, mille korraldas Eesti Naisjuristide Liit. Lisaks minule osalesid debatil Eesti 200, Vabaerakond, EKRE, SDE, Keskerakond, Rohelised, Elurikkuse Erakond ning üksikkandidaat Maarika Pähklemäe. Kuigi debatt kandis nime “Suur RAHU Debatt“, siis keskendusid osalejad pigem sõjale kui rahule. See ärritas mind ühel hetkel nii palju, et mõtlesin kohati, kas peaksin lahkuma. Minu nägemus rahust on hoopis midagi muud kui teistel debatis osalenuil. Kas tõesti on 21. sajandil ikka veel valitsev maailmavaade, et rahu saab tagada ainult sõjaga?

Rahu debati otseülekande jäädvustused on leitavad Eesti Naisjuristide Liidu Facebooki lehelt: 1. tund, 2. tund

Vabariigi aastapäeval lippudega hiide!

24.02.2019. Delfi.

https://alkeemia.delfi.ee/keskkond/tervekodu/vabariigi-aastapaeval-lippudega-hiide?id=85415541

Elurikkuse Erakond ja Hiite Maja sihtasutus kutsuvad täna, 24.02. tähistama Eesti Vabariigi 101. aastapäeva looduslikes pühapaikades. Võtke kaasa lipud ja rõõmus tuju, et muuta päev pidulikumaks ja tuua oma kodudele, seltsidele, ettevõtetele ja riigile väge ja põlist tarkust. Meie maa asustuslugu on sada korda vanem kui Eesti Vabariik. Hoidkem seda pärandit ja tähistagem koduriigi sünnipäeva põlisele metsarahvale kohaselt hiiepaikades!

Uuringufirma Faktum ja Ariko juhi Kalev Petti sõnul on Eestis vähe nähtusi, mille suhtes valitseks ühiskonnas niivõrd tugev konsensus, kui looduslike pühapaikade tähtsuse osas. 2014. a tehtud uuringu kohaselt ootab 86% Eesti elanikkonnast, et riik tagaks looduslike pühapaikade säilimise. 30% vastanutest külastab mõnd looduslikku pühapaika vähemalt kord aastas ning 70% vastanutest vähemalt kord mõne aasta jooksul. Samuti külastaks 70% vastanuist pühapaiku sagedamini, kui nendega seotud teave oleks paremini kättesaadav.

Martin Ehala: keda valida, kui Eesti hariduse käekäik on südamelähedane?

26.02.2019. Postimees. Teksti autor: Martin Ehala.

https://meieeesti.postimees.ee/6531710/martin-ehala-keda-valida-kui-eesti-hariduse-kaekaik-on-sudamelahedane

 • Hariduse põhiküsimused: ühtne eesti kool, kõrgharidus ja eesti keele arengukava.
 • Eestikeskne valimisplatvorm on Reformierakonnal, Isamaal, sotsiaaldemokraatidel.
 • Hariduse põhiküsimustes ei saa Keskerakonna platvormi pidada Eesti-keskseks.
 • Lisaks eelnevatele võistleb valimistel veel kolm erakonda, kelle pääs riigikokku pole täiesti kindel: Vabaerakond, Eestimaa Rohelised ja Elurikkuse Erakond. Kui teil siiani pole kujunenud eelistust, kelle poolt hääletada, siis oleks neile oma toetus anda taktikaliselt ebamõistlik, sest tõenäosus, et keegi neist pääseks koalitsioonis poliitikat mõjutama, on suhteliselt väike. Samuti pole ükski neist peale Vabaerakonna Eesti hariduse kolmes põhiküsimuses midagi mõistlikku öelnud.

https://www.err.ee/914225/jaak-aab-voitlus-keskerakonna-ja-reformierakonna-vahel-tuleb-pingeline

https://tartu.postimees.ee/6531676/kolm-kusimust-riigikogu-valimiste-kandidaadile-5-viivi-helbe-peljuhhovska-uhendatud-vasakpartei-ja-ahto-kaasik-elurikkuse-erakond

Kuidas läänemaa hiietuli tõrvikurongkäigule jõudis

25.02.2019. Estonian World Review. Tekst: Einar Eiland.

https://www.eesti.ca/kuidas-laanemaa-hiietuli-torvikurongkaigule-joudis/article53188

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistati Eestis väga mitut moodi. Meie põliseestluse pühapaikade traditsioonide ja paigavaimsuse taaselustamiseks käisid Läänemaal inimesed Jalukse hiies. Pühapaigas süüdati loitsude saatel püha tuli meie vabariigi aastapäeva tähistamiseks, ohverdati häid mõtteid ja loeti regilausumise loitsu, palvega, õnnistada meie riigi tulevasi juhte arukusega, anda neile valikus tarkust ja südametunnistust.

Hiideminek võeti ette Elurikkuse Erakonna ja Hiite Maja Sihtasutuse eestvedamisel ja algatusel. Selle idee käis välja hiite hoidja Ahto Kaasik. Ürituse eestvedajaks Läänemaal oli Enn Kaljo.

Erakondade valimislubadused kirikuinimestele

22.02.2019. Eesti Kirik.

http://www.eestikirik.ee/erakondade-valimislubadused-kirikuinimestele/?

Eesti Kirik pöördus riigikogu valimistel kandideerivate erakondade poole küsimusega, mis võiks nende valimisprogrammides kirikuinimestele huvi pakkuda ning poolehoidu äratada ja miks.

Vastused laekusid kaheksalt erakonnalt.

Elurikkuse Erakond

Nii nagu kirik on oma toimimises väärtustekeskne, oleme seda ka meie. Maailmas, kus väärtuskesksus on asendumas kõikelubavalt nihilistliku relativismiga, ei ole pääsu vastutustundetu käitumise tagajärjel sündivatest hädadest ja viletsusest, mis puudutavad meid kõiki. Selline olukord ei ole paratamatu. Igaüks meist saab midagi selget ja konkreetset ette võtta.

Kuigi kirikule oma mitmekesises tegevuses pakuvad arvatavasti huvi kõik Elurikkuse Erakonna teemad, tõstaks teiste seast eriti esile järgnevad:

1) „Taastav majandus“

Maakoguduste majandusliku toimetuleku vahendina on kasutatud metsa- ja põllumaa majandamist. Nutika sinise majanduse, ringmajanduse ja muude kogukondlikkusel põhinevate majandamisviiside seas on teisigi oma tõhususes järeleproovitud lahendusi, mida kogudused saavad paremaks toimetulekuks kasutada;

2) „Kogukondlikkus ehk hajus riik“

Kiriku kui territoriaalselt hajusate koguduste organisatsiooni käekäik on otseselt sõltuv Eesti sotsiaal-majanduslikust heakäekäigust kõikides maakondades. Ajalooliselt on kirikute tegevus olnud tihedalt seotud kogukondliku eluga. Meiegi tegutsemise aluspõhimõtteks on inimeste kogukondliku hakkamasaamise jõustamine ning isikliku aktiivsuse soodustamine;

3) „Kõikehõlmav julgeolek“

Lisaks otsesele riigikaitsele on äärmiselt tähtsad veel rahva tervis, sotsiaalne kaitstus, kultuuri kestmine, vee-, toidu-, õigus-, küber- ja energiajulgeolek.

https://woweesti.ee/mida-arvavad-erakonnad-eesti-jalajaljest-maailmale/

http://www.terveilm.ee/leht/wp-content/uploads/2019/02/Mida-arvavad-erakonnad-kestliku-arengu-teemasest.pdf

https://www.ohtuleht.ee/942427/noored-valijad-panevad-parteid-paika-kes-on-liiga-skandaalne-ja-kes-teeks-vanaema-elu-lihtsamaks

https://online.le.ee/2019/02/25/tana-linnamael-toimuv-valimisdebatt-pahandas-elurikkuse-erakonda/

https://poliitika.postimees.ee/6531264/prognoos-valimised-voidab-reformierakond

https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/graafik-suur-uuring-keskerakonna-edu-reformierakonna-ees-kahanes-isamaa-ja-sotsid-tegid-suure-tousu?id=85422579

https://www.err.ee/913875/esinduslik-uuring-keskerakonna-edu-reformierakonna-ees-kahanes-isamaa-tegi-suure-tousu

https://www.err.ee/914117/mida-peaks-tanane-voi-tulevane-tudeng-teadma-erakondade-valimisprogrammidest

http://www.pealinn.ee/newset/erakonnad-eestist-peab-saama-kasvava-rahvaarvuga-riik-n237410

https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/graafikud-vaata-kuidas-jagunevad-valimistel-osalevate-erakondade-valimislubadused-kategooriate-kaupa?id=85427105

https://www.telegram.ee/arvamus/hando-tonumaa-koik-erakonnad-esindavat-uhesugust-maailmavaadet

https://alkeemia.delfi.ee/keskkond/tervekodu/vabariigi-aastapaeval-lippudega-hiide?id=85415541

https://epl.delfi.ee/news/arvamus/marika-jahilo-mis-paraad-see-on-kus-ei-marsi-uhtegi-last?

https://www.metsamajandusuudised.ee/uudised/2019/02/22/riigikokku-kandideerijad-vastasid-ema-metsapoliitilistele-kusimustele

https://www.saartehaal.ee/2019/02/23/valimised-kas-meie-majandus-seisabki-vaikestel-olle-seebi-ja-moosikeetjatel/

http://www.eestikirik.ee/erakondade-valimislubadused-kirikuinimestele/

http://valimised.objektiiv.ee/?c=riigikogu-2019&l=et

https://www.bioneer.ee/ema-kandidaadik%C3%BCsitluse-vastused-said-valimisfoorile

https://www.bioneer.ee/mida-arvavad-erakonnad-eesti-jalaj%C3%A4ljest-maailmale

https://novaator.err.ee/912299/video-avalik-valimiste-eelne-teadusvaitlus

http://www.kalale.ee/ajakiri/uudised/1928

http://www.vabaeestisona.com/index.php/juhtkiri/9923-kellele-haeael-anda-valikuvoimalusi-valimiste-teemal.html

https://poliitika.postimees.ee/6528219/vasakpartei-esindaja-kuku-raadio-valimisdebatis-vahemusrahvustel-kipub-olema-eestis-halvem-elada-kui-noukogude-liidus

https://player.fm/series/kuku-taskuhling/valimisstuudio-2019-02-22

http://www.harjuelu.ee/fataalne-fopaa-ehk-10-210-vaba-haalt/

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/loe-kes-olid-riigikogus-aktiivseimad-sonavotjad-ja-suurimad-puudujad?id=85395849

https://poliitika.postimees.ee/6528976/voitlus-valimiste-voidu-nimel-on-vaga-tasavagine

https://meieeesti.postimees.ee/6528681/toomas-kiho-metsarahvas-on-enne-valimisi-kahvlis

https://meieeesti.postimees.ee/6528073/erkki-koort-parteide-valimisprogrammide-julgeoleku-peatukid-meenutavad-keskparast-memo

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaheksa-riigikokku-kandideerivat-erakonda-tunnistasid-riigireformi-jargmise-koalitsioonileppe-prioriteediks?id=85396583

https://www.err.ee/913161/parteide-uhismemorandum-tostab-riigireformi-uue-koalitsiooni-prioriteediks

http://eko.org.ee/valimised-2019?fbclid=IwAR1EhNSrNMbMfI9ht-7ql8ZAQrNV3FeR8f00SFaXyjrfQCwhPE3WRMqrx-o

http://www.pealinn.ee/tagid/koik/erakondade-keskkonnalubadustes-on-esikohal-metsanduse-areng-ja-kliima-n237166

https://www.bioneer.ee/erakondade-teadlikkus-kestlikust-arengust-hea

Kogu analüüsi saab alla laadida siit:

http://www.terveilm.ee/leht/wp-content/uploads/2019/02/Mida-arvavad-erakonnad-kestliku-arengu-teemasest.pdf

https://vabauudised.ee/uudised/loe-millised-erakonnad-ajaksid-eesti-oma-lubadustega-koige-kiiremini-pankrotti/

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/kui-palju-peab-eesti-olema-maailmaga-seotud/

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/hakkab-looma/

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/teadus-valimisprogrammides/?fbclid=IwAR3Zi5kDsSK0mRhmMb1PMODShsSE6JB9eTZ8w01hxuO7RyUtcknfAIYtfJU

https://www.inst.ee/erakondade-reiting

http://www.pealinn.ee/tallinn/reitingud-isamaa-moodus-sotsidest-eesti-200-ei-ole-suutnud-n237088

https://lounapostimees.postimees.ee/6527100/erakondade-esindajad-toetavad-polva-sunnitusosakonna-jatkamist

Keda valida, et Eesti loodus säiliks

http://www.vabaeestisona.com/index.php/juhtkiri/9896-keda-valida-et-eesti-loodus-saeiliks.html

Iga kord, kui valimised lähenevad, küsitakse mult, millise Eesti partei valimisprogramm on kõige keskkonnasõbralikum. Puiklen mis ma puiklen, aga lõpuks jään nõusse. Ja proovin parteide keskkonnaprogrammid läbi lugeda.

http://www.terveilm.ee/leht/wp-content/uploads/2019/02/Mida-arvavad-erakonnad-kestliku-arengu-teemasest.pdf

https://online.le.ee/2019/02/19/ere-on-vaese-mehe-ekre/

http://www.terveilm.ee/leht/blogi/mida-arvavad-erakonnad-kliimamuutustest/

https://majandus24.postimees.ee/6526250/kes-katab-erakondade-lubadused

http://vahasturaamatukogu.blogspot.com/

http://epl.delfi.ee/news/eesti/palju-kulu-vahe-tulu-erakondade-lubadused-said-kulge-hinnasildid?id=85361375

https://www.err.ee/912179/izmailova-ja-nurm-jaid-uhise-kandideerimise-suhtes-eriarvamusele

http://objektiiv.ee/ronald-lamm-erakondade-valimaaraja/

http://valimised.objektiiv.ee/?c=riigikogu-2019&l=et#content

https://www.err.ee/912179/izmailova-ja-nurm-jaid-uhise-kandideerimise-suhtes-eriarvamusele

(ERE ainult nimetatud, aga sisaldab olulist infot edasise koostöö võimalustest)

GRAAFIK | Eesti erakonnad Venemaa meediapildis: enim kõmu tekitavad EKRE ning Keskerakond

19.02.2019. Delfi. Toimetaja: Heliis Nemsitsveridze

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafik-eesti-erakonnad-venemaa-meediapildis-enim-komu-tekitavad-ekre-ning-keskerakond?id=85364973

Kolme kuu jooksul mainiti Eesti erakondi kokku 564 uudises, enim kirjutasid Eesti poliiterakondadest ee.sputniknews.ru (204 artiklit), baltnews.ee (93) ning sait news.rambler.ru (82).

Üle-venemaalistest uudisteagentuuridest kirjutas Eesti erakondadest enim RIA Novosti(13 lugu), Komsomolskaja Pravda (11), Rubaltic (9), TASS (9) ja Regnum (7).

Enim mainiti uudistes EKRE-t (263) ja Keskerakonda (260). Neile järgnesid sotsid (215), Reformierakond (179), Isamaa (175) ja Eesti 200 (150). Vaatluse all olid ka Vabaerakond (64), Rohelised (31) ning Elurikkuse erakond (23).

GRAAFIK | 3077 LUBADUST: kui palju maksaks parteide valimislubaduste täitmine

18.02.2019. Õhtuleht. Tekst: Marvel Riik, Margus Järv

https://www.ohtuleht.ee/941560/graafik-3077-lubadust-kui-palju-maksaks-parteide-valimislubaduste-taitmine

Rahandusministeerium analüüsis riigikogu valimistel osalevate erakondade programme, et saada aimu, mida nende lubadused endast kujutavad. Analüüs tõi välja, et erakonnad andsid kokku 3077 lubadust, millest 775 pidas ministeerium hinnatavaks. Kõige kulukamad lubadused on seotud pensionitõusu, maantee-ehituse, tulumaksumuudatuste, õpetajate palgatõusu, hoolduskoormuse vähendamise, teadus- ja arendustegevuse kulude kasvatamise ja tervishoiukulude kasvuga. Mitmete kuluallikate kõrval on parteidel aga vähe hinnatavaid katteallikaid.

Erakondade valimisprogrammide analüüsid

18.02.2019. Rahandusministeerium.

https://www.rahandusministeerium.ee/et/erakondade-valimisprogrammide-analuusid

[Exeli tabelid kõikide erakondade valimisprogrammide kohta]

Martin Mölder | Otsides nende valimiste teemat

18.02.2019. Õhtuleht.  Teksti autor: Martin Mölder.

https://www.ohtuleht.ee/941636/martin-molder-otsides-nende-valimiste-teemat

Üksikute valimislubaduste metsa ei pea proovima ära eksida, see juhtub iseenesest. Detaile on lõpmata suur hulk ning lubadusi tulistatakse üksteise ja valijate pihta nagu kuulipildujatest. Kõige selle keskel ei ole paratamatult võimalik tervet lahinguvälja korraga näha.  Kasutades masinõppe meetodeid, sai erakondade valimisprogrammidest välja võetud üheksa teemat ning kontrollitud nende seost erakondadega. Niimoodi vaadatuna kumavad programmidest läbi järgnevad teemad (st. sõnade kogumikud): „kohalik poliitika“, „tervishoid ja sotsiaalne kaitse“, „julgeolek“, „lapsed ja pere“, „Eesti globaalses maailmas“, „riigivalitsemine“, „loodus ja loodusvarad“, „koolid ja haridus“ ning „ettevõtlus“. Just need on meie üheksa erakonna valimisprogrammide üheksa kõige silmapaistvamat teemavaldkonda.

Haridusest räägivad kõik. Teiseks peaaegu kõiki erakondi siduvaks teemaks oli lapsed ja pere, mis esines üpriski samas mahus kõikides programmides. Ainsa erandina paistis silma Elurikkuse Erakond, kes sellele temaatikale praktiliselt üldse tähelepanu ei pööranud.

Põhjalikum ülevaade siin: https://martinmolder.com/blog/valimisprogrammid2019/

Otsepilt: erakonnad väitlevad puuetega inimeste heaolu teemal

18.02.2019. Postimees. Otseülekande salvestus.

https://poliitika.postimees.ee/6525916/otsepilt-erakonnad-vaitlevad-puuetega-inimeste-heaolu-teemal

Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldavad esmaspäeval puuetega inimeste heaolu teemalise valimisdebati, mida saab jälgida otsepildis ka Postimehe vahendusel.

Debatis osalevad: Helle-Moonika Helme – Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Jüri Jaanson – Reformierakond, Kaia Iva – Isamaa, Madis Mark – Elurikkuse Erakond, Merike Martinson – Keskerakond, Monika Haukanõmm – Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Tiia Sihver – Eesti 200, Tiina Kangro – Vabaerakond.

Karli Lambot aitab väikestel erakondadel eluvaimu sees hoida

18.02.2019. Inforegister.

https://www.inforegister.ee/lood/karli-lambot-aitab-vaikestel-erakondadel-eluvaimu-sees-hoida?id=47173

Valimisprogrammide kvantitatiivne tekstianalüüs

18.02.2019. Martin Mölder

https://martinmolder.com/blog/valimisprogrammid2019/

Erakondade valimisprogrammid on oma lubaduste mitmekesisuses ja paljususes tervikuna hoomamatud. Nendest üldise pildi saamisel võib meile abiks olla kvantitatiivne tekstianalüüs, mis on võimeline korraga analüüsima suurt hulka tekste ning nendest tuvastama seoseid, mida palja silmaga ei ole võimalik märgata.

Tekstianalüüsi ja masinõppe meetodeid on võimalik kasutada ka valimisprogrammide sõnavara ja sellega seotud tähenduste erinevuste analüüsimiseks. Word2vec (vaata siit) on masinõppe mudel, mida on võimalik rakendada tohtu suurtel tekstihulkadel analüüsimaks seda, millises kontekstis, st. koos milliste teiste sõnadega, ühte või teist sõna kasutatakse.

Järgnev tabel toob välja kõikide erakondade paariskaupa kaugused üksteisest vastavalt sellele meetodile.

E200 EKRE Sotsid Isamaa Reform Vaba Kesk Rohelised Elurikkuse
E200 2.39 1.68 1.64 1.61 1.73 1.71 1.71 2.16
EKRE 2.28 2.35 2.45 2.41 2.34 2.51 2.69
Sotsid 1.57 1.54 1.60 1.46 1.74 2.19
Isamaa 1.42 1.69 1.53 1.77 2.15
Reform 1.67 1.53 1.81 2.12
Vaba 1.68 1.68 2.07
Kesk 1.78 2.12
Rohelised 2.09
Elurikkuse

Kas sinu lemmik-erakond on ka reaalselt riigi rahaasjadega kursis? Vaata siit analüüsi

18.02.2019. Rahageenius. Tekst: Siim Männik

https://raha.geenius.ee/rubriik/uudis/rahandusministeerium-mitme-suure-erakonna-lubadustest-on-ule-poolte-juba-toos/

Kokku andis rahandusministeerium hinnangu 2048-le erakondade programmis sisalduvale lubadusele. Kõige suurem osakaal töös olevatest lubadustest on Isamaa programmis, skaala teises otsas on hiljuti asutatud Elurikkuse erakond. Kõige rohkem konkreetseid lubadusi, mille kohta ministeeriumi analüütikud seisukoha said võtta, käis välja Sotsiaaldemokraatlik erakond (420). Järgnesid Keskerakond (416) ning Reformierakond (311).

Elurikkuse erakond on “viimasel kohal” nii töös olevate lubaduste suhtelt kui ka hinnatavate ettepanekute koguarvult.

Ministeeriumi analüütikud tõid ka välja, kui suur osa mingi erakonna lubadustest oli hinnatav. Konkreetseimad olid sotsid.

ELURIKKUSE ERAKOND (EE). Valimisloosungid: “Ere hääl”, “Nutikas maheriik Eesti”

18.02.2019. Vaba Eesti Sõna /Free Estonian Word.

http://www.vabaeestisona.com/index.php/eesti-uudised/9886-elurikkuse-erakond-ee.html

Ideoloogia. Iseloomustus. Tuntud kandideerijate arv. Tegevjuhid, EE peaministrikandidaat. Riigikokku pääsemise perspektiiv. Valik olulisemaid valimislubadusi. Kommentaarid. Tsitaadid. Küsitavused.

VIKTORIIN: Kratid tööle, sõjavägi mahetoidule, järved okstevabaks ehk nopped seni vähem kõlanud valimislubadustest

17.02.2019. Postimees. Reporter: Anna Põld.

https://poliitika.postimees.ee/6520231/viktoriin-kratid-toole-sojavagi-mahetoidule-jarved-okstevabaks-ehk-nopped-seni-vahem-kolanud-valimislubadustest

Parteide programmide lugemisel võib leida nii mõndagi põnevat ja iseloomulikku valijate soosingu võitmiseks. Kui hästi tunned erakondi ja nende programme? Pane oma teadmised proovile viktoriinis! Esmalt on aga võimalik lugeda, milline näeks välja Eesti elu, kui parteide valimisprogrammides välja hõigatud lennukad ideed täide läheks.

MAHETOIT SÜDAMEASJAKS: Setomaal ja Hiiumaal oleksid kogukondadepõhised mahepiirkonnad ning lasteaiad ja koolid lähevad järk-järgult üle mahetoidule. Mahetoidu tähtsust on rõhutanud ka Elurikkuse Erakond, kes viiks mahetoidu sõjaväkke ning vanglasse; Rohelised teeks mahetoidu kõigis lasteasutustes kohustuslikuks.

ELURIKKUSE ERAKOND: Eestis makstakse leiutajatele leiutajapalka. On loodud põllumajandusmürkide fond, millest kaetakse tolmeldajate elupaikade taastamise ja kaitsmisega ning mesilassülemite hukkumisega seotud kulud. Riigiasutustes oleksid kaotatud poliitilised ametikohad. Üksikisikul on võimalus saada avatud meediaplatvormidel sõna eelnevalt identifitseerimata ning vähemusgrupid võivad end kaitsta pseudonüümiga. Ühtegi keskkonda saastavad tehast ega kaevandust ei rajata ilma sellest mõjutatud kogukonna nõusolekuta. Võru ja seto keelele on antud regionaalkeele staatus.

Kalev Vilgats: Kaks nädalat valimisteni

16.02.2019. Pärnu Postimees. Tekst: Kalev Vilgats

https://parnu.postimees.ee/6524178/kalev-vilgats-kaks-nadalat-valimisteni

Riigikogu valimisteni on jäänud kaks nädalat ja täna on võimalik vaadata Pärnu Postimehe veebiküljel teist valimissaadet, mis salvestati teisipäeval keskraamatukogu rippsaalis. Debateerisid ettevõtja Vjatšeslav Makaronski Eestimaa Ühendatud Vasakparteist, loodusteadlane Mati Kose Elurikkuse Erakonnast, muusikaprodutsent Kadri Tali Eesti 200st, ajakirjanik Krister Kivi Eestimaa Rohelistest ning õppejõud ja politoloog Toomas Alatalu Vabaerakonnast.

Siinkirjutajale oli huvitav kuulda, mida räägivad Elurikkuse Erakonna ja Eestimaa Roheliste esindajad. Kui Kose on nutika maheriigi veendunud eesträäkija, siis roheliste sekka mittekuuluv, kuid nimekirjas kandideeriv Kivi meenutab pigem valimiste proovireisijat. Eelmine proov oli tal kohalikel valimistel. Kumbki erakond riigikokku ei pääse, kuid silmas tasub pidada kolleeg Tõnu Kanni ettekuulutust, et hiljemalt kaheksa aasta pärast on keskkonnaprobleemid muutunud nii teravaks ja tõusnud valimistel nii keskseks, et roheparteid teevad endale tee riigikokku. Olgu siis kas selleks ajaks ühinenult või üks edukam.

Pärnu Postimehe valimissaade: maheriik ja ökoturism, kiire ühendus Euroopaga ja Pärnu tarkade koda

16.02.2019. Pärnu Postimees.

https://tv.postimees.ee/6524700/parnu-postimehe-valimissaade-maheriik-ja-okoturism-kiire-uhendus-euroopaga-ja-parnu-tarkade-koda

Pärnu Postimehe veebilehe jälgijatel avaneb täna võimalus saada ülevaade viie väiksema erakonna esindajate tunniajasest videodebatist Pärnu keskraamatukogu rippsaalis. Tegemist on ajalehe valimissaadete sarja teise saatega.

Elurikkuse Erakonna esindaja loodusteadlane Mati Kose rääkis nutika maheriigi ellukutsumisest, see oleks kui mahenuti Silicon Valley. Samuti taastuvenergeetika juurutamisest, mis Pärnumaal võiks väljenduda tuuleparkide ja päikesepatareide senisest laialdasemast kasutusest. Rääkimata ökoturismist.

VIDEO JA BLOGI POLIITIKUTE DEBATILT: Õpetajad võiksid õpetada robootika algklassides, teadust tuleb ühiskonnas rohkem rakendada

15.02.2019. Pealinn. Tekst: Meelis Piller.

http://www.pealinn.ee/tagid/liiklus/video-ja-blogi-poliitikute-debatilt-opetajad-voiksid-opetada-n236824

IT-ettevõtjad tahavad valimisdebatil saada ülevaadet Eesti kui digiriigi kodanikke puudutavatest reformidest. Mida tähendab tavainimese jaoks robotite kasutuselevõtt või milline on digiajastule sobiva riigi juhtimise mudel?

Debateerivad ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), justiitsminister Urmas Reinsalu (Isamaa Erakond), Riigikogu liige Kalle Palling (Reformierakond), kirjanik Ants Miller (Eestimaa Konservatiivne Rahvaerakond), ettevõtjad Pirko Konsa (Eesti 200), Andres Vesper (Elurikkuse Erakond) ja Andrei Korobeinik (Keskerakond) ning infoühiskonna aktivist Märt Põder (Eestimaa Rohelised) ja infoturbeekspert Anto Veldre (Vabaerakond). Modereeris koolitaja-mentor Enn Saar.

Erakondade kliimadebati kokkuvõte: kliimamuutused on Eesti jaoks arenguhüppe võimalus

14.02.2019. Kliimamuutused.ee. Eestimaa Looduse Fond.

http://www.kliimamuutused.ee/blog/erakondade-kliimadebati-kokkuvote?

Nii maailmaliidrid kui ka tuhanded teadlased on ühel meelel, et kliimamuutus on järgmiste kümnendite üks suuremaid väljakutseid – selle mõjude ohjamiseks tuleb tegutseda kiirelt ja otsustavalt. Kuidas on aga lood Eestis? Kas tulevased parlamendiliikmed mõistavad selle probleemi tõsidust ja seisavad meie, meie järeltulijate ning teiste liikide heaolu eest? 6. veebruaril toimus valimiste-eelne kliimadebatt „Planeedil on juba kiire, aga Eestil?”, kus kliimapoliitika ja energeetika tuleviku teemal arutasid 9 erakonna esindajad.

Debatist jäi kõige positiivsemana kõlama mõte, et ambitsioonikas tegutsemine aitab kaasa ka meie majandusarengule, eelkõige taastuvenergia ja rohetehnoloogiate ettevõtluse näol. Seda võimalust tõid välja pea kõik erakonnad, eriti aga SDE, EER, ERE, REF ja Eesti 200.

Elurikkuse Erakonna esindaja Mihkel Kangur tõi välja, et põlevkivi kasutamise juures tuleks arvestada kõiki tegelikke kulusid ning tõsta põlevkivitasud sellest lähtuvalt palju kõrgemaks. Saadud tasud peaks riik aga suunama innovatsiooni, et viia majandus uuele tasemele.  

Debati eel täitsid  erakondade esindajad lühikese ankeedi, mis oli arutelu üheks aluseks.

Ülevaade vastustest on siin:

http://eko.org.ee/valimised-2019

Debatti saab järelvaadata siit:

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vaata-uuesti-suur-kliimadebatt-planeedil-on-juba-kiire-aga-eestil?id=85222123

Arved Breidaks: roheparteide käestlastud võimalus

13.02.2019. Arvamus. Postimees. Tekst: Arved Breidaks

https://arvamus.postimees.ee/6522624/arved-breidaks-roheparteide-kaestlastud-voimalus

2019 võinuks olla aasta, mil roheline maailmavaade murrab end otsustavalt sisse Eesti poliitika peavoolu, kuid ilmselt saavad kaks tänavu parlamenti pürgivat roheliste erakonda jälgida üksnes eest ära sõitvate konkurentide tagatulesid.

VALIMISED | Tõstke käsi, kui arvate, et Eesti peaks vastu võtma rohkem pagulasi!

14.02.2019. Maaleht. Tekst: Argo Ideon

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/valimised-tostke-kasi-kui-arvate-et-eesti-peaks-vastu-votma-rohkem-pagulasi?id=85310923

Helsingis toimunud Eesti erakondade debatil viisid väitlejaid elevile pagulased, topeltkodakondsus ja rahvusriikide Euroopa. Debati üks ootamatum avang oli Vabaerakonna esimehe Kaul Nurme mõte, et kuna Soomes elab üle 70 000 Eesti kodanikust valija, võiks nad saada endale eraldi valimisringkonna ja viis-kuus esindajat riigikogus.

Tõnis Lukas tegi seevastu ettepaneku, et Soome võiks tagasi võtta oma Eestisse paisatud graniitrahnud ja tagasi anda Eestist Soome läinud inimesed. Temaga polnud nõus Elurikkuse Erakonna esindaja Artur Talvik, kes leidis, et kuna ta elab paigas, mida need kivid kaunistavad, siis neid ei saa Soomele anda.

Infoühiskonna-teemaline VALIMISDEBATT

15.02.2019 Koht: Arhitektuurikeskus, Põhja pst 27a, Tallinn

https://www.itl.ee/sundmused/infouhiskonna_teemaline_valimisdebatt

Eesti kui digiriigi kodanike jaoks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutust puudutavad otsused olulised. Selleks, et mõista, millise digisuuna kavatsevad võtta erakonnad, juhul kui nad valimistel edukaks osutuvad, kutsusid IT-ettevõtted parteide esindajad valimisdebatile „Digitaalsus muudab riiki ja majandust“.

Debateerivad Riigikokku kandideerivate erakondade esindajad: Urmas Reinsalu (Isamaa), Rene Tammist (Sotsiaaldemokraadid), Kalle Palling (Reformierakond), Ants Miller (Eestimaa Konservatiivne Rahvaerakond), Pirko Konsa (Eesti 200), Märt Põder (Eestimaa Rohelised), Andres Vesper (Elurikkuse erakond), Anto Veldre (Vabaerakond) ja Andrei Korobeinik (Keskerakond). Debatti modereerib koolitaja-mentor Enn Saar.  

Norstati Reitingud: Keskerakonna edu Reformierakonna ees vähenes

14.02.2019. Ühiskonnauuringute Instituut

https://www.inst.ee/uudised/norstati-reitingud-keskerakonna-edu-reformierakonna-ees-vahenes?

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut alustas aasta alguses uuringufirma Norstatiga valimisteni kestvat koostööd, mille raames küsitakse inimeste erakondlikku eelistust iganädalaselt.

07.01-04.02

(valim 4074)

14.01-11.02

(valim 4003)

Eesti Keskerakond 28,7% 28,8%
Eesti Reformierakond 27% 27,9%
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 17,7% 17%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9,1% 8,9%
Isamaa 7,4% 7,7%
Eesti 200 3,7% 3,8%
Erakond Eestimaa Rohelised 2,7% 2,8%
Eesti Vabaerakond 0,7% 1%
Elurikkuse Erakond 0,7% 0,5%
Muu 2% 1,4%

Предвыборная студия ETV+: как нормализовать отношения с Россией?

13.02.2019 ERR ETV+

https://rus.err.ee/910274/predvybornaja-studija-etv-kak-normalizovat-otnoshenija-s-rossiej

В среду, 13 февраля гостями “Предвыборной студии” стали Раймонд Кальюлайд (Центристская партия), Тоомас Алаталу (Свободная партия), Калев Стойческу (“Эстония 200”), Олег Тесла (Объединенная левая партия Эстонии), Марко Михкельсон (Партия реформ), Оливер Лооде (“Богатство жизни”) и Лео Куннас (Консервативная народная партия Эстонии). Политики попытались ответить на вопрос, как они будут выстраивать отношения с Россией, если пройдут в правительство?

Стоит ли Эстонии сменить свою внешнеполитическую риторику в отношении России?

“Конечно, нет! Я думаю, что важнее нормализации отношений с России сейчас стремление нормализовать Россию как страну. Это ненормальная страна, которая является агрессором. Эстония должна сделать все, что от нее зависит, через билатеральные отношения, через Европейский союз и НАТО. Нельзя забывать, что сегодня Россия является агрессором, и на Украине, и в Грузии. Нужно настаивать, чтобы Россия ушла с территорий, которые ей не принадлежат. Но, конечно, можно и нужно иметь диалог в общих вопросах, например, экологических, касающихся Балтийского моря и Чудского озера”, – заявил Оливер Лооде.

«Valimisstuudiost» kõrvale jäänud Elurikkuse Erakond jäi õiguskantsleri toeta

13.02.2019. Postimees. Tekst: Anna Põld

https://poliitika.postimees.ee/6522462/valimisstuudiost-korvale-jaanud-elurikkuse-erakond-jai-oiguskantsleri-toeta

Elurikkuse Erakonna kõrvalejäämine rahvusringhäälingu «Valimisstuudiost» ei ole põhiseadusega vastuolus, leiab õiguskantsler Ülle Madise. 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimiste eel pöördus sarnase kaebusega õiguskantsleri poole üksikkandidaat Indrek Tarand. Oma vastuses leidis toonane õiguskantsler Indrek Teder, et ERRi tegevus kandidaatidele eraldatava eetriaja ja –formaadi eristamisel ei olnud põhiseadusega vastuolus. Õiguskantsler Ülle Madise jagab oma eelkäija seisukohta ja rõhutab, et saadetes osalemise kriteeriumid ei tohi olla meelevaldsed ning need peavad kandideerijatele olema aegsasti enne kandidaatide nimekirja esitamist teada.

Taoline täisnimekirjadega erakondi soosiv piirang kehtis ka eelmiste, 2015. aasta riigikogu valimiste eel.

Õiguskantsler andis Elurikkuse Erakonna kaebuses õiguse ERR-ile

13.02.2019. ERR. Uudised. Toimetaja: Priit Luts

https://www.err.ee/910170/oiguskantsler-andis-elurikkuse-erakonna-kaebuses-oiguse-err-ile

Õiguskantsler arutas Elurikkuse Erakonna kaebust rahvusringhäälingu aadressil ning otsustas, et see valimiste kajastamise kord ei lähe põhiseaduse ja teiste õigusnormidega vastuollu.

Erakonna pöördumise ajendiks oli korras sisaldunud sätted, mis annavad valimiskampaania kajastamisel ETV-s eelise täisnimekirja (125 kandidaati) esitanud erakondadele. Elurikkuse Erakond esitas lühema nimekirja ja pidas seetõttu ERR-i nõukogu otsust diskrimineerivaks.

Õiguskantsler pidas tõenäoliseks, et isegi kui ERR-i nõukogu peaks tagantjärele oma kehtestatud korda Elurikkuse Erakonnale meelepärasel viisil muutma, tingiks see põhjendatud rahulolematust neis erakondades, kes tegutsesid oma kandidaatide nimekirju koostades ja kautsjoniraha kogudes nõukogu esialgsete tingimuste alusel.

Tallinna ülikooli dotsent plagiaadisüüdistusest: see on ikka väga kole, Vakra peaks tegema poliitikast pausi

13.02.2019 Õhtuleht. Tekst: Marvel Riik

https://www.ohtuleht.ee/940879/tallinna-ulikooli-dotsent-plagiaadisuudistusest-see-on-ikka-vaga-kole-vakra-peaks-tegema-poliitikast-pausi

Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi jätkusuutliku arengu dotsendi ja Elurikkuse Erakonna liikme Mihkel Kanguri hinnangul peaks Rainer Vakra tegema poliitikast pausi ja koolipaberid korda ajama. „Spordimehena ta teab, mida tähendab tehniline viga ja pingile minek. See, mis sealt paistab, on ikka väga kole,“ rääkis Kangur.

MAAELUFOORUM 2019 | Mida saab riik teha, et elu maal õitseks?

13.02.2019. Maaleht. Tekst: Heli Raamets

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/maaelufoorum-2019-mida-saab-riik-teha-et-elu-maal-oitseks?id=85315047

Täna Maaelufoorumil toimuva neljanda, maaelu ja regionaalpoliitika tulevikku puudutava arutelu käigus uuriti erakondade plaane. Loe siit kogu Maaelufoorumi blogi: “Mida arvavad erakonnad maaelu arengust, põllumajandusest ja metsandusest?

Erakondi esindasid paneelis: Urmas Kruuse (Reformierakond), Anneli Ott (Keskerakond), Ivari Padar (SDE), Helir-Valdor Seeder (Isamaa), Kaul Nurm (Vabaerakond), Igor Taro (Eesti200), Eha Metsallik (Elurikkuse Erakond), Marko Kaasik (Rohelised) ja Mart Järvik (EKRE).

Metsallik: Riik tuleb rahvale tagasi võidelda. Keskkonnasõbralikud erakonnad tahtsid teha valimisliidu, mis on Euroopas väga levinud, kuid suured erakonnad olid selle vastu.

MAAELUFOORUMI BLOGI | Mida arvavad erakonnad maaelu arengust, põllumajandusest ja metsandusest?

13.02.2019. Maaleht. Tekst: Heli Rajamets

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/maaelufoorumi-blogi-mida-arvavad-erakonnad-maaelu-arengust-pollumajandusest-ja-metsandusest?id=85303387

Tartus toimub täna Maaelufoorum 2019, kus tutvustatakse erakondade seisukohti maaelu arengu, põllumajanduse ja metsanduse teemadel. Vaata Maalehe veebist sündmuse otseülekannet ning loe kohapeal sündivaid uudiseid.

Mihkel Kangur soovitab Vakral poliitikast taanduda

13.02.2019. ERR Uudised. Toimetaja: Mait Ots

https://www.err.ee/910106/mihkel-kangur-soovitab-vakral-poliitikast-taanduda

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liikme Rainer Vakra bakalaureusetöös ilmnenud plagiaat on äärmiselt kahetsusväärne ning Vakra võiks mõneks ajaks poliitikast lahkuda, leiab Tallinna Ülikooli (TLÜ) loodus- ja terviseteaduste instituudi jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur.

Raamatukogus lehvisid lennukad ideed

13.02.2019. Pärnu Postimees. Teksti autor: Kalev Vilgats

https://parnu.postimees.ee/6521760/raamatukogus-lehvisid-lennukad-ideed

Eile väitlesid Pärnu keskraamatukogu rippsaalis ettevõtja Vjatšeslav Makaronski Eestimaa Ühendatud Vasakparteist, loodusteadlane Mati Kose Elurikkuse Erakonnast, muusikaprodutsent Kadri Tali Eesti 200st, Eestimaa Roheliste nimekirjas kandideeriv ajakirjanik Krister Kivi ning õppejõud ja politoloog Toomas Alatalu Vabaerakonnast.

Tunniajaselt debatilt jäi kõlama rida lennukaid mõtteid seoses Pärnumaa arenguga: ökoturism, muuta Pärnu koduleht internetis kättesaadavaks ka venekeelsena, taastuvenergeetika (tuulepargid, päikesepatareid), teadusmajandus kolledži juures, konverentsiturism, mahemajandus, kiire ühendus maailmaga, aastaringsed kultuurisündmused, Vändra karule mälestuskivi, omavalitsustele õigus reguleerida kanepikasvatust, trendikad erialad kolledžis, Eesti kaheks euroregiooniks, Pärnu tarkade koda (Rääma akadeemia). Ideede lendu oli raamatukogu saalis tunda lausa füüsiliselt.

Keskkonnaühendused avaldasid erakondade seisukohad metsaküsimustes

13.02.2019 Bioneer.

https://www.bioneer.ee/keskkonna%C3%BChendused-avaldasid-erakondade-seisukohad-metsak%C3%BCsimustes

Täna avalikustas Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) metsandust puudutavates küsimustes erakondadelt saadud vastused koos ekspertide kommentaaridega. Valimiste eel uuriti erakondadelt, kuidas peatada loodusmetsade hävimine ning tasakaalustada riigimetsa pakutavaid väärtusi. Nende vastuste põhjal on erakondadele antud hinded 5-palli skaalal.

Erakondade vastuseid kommenteerisid TÜ loodusressursside õppetooli juhataja Asko Lõhmus ning ELFi eksperdid Siim Kuresoo ja Tarmo Tüür. Kõigi erakondade vastused, ekspertide kommentaarid ja hinnete skaala on tutvumiseks aadressil www.eko.org.ee/valimised-2019.

Loodusmetsi on Eestis veel vaid 2% ning nende säilimiseks peaks viimased vana metsa killud ka majandusmetsades kaardistama ja vääriselupaikadena registrisse kandma,” selgitas Tüür. “Vääriselupaikade inventeerimise vajadus on toodud Keskerakonna, Reformierakonna, SDE, Isamaa ja ERE vastustes. Kaitse korraldamise ja kompensatsioonide osas on vastused küllalt erinevad,”

Valimisprogrammid: teadus peab ettevõtlusega koostööd tegema, siis tuleb ka raha

13.03.2019. ERR. Novaator.

https://novaator.err.ee/910049/valimisprogrammid-teadus-peab-ettevotlusega-koostood-tegema-siis-tuleb-ka-raha

ERR Novaator analüüsis teadlaste abiga erakondade valimisprogramme ning pani sellest kokku sünteesi, mille toome teile erakondade kaupa.

Elurikkuse erakond on teadusteemad lõiminud oma programmi kohe nii tugevasti ära, et neid on sealt raske üleski leida. Üldsõnaliselt räägitakse teaduse vajalikkusest majandusele ja innovatsioonile, kuid ei minda täpsemaks.

Teadlaste palgatõus pannakse samale pulgale päästjate ja õpetajate omadega ning leitakse, et see aitab väärtustada neid ühiskonnas. Kust ja kuidas palgatõus täpsemalt tuleb, jääb selgusetuks.

Originaalseim on nende programmis ehk see, et teadus ja teadlaskonna enesetunne on oluline riikliku julgeoleku seisukohalt, kuidas täpsemalt, jääb selgusetuks.

Uudis+. Mihkel Kangur. Elurikkuse erakonna majandusprogramm

12.02.2019. ERR. Vikerraadio. Uudis+  intervjuu 17 min.

https://player.fm/series/uudis-1849559/uudis-mihkel-kangur-elurikkuse-erakonna-majandusprogramm

Sulev Valdmaa hariduspoliitikast valimisprogrammides: palju küsimusi jääb vastuseta

12.02.2019. Postimees. Arvamus. Teksti autor: Sulev Valdmaa

https://arvamus.postimees.ee/6521553/sulev-valdmaa-hariduspoliitikast-valimisprogrammides-palju-kusimusi-jaab-vastuseta

Erakonnad on oma valimisplatvormides pööranud haridusele tähelepanu, kuid ometi sooviks paljudele küsimustele konkreetseid vastuseid, kirjutab Jaan Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse Keskuse juhataja Sulev Valdmaa.

Topeltkodakondsus ja oma esindajad riigikogusse: erakonnad jagasid Soome eestlastele lahkelt lubadusi

12.02.2019. Postimees

https://www.postimees.ee/6521508/topeltkodakondsus-ja-oma-esindajad-riigikogusse-erakonnad-jagasid-soome-eestlastele-lahkelt-lubadusi

Soomes elab umbes 40 000 Eesti kodanikku, kellel on õigus hääletada Eesti riigikogu valimistel. Nende häälte pärast asuvad 12. veebruaril Tuglase seltsi korraldataval valimisväitlusel võitlusse kümne erakonna esindajad. Oma osalusest on teatanud Raimond Kaljulaid (KE), Taavi Rõivas (RE), Jevgeni Ossinovski (SDE), Tõnis Lukas (I), Rudolf Jeeser (EKRE), Kristina Kallas (Eesti 200), Artur Talvik (ERE), Kaul Nurm (VA), Nikolai Degtjarenko (EÜVP) ja Joonas Laks (R). Debatti juhivad ERR-i ajakirjanik Rain Kooli ja endine Soome suursaadik Kirsti Narinen. Debatti kannab üle ERR.ee.

Artur Talviku sõnul tahab tema juhitav Elurikkuse erakond peatada inimeste poliitikast võõrandumist, mis sunnib paljusid võõrsile minema. Talviku arvates tuleks inimestele anda riigi asjades kaasa rääkimiseks palju suuremaid võimalusi. Kui täna Eesti on õnnelikkuse pingereas 63. kohal, siis üks osa sellest on, kui palju inimene tunneb end riigi osana. Depressiooni pingereas oleme Talviku sõnul koguni 3. kohal, mis näitab, et kogu Eesti suhtlemiskliimat on vaja mahendada.

Elurikkuse Erakond | Ooperimaja las ehitab erakapital

12.02.2019. Õhtuleht. Intervjuu, vastab Heli Piisang.

https://www.ohtuleht.ee/940699/elurikkuse-erakond-ooperimaja-las-ehitab-erakapital

Maalehe veebis näeb kolmapäevase maaelufoorumi otseülekannet

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/maalehe-veebis-naeb-kolmapaevase-maaelufoorumi-otseulekannet?id=85300761

 1. veebruaril toimub Tartus Maaelufoorum 2019, kus tutvustatakse riigikogu valimiste eel erakondade seisukohti maaelu arengu, põllumajanduse ja metsanduse teemadel. Arutelus osalevad kõikide valimistel osalevate erakondade esindajad ja valdkonna eksperdid.

EKO küsitluse kokkuvõte: kõige keskkonnavaenulikum on EKRE

12.02.2019. Pealinn. Toimetaja: Moonika Tuul

http://www.pealinn.ee/tagid/koik/eko-kusitluse-kokkuvote-koige-keskkonnavaenulikum-on-ekre-n236625

Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) praeguseks avaldatud vastuste põhjal on kõige keskkonnavaenulikum partei Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja kõige keskkonnasõbralikumad Elurikkuse Erakond, rohelised ja sotsid.

Kõige keskkonnasõbralikumad parteid olid keskkonda puudutavate suurinvesteeringute osas Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE), Elurikkuse Erakond (ERE) ja Erakond Eestimaa Rohelised (EER); kliimamuutuste ja energeetika osas Eesti 200, ERE, EER, Vabaerakond ja SDE ning metsanduse osas ERE, EER ja SDE.

Mihkel Kangur, Elurikkuse Erakond

11.02.2019. ERR. Valimisportaal

https://www.err.ee/909592/mihkel-kangur-elurikkuse-erakond

ERR-i valimisportaal andis kõigile riigikogu valimistel esindatud poliitilistele jõududele võimaluse pöörduda valijate poole.

Palusime oma pöördumises lähtuda kolmest teemast:

 • miks pürgite riigikogusse;
 • milliseid muutusi Eesti kiiremas korras vajab;
 • milliste poliitiliste jõududega olete valmis koostööd tegema, millistega mitte.

Keda valida? LGBT+ õiguste perspektiiv

11.02.2019. Eesti LGBT Ühing

https://www.lgbt.ee/uudised/keda-valida-lgbt-%C3%B5iguste-perspektiiv

Eesti LGBT Ühing analüüsis erakondade valimisprogramme. Kokkuvõtvalt võib öelda, et ühingu soovitus võtta vastu kooseluseaduse rakendusaktid kajastub Eestimaa Roheliste, Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja Keskerakonna valimisprogrammis. Soovitus viia lõpule soo tunnustamise meditsiinilise ja õigusliku protsessi eraldamine ei kajastu üheski valimisprogrammis. Soovitust muuta karistusseadustiku sätteid, et vaenu motiiv kuriteo toimepanemisel muutuks raskendavaks asjaoluks, on võtnud arvesse Eestimaa Rohelised, Sotsiaaldemokraatlik erakond, Keskerakond ja Elurikkuse erakond.

Tutvu analüüsiga siin.

Tekkimas veel üks uus erakond

11.02.2019. Edasi.org. Tekst: Tõnis Niinemets

https://edasi.org/36730/tonis-niinemets-on-tagasi-eesti-laulust-sakala-3-majast-ja-veel-uhest-uuest-erakonnast/

Lõppenud nädal pakkus poliitmaastikul palju põnevat ja seda vaid tänu ühele uuele mehele meie poliitikas. Ajal, mil kõik vaevlevad heitleva ilma ja haigusi põdevate lastega, pakkus Elurikkuse Erakonna liige Allan Kokkota välja idee, et perede soojamaareisid peaksid olema eraldi luksuskaupadena maksustatud. Samuti ka parfüümid ja kosmeetika.

See, et Allan kaotas kuus minutit peale oma idee väljaütlemist kõikide naisvalijate hääled, on selle loo positiivse arengu juures täiesti teisejärguline. Aga positiivne on see, et Allan lõi täiesti eneseteadmata uhiuue erakonna. Seda seetõttu, et tema ideed enam Elurikkuse Erakonna omadega kokku ei kõlba, kuna elurikkusest pole seal mitte põrmugi. ERE jääb eredalt särama ka peale Allani lahkumist. Kuid nüüd on võimalus kõigil liituda Allan Kokkota uue parteiga – Standardse Elu Erakonnaga (SEE). Tuult tiibadesse esimehele ja tema loodavale töökale MEESkonnale kogu Tagasi toimetuse poolt!

Intervjuu: Artur Talvik – Eesti Elurikkuse erakonna programmist

11.02.2019. Kuku Raadio. Artur Talvik – Eesti Elurikkuse erakonna programmist

http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-artur-talvik-eesti-elurikkuse-erakonna-programmist/

PILK PARTEIDELE | Metsakaitsja: Elurikkuse Erakond arvestab metsaga kõige rohkem, Isamaalt pole oodata midagi head

11.02.2019. Õhtuleht. Toimetajad: Marvel Riik ja Kadi Raal.

www.ohtuleht.ee/940482/pilk-parteidele-metsakaitsja-elurikkuse-erakond-arvestab-metsaga-koige-rohkem-isamaalt-pole-oodata-midagi-head

MTÜ Eesti Metsa Abiks koordinaator Linda-Mari Väli tõdeb, et erakondade valimisprogrammid pakuvad kõigile midagi. Suured parteid, mis Eesti elu kõige enam mõjutavad, tegelevad Väli hinnangul kosmeetiliste muutudatustega ega paku midagi uut.

Loomakaitsjate valimiskompass: vaata, kes on kõige loomasõbralikumad riigikogu kandidaadid

11.02.2019. Delfi.Lemmikloom.

http://lemmikloom.delfi.ee/uudised/loomakaitsjate-valimiskompass-vaata-kes-on-koige-loomasobralikumad-riigikogu-kandidaadid?id=85291375

Eesti looma- ja looduskaitseorganisatsioonid Loomus, Varjupaikade MTÜ ja Eesti Ornitoloogiaühing edastasid riigikokku kandideerijatele kolm aktuaalset loomakaitseteemalist küsimust, et teada saada, millised on nende hoiakud antud teemadel.

Erakondade valimisprogrammid inimõiguste vaates

11.02.2019. Inimõiguste keskus. Tekst: Kari Käsper ja Egert Rünne

https://humanrights.ee/2019/02/erakondade-valimisprogrammid-inimoiguste-vaates/?

Eesti Inimõiguste Keskuse eksperdid analüüsisid 2019. aasta erakondade valimisprogramme, et valijatel oleks lihtsam teha informeeritud otsus.

Elurikkuse Erakond. Napp programm inimõiguste mõttes, fookusega internetiga seotud vabadustele. Diskrimineerimine, kodakondsuspoliitika ja ränne on käsitlemata.

Elurikkuse erakonna programm: lageraie piiramisest ametnike kärpimiseni

11.02.2019. ERR. Toimetaja: Priit Luts

https://www.err.ee/909527/elurikkuse-erakonna-programm-lageraie-piiramisest-ametnike-karpimiseni

Elurikkuse erakond lubab muu hulgas alt üles riigivalitsemist, bürokraatia vähendamist ja finantsautonoomiat omavalitsustele.

Valimisprogrammis lubab erakond suurendada kohalike omavalitsuste finantsilist iseseisvust, suurendades laekumisi omavalitsuse eelarvesse tasemele, mis moodustaks 70 protsenti riigieelarvest.

“Näeme omavalitsuste kasvavat rolli sotsiaal-, tervishoiu, hariduse ja taristu valdkondade halduses ja korralduses,” seisab programmis.

Metsanduse peatükis lubab erakond kaotada praeguse RMK huvide konflikti riigivara säilimise tagamise ja tulu teenimise vahel.

Selleks lubab partei RMK restruktureerida eelarveliseks riigiasutuseks, mille ülesanneteks on riigimetsade inventeerimine, majandamise kavandamine, kasvava metsa müük ja järelevalve, kuid raha kasvava metsa puidu müügist laekuks otse riigieelarvesse, sarnaselt muu riigivara müügiga.

Raiemahtude kohta märgib Elurikkuse erakond, et need ei tohi ületada metsade samaväärset taastumist. “Tõstame puistute lageraiet lubavaid vanuseid, kaotame lageraiet lubavad diameetrid ja kehtestame lageraielangi suuruse ülempiiriks 1 hektar,” edastab programm.

Metsad tahaks erakond jagada mõtteliselt kolmeks: ühe kolmandiku metsade põhiülesandeks jääks metsalooduse kaitse, teine kolmandik rahuldaks inimeste sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi ning ülejäänud kolmandikul oleks peaeesmärk puidu tootmine.

Rail Balticu projektil, mille Elurikkuse erakond rakendas valimisvankri ette, ülemäära elulootust pole. Partei lubab projektiga aja maha võtta, et leida parem lahendus.

Erakond on seadnud eesmärki, et Eesti oleks n-ö alt üles toimiv tõhus riik. Programmist leiab rahvaalgatuse lubaduse, mis võimaldaks kodanikel eelnõusid algatada ja siduvaid rahvahääletusi korraldada.

Riigikogu valimisseadust lubab erakond muuta selliselt, et parlamenti pääseks enim hääli saanud kandidaadid ning valimistel saaks osaleda ka valmisliidud.

Õigusloomes tahab erakond, et iga uue seaduse vastuvõtmisel kustutataks kaks olemasolevat seadust. Peatükist leiab ka lubaduse kaotada riigiasutustes poliitilised ametikohad.

“Kaotame kõik ametikohad, mille sisu on iseendale ja teistele töö väljamõtlemine,” lubab Elurikkuse erakond.

Täismahus programmi saab lugeda siit.

Richness of Life unveils manifesto

08.02.2019. ERR News. BNS

https://news.err.ee/909181/richness-of-life-unveils-manifesto

Richness of Life, Estonia’s newest political party to be fielding candidates in the March elections, has announced its full platform.

The party (”Elurikkuse Erakond” in Estonian), which does not have a leader in the conventional sense, but has put up a prime ministerial candidate (Mihkel Kangur), stated its intention to turn Estonia into a smart eco-state.

This requires an economy which is restorative to the natural world, has a contemporary and enriching education, and a state which functions from the bottom up, the party explained on its website.

Elurikkuse erakond tahab nutikat maheriiki ja “sinist” majandust

09.02.2019. Pealinn. Toimetaja: Juuli Nemvalts (ERE pressiteade)

http://www.pealinn.ee/tallinn/elurikkuse-erakond-tahab-nutikat-maheriiki-ja-sinist-majandust-n236530

Elurikkuse erakond (ERE) avalikustas oma veebilehel liikmete ühisloomes sündinud programmi, mille kandvateks teemadeks on 5 põhilist suunda. Partei sõnul on Eestile vaja loodust taastavat majandust, kaasaegset ja rikastavat haridust, alt üles toimivat tõhusat riiki, kus on toimivad kogukonnad ja kus inimestel on julge elada.

Pettunud valija murekiri

08.02.2019. Sakala.Postimees. Teksti autor: Andres Laiapea, kolumnist

https://sakala.postimees.ee/6518255/pettunud-valija-murekiri

VALIMISTE LÄHENEDES võib iga kord kuulda manitsust, et kõik peaksid kindlasti valima minema, sest loeb iga hääl ja kaalul on rohkem kui kunagi varem. Mida aga peaks tegema valija, kelles ükski erakond ei tekita enam erilist entusiasmi? […]

ROHELISED OLID nüüd ainsad, kes kutsusid mind oma nimekirjas kandideerima. Võib-olla peaksin valima hoopis neid, kuigi lootust parlamenti pääseda neil ilmselt ei ole ja suuresti just selle tõttu, et neil ei ole piisavalt tuntud kandidaate.

Elurikkuse Erakonna kandidaatide nimekiri on lühem, kuid selles mõttes tugevam. Pärast valimisi võiks see erakond ühineda rohelistega, siis oleks 2023. aastal vähemalt veidigi lootust, et selle (laias plaanis ju sama) maailmavaate esindajad parlamenti pääsevad. Praegune olukord meenutab kahjuks omavahel tülitsevate vasakparteilaste katset osaleda valimistel kahe konkureeriva nimekirjaga.

Watch again: English-language pre-election debate

08.02.2019. ERR.

https://news.err.ee/905878/watch-again-english-language-pre-election-debate

ERR News hosted a live link on Friday to an English-language pre-election debate, featuring leading candidates from Estonia’s major political parties.

The debate, at the Tallinn Hilton Park Hotel, lasted around 90 minutes. Those who were not there or who missed the live-stream, or indeed those who want to re-watch it, can do so here.

Moderated by Andreas Kaju of Meta Advisory, the panel featured politicians from all nine parties running in the March elections, as follows:

Taavi Rõivas (former Estonian prime minister, Reform Party), Marina Kaljurand (former foreign minister and Estonian ambassador, Social Democratic Party), Raimond Kaljulaid (Centre Party), Martin Helme (Conservative People’s Party of Estonia), Neeme Kuningas (Free Party), Kadri Tali (Estonia 200), Mart Luik (Pro Patria), Riinu Lepa (Richness of Life Party), Olev-Andres Tinn (Estonian Greens).

The debate was structured around questions based on four principal policy areas: Talent and workforce, R&D and investment climate, business-related taxation and democracy and governance in Estonia.

Elurikkuse erakond sai lõpuks ometi programmi valmis

08.02.2019. Õhtuleht. Toimetas Triinu Laan

https://www.ohtuleht.ee/940289/elurikkuseerakond-sai-lopuks-ometi-programmi-valmis

Elurikkuse erakond (ERE) avalikustas täna oma programmi, mille eesmärgkis on teha Eestist nutikas maheriik. Erakonna koosloomes sündinud programmi kandvateks teemadeks on viis põhilist suunda: loodust taastav majandus, kaasaegne ja rikastav haridus, alt üles toimiv tõhus riik,  toimivad kogukonnad ja inimeste julgeolek.

“Meil ei ole palju aega jäänud, et reageerida kliimasoojenemisest tulenevatele probleemidele ja see eeldab laiapõhjalisi ühiseid otsuseid, et mida ja kuidas me teeme, et meile ja meie lastele jääks siin elamisväärne elukeskkond, ” ütles ERE peaminstrikandidaat Mihkel Kangur.

Elurikkuse Erakond avalikustas viimaks oma valimisprogrammi

08.02.2019.

http://www.delfi.ee/archive/print.php?id=85272417

Elurikkuse Erakond (ERE) avalikustas täna oma valimisprogrammi. Partei eesmärgiks on Eestist kujundada nutikas maheriik.

ERE programm sündis liikmete ühisloomes ning selle kandvateks teemadeks on viis põhilist suunda: taastuv majandus, kaasaegne ja rikastav haridus, alt üles toimiv tõhus riik, kogukondlikkus ja kõikehõlmav julgeolek.

ERE kirjutab programmis, et nenden eesmärgiks on puhta ja elurikka looduse säilitamine ja taastamine Eestis. See tähendab kestlikku metsandust, rohelisi linnu, mahepõllundust, säästvat merendust, loodushoiu ja -kasutuse tasakaalu arvestamist.

Päeva karikatuur: Elurikkuse Erakond jäeti ETV valimisdebatist eemale

08.02.2019. Postimees. Karikaturist: Urmas Nemvalts.

https://arvamus.postimees.ee/6518568/paeva-karikatuur-elurikkuse-erakond-jaeti-etv-valimisdebatist-eemale

FAKTIKONTROLL | Kas ERR-i nõukogu kehtestas Elurikkuse Erakonnale eetrikeelu?

08.02.2019. EPL. Delfi. Teksti autor: Herman Kelomees

http://epl.delfi.ee/news/faktikontroll/faktikontroll-kas-err-i-noukogu-kehtestas-elurikkuse-erakonnale-eetrikeelu?id=85266199

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös ilmuvas Faktikontrolli sarjas kontrollitakse seekord, kas vastab tõele Elurikkuse Erakonna kõneisiku Artur Talviku väide sellest, justkui oleks ERR-i nõukogu otsustanud tema erakonna valimisdebattidest välja jätta.

Vaatame ERRi nõukogu poolt kehtestatud valimiskampaania kajastamise korda. Seal on öeldud: “Igas väitluses on esindatud erakonnad, kes on üles seadnud täisnimekirja (125 kandidaati).”

Allan Kokkota tahab maksustada soojamaareise, kuidas läheb tal ettevõtluses?

https://www.inforegister.ee/lood/allan-kokkota-tahab-maksustada-soojamaareise-kuidas-laheb-tal-ettevotluses?id=46957

Ettevõtja ja Elurikkuse erakonna liige Allan Kokkota tõstaks luksuskaupade ja inimeste tervist kahjustavate toodete maksu – muu hulgas maksustaks ta ka parfüümid, kosmeetika ja soojamaalennud – nii säilib puhas elukeskkond ja hiljem hoiab riik raha kokku katastroofidega toimetulekuks, kirjutab Äripäev.  Meie aga vaatame, mis äri ta ajab.

Ei ole üksi ükski maa

08.02.2019. Virumaa teataja. (Tekst: Elurikkuse Erakond)

https://virumaateataja.postimees.ee/6518345/ei-ole-uksi-ukski-maa

Elurikkuse Erakond (ERE) kutsub kõiki virulasi taas ühiselt otsustama oma elu ja maa rikkuse üle. Selle üle, kas Virumaa metsad lähevad palgina piiri taha või säilivad need kestlikuks kasutamiseks, pakkudes metsaande toidulisaks ning olles tervisele kasuks ja hingele iluks; kas Virumaa pühapaigad, hiied ja hiiepuud, annikivid ja allikad, püsivad pühad või paneb ahne võõras meie esivanemate päranduse enda taskusse; kas Virumaa maavarad teenivad tulu üksikutele või soovivad virulased leida nutikaid ja loodust hoidvaid kasutusviise, millest kasvaks kasu kõigile; kas Virumaa kaevudesse jääb puhas vesi alles või peab vett kulukalt puhastama ja transportima.

ERE toob Virumaale otsedemokraatia. Me tahame, et iga virulane saaks iga teda puudutava otsuse korral ise otsustada, öelda oma sõna aruteludes, anda ise oma hääle.

Esimene Stuudio. Saates: Rainer Vakra ja Mihkel Kangur.

07.02.2019. ERR.

https://etv.err.ee/903630/esimene-stuudio

Eestit ähvardab kuni saja miljoni eurone trahv, kui aastaks 2020 ei ole ringlusse võetud 50% olmejäätmeid. Kuigi hetkeseis on ettenähtud eesmärgist kaugel, peatas Riigikogu enne valimisi prügimajandust parandava seaduse menetluse. Kui vastutustundlik on pakilist lahendust vajavat asja edasi lükata, küsime keskkonnakomisjoni esimehelt sotsiaaldemokraadilt Rainer Vakralt ja arutame Elurikkuse Erakonnast ökoloog Mihkel Kanguriga. Saatejuht Anna Pihl. Režissöör Maarika Lauri.

Kadri Simson: soojamaalendude maksustamine on intellektuaalselt huvitav idee

07.02.2019. Postimees. Majandus 24. Jaano Martin Ots

https://majandus24.postimees.ee/6517614/kadri-simson-soojamaalendude-maksustamine-on-intellektuaalselt-huvitav-idee

Minister Kadri Simson ütles kommentaariks Elurikkuse erakonna liikme Allan Kokkota eile välja pakutud idee kohta, et see on intellektuaalselt huvitav.

VAATA UUESTI | Valimiste-eelne kliimadebatt: Planeedil on juba kiire, aga Eestil?

06.02.2019. Delfi.ee  (Uudis + video debati otseülekandest 2tundi 24min)

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vaata-uuesti-suur-kliimadebatt-planeedil-on-juba-kiire-aga-eestil?id=85222123

 1. veebruaril toimus kliimadebatt, kus riigikogusse pürgijad võtavad fookusesse selle, kuidas peaks arenema edasi Eesti kliimapoliitika. Debatil esinevad Raimond Kaljulaid (Keskerakond), Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond), Rene Tammist (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Marko Pomerants (Isamaa), Martin Helme (EKRE), Andres Meesak (Eestimaa Rohelised), Lembit Tuur (Vabaerakond), Jaak Laineste (Eesti 200), Mihkel Kangur (Elurikkuse Erakond).

Sündmust modereerib politoloog ja Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora. Sündmust korraldavad keskkonnaühendused Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus ning Eesti Roheline Liikumine. Debatti toetab Euroopa Kliimainitsiatiiv

Mart Jüssi: majanduse klaaslagi, tahame või ei taha tunnistada, on keskkond

07.02.2019.Tartu  Postimees. Tekst: Jüri Saar. Vastab Mart Jüssi, Elurikkuse Erakond

https://tartu.postimees.ee/6518318/mart-jussi-majanduse-klaaslagi-tahame-voi-ei-taha-tunnistada-on-keskkond

Tartu Postimehe ajakirjanikud intervjueerivad riigikogu valimiste eel igast suuremast erakonnast üht Tartus kandideerivat inimest.Hülgeuurijana tuntud bioloog, supilinlane Mart Jüssi kogus 2007. aastal roheliste ridades 1265 häält, oli riigikogu liige ja keskkonnakomisjoni esimees. Nüüd kandideerib ta Elurikkuse Erakonnas Tartu teise numbrina.

Mart Jüssi, mida peaks järgmine riigikogu tegema Läänemere hüljeste heaks?

Hülged on mul ainult üks tööriist keskkonna uurimiseks, küsimus pole ju üksi hüljestes. Läänemere on inimesed ohtlikult reostanud, hülged on seal elanud 10 000 aastat ja kui nemad näitavad välja, et midagi on viltu, on meil põhjust sellele tähelepanu pöörata, see jõuab ka meieni.

LõunaLehe valimisdebatt 3

http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=26000&type=2

LõunaLeht jätkab valimisdebatti. Kuni valimisteni ilmub igas lehenumbris üks Kagu-Eesti inimesi ja elu puudutav põletav küsimus, millele vastavad siit riigikokku kandideerivad poliitikud.

Küsimus nr 3: Mis peab saama Eesti metsast? Kas vähendaksite aastast raiemahtu 12 miljonilt tihumeetrilt 7-le, mis on teadlaste arvutuste järgi jätkusuutlik? Või siis jagate keskkonnaminister Siim Kiisleri (Isamaa) seisukohta, et metsa on vahepeal kuskilt juurde tulnud ja raiumist võib samas tempos jätkata? Põhjendage.

Vastavad: Ülo Tulik (Keskerakond), Rainer Kuuba (Elurikkuse erakond), Kurmet Müürsepp (Isamaa), Andrus Seeme(Reformierakond), Üllar Vana (Vabaerakond), Herko Sunts (Eesti 200), Arvi Matvei (Eestimaa Rohelised), Jüri Kaver (EKRE), Kalvi Kõva (SDE).

Täismahus artiklit saad lugeda LõunaLehe paberväljaandest, mis on saadaval ajalehtede müügikohtades ja maksab vaid 0.99 !

ERAKONDADE REITING

07.02.2019. Ühiskonnauuringute Instituut. (Erakondae reitingu tabelid, iga nädala kohta)

https://www.inst.ee/erakondade-reiting

Uuringufirma Norstat küsitleb MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel valimisteni iganädalaselt inimeste erakondlikku eelistust. Küsitlustele vastab nädala jooksul vähemalt 1000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

Norstati uuring: EKRE toetus kukkus 13 protsendile

07.02.2019. ERR. Uudised. Toimetaja: Urmet Kook

https://www.err.ee/908076/norstati-uuring-ekre-toetus-kukkus-13-protsendile

 1. jaanuarist 4. veebruarini läbiviidud küsitluses kukkus EKRE toetus 19 protsendilt 13 protsendile ehk nädalaga kuus protsendipunkti.

Samal ajal kasvas Keskerakonna toetus viimase küsitluse põhjal 27 protsendilt 31 protsendile.

Teisel kohal oli Reformierakond ligi 27 protsendi suuruse toetusega – nende toetus nädal varasemaga ei muutunud.

Neljandal kohal oli Sotsiaaldemokraatlik erakond 11 protsendi suuruse toetusega. Sotside toetus kerkis nädal varem tehtud küsitlusega võrreldes neli protsendipunkti.

Isamaa toetus oli Norstati uuringus seitse protsenti.

Plakatiaktsiooni tagajärjel langes Eesti 200 toetus Norstati uuringus kahele protsendile, kuid hakkas sealtpeale kasvama ja jõudis viimasel küsitlusnädalal 4,6 protsendini ehk napilt alla valimiskünnise.

Statistilise vea piires, kuid kasvanud on ka Roheliste reiting, mis tõusis nelja protsendini ehk lähedale valimiskünnisele.

Kui võtta aluseks Norstati viimase nelja nädala reitingute koondtulemused, on Keskerakonna toetus 29, Reformierakonnal 27, EKRE-l 18, Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal üheksa ja Isamaal seitse protsenti. Eesti 200 koondtoetus oli ligi neli ja Rohelistel kolm protsenti, Vabaerakonnal ja Elurikkuse erakonnal ligi üks protsent.

Uuringufirma Norstat viis küsitlused läbi neljal korral: 7.-13. jaanuar, 14.-21. jaanuar, 21.-27. jaanuar ning 28. jaanuar kuni 4. veebruar. Küsitlustele vastas kokku 4074 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Uuringus kombineeriti veebi- ja telefoniküsitlust.

Keskpäev 06.02.19 – Valimisstuudio. Teema: Haridus.

+6.+2.2019. Kadi Raadio (Saaremaa).

http://kadi.ee/keskpaev-06-02-19-valimisstuudio/

Kiuslik küsimus Elurikkusele Erakonnale: kas teistest eristabki teid ainult Artur Talvik?

06.02.2019. Postimees. Arvamus. Teksti autor: Kaupo Vipp.

https://arvamus.postimees.ee/6517074/kiuslik-kusimus-elurikkusele-erakonnale-kas-teistest-eristabki-teid-ainult-artur-talvik

Postimees uuris, mille poolest ikkagi erineb Elurikkuse Erakond teistest riigikokku pürgivatest parteidest.

Esimene asi, mille poolest Elurikkuse Erakond (ERE) tõesti kõigist teistest erakondadest enneolematuna eristub, on selle sisemine ülesehitus. ERE olulisemad otsused sünnivad liikmete hääletamisega vastavas elektroonilises keskkonnas. ERE toimib alt üles, oma liikmete tahte kohaselt. Erinevalt tüüpilistest Eesti erakondadest, mille juhtimine toimib ülalt alla, lähtudes pisikeste tagatubade või üksikisikute huvidest ja uitmõtteist. Kuigi paljud erakonnad on nüüd pidanud vajalikuks hakata kõnelema otsedemokraatiast, on ERE ainus erakond, kus otsedemokraatia ka tegelikult toimib.

Fotod: Talvik korraldas telemaja ees protestiaktsiooni ERR-i nõukogu vastu

06.02.2019. ERR. Fotod: Priit Mürk/ERR

https://www.err.ee/908018/fotod-talvik-korraldas-telemaja-ees-protestiaktsiooni-err-i-noukogu-vastu

Elurikkuse Erakonna eestvedaja Artur Talvik korraldas erakonnakaaslastega telemaja ees protestiaktsiooni ERR-i nõukogu otsuse vastu, mis jättis erakonna Riigikogu valimiste teledebattidest kõrvale.

Elurikkuse Erakond (ERE) pöördus kolmapäeval õiguskantsleri poole, taotledes, et Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu kohtleks valimisdebattides võrdselt kõiki erakondi, kes esitasid valimisteks nimekirjad kõikides valimisringkondades.

VIDEO | Artur Talvik protestib Elurikkuse Erakonna ETV “Valimisstuudiost” kõrvalejäämise vastu

06.02.2019. Delfi. Reporter: Fred Püss

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-artur-talvik-protestib-elurikkuse-erakonna-etv-valimisstuudiost-korvalejaamise-vastu?id=85252153

Elurikkuse Erakonna esimees Artur Talvik protestib Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) valimiskampaania kajastamise korra vastu, mille kohaselt saavad “Valimisstuudio” väitlustes osaleda vaid erakonnad, mis on üles seadnud täisnimekirja ehk 125 kandidaati.

Ettepanek: pere soojamaalennud maksu alla

06.02.2019. Äripäev. Teksti autor: Allan Kokkota.

https://www.aripaev.ee/uudised/2019/02/06/ettepanek-pere-soojamaalennud-maksu-alla?fbclid=IwAR3zB5RKLsmpAlia79F7cTtzUEKpcS-NVbqzOqUX5YtOpLjdNg74rjmdIG0

Ettevõtja ja Elurikkuse erakonna liige Allan Kokkota tõstaks luksuskaupade ja inimeste tervist kahjustavate toodete maksu. Muu hulgas maksustaks ta ka parfüümid, kosmeetika ja soojamaalennud. Nii säilib puhas elukeskkond ja hiljem hoiab riik raha kokku katastroofidega toimetulekuks.

Ettepanek: pere soojamaalennud maksu alla

06.02.2019. Postimees Majandus24.

https://majandus24.postimees.ee/6517102/ettepanek-pere-soojamaalennud-maksu-alla

Ettevõtja ja Elurikkuse erakonna liige Allan Kokkota tõstaks luksuskaupade ja inimeste tervist kahjustavate toodete maksu – muu hulgas maksustaks ta ka parfüümid, kosmeetika ja soojamaalennud – nii säilib puhas elukeskkond ja hiljem hoiab riik raha kokku katastroofidega toimetulekuks, kirjutab Äripäev.

Elurikkuse Erakond palub õiguskantsleril uurida ERRi valimisdebati seaduslikkust

06.02.2019. Postimees. Poliitika. Tekst: Loora-Eliisabet Lomp.

https://poliitika.postimees.ee/6516986/elurikkuse-erakond-palub-oiguskantsleril-uurida-erri-valimisdebati-seaduslikkust

Elurikkuse Erakonna juhatus tegi pöördumise õiguskantsleri Ülle Madise poole, et viia tähelepanu Eesti Rahvusringhäälingu otsusele mitte kaasata erakonda valimisdebatti. Erakonna sõnul on ERR teinud diskrimineeriva otsuse nende vastu, kus neid pole kaasatud valimisdebatti. Nende arvates ei vasta põhiseadusele ERRi nõukogu otsus ja käitumine, kus erakonda koheldakse erinevalt kui teisi.

ERR valimisdebatti on kaasatud kõik erakonnad, kes esitasid nimekirjades maksimaalsel lubatud arvul kandidaate. Elurikkuse Erakond ei esitanud riigikogu valimisteks maksimaalsel lubatud arvul kandidaate ning nüüd soovivad, et õiguskantsler vaataks üle, kas ERR on käitunud vastavalt seadusele.

ERRi kodulehel on avalikustatud «Riigikogu valimiskampaania kajastamise kord Eesti Rahvusringhäälingus 2019. aastal,» milles on kirjas, et väitluses on esindatud nimekirjad, kes on üles seadnud täisnimekirjad, kus peab olema 125 kandidaati. Kuid seal on ka punkt, kus on kirjas, et väitluses osalevad viis erakonda, kus kolm erakonda on täisnimekirjadega ja kaks osalise nimekirjaga.

Elurikkuse Erakond on otsustanud ERRi nõukogu ebaõiglase kohtlemise eest korralda protestiaktsiooni Rahvusringhäälingu maja ees.

Elurikkuse Erakond kaebas õiguskantslerile ERR-i nõukogu peale

06.02.2019. ERR uudised.

https://www.err.ee/907914/elurikkuse-erakond-kaebas-oiguskantslerile-err-i-noukogu-peale

Elurikkuse Erakond (ERE) pöödus õiguskantsleri poole, taotledes, et Eesti Rahvusringhääling (ERR) kohtleks valimisdebattides võrdselt kõiki erakondi, kes esitasid valimisteks nimekirjad kõikides valimisringkondades. Kolmapäeva õhtul, mil ETV ja ETV+ eetris on esimesed valimisdebatid, korraldab Elurikkuse Erakond rahvusringhäälingu maja ees protesti. ERE kirjutab, et nende hinnangul ei vasta põhiseadusele ERR-i nõukogu otsus ja ERR-i töötajate käitumine, mille kohaselt ERR kohtleb ühte erakonda, kes esitas kõik nõuetele vastavad nimekirjad sarnaselt teistele erakondadele, erinevalt. Vastavalt ERR-i nõukogu kinnitatud valimiste kajastamise korrale on ETV programmis eetris neli 75-minutilist valimissaadet “Valimisstuudio”. Igas väitluses on esindatud erakonnad, kes on üles seadnud täisnimekirja (125 kandidaati).

Valimistund

TRE Raadio Rapla. 02.02.2019 Artur Talvik (Elurikkuse erakond), raadiointervjuu 45 min.

http://rapla.tre.ee/valimistund/

Kuula Tre Raadio erisaateid  Valimistund, kus erinevate erakondade esindajad saavad riigikogu valimiste eel  tutvustada nii ennast kui oma eesmärke ning vaateid.

VAATA NÜÜD | Poolteist tundi poliitilist turmtuld Kadrina valimisdebatil

06.02.2019. Maaleht. Tekst: Rein Sikk

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/vaata-nuud-poolteist-tundi-poliitilist-turmtuld-kadrina-valimisdebatil?id=85243097

Kadrina valla raamatukogu valimiseelsele debatile saabus Lääne-Virumaal riigikokku kandideerijate koorekiht. Poolteist tundi kestnud poliitilist turmtuld õhutas ja taltsutas moderaator, kadrinlasest Maalehe ajakirjanik Rein Sikk.

Sõbralikkust õhutav, kuid nupukust nõudev debatt kandis nime „Kadrina kallistab kandideerijaid”.

Täissaali huviliste ees olid Marko Pomerants (Isamaa), Taavi Rõivas (Reformierakond), Indrek Saar (Sotsiaaldemokraadid), Siret Kotka-Repinski (Keskerakond), Annes Naan (Eesti 200), Tanel Tarkmees (EKRE), Lauri Klein (Elurikkuse Erakond) ja Pavo Raudsepp (Vabaerakond).

Pildid: Lääne-Virust riigikokku pürgijad debateerisid Kadrina raamatukogus

05.02.2019. Virumaa Teataja. Tekst: Margus Martin. Fotod: meelis Meilbaum.

https://virumaateataja.postimees.ee/6516565/pildid-laane-virust-riigikokku-purgijad-debateerisid-kadrina-raamatukogus

Kümnest Lääne-Virumaal esindatud nimekirjast oli rahva ees raskekahurvägi kaheksast: Indrek Saar (sotsiaaldemokraatlik erakond), Marko Pomerants (Isamaa), Annes Naan (Eesti 200), Siret Kotka-Repinski (keskerakond), Tanel Tarkmees (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), Taavi Rõivas (reformierakond), Lauri Klein (Elurikkuse Erakond) ja Pavo Raudsepp (vabaerakond).

Madis Iganõmm: 800 aastat usulist okupatsiooni Eestis ei tee kristlusest veel Eesti usku

05.02.2019. Postimees. Arvamus. Teksti autor: Madis Iganõmm.

https://arvamus.postimees.ee/6516232/madis-iganomm-800-aastat-usulist-okupatsiooni-eestis-ei-tee-kristlusest-veel-eesti-usku

Eesti usk ei ole ei maausk ega kristlus või mõni muu siia saabunud usk. Eesti usk on usk Eesti riiki, kirjutab Elurikkuse Erakonna ridades riigikokku kandideeriv taarausuliste ja maausuliste maavalla koja vanem Madis Iganõmm.

Elurikkuse Erakond | Rail Balticut ei tule iialgi

05.02.2019. Õhtuleht. Teksti autor: Lauri Tõnspoeg, ettevõtja ja Elurikkuse Erakonna juhatuse liige,

https://www.ohtuleht.ee/939818/elurikkuse-erakond-rail-balticut-ei-tule-iialgi

18 küsimust Õhtulehe toimetuselt.

Elurikkuse Erakonna Rail Balticu küsitlusel osales 1133 vastajat

04.02.2019. ERR. Uudised.

https://www.err.ee/907367/elurikkuse-erakonna-rail-balticu-kusitlusel-osales-1133-vastajat

ERE peaministrikandidaat Mihkel Kangur selgitas tulemust kommenteerides, et inimestega suheldes ja neid hääletama kutsudes jäi kõlama paljude soov paberil oma hääl anda.

“Ehk me kujutame endale ette, et meil on kõik digitaalselt ühtviisi võimekad, aga tegelikult on päris suur osa inimesi, kes ei saa ID-kaardiga internetis hakkama. Me peame veel kõvasti pingutama, et see digilõhe väheneks. Teisalt võis kohata ka seesugust suhtumist, et “mis ma ikka hääletan, see kõik on ju ära otsustatud ja minu hääl ei loe nagunii”. Selline käega löömine meie riigile kajastub ka valimisaktiivsuse pidevas languses,” ütles ta.

“Saime tagasisidet, et paljud inimesed ei osanud portaalis hääletada, aga väga mitmetel oli probleem ka oma ID-kaardiga, tarkvara või sertifikaatidega,” lisas Kangur.

 1. jaanuarist 3. veebruarini kestnud küsitluses osalenutest oli ülekaalukas osa Rail Balticu vastu. ERE teatas, et vastavalt oma varasemale lubadusele võtavad nad lõppenud hääletuse tulemusel saadud seisukohad oma erakonna ametlikuks seisukohaks.

SUUR KLIIMADEBATT | Planeedil on juba kiire, aga Eestil?

04.02.2019. Delfi.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/suur-kliimadebatt-planeedil-on-juba-kiire-aga-eestil?id=85222123

Kolmapäeval, 6. veebruaril, kannab Delfi TV üle valimiste-eelset kliimadebatti, kus riigikogusse pürgijad võtavad fookusesse selle, kuidas peaks arenema edasi Eesti kliimapoliitika. Debatil esinevad Raimond Kaljulaid (Keskerakond), Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond), Rene Tammist (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Marko Pomerants (Isamaa), Martin Helme (EKRE), Andres Meesak (Eestimaa Rohelised), Lembit Tuur (Vabaerakond), Jaak Laineste (Eesti 200), Mihkel Kangur (Elurikkuse Erakond). Sündmust modereerib politoloog ja Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora. Sündmust korraldavad keskkonnaühendused Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus ning Eesti Roheline Liikumine.

Hanno Pevkur: võiduks on võimelised neli erakonda

04.02.2019. Lõuna-Eesti Postimes. Tekst: Arved Breidaks.

https://lounapostimees.postimees.ee/6514683/hanno-pevkur-voiduks-on-voimelised-neli-erakonda

Kui Eestis üldiselt võitlevad riigikogu valimisvõidu nimel Reformierakond ja Keskerakond, siis Võru, Valga ja Põlva maakonnas on võimelised valimised ära võitma neli erakonda, leiab Reformierakonna siinne esinumber Hanno Pevkur. Arvan, et Elurikkuse Erakond ja Vabaerakond ei saa sisse ning Eesti 200 on piiri peal. Tegin endale oma salaennustuse, mida ma hetkel tervikuna ei avalikusta, aga seal pakkusin, et Eesti 200 tuleb napilt üle umbes kuue kohaga.

Valimismaastiku visand (ökomätast otsides, populismi trotsides)

03.02.2019. Medium. Tekst: Klaus Eduard Runnel

https://medium.com/@klaus_eduard/valimismaastiku-visand-%C3%B6kom%C3%A4tast-otsides-populismi-trotsides-a185eee8da53

Ülal on visandatud pilt, mis näib valitsevat Eesti poliitilisel maastikul, kui see asetada traditsioonilisele koordinaatteljestikule.

Keskkonnaküsimustele orienteeritud valijana pean kahetsusega nägema, et Elurikkuse erakond ja Rohelised, keda mootorid mulle eelkõige soovitavad, on eraldi kandideerides poliitmatemaatiliselt ebarealistlikud ja nende sihiks eesolevatel valimistel on nähtavasti ingliskeeli väljendudes “mutually assured destruction”.

Elurikkuslased seavad avalikkuse ees esiplaanile lubaduse rakendada ulatuslikult otsedemokraatia mehhanisme. Kui aga õitsema kutsutakse tuhat lille, iga uid väärib hääletust (üks küsimuseasetus avalikkuse ette jõudnud sõnastuses “kas vaktsiinid keelata või jätta vabatahtlikuks”), on raske loota efektiivsust tõsiste probleemidega tegelemisel või ideoloogilist järjekindlust. Taktikaliselt ei ole otsedemokraatia lubamine tingimata halb mõte — on olemas teatav sotsiaalne tellimus.

Sotsid panustavad Facebooki reklaamidesse teistest oluliselt enam

03.02.2019. Postimees. Tekst: PM. Tabel: Facebooki reklaamivalvur.

https://poliitika.postimees.ee/6514659/sotsid-panustavad-facebooki-reklaamidesse-teistest-oluliselt-enam

Pärast välireklaami keelu jõustumist eelmisel nädalal on erakondade kampaaniad kolinud suures osas internetti. Teiste erakondade seast paistab silma Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mis panustab Facebookis enda reklaamimisele oluliselt rohkem kui konkurendid.

Tabel: Reklaamivalvur – kõikide erakondade Facebooki reklaamide statistika ja reklaamide lingid. https://poliitika.postimees.ee/section/4852#/calendar

KUULA KORDUST! Heli Piisang „Heades uudistes“: lapsed tuleks looduse juurde tagasi tuua

02.02.2019. Raadiosaade Head Uudised.

http://www.goodnews.ee/kuula-kordust-heli-piisang-heades-uudistes-lapsed-tuleks-looduse-juurde-tagasi-tuua

„Mulle on alati väga veider tundunud, miks õpetatakse loodusõpetust klassiruumis. Kui lähed pärast metsa ja avastad mõne taime, siis selgub, et ei näegi üldse selline välja nagu töövihikus. Ja tänapäeval on hästi palju äppe, mis aitavad määrata jälgi ja taimi. Minu arvates võiks loodusõpe olla vabalt suvisel perioodil, väikestes gruppides või laagrites. Seda ei pea üldse hajutama pikale septembrist juunini perioodile,“ sõnas ta. Hiljuti veel Tallinna Vaba Waldorfkooli juhtinud, kuid nüüd poliitikuks hakanud Piisang rääkis, kuidas nägi välja päev Tallinna Vaba Waldorfkoolis.

Artur Talvik kohtus raudteeühenduse kaotanud Eidapere elanikega

02.02.2019. TV3. Seitsmesed uudised. Autor: Virgo Pärn. (Video, 2 min)

https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2019/02/02/artur-talvik-kohtus-raudteeuhenduse-kaotanud-eidapere-elanikega/

Parlamenti pürigiva Elurikkuse erakonna juht Artur Talvik käis täna kaks kuud tagasi raudteeühenduse kaotanud Eidapere alevis tutvustamas oma Rail Balticu hääletust.

VALIMISED: Eesti keelest, eesti meelest, tervest kehast, vaimust kah

02.02.2019.Saarte Hääl, Saarlaste Päevaleht.  Tekst: SH.

https://www.saartehaal.ee/2019/02/02/valimised-eesti-keelest-eesti-meelest-tervest-kehast-vaimust-kah/

Kolmapäeval istusid Kadi raadio “Valimisstuudios” seitsme riigikogusse pürgiva erakonna esindajad. Urve Tiidus Reformierakonnast, Silvi Teesalu Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast, Kaupo Vipp Elurikkuse Erakonnast, Daniel Mereäär Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast, Toomas Kasemaa Erakonnast Eesti 200, Aivar Aru Keskerakonnast ja Anti Toplaan Isamaa Erakonnast. Saatejuht Tõnis Kipper …

Mis saab metsast pärast valimisi?

01.02.2019. Postimees. Tekst: Kaido Kama

https://meieeesti.postimees.ee/6512816/mis-saab-metsast-parast-valimisi

Kokkuvõte vestlusringist. Vist kunagi varem pole metsateema valimisprogrammides nii tähtsal kohal olnud – enamik erakondi on sellele pühendanud eraldi peatüki või alapeatüki. Rahul on Isamaa, Reformierakond, Keskerakond ja Eesti 200. Rahul ei ole rohelised, Elurikkuse Erakond ja Vabaerakond, teatud reservatsioonidega ka EKRE ja sotsid.

Elurikkuse Erakond – Metsamajanduses kõige radikaalsemaid muutusi nõudev erakond. Programmis on kirjas raiemahu vähendamine kaks korda. Vestlusringis tegi erakonna esindaja ettepaneku saavutada raiemahu vähenemine lühiajaliselt raievanuste tõstmisega, pikas perspektiivis aga kohustusliku metsamajandamiskava sisseviimisega kõigile metsaomanikele (alates kindlast metsaomandi suurusest). Programmis on kirjas ka RMK tegevuse põhimõtteline ümberkorraldamine ning metsamaadega spekuleerimise piiramine.

Keskkond ja Riigikogu valimised 2019. Suurinvesteeringud.

01.02.2019. Eesti Keskkonnaühenduste Koda.

http://www.eko.org.ee/valimised-2019

Olulistele keskkonnaküsimustele vastuste saamiseks pöördus EKO Eesti erakondade poole. Sellelt lehelt on leitavad erakondade vastused ning ekspertkommentaarid erakondade seisukohtadele. Kokkuvõttes oli suurim ühisosa keskkonnaorganisatsioonide seisukohtadega Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal ja Elurikkuse Erakonnal. Mõlemad olid senistest uuringutest teadlikud ja seetõttu sillaalternatiivi suhtes skeptilised või otsesõnu eitavad.

https://www.telegram.ee/eesti/kelle-saamist-riigikokku-kardetakse

Rainer Kuuba: lapsed tuleb koolis õpetada erinevateks

01.02.2019. Lõuna Postimees. Tekst: Arved Breidaks

https://lounapostimees.postimees.ee/6512780/rainer-kuuba-lapsed-tuleb-koolis-opetada-erinevateks?

Nii mullu novembris asutatud Elurikkuse Erakond kui ka selle Kagu-Eesti esinumber Rainer Kuuba kandideerivad esimest korda riigikokku, et saada sabast kinni kiiva mineval metsanduspoliitikal ning pöörata Tallinna-keskne elukorraldus tagasi näoga rahva poole.

Jaanuar 2019

VALIMISED | Mihkel Kangur: loome koos nutika maheriigi

31.01.2019. Maaleht. Tekst: MIhkel Kangur, Elurikkuse Erakonna peaministrikandidaat

https://digileht.maaleht.delfi.ee/arvamus/valimised-mihkel-kangur-loome-koos-nutika-maheriigi?id=85138175

Elurikkuse Erakond on tulnud, et pakkuda Eestile uut lugu nutikast maheriigist, mille elluviimise nimel saaksime kõik ühiselt koonduda. Meie keskkonda üha enam mõjutavatest kliimamuutustest on palju räägitud. Hoopis vähem teame aga Maa ajaloo kõige kiiremini kulgevast liikide massilisest väljasuremisest, põllumajanduseks sobivate muldade hävimisest ning puhta joogivee puudusest.

Aega aruteludeks, kas ja kui palju on inimene selliseid muutusi põhjustanud, pole enam jäänud. Tuleb kiiresti leida lahendus, kuidas probleemidega toime tulla, et elamisväärne keskkond säiliks ka tulevastele põlvedele.

Peame ümber mõtestama oma riigi toimimise ja muutma oma suhet loodusega, sest ainult nii saame tagada senise heaolutaseme ka tulevikus. Seniste majandusmudelite jätkumine, kus üksikud suurettevõtted võivad vabalt looduses laamendada, kuid looduse hüvedel põhinev heaolu jõuab üha vähemate inimesteni, ei ole enam võimalik.

Viime pealinna Eesti keskele!

31.01.2019. Äripäev. Arvamused. Teksti autor: Mati Kose.

https://www.aripaev.ee/arvamused/2019/01/31/mati-kose-viime-pealinna-eesti-keskele

Tallinn on keskusena võtnud ebaõiglaselt ülejäänud Eesti pantvangi, mistõttu tuleks pealinn viia üle näiteks Paidesse, kirjutab Eduka Eesti arvamuskonkursile saadetud loos keskkonnaekspert ja väikeettevõtja Mati Kose (Elurikkuse Erakond).

Kui 100 aastat tagasi Eesti iseseisvaks kuulutati, siis sai pealinnaks Eestimaa kubermangu keskus: Taani-linn-Tallinn. Lõunapoolne osa Eestist kuulus Liivimaa kubermangu ja selle sisuline pealinn oli Tartu. Ühise riigi moodustasid kultuuriliselt, keeleliselt ja etniliselt kaks üpris suurte erinevustega piirkonda: põhjapoolne mereline, kaubanduslik, uuendustele aldis ja tugevate Skandinaavia mõjudega pool ning Lõuna-Eesti metsade ja järvede keskel enam traditsioonilist alalhoidev ning kagupoolsete mõjutustega. Ja vähe sellest, et Tallinn sai pealinnaks, riigikeeleks sai samuti Põhja-Eesti murre.

Turu-uuringute reiting annab liidripositsiooni Keskerakonnale

31.01.2019. Lääne Elu. Tekst:BNS. ERR-i tellimusel valminud Turu-uuringute AS-i küsitlusest.

https://online.le.ee/2019/01/30/turu-uuringute-reiting-annab-liidripositsiooni-keskerakonnale/

Jaanuaris Rohelised kolme ning Vabaerakond ja Elurikkuse erakond mõlemad ühe protsendi suuruse toetusega.

Madalama haridusega valijad eelistavad EKRE-t, teised Reformierakonda

30.01.2019. Pealinn. Toimetaja: Sandra Lepik

http://www.pealinn.ee/tagid/koik/madalama-haridusega-valijad-eelistavad-ekre-t-teised-reformierakonda-n235944

Vaata järgi, keda toetavad enim noored ja vanad, väikese sissetulekuga ja suurema sissetulekuga valijad, põhiharidusega ja kõrgharidusega inimesed, mehed ja naised, eestlased ja venelased.

Kokku küsitles Kantar Emor 24.-29. jaanuarini veebiintervjuude meetodiga 1001 kodanikku vanuses 18-84 aastat. Elurikkuse Erakonna (ERE) toetus:

Üldkogumis 0,7%.

Põhiharidusega vastajad 0%, keskharidusega vastajad 0,4%, kõrgharidusega vastajad 1,5%.

Valijad vanusega 18-34 aastat 0,2%, vanusega 35-49-aastat 1,1%, vanusega 50-64-aastat 0,4%, vanusega 65-84-aastat 1,1%.

Mehed 1,1%, naised 0,3%.

Pensionäridest 0,9%, palgatöötajatest 0,6%, iseendale tööd andvad valijad 1,3%, õppuritest 0%,

muud mittetöötavad 0,7%.

Eestlased 0,9%, venekeelsed 0%.

Sissetulekurühmas kuni 500 eurot pereliikme kohta teenivad 0,7%, keskmises sissetulekurühmas tulu ühe pereliikme kohta 501-900 eurot 1,3%, kõrgeimas sissetulekurühmas, kus pereliikme kohta teeniti üle 900 euro 0,2%, nende hulgas, kes keeldusid oma sissetulekut teatamast 0,3%.

Tallinnas 0%, Tartu, Pärnu, Narva ja Kohtla-Järve linnade elanikest 0,8%, muudes Eesti linnades, väikelinnades 1,7%, maa-asulates 0,9%.

Keskerakond juhib, kuid Reformierakond vähendas vahet

30.01.2019. ERR, Eesti.  Toimetaja: Urmet Kook

https://www.err.ee/905163/keskerakond-juhib-kuid-reformierakond-vahendas-vahet

ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestiline tuhande vastajaga küsitlus Jaanuaris. Keskerakond 33%, Reformierakond 25%, EKRE 17%, Sotsiaaldemokraadid 7%, Eesti 200 5%, Isamaa 6%, Rohelised 3%, Vabaerakond 1%, Elurikkuse Erakond 1%, Üksikkandidaadid 2%. Turu-uuringute AS küsitles 15. kuni 28. jaanuarini 1000 inimest nende kodudes.

Ettevaatust – mersumehed!

30.01.2019. Meie Maa. Saare maakonna päevaleht. Autor: Andres Tamm, arvaja.

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=2&artid=85431&term=elurikkuse

Lugedes Elurikkuse Erakonna programmilisi arengusuundi, jäi mulle silma põhimõte „alt üles toimiv tõhus riik“. See on põhimõte, kus bürokraatia asemel toimib avatud ja ennastjuhtiv kodanikuühiskond. Sellega suurendatakse kodaniku vastutust ja vähendatakse riigi rolli.

Vali mind! Riigikogu kandidaadid Lääne-Eestis

26.01.2019. Lääne Elu.

https://online.le.ee/2019/01/26/vali-mind-riigikogu-kandidaadid-laane-eestis/

Riigikogu valimisteni on jäänud viis nädalat ja valimisvõitlus kogub järjest tuure. Tänavatelt on valimisplakatid küll ära korjatud, kuid üritused ja debatid, kus kandidaadid oma seisukohti tutvustavad, on alles hoogu võtmas. Et otsustamist valijale lihtsamaks teha, toome ära kõik Lääne-Eestist riigikokku pürgivad kandidaadid. Nii on aega kodus nimesid lugeda ja mõtiskleda, kes võiks olla see, kellele valimistel oma üks ja ainus hääl anda.

 

Erakonnad: palju läbikaalumist väärivaid mõtteid regionaalpoliitikast

23.01.2019. Toimetaja: Aimar Altosaar.

https://meieeesti.postimees.ee/6505455/erakonnad-palju-labikaalumist-vaarivaid-motteid-regionaalpoliitikast

Viie riigikogusse pürgiva poliitjõu esindajad räägivad, kuidas tagada Eesti ühtlane areng.

Rainer Kuuba, Elurikkuse Erakond: maksureformiga tuleb soodustada mahedat tootmist.

 1. Regionaalmajanduslikku ebavõrdsust saab riiklikul tasandil muuta väikeettevõtluse soodustamisega, vähendades bürokraatiat, andes teatud eelispunktid kohalikele väikeettevõtjatele riigihangete pakkumistes jne.
 2. Maakondadest suurema regionaalse juhtimistasandi loomise asemel peame otstarbekaks otsustamise ja vastutamise viimist tasandile, kus neid otsuste tulemusi iga päev vajatakse.
 3. Eesti-siseste regionaalsete erinevuste vähendamisel on otstarbekas Euroopa Liidu tõukefondide vahendite paremaks kasutuseks jagada Eesti kaheks eri tsooniks.

***

Nimed brändist kõvemad: Isamaa ja SDE toetus kerkib nimekirjade toel oluliselt

31.01.2019 Postimees. Tekst: Urmas Jaagant.

https://poliitika.postimees.ee/6511845/nimed-brandist-kovemad-isamaa-ja-sde-toetus-kerkib-nimekirjade-toel-oluliselt

Äsjane Postimehe tellimusel läbi viidud​ Kantar Emori uuring seadis inimeste ette ka kandidaadid. Kokku küsitleti 1001 valimisealist kodanikku vanuses 18-84-aastat. Küsitlusperiood: 24.-29.01.2019.

Muidu nullilähedase toetusega Elurikkuse Erakonna reitingu aitab nende 73 kandidaadiga nimekiri 0,7 protsendilt 1,3-le. Üldse kerkis erakonna toetus nullist kõrgemale alles jaanuarikuises esimeses küsitluses, mil nende reiting oli 0,5 protsenti.

Kalle Muuli: valimiste põhiküsimus

https://online.le.ee/2019/01/25/kalle-muuli-valimiste-pohikusimus/

Uustulnuk Rainer Kuuba: Hispaania kurk ei tohi olla Eesti kurgist odavam

25.01.2019. ERR. Teksti autor: Toomas Sildam.

https://www.err.ee/904010/uustulnuk-rainer-kuuba-hispaania-kurk-ei-tohi-olla-eesti-kurgist-odavam

Pärast parlamendivalimisi on õhus võimalus, et kui nii Elurikkuse erakond, rohelised kui ka Vabaerakond jäävad riigikogu ukse taha, siis need kolm lõpuks ühinevadki – nii ennustab Võru Instituudi direktor, maastikuökoloog ja looduskaitsja Rainer Kuuba (47), kes poliitilise uustulnukana kandideerib Elurikkuse erakonnas Toompeale.

Era­kon­da­de de­batt Kol­ga­kü­las – mak­su­dest kuni Kuu­sa­lu rii­gi­güm­naa­siu­mi­ni

23.01.2019. Sõnumitooja. Tekst: Ülle Tamm.  (Pikk ülevaade)

https://sonumitooja.ee/era%C2%ADkon%C2%ADda%C2%ADde-de%C2%ADbatt-kol%C2%ADga%C2%ADku%C2%ADlas-mak%C2%ADsu%C2%ADdest-kuni-kuu%C2%ADsa%C2%ADlu-rii%C2%ADgi%C2%ADgum%C2%ADnaa%C2%ADsiu%C2%ADmi%C2%ADni/

Rii­gi­ko­gu va­li­mis­te eel teist­kord­selt Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas kor­ral­da­tud era­kon­da­de de­ba­til oli esi­ne­ja­te seas rii­gi­ko­gu liik­meid, par­tei­de juht­po­lii­ti­kuid, ka mi­nis­ter, val­la­va­nem, et­te­võt­jaid. Nel­ja­päe­va, 17. jaa­nua­ri õh­tul toi­mu­nud va­li­mis­de­ba­til olid esin­da­tud 9 era­kon­da, igast par­teist said osa­le­da kaks po­lii­ti­kut. Väit­lu­sest võt­sid osa 17 po­lii­ti­kut, neist 16 kan­di­dee­ri­vad rii­gi­ko­gus­se Har­ju- ja Rap­la­maa va­li­mis­ring­kon­nas. Eesti Elurikkuse Erakond – Artur Talvik.

INTERAKTIIVNE KAART | Suur ülevaade üle-eestilistest valimisnimekirjadest: leia oma kandidaat

http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/interaktiivne-kaart-suur-ulevaade-ule-eestilistest-valimisnimekirjadest-leia-oma-kandidaat?id=85063509

Siit vahelt on nädala jagu puudu!

ФОТО и ВИДЕО | ”Богатство жизни” надеется получить в Рийгикогу с десяток мест и не исключает сотрудничества ни с одной из партий

17.01.2019 rus.delfi.ee

http://rus.delfi.ee/rk2019/uudised/foto-i-video-bogatstvo-zhizni-nadeetsya-poluchit-v-rijgikogu-s-desyatok-mest-i-ne-isklyuchaet-sotrudnichestva-ni-s-odnoj-iz-partij?id=85052643

Созданная бывшим членом Свободной партии Артуром Тальвиком партия ”Богатство жизни” сегодня передало избирательной комиссии список кандидатов на выборах в Рийгикогу.

Основным спонсором новой партии “Богатство жизни” стал Карли Ламбот

17.01.2019 Rus.err.ee

https://rus.err.ee/899250/osnovnym-sponsorom-novoj-partii-bogatstvo-zhizni-stal-karli-lambot

Партии “Богатство жизни” (Elurikkuse Erakond), созданной в конце 2018 года, пожертвовали немногим более 8 000 евро. Больше всего партия получила от Карли Ламбота — 5000 евро. Карли Ламбот столько же пожертвовал Партии зеленых, став таким образом самым щедрым спонсоров для “зеленых”.

Еще один крупный спонсор “Богатства жизни” Лембит Мааметс пожертвовал партии 1000 евро. Всего в декабре 2018 года пожертвования поступили от 33 человек на общую сумму 8 131 евро.

Ida-Harjumaa valimisdebatt 2019

17.01.2019. Kuusalu vald Valimisdebatt Kolgakülas. Videodokumentatsioon (3 tundi)

https://youtu.be/yDofiPNWMbw

Kuusalu valla vabaühenduste ümarlaud korraldab Riigikokku pürgijate valimisdebati, kus osalevad:

Sotsiaaldemokraatlik Erakond – Pille Petersoo ja Rene Tammist; Elurikkuse Erakond – Artur Talvik ja Madis Iganõmm; Eesti Vabaerakond – Tiia Välk ja Kaul Nurm; Eesti Reformierakond – Kalle Palling ja Andrus Umboja;Isamaa Erakond – Kalle Muuli ja Ann Räämet; Eesti Konservatiivne Rahvaerakond  – Henn Põlluaas ja Siim Pohlak; Eesti Keskerakond – Aivar Riisalu; Erakond Eesti 200 – Taavi Toom ja Monika Salu; Erakond Eestimaa Rohelised – Joonas Laks ja Jakko Väli. Debatti juhib Urmas Kirtsi.

Meie inimesed said pakkuda debatiteemasid. Valisime välja neist kolm:

1.Muudatused maksupoliitikas. 2.Riigi jätkusuutlikkus ja vananev elanikkond. 3. Milline võiks olla Eesti aastal 2030?

Kes moodustavad järgmise valitsuse?

17.01.2019. Sakala.Postimees. Tekst: Andres Laiapea.

https://sakala.postimees.ee/6500837/kes-moodustavad-jargmise-valitsuse

MA EI OLE SELGELTNÄGIJA. Kui teaksin vastust pealkirjas toodud küsimusele, ei oleks vaja selle peale pikemalt mõeldagi. Vabade valimistega kaasneb alati mingi annus määramatust.ROHELISED, Elurikkuse Erakond (ERE) ja Vabaerakond on ilmselt suurest mängust väljas. Tõenäoliselt jääb neil valimiskünnis ületamata. Ma ei taha sellega öelda, et nende toetajad peaksid jätma oma hääle valimistel andmata. Sugugi mitte. Kui tahetakse, et mõni neist erakondadest üldse ellu jääks, tasub seda kindlasti valida.

SUUR ÜLEVAADE: erakondade üleriigilistes nimekirjades troonivad tugevad ankrumehed

17.01.2019. Postimees. Poliitika. Erakondade kandidaatide üldnimekrijad + fotoseeriad. EREst 25 fotot.

https://poliitika.postimees.ee/6501158/suur-ulevaade-erakondade-uleriigilistes-nimekirjades-troonivad-tugevad-ankrumehed

Täna õhtul kell 18 läks lukku kandidaatide registreerimine märtsikuisteks riigikogu valimisteks.  Riigikogu valimisteks laekus neljapäeva õhtul olnud tähtajaks valimiskomisjonile kümne erakonna ja 18 üksikkandidaadi avaldused. Erakondadest esitasid täisnimekirja ehk 125 kandidaati Erakond Eestimaa Rohelised, Erakond Eesti 200, Isamaa Erakond, Eesti Vabaerakond, Eesti Reformierakond, Eesti Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, teatas valimiskomisjoni pressiesindaja. Elurikkuse Erakond esitas 73 kandidaati.

VIDEO ja FOTOD | Elurikkuse Erakond loodab riigikogus kümmekonda kohta ega välista koostööd ühegi parteiga

17.01.2019. Delfi. Video + fotoseeria. Ilmar Saabas, Fred Püss.

http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/video-ja-fotod-elurikkuse-erakond-loodab-riigikogus-kummekonda-kohta-ega-valista-koostood-uhegi-parteiga?id=85051699

Endise vabaerakondlase Artur Talviku loodud Elurikkuse Erakond andis täna Vabariigi Valimiskomisjonile üle riigikogu kandidaatide nimekirja. Talviku sõnul loodab Elurikkuse Erakond saada riigikogus kümmekond kohta ega välista koostööd mitte ühegi parteiga.

Fotod: Elurikkuse Erakond esitas valimistele 73 kandidaati

17.01.2019. ERR. Tekst ja fotod (9 fotot)

https://www.err.ee/899428/fotod-elurikkuse-erakond-esitas-valimistele-73-kandidaati

Elurikkuse Erakond (ERE) esitas neljapäeval riigi valimiskomisjonile oma kandidaatide nimekirja, milles on 73 inimest. Alljärgnevalt edastab BNS Elurikkuse Erakonnalt saadud kandidaatide nimekirja täismahus:

Elurikkuse Erakond pahandab 62 500-eurose kautsjoni üle, mida kandidaatide registeerimisel nõuti

17.01.2019. Delfi.Valimised. Toimetaja: Heliis Nemsitsveridze (ERE pressiteade)

http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/elurikkuse-erakond-pahandab-62-500-eurose-kautsjoni-ule-mida-kandidaatide-registeerimisel-nouti?id=85046743

Elurikkuse erakond (ERE) teatab, et kuigi täna lõunal antakse valimiskomisjonile üle valimisnimekirjad, siis suurim takistus nimekirja seadmisel oli seadusest tulenev ühekordse kuupalga alammäära suurune kautsjon iga kandidaadi eest, kes nimekirjas on

Politsei ootab poliitilise välireklaami keelu tühistamist

16.01.2019. ERR. Intervjueerija Rain Kooli. Tekst + Video (32. min)

https://www.err.ee/898653/politsei-ootab-poliitilise-valireklaami-keelu-tuhistamist

Lähtuvalt mullusest riigikohtu lahendist Artur Talviku kaasuses ning tõlgendades valimisseadust ja reklaamiseadust, on poliitiku kutsetegevuses kasutataval sõidukil lubatud poliitiku või erakonna nimi, kontaktandmed, kaubamärk, domeeninimi ja tegevusala.

Pars ütles, n-ö sõitev visiitkaart on lubatud, kuid sõidukil ei tohi olla otsest üleskutset valima minna ega ka kandidaadi valimisnumbrit.

Riigikogu valimiste kandidaatide esitamine jõudis lõpusirgele

15.01.2019. Lääne Elu.

https://online.le.ee/2019/01/15/riigikogu-valimiste-kandidaatide-esitamine-joudis-lopusirgele/

Riigikogu valimiste Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa ringkonnas on teada poolsada kandidaati, kuid selgus saabub neljapäeval, kui lõpeb nimekirjade esitamine. Suurtel parlamendiparteidel on nimekirjad koos ning valimiskomisjonile üle antud, Vabaerakond teeb veel viimaseid silumisi. Elurikkuse erakond ja Eesti 200 peavad alles läbirääkimisi, keda oma ridadesse kandideerima saada, valimistele üritavad ka nemad minna täisnimekirjaga.

Plakatiaktsioon kukutas Eesti 200 toetuse kahele protsendile

16.01.2019. Pealinn. Toimetaja: Moonika Tuul.

http://www.pealinn.ee/tagid/koik/plakatiaktsioon-kukutas-eesti-200-toetuse-kahele-protsendile-n235033

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et alates sügisest püsivalt üle valimiskünnise olnud Eesti 200 toetus on plakatiaktsiooni järel langenud kahele protsendile. Uuringufirma Norstat teostas küsitluse 7.-13. jaanuarini 2019 ning sellele vastas 1071 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlus kombineeritud meetodil – 970 vastajat osales telefoniküsitluses ning 101 veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Reformierakondm27%

Keskerakond 27%

EKRE 20%

SDE 10%

Isamaa 7%

Eesti 200 2%

Erakond Eestimaa Rohelised 2%

Elurikkuse Erakond 1%

Vabaerakond 0%

Riigikogu valimised 15.01.2019

15.01.2019. Tallinna Televisooon.

https://www.facebook.com/TallinnaTelevisioon/videos/1158888200944395/

Riigikogu valimiste esimese valimisdebati teemaks oli välispoliitika. Saates osalesid Mart Nutt (Isamaa), Henn Põlluaas (EKRE), Toomas Vitsut (KE), Taavi Toom (Eesti200), Marko Kaasik (Rohelised), Andres Herkel (Vabaerakond), Marianne Mikko (SDE), Artur Talvik (Elurikkuse Erakond).

Saatejuhid Nele Kullerkupp ja Toomas Kask.

Artur Talvik Elurikkuse erakonna nädalavahetus (Saade)

14.01.2019. Kuku Raadio. (9 min)

http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-artur-talvik-elurikkuse-erakonna-nadalavahetus-saade/

Mihkel Kangur made Richness of Life prime minister candidate

14.01.2019. ERR. News. Text BNS

https://news.err.ee/898346/mihkel-kangur-made-richness-of-life-prime-minister-candidate

Richness of Life, a spin-off of the Free Party and one of the newcomers in this year’s general election, chose ecologist Mihkel Kangur as its candidate for prime minister on Sunday.

“I want to contribute to politics so that my children will have the opportunity to live a life as good as the one that we are still able to enjoy right now,” Mr Kangur, who is a senior researcher at Tallinn University, said in a party press release.

Anu Toots: parteides on tunda peataolekut

14.01.2019. Postimees. Tekst: Vilja Kiisler + pikk video (22 min 30sek)

https://poliitika.postimees.ee/6498642/anu-toots-parteides-on-tunda-peataolekut

Politoloog Anu Tootsi hinnangul puuduvad tänastel parteidel tugevad liidrid, nagu kunagi olid Keskerakonna juht Edgar Savisaar ja Reformierakonna juht Andrus Ansip. Erakondade valimisprogrammid on suuresti sarnased, ühelgi parteil ei ole oma teemasid õnnestunud muuta valimistel keskseks. Miks see nii on?

Mida oodata uutelt erakondadelt

14.01.2019. Lõuna Postimees. Teksti autor: Tiit Loim

https://lounapostimees.postimees.ee/6498171/mida-arvata-uutest-erakondadest

Riigikogu valimiste eel tekib paljudel kiusatus valida uusi erakondi. Mida neilt aga oodata võib, on omajagu ennustamatu.

Кандидатом в премьеры от партии “Богатство жизни” станет эколог Михкель Кангур

13.01.2019. Rus.ERR.ee. (pressiteade + fotogalerii 22 fotot)

https://rus.err.ee/898178/kandidatom-v-premery-ot-partii-bogatstvo-zhizni-stanet-jekolog-mihkel-kangur

Старший научный сотрудник Таллиннского университета, эколог Михкель Кангур стал кандидатом в премьер-министры от партии “Богатство жизни”.

Такое решение было принято в воскресенье, 13 января, на прошедшем в Тюри съезде политической силы, сообщила пресс-служба “Богатства жизни”.

GALERII | Elurikkuse erakond valis peaministrikandidaadiks Mihkel Kanguri

13.01.2019. Õhtuleht. Teksti toimetas Gerli Mägi. Fotogalerii Kaspar Pokk 17 fotot.

https://www.ohtuleht.ee/918607/galerii-elurikkuse-erakond-valis-peaministrikandidaadiks-mihkel-kanguri

Elurikkuse erakond valis täna oma Türil toimuval üldkogul valdava häälteenamusega erakonna peaministrikandidaadiks TLÜ vanemteaduri ökoloog Mihkel Kanguri, teatas erakond pressiteates.Mihkel Kangur on keskkonnateemadega kokku puutunud alates varasest lapsepõlvest, olles kasvanud loodusteadlaste peres. Kanguril on doktorikraad ning viimased aastad on ta tegelenud süvendatult säästva arengu haridusega.

Seitsmesed – Elurikkuse Erakond valis enda peaministrikandidaadiks Mihkel Kanguri

13.01.2019. TV3.

https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2019/01/13/elurikkuse-erakond-valis-enda-peaministrikandidaadiks-mihkel-kanguri

https://tvplay.tv3.ee/seitsmesed-klipid-2019/seitsmesed-elurikkuse-erakond-valis-enda-peaministrikandidaadiks-mihkel-kanguri-10305354/

Lähenevate valimistel eel ilmselt kõige kirjumat seltskonda koondav Elurikkuse Erakond pidas täna Türil üldkogu ja volitas peaministrikandidaadiks Mihkel Kanguri.

Elurikkuse Erakonna peaministrikandidaat on Mihkel Kangur

13.01.2019. ERR. Uudised. Toimetaja: Merili Nael, Olev Kenk. Pikem tekst + Video intervjuud (2min30sek) + Fotogalerii Olev Kenk 22 fotot.

https://www.err.ee/898168/elurikkuse-erakonna-peaministrikandidaat-on-mihkel-kangur

Elurikkuse Erakond (ERE) valis pühapäeval Türil toimunud üldkogul erakonna peaministrikandidaadiks Tallinna ülikooli vanemteaduri, ökoloog Mihkel Kanguri.

Rainer Kuuba valiti Elurikkuse Erakonna juhatusse

13.01.2019. Lõuna-Eesti Postimees.

https://lounapostimees.postimees.ee/6498068/rainer-kuuba-valiti-elurikkuse-erakonna-juhatusse

Elurikkuse Erakond (ERE) valis pühapäevasel üldkogul juhatusse ka Võru instituudi direktori Rainer Kuuba. Partei peaministrikandidaadiks sai Tallinna ülikooli vanemteadur, ökoloog Mihkel Kangur.

FOTOD | Elurikkuse Erakonna peaministrikandidaat on Mihkel Kangur

13.01.2019. Delfi (ERE pressitekst)

http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/fotod-elurikkuse-erakonna-peaministrikandidaat-on-mihkel-kangur?id=85009799

Elurikkuse Erakond (ERE) valis täna oma Türil toimuval üldkogul valdava häälteenamusega erakonna peaministrikandidaadiks TLÜ vanemteaduri, ökoloog Mihkel Kanguri.

Reporter: Elurikkuse erakond valis peaministrikandidaadi

13.01.2019. PostmeesTV. Reporter. Intervjuud (2 min 30 sek)

https://tv.postimees.ee/6498183/reporter-elurikkuse-erakond-valis-peaministrikandidaadi

Kuigi Elurikkuse erakonna toetus jääb valijauuringute järgi vaid mõne protsendipunkti juurde, minnakse valimistele vastu täispangaga. Kindlameelselt soovitakse kohta riigikogus ning täna valiti ka peaministrikandidaat.  

Mihkel Kangur: Rail Balticu keskkonnasõbralikkusest

13.01.2019. Postimees. Arvamus. Teksti autor: Mihkel Kangur.

https://arvamus.postimees.ee/6497825/mihkel-kangur-rail-balticu-keskkonnasobralikkusest

Mitte kõik roheline pole looduslik, nii pole ka kõik raudteega seonduv keskkonnahoidlik, kirjutab Eesti Geograafia Seltsi president Mihkel Kangur (Elurikkuse Erakond).  Eesti Geograafia Selts (EGS) esitas 10. jaanuaril ringkonnakohtule apellatsioonikaebuse Rail Balticu maakonnaplaneeringute kehtestamise tühistamise asjus. Mitmete erakondade esindajatele meeldib näidata Rail Balticut kui keskkonnahoiule viivat projekti, rõhudes klišeelikule väitele, nagu oleks igasugune raudtee automaatselt loodusele hea. Miks siis võitleb 1955. aastast Eesti keskkonnakaitsele pühendunud organisatsioon Rail Balticu projektiga?

Elurikkuse erakond avalikustas Türil enda peaministrikandidaadi

13.01.2019. Järva teataja. Tekst: Silja Ratt. Suur fotogalerii Dmitri Kotjuh (68 fotot)

https://jarvateataja.postimees.ee/6497957/elurikkuse-erakond-avalikustas-turil-enda-peaministrikandidaadi

Elurikkuse erakonna (ERE) üldkogu valis pühapäeval Türil välja enda peaministri kandidaadi ning juhatuse. Peaministrikandidaadiks valiti Mihkel Kangur. Mees lisas tõsisemalt, et ees ootab väga suur töö – tuleb jõuda riigikokku. Kangur märkis, et rahalise poole pealt on neil küll keeruline, kuid nende tõstatatud teemad kõnetavad inimesi. “Me anname eesti inimeste häälele jõu tagasi,” lubas ta lõpetuseks. Juhatuse liikmeteks nimetati Rainer Kuuba, Toomas Trapido, Artur Talvik, Heli Piisang ja Lauri Tõnspoeg.

Elurikkuse erakond valib pühapäeval peaministrikandidaati

12.01.2019 Pealinn. Uudis BNS. Toimetaja. Sandra Lepik

http://www.pealinn.ee/tagid/koik/elurikkuse-erakond-valib-puhapaeval-peaministrikandidaati-n234852

(ERE pressiteade) Elurikkuse erakond (ERE) valib homme enda kolme liikme hulgast peaministrikandidaati, vahendas BNS. ERE üldkogu kohtub pühapäeval Türil ning kella 14 paiku peaks olema läbi viidud nii peaministrikandidaadi kui ka juhatuse valimine, teatas erakond. ERE peaministrikandidaatideks on üles seatud erakonna algatajad Mihkel Kangur, Rainer Kuuba ja Toomas Trapido.Juhatusse kandideerivad Mihkel Kangur, Rainer Kuuba, Toomas Trapido, Artur Talvik, Heli Piisang ja Lauri Tõnspoeg. Kuna peaministrikandidaat ei tohi olla juhatuse liige ning loobub sellest kohast, valitaksegi esmalt just see. ERE põhikiri näeb ette 3–5–liikmelist juhatust, mille otsustavad liikmed üldkogul.Hääletamine toimub CitizenOS digiplatvormil ja hääletada saavad ka need liikmed, kes Türile kohale ei tule ning otseülekannet veebis jälgivad.

Supernädalavahetus muutub valimiste-eelseks vahefinišiks

11.01.2019. ERR. Eesti uudised. Tekst: Toomas Sildam

https://www.err.ee/897611/supernadalavahetus-muutub-valimiste-eelseks-vahefinisiks

Eestit ootab poliitiline supernädalavahetus, sest laupäeval ja pühapäeval avalikustavad koguni neli erakonda enda rivistused 3. märtsi riigikogu valimistel ning valimisprogrammid. Tegu on omalaadse valimiste-eelse vahefinišiga. Poliitilise uustulnukana valimistele minev Elurikkuse Erakond tuleb kokku pühapäeval kell 12 Türi rahvamajas.

Elurikkuse Erakonda tekitasid kiilu vaktsineerimisvastased

10.01.2019. Postimees. Teksti autor: Sander Punamäe

https://www.postimees.ee/6495833/elurikkuse-erakonda-tekitasid-kiilu-vaktsineerimisvastased

Otsedemokraatia ideed viljelev Elurikkuse Erakond kaotas juba eos ühe oma algatajaliikme, sest erakond hindab arvamuste paljusust rohkem kui teaduspõhisust.

Doktorikraadiga Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktor Barkalaja soovis, et erakond ei aktsepteeriks teadusega vastuolus olevaid arusaamu ja viskaks välja liikme, kes populariseerib vaktsineerimisvastasust. Juhtkond seda vajalikuks ei pidanud, erakonnast otsustas lahkuda hoopis Barkalaja. «Seal on üks väike sekt. Asi on teaduses ja ebateaduses,» ütles ta ise.

Suuremates linnades on esikohal Keskerakond, mujal EKRE

10.01.2019. Postimees.Poliitika.  Tekst: BNS

https://poliitika.postimees.ee/6496202/suuremates-linnades-on-esikohal-keskerakond-mujal-ekre

Eesti suuremates linnades on kõrgeima toetusega Keskerakond, maal ja väiksemates linnades Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), selgus BNSi ja Postimehe tellitud uuringufirma Kantar Emori jaanuari algul tehtud küsitlusest.

Tallinnas elavatest valimisealistest kodanikest pooldas Keskerakonda 28,6 protsenti ja Reformierakonda 25,6 protsenti vastanutest. Suuruselt kolmanda toetusega oli Tallinnas Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 14 protsendiga, neljas EKRE 13,8, viies Isamaa 7,3, kuues Eesti 200 6,9, seitsmes Eestimaa Rohelised 3,2 ja kaheksas Vabaerakond 0,7 protsendiga.

Tartu, Pärnu, Narva ja Kohtla-Järve linnade elanikest toetab Keskerakonda 26,3 ja Reformierakonda 23,5 protsenti ning kolmandana EKRE 17,5 protsenti valijatest. Neljandal positsioonil oli SDE 9,5 protsendiga, viies Eesti 200 7,5 ning kuues Isamaa 7,1 protsendiga. Suurte linnade kodanikest 5 protsenti toetab rohelisi, 1,1 protsent Rahva Ühtsuse Erakonda, 1 protsent Vabaerakonda, 0,7 protsenti Elurikkuse Erakonda (ERE).

Muudes Eesti linnades on EKRE toetus 25,3 protsenti, Reformierakonnal 22,3 ja Keskerakonnal 22,1 protsenti. Sotsiaaldemokraate pooldab väikelinnades 11 protsenti, Eesti 200 ja Isamaad mõlemat 7,8, rohelisi ja Vabaerakonda mõlemat 1,1, Eesti Iseseisvusparteid 0,7 ja ERE-t 0,4 protsenti valijatest.

Üldkogumis oli Reformierakonna toetus jaanuaris 24,4 protsenti, Keskerakonnal 23,3 protsenti, EKRE-l 20,2 protsenti, SDE-l 11,8 protsenti, viies oli erakond Isamaa 8 protsendiga ning kuues Eesti 200, mida toetas 6,6 protsenti. Eestimaa Roheliste toetus oli jaanuaris 3,3 protsenti, Vabaerakonnal 1,4 protsenti ja Elurikkuse Erakonnal 0,5 protsenti.

Kantar Emor näitab erakondade reitinguprotsente nendest, kellel on erakondlik eelistus, seega «ei oska öelda» vastanute protsent elimineeritakse. Andmete näitamise selline viis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks riigikogu valimiste tulemustega. Jaanuaris oli «ei oska öelda» osakaal 21 protsenti. Maksimaalne statistiline viga ±2,4 protsenti.

Kokku küsitles Kantar Emor 4. – 8. jaanuarini veebiintervjuude meetodiga 1340 kodanikku vanuses 18 – 84 aastat.

Tööturul eri positsioonides asuvate valijagruppide poliitilised eelistused lahknevad märgatavalt.

10.01.2019. Pealinn. Toimetaja: Marika Metsala

http://www.pealinn.ee/tallinn/tootajate-omanike-pensionaride-ja-oppurite-poliiteelistused-erinevad-n234767

Suurima toetuse ühes valijagrupis saavutas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), mida pooldas 38,2 protsenti iseendale tööandjatest. Reformierakond sai selles rühmas 24,2 protsendi ja Eesti200 11,7 protsendi valijate toetuse. Keskerakonda pooldas selles rühmas 9,8 protsenti, rohelisi 5,8, Isamaad 4,9, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) 2,9, Vabaerakond 1,3 ja Elurikkuse Erakonda (ERE) 1,2 protsenti.

Pensionäride seas on menukaim Keskerakond, mida eelistab 37,2 protsenti. Teisel kohal on pensionäride hulgas Reformierakond 19,2 protsendiga, kolmas EKRE 16,3 ja neljas SDE 13,4 protsendiga. Isamaa reiting on pensionäride seas 6,3 ja Eesti200-l 5,5 protsenti, rohelisi ja Vabaerakonda mõlemaid toetab 0,7 ning Rahva Ühtsuse parteid 0,6 protsenti.

Palgatöötajatest eelistab 28,7 protsenti Reformierakonda, 20,5 protsenti Keskerakonda ja 17,9 protsenti EKRE-t. Neljanda toetusega on SDE, mida eelistab 11 protsenti, viiendal Isamaa 9,9 protsendiga, kuues Eesti200 6,4 protsendiga. Rohelisi pooldas 2,3 protsenti palgatöötajatest, Vabaerakonda 1,9 ja ERE-t 0,7 protsenti.

Õppuritest annaks 24,2 protsenti oma hääle Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale (SDE), 17,4 protsenti eelistaks EKRE-t ja 16,6 protsenti Reformierakonda. 13,9 protsenti tudengitest ja õpilastest pooldab rohelisi, 9,4 protsenti Eesti200 ja 8,7 protsenti Isamaad. Vabaerakonna poolt annaks oma hääle 0,8 protsenti õppuritest.

Muus mittetöötavate inimeste rühmas pooldas EKRE-t 30,6 protsenti, Reformierakonda 22,2 ja Keskerakonda 16,5 protsenti vastanutest. Sotse eelistas 11,4 protsenti, rohelisi 8,8, Isamaad 5,4, Eesti200 3,5, Vabaerakonda 0,9ja ERE-t 0,8 protsenti.

Üldkogumis oli Reformierakonna toetus jaanuaris 24,4 protsenti, Keskerakonnal 23,3 protsenti, EKRE-l 20,2 protsenti, SDE-l 11,8 protsenti, viies oli erakond Isamaa 8 protsendiga ning kuues Eesti200, mida toetas 6,6 protsenti. Eestimaa Roheliste toetus oli jaanuaris 3,3 protsenti, Vabaerakonnal 1,4 protsenti ja Elurikkuse Erakonnal 0,5 protsenti.

Kantar Emor näitab erakondade reitinguprotsente nendest, kellel on erakondlik eelistus, seega “ei oska öelda” vastanute protsent elimineeritakse. Andmete näitamise selline viis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks riigikogu valimiste tulemustega. Jaanuaris oli “ei oska öelda” osakaal 21 protsenti. Maksimaalne statistiline viga ±2,4 protsenti.

Kokku küsitles Kantar Emor 4. – 8. jaanuarini veebiintervjuude meetodiga 1340 kodanikku vanuses 18 – 84 aastat.

Eesti 200 kaotab toetust

10.01.2019. Eesti Uudised.

https://eestiuudised.ee/eesti-200-kaotab-toetust/

Kõigi vastajate hulgas oli Reformierakonna toetus jaanuaris 24,4 protsenti, Keskerakonnal 23,3 protsenti, EKRE-l 20,2 protsenti ja SDE-l 11,8 protsenti. Viies oli erakond Isamaa 8 protsendiga ning kuues Eesti200, mida toetas 6,6 protsenti. Eestimaa Roheliste toetus oli jaanuaris 3,3 protsenti, Vabaerakonnal 1,4 protsenti ja Elurikkuse Erakonnal 0,5 protsenti.

Rainer Kuuba: olen valmis hakkama keskkonnaministriks!

10.01.2019. Lõunaleht. Teksti autor: Ülle Harju.

http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=25811&print=1

Väikeparteidest esimesena Kagu-Eesti nimekirja kokku saanud Elurikkuse erakond pensionide kahekordistamist ja maksude kaotamist ei luba, küll on erakonna Kagu-Eesti esinumber Rainer Kuuba (47) valmis seisma selle eest, et meie inimestele jääks alles südamelähedane kodumets, kodulähedane kool ja sünnitama ei peaks põllu peal.

Молодые избиратели поддерживают реформистов, а люди постарше EKRE или центристов

10.01.2019. Viru Prospekt. Tekst: BNS

http://prospekt.ee/events/12041-molodye-izbirateli-podderzhivayut-reformistov-a-lyudi-postarshe-ekre-ili-centristov.html

Люди помоложе активнее всего поддерживают Партию реформ, люди постарше Консервативную народную партию (EKRE), а пожилые Центристскую партию, сообщается в проведенном по заказу BNS и Postimees в начале января опросе фирмы исследований Kantar Emor.

Aasta esimesed erakondade reitingud

09.01.2019. Ühiskonnauuringute Instituut

http://www.inst.ee/uudised/aasta-esimesed-erakondade-reitingud

MTÜ Ühiskonnuuringute Instituudi tellitud küsitlus, mille viis läbi 3.- 9. jaanuarini Turu-uuringute AS.  Selgelt kõige popularsem erakond on Keskerakond (26%), kellele järgnevad võrdse toetusega Reformierakond (20%) ja EKRE (20%). Neljandal kohal on SDE (12%) ning viiendal Isamaa (9%). Valimiskünnise ületab ka Eesti 200 (7%).  Eesti Vabaerakond 1%, Elurikkuse Erakond 2%, Erakond Eestimaa Rohelised 1%.

Tartu- ja Jõgevamaa valimisnimekirjades toimus nelja aastaga poliitikute ringmäng

09.01.2019. Tartu Postimees. Teksti autor: Eili Arula.

https://tartu.postimees.ee/6494646/tartu-ja-jogevamaa-valimisnimekirjades-toimus-nelja-aastaga-poliitikute-ringmang

Kui sirvida eelseisvatel valimistel Tartu- ja Jõgevamaal riigikokku pürgivate poliitikute nimekirju, hakkab eeskätt silma tõsiasi, et mitu senist teenekat esinumbrit on pidanud piirkonnas oma liidripositsiooni loovutama. … Veel ühe uue partei, Elurikkuse Erakonna (ERE) lõplikke valimisnimekirju väljas pole. Siiski sõnas ERE üks eestvedaja Lauri Tõnspoeg, et nende Jõgeva- ja Tartumaa valimisringkonna esinumbriks saab tuntud loodusemehe Fred Jüssi poeg ökoloog Mart Jüssi.

Elurikkuse Erakond avas Rail Balticu debatikeskkonna

8.01.2019. Pärnu Postimees. Tekst: BNS. (ERE pressiteade)

https://parnu.postimees.ee/6493997/elurikkuse-erakond-avas-rail-balticu-debatikeskkonna

Elurikkuse Erakonna (ERE) avas veebis debati Rail Balticu üle, mis tähendab, et kõigil inimestel on võimalik ID-rakenduste kaudu ennast tuvastades esitada oma põhjendatud seisukoht ja anda kas poolt- või vastuhinnang ja kommentaar kaaskodanike argumentidele.

Reinsalu ja Talvik: on lollus välistada koostöö EKREga

08.01.2019 Estonian World Review. Äripäeva intervjuust.

https://www.eesti.ca/reinsalu-ja-talvik-on-lollus-valistada-koostoo-ekrega-aripaev/article52913

Eesti poliitika üks nõrk koht on vähene erakondade vaheline koostöö, mistõttu on lollus välistada koostöö EKREga, märkis Elurikkuse Erakonna kõneisik Artur Talvik.

Isamaa liikmest Urmas Reinsalu (vasakul) ja Elurikkuse Erakonna liige Artur Talvik lahkasid saates “Kuum tool” nädala aktuaalsemaid teemasid.

Reinsalu ja Talvik: on lollus välistada koostöö EKREga

07.01.2019. Äripäev+Äripäev Raadio. Intervjuu Urmas Reinsaluga ja Artur Talvikuga (46 min) + Kokkuvõte intervjuust.

https://www.aripaev.ee/saated/2019/01/07/reinsalu-ja-talvik-on-lollus-valistada-koostoo-ekrega

Eesti poliitika üks nõrk koht on vähene erakondade vaheline koostöö, mistõttu on lollus välistada koostöö EKREga, märkis Elurikkuse Erakonna kõneisik Artur Talvik.

Kuum Tool: Kuum tool: majanduskasvu võtmeteguritest, populismist ja koostööst EKREga

https://soundcloud.com/aripaeva-raadio/070119-kuum-tool-majanduskasvu-votmeteguritest-populismist-ja-koostoost-ekrega

Nädala kuumimatel teemadel arutavad ja vaidlevad stuudiokülalised on Artur Talvik Elurikkuse Erakonnast ja Urmas Reinsalu Isamaast. Saatejuht on Eliisa Matsalu.

Fookuses on aasta sisserände kvoodi täituvus kohe aasta alguses, riigi valmistumine majanduskriisiks, ebavõrdsuse kasvu vastu võitlemine Eestis ja koostöö EKREga.

Anvar Samost: Tuleb tavaline aasta

06.01.2019 Lääne Elu. Teksti autor: Anvar Samost.

https://online.le.ee/2019/01/06/anvar-samost-tuleb-tavaline-aasta/

Vastu kõiki ennustusi ja ootusi kujunevad riigikogu valimiste kaks viimast kampaaniakuud üllatustevaeseks, võimalik, et lausa igavaks. Uued erakonnad Eesti 200 ja Elurikkus parlamenti ei jõua. Sotsiaaldemokraatlik erakond ja Isamaa saavad uues koosseisus võrdse arvu kohti. Valimiste võitja ehk Keskerakond võib üksikute liikmete tasemel omada suhteliselt suurt vastumeelsust Reformierakonna suhtes, kuid poliitiline loogika soosib alati väikseima võimaliku partnerite arvuga koalitsiooni loomist.

Aasta esimene nädal suures pildis.

06.10.2019. Postimees. Toimetaja: Erik Prozes

https://www.postimees.ee/6491635/aasta-esimene-nadal-suures-pildis

Foto: Sander Ilvest. Neljapäeval tutvustas Elurikkuse erakond oma programmi. Vastse erakonna esimesed sammud on valulised. Esialgu püüavad nad koguda populaarsust sellega, et organiseerivad veebis nn rahvaküsitlust Rail Balticu kohta.

Uue erakonna jätnud Anzori Barkalaja hindab selle eesmärke

05.01.2019. Sakala. Postimees. Teksti autor: Aivar Aotäht. Intervjuu Anzori Barkalajaga

https://sakala.postimees.ee/6491811/uue-erakonna-jatnud-anzori-barkalaja-hindab-selle-eesmarke

Üks Elurikkuse Erakonna loojaid ja eestvedajaid Anzori Barkalaja lahkus uuest seltskonnast vähem kui kuu ajaga, kuid näeb sel elulootust ning kiidab partei eesmärke.

Seitsmesed – Elurikkuse Erakond soovib panna Rail Balticu projekti rahvahääletusele

04.01.2019 TV3 Seitsmesed Uudised. Reporter: Sven Soiver. Videoreportaaz pressikonverentsist. (1min40sek)

https://tvplay.tv3.ee/seitsmesed-klipid-2019/seitsmesed-elurikkuse-erakond-soovib-panna-rail-balticu-projekti-rahvahaaletusele-10304005/

Elurikkuse erakond tegi täna oma valimiskampaania avalöögi, valimisteks loodetakse toetust kasvatada üle valimiskünnise ning kavatsetakse valimisteks kulutada umbes 200 000 eurot.

Richness of Life party may get new leader, other founder member quits

04.01.2019. BNS. News. Editor: Andrew Whyte

https://news.err.ee/892159/richness-of-life-party-may-get-new-leader-other-founder-member-quits

Mihkel Kangur, associate professor at the School of Natural Sciences and Health at Tallinn University, has put himself forward as potential leader of the Richness of Life party.

Intervjuu: Artur Talvik Elurikkuse Erakond

04.01.2019. KUKU Raadio. Raadiointervjuu Artur Talvikuga. (12 min)

http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-artur-talvik-elurikkuse-erakond-2/

Elurikkuse Erakonna sihtidest ja toimimise viisidest. Rahvahääletusest. Anzori Barkalaja EREst lahkumisest. Otsedemokraatiast.

Партия “Богатство жизни” начнет избирательную кампанию с интернет-опроса по Rail Baltic

03.01.2019. Rus.ERR.ee Tekst + fotogalerii (22 fotot) + Video

https://rus.err.ee/891951/partija-bogatstvo-zhizni-nachnet-izbiratelnuju-kampaniju-s-internet-oprosa-po-rail-baltic

Русских фамилий в “Богатстве жизни” меньше, чем пальцев на одной руке, отмечает “Актуальная камера”. “Мы планируем найти больше русских людей. Серьезно. Планируем высадить десант в Ида-Вирумаа”, – говорит Тальвик.

Анзори Баркалая вышел из партии “Богатство жизни”

03.01.2019.  Rus.ERR.ee

https://rus.err.ee/892009/anzori-barkalaja-vyshel-iz-partii-bogatstvo-zhizni

Один из основателей и предводителей партии “Богатство жизни” (Elurikkuse erakond) Анзори Баркалая вышел из партии. “Кажется, что некоторые вещи не мои. Я имею в виду политическую активность. Есть вещи в общем политическом климате Эстонии, которые не украшают думающего человека. Это не только проблема партии “Богатство жизни”, – сказал Баркалая

2019.01.03 – Elurikkuse Erakond soovib luua maheda nutiriigi

03.01.2019 – TallinnaTV. Uudised. Elurikkuse Erakond soovib luua maheda nutiriigi (2 min) Intervjuud: Mihkel Kangur, Heli Piisang

https://www.tallinnatv.eu/uudised/uudislood/18846-2019-01-03-elurikkuse-erakond-soovib-luua-maheda-nutiriigi

Eestis on 14 erakonda. Esimest korda läheb valimistele Elurikkuse Erakond, mis tahab Eesti muuta nutikaks maheriigiks ja paneb Rail Balticu projekti rahvahääletusele.

Üks Elurikkuse Erakonna eestvedajatest lahkus erakonnast

03.01.2019. Postimees. PM.

https://poliitika.postimees.ee/6490987/uks-elurikkuse-erakonna-eestvedajatest-lahkus-erakonnast

Elurikkuse Erakonna algatusrühma liige Anzori Barkalaja teatas, et astub erakonnast välja ja jätkab tööd Tartu Ülikoolis ja MTÜs Parem Ilm. «Laiemalt tundub, et mõned asjad ei ole minu tassike teed. Pean silmas erakondlikku poliitilist aktiivsust. On mingid asjad Eesti üldises poliitkliimas, mis ei kaunista mõtlevat inimest. See ei ole otseselt Elurikkuse Erakonna probleem,»

Elurikkuse erakonna asutajaliige Anzori Barkalaja astus erakonnast välja

03.01.2019. DELFI. Valimised 2019. Reporter: Fred Püss. Intervjuu tekst.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/elurikkuse-erakonna-asutajaliige-anzori-barkalaja-astus-erakonnast-valja?id=84928217

Elurikkuse Erakonna üks eestvedajaid ja asutajaliikmeid Anzori Barkalaja teatas, et astub erakonnast välja. Mis on see põhjus, miks te otsustasite juba nüüd Elurikkuse Erakonnast lahkuda? Konkreetse kirjaliku lühikokkuvõtte teguritest, mis viisid sellise otsuseni, edastasin ma viisakalt ERE juhatusele.

03.01.2019. ERR. Aktuaalne kaamera kell 21.00

Elurikkuse Erakonnast alates 07:40 – 10:20

https://etv.err.ee/v/paevakajasaated/aktuaalne_kaamera/saated2100/50f8c00b-42ca-4277-9bea-b3ac9d8bb9b1/aktuaalne-kaamera-ilm

Elurikkuse Erakonna asutajaliige Anzori Barkalaja astus erakonnast välja

03.01.2019 Õhtuleht. Teksti autor: LIina Hallik.

https://www.ohtuleht.ee/914814/elurikkuse-erakonna-asutajaliige-anzori-barkalaja-astus-erakonnast-valja

Elurikkuse Erakonna üks eestvedajaid ja asutajaliikmeid Anzori Barkalaja teatas, et astub Elurikkuse Erakonnast välja. Põhjuseks toob Barkalaja oma liigse kurjuse. Poliitikast sootuks kõrvale mees jääda ei kavatse.

Jaaganti valimisradar. Elurikkuse Erakond kaotas juba stardis asutajaliikme

03.01.2019 Postimees. Teksti autor: Urmas Jaagant.

https://poliitika.postimees.ee/6490998/jaaganti-valimisradar-elurikkuse-erakond-kaotas-juba-stardis-asutajaliikme

Elurikkuse Erakond tahab olla mitte-erakond, Eesti 200 tahab olla päriserakond. Gräzin lahkus Reformierakonnast.

Anzori Barkalaja astus Elurikkuse Erakonnast välja

03.01.2019 ERR. Uudised. Anzori Barkalaja vastus ja Artur Talviku kommentaar.

https://www.err.ee/892001/anzori-barkalaja-astus-elurikkuse-erakonnast-valja

“Laiemalt tundub, et mõned asjad ei ole minu tassike teed. Pean silmas

erakondlikku poliitilist aktiivsust. On mingid asjad Eesti üldises poliitkliimas, mis ei kaunista mõtlevat inimest. See ei ole otseselt Elurikkuse Erakonna

probleem,” ütles Barkalaja ERR-ile.

Reporter: Mis saab 500 liiget kokku saanud Elurikkuse erakonnast?

03.01.2019. PostimeesTV. Reporter: Marian Võsumets. Videointervjuud (3 min): Artur Talvik, Rainer Kuuba, Lauri Tõnspoeg.

https://tv.postimees.ee/6490825/reporter-mis-saab-500-liiget-kokku-saanud-elurikkuse-erakonnast

Artur Talviku Elurikkuse erakond on 500 liiget kokku saanud ja riigikogus loodetakse saada 10 kohta. Keskkonnaaktivistide erakonna peamised valimisteemad on metsanduses lageraie lõpetamine, Rail Balticu takistamine ja mitmekesisema koolivõrgu loomine, kus kõik lapsed kasvatataks erinevateks.

ERR . Raadiouudised. Kell 12.00

03.01.2019 ERR Uudised kell 12.00 03:45 – 06:25. räägivad Mihkel Kangur ja Artur Talvik.

https://www.err.ee/891917/raadiouudised-03-01-2019-12-00-00

Elurikkuse erkonna 03.01.2019 Balti Jaama Turul toimunud pressikonverentsi lindistus.

Uudis+. Mihkel Kangur ja Artur Talvik. Kuidas loodab Elurikkuse erakond toetust kasvatada?

03.01.2019 ERR Vikerraadio Uudis+. Lauri Varik. Pikk ja tõhus raadiointervjuu (17 min)

https://vikerraadio.err.ee/886553/uudis-lauri-varik/913189?fbclid=IwAR0_ypqXh3s-w7sOzTpj1WOuJ0Jtb-Z45XRMPpvTDbfS-CF0tIeRG7KABdM

Elurikkuse erakond soovib Rail Balticu trassivaliku panna rahvahääletusele. Kuidas peaaegu olematu toetusega uus erakond loodab toetust kasvatada selgitavad Artur Talvik ja Mihkel Kangur.

VIDEO | Artur Talvik Elurikkuse erakonnast: üheprotsendiline toetus meid ei morjenda. Usun, et saame riigikokku

03.01.2019 Delfi TV.  Toimetaja: Karoliina Vasli. Video: Ilmar Saabas. Pikem tekst + video (5 min)

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-artur-talvik-elurikkuse-erakonnast-uheprotsendiline-toetus-meid-ei-morjenda-usun-et-saame-riigikokku?id=84923123

Unistuste Eesti vundament on rahvahääletused ning raha on siin elus teisejärguline – nii võiks lühidalt kokku võtta Elurikkuse erakonna visiooni. Kuigi partei toetus on praegu pea olematu, loodetakse Artur Talviku sõnul parlamenti pääseda.

Artur Talvik: saame endale toetajaid iga partei valijate hulgast

03.01.2019 DelfiTV. Toimetaja: Karoliina Vasli. Video: Ilmar Saabas. Video intervjuu (5 min)

http://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/artur-talvik-saame-endale-toetajaid-iga-partei-valijate-hulgast?id=84923361

Täna andis Elurikkuse erakond pressikonverentsi, mis on nende kampaania avalöök.

Partei toetus on praegu napp. On üldse lootust riigikokku pääseda? Talvik on selles veendunud. “Üks protsent meid praegu ei morjenda,” vastas ta ja viitas, et täna oli neil esimene sõnakam väljaastumine, kampaania avalöök.

Video ja galerii: Elurikkuse Erakond tahtis minna valimistele koos rohelistega

03.01.2019. PostimeesTV. Reporter. Sander Punamäe. Tekst + Video intervjuu Artur Talvikuga (7 min).

 • Pildigalerii pressikonverentsist Balti Jaama Turul 15 fotot.

https://www.postimees.ee/6490638/video-ja-galerii-elurikkuse-erakond-tahtis-minna-valimistele-koos-rohelistega

Tekst on ERE pressikonverentsist. Video intervjuus vastav Artur Talvik reporteri küsimustele.

Elurikkuse Erakonna algatajad tunnistasid, et kuigi eesmärk on minna valimistele täisnimekirjaga, siis see ei ole nende jaoks kerge ülesanne. Erakonna algatajad kogunesid täna Balti jaama turu teisel korrusel, et oma mõtteid ajakirjanikega jagada. Erakonna algatajatena võtsid laua taga kohad sisse Artur Talvik, Mihkel Kangur, Heli Piisang, Lauri Tõnspoeg, Piret Räni ja Rainer Kuuba.

Elurikkuse erakond rakendab Rail Balticu rahvaküsitluse valimisvankri ette

03.01.2019 ERR. Uudis.

https://www.err.ee/891911/elurikkuse-erakond-rakendab-rail-balticu-rahvakusitluse-valimisvankri-ette

Riigikokku pürgiv Elurikkuse Erakond (ERE) korraldab kuu lõpus rahvaküsitluse Rail Balticu raudteetrassi küsimuses.

Elurikkuse Erakond kavatseb Rail Balticu projekti rahvahääletusele panna

03.01.2019 Postimees. Teksti autor: Agaate Antson.

https://www.postimees.ee/6490260/elurikkuse-erakond-kavatseb-rail-balticu-projekti-rahvahaaletusele-panna

Elurikkuse Erakond soovib Rail Balticu projekti digitaalplatvormil Citizen OS rahvahääletusele panna. Erakond plaanib inimestelt küsida, kuidas nad suhtuvad hetkel kavandatavasse trassi ja/või kuidas suhtuksid alternatiivsesse trassi mõne olemasoleva raudtee koridoris. Samuti uuritakse, kas kogukondi ning looduskeskkonda sedavõrd palju mõjutavate projektide üle peaks rahvas ise otsustama või mitte.

Elurikkuse Erakond paneb Rail Balticu projekti rahvahääletusele

03.01.2019 Telegram. Uudis, ERE pressiteate alusel.

https://www.telegram.ee/eesti/elurikkuse-erakond-paneb-rail-balticu-projekti-rahvahaaletusele

Eelmisel aastal asutatud uus Elurikkuse Erakond plaanib korraldada rahvahääletuse, et selgitada välja, millist asukohta inimesed Rail Balticu raudteele eelistaksid. “Eesti vajab head raudteeühendust naabrite ja Euroopaga. Kuid millise hinna eest,” küsivad nad oma kodulehel, viidates 28. jaanuaril -3. veebruaril 2019 toimuvale hääletusele.

Ida-Harjumaa valimisdebatt.  

Teade 03.01.2019. Kuulutus. Valimisdebatt Kolgaküla Rahvamajas – Neljapäeval 17. Jaanuaril kell 19.00

https://www.evensi.com/ida-harjumaa-valimisdebatt-kolgaku-rahvamaja/284392547

Kuusalu valla vabaühenduste ümarlaud korraldab Riigikokku pürgijate valimisdebati. Ootame 5. jaanuariks ettepanekuid, milliseid teemasid võiks seal arutada.

Detsember 2018

31.12.18 Kuum tool: Äripäeva ausad hinnangud erakondadele

31.12.2018. Äripäeva Raadio. Arutelusaade (1t 13 min) Uutest erakondadest ja Elurikkuse Erakonnast räägitakse saate esimeses osas kuni 20 min.

https://soundcloud.com/aripaeva-raadio/311218-kuum-tool-aripaeva-ausad-hinnangud-erakondadele

Äripäeva ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Allan Rajavee, Aivar Hundimägi ja Jaanus Vogelberg arutavad saates, kuidas on sel aastal erakonnad oma tööga hakkama saanud. Kes on olnud selle aasta suurimad kaotajad ja võitjad?

FOTOD | Kadriorus allkirjastati ühiskondlik kokkulepe: teaduse ja arendustegevuse riiklik rahastamine tõuseb ühe protsendini SKT-st

19.12.2018. Delfi. Uudised. Teade ja teadusleppe täistekst.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-kadriorus-allkirjastati-uhiskondlik-kokkulepe-teaduse-ja-arendustegevuse-riiklik-rahastamine-touseb-uhe-protsendini-skt-st?id=84804129

Foto: Mihkel Kangur ERE esindajana allkirjastamas:

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-kadriorus-allkirjastati-uhiskondlik-kokkulepe-teaduse-ja-arendustegevuse-riiklik-rahastamine-touseb-uhe-protsendini-skt-st?id=84804129#!dgs=dgsee-239264:EsPBSjdUqBWAuVV4V8J3-6

Ökoloog Mihkel Kangur: eestlased jõudsid tarbimispeole kui nõudepesu oli juba alanud

12.12.2018 Delfi.FORTE.Accelerista. Teksti autor: Ylle Tampere. Intervjuu Mihkel Kanguriga.

http://forte.delfi.ee/news/auto/okoloog-mihkel-kangur-eestlased-joudsid-tarbimispeole-kui-noudepesu-oli-juba-alanud

Ökoloog Mihkel Kangur, kes paneb auditooriumitäite kaupa tudengeid vaimustunult ennast kuulama ja kaasa mõtlema, räägib linnastumisest, autostumisest, tarbimisest. Loo lõpus on kolm igaühele jõukohast elumuutvat soovitust. Teeme maailma korda, eks!

Uutel tulijatel on raske parlamenti pääseda

11.12.2018 Sakala. Postimees. Tekst: Andres Laiapea.

https://sakala.postimees.ee/6474090/uutel-tulijatel-on-raske-parlamenti-paaseda

PEAN ENDALE JÄLLE tuhka pähe raputama. Kevadel sai väljendatud skeptilisust juttude suhtes, et enne riigikogu valimisi võidakse Eestis asutada uus erakond. Nüüdseks on neid registreeritud lausa kolm…Elurikkuse Erakonna liikmete nimekirja vaadates jäi silma päris palju Viljandimaal elavaid või siit pärit inimesi. Tõenäoliselt saaks see erakond meie valimisringkonnas kokku täiesti korraliku kandidaatide nimekirja. Igal pool ei pruugi see aga temalgi õnnestuda.

Mihkel Kangur ja Anzori Barkalaja: me peame rääkima haridusest

6.12.2018 Postimees. Arvamus. Teksti autorid: Mihkel Kangur ja Anzori Barkalaja.

https://arvamus.postimees.ee/6470934/mihkel-kangur-ja-anzori-barkalaja-me-peame-raakima-haridusest

Lõpuks võidab (loe: jääb ellu) ikkagi see piirkond/kultuur, kes suudab leida uusi lahendusi praeguste tehnoloogiliste, majanduslike ja ühiskondlike muutuste keerises, kirjutavad Elurikkuse erakonna algatajad Mihkel Kangur ja Anzori Barkalaja.

Elurikkuse Erakond avalikustas oma liikmed

07.12.2018. Uudis, tekst. Kaspar Pokk / Kanal 2 10. november 2018

https://www.err.ee/882901/elurikkuse-erakond-avalikustas-oma-liikmed

November 2018

Tagatuba. KGB intriigid, ulmelised eelarved, tormijooks telefonidele – joonealused parteid kihavad

29.11.2018. Delfi. Uudised. Teksti autor: Raimo Poom.

http://epl.delfi.ee/news/eesti/tagatuba-kgb-intriigid-ulmelised-eelarved-tormijooks-telefonidele-joonealused-parteid-kihavad?id=84590615

Jukuraadio. 2018-11-22

Satejuht Juku Kalle Raid. Kuku Raadio intervjuu Artur Talvikuga.

Pikk intervjuu 1tund 8 min.

Jukuraadio 2018-11-22 – KUKU taskuhääling

Mihkel Kangur: peame valima keskkonda taastava majanduse

13.11.2018 ERR. ETV Terevisioon.  Video intervjuu Mihkel Kanguriga + intervjuu tekst

https://www.err.ee/876570/mihkel-kangur-peame-valima-keskkonda-taastava-majanduse

Elurikkuse erakonna asutaja Mihkel Kanguri sõnul tuleb keskkonnaprobleeme lahendada ühiskonnamudeleid muutes.

Elurikkuse erakond: Miks meil on vaja muuta poliitika tegemise viise?

17.11.2018. ERR. Arvamus. Teksti autorid: Mihkel Kangur, Lauri Tõnspoeg, Piret Räni, Helen Lemming, Toomas Trapido

https://www.err.ee/877789/elurikkuse-erakond-miks-meil-on-vaja-muuta-poliitika-tegemise-viise

Valimised – tapeedivahetus, mõtestatud protest või hirmujutt

16.11.2018. Sirp. Teksti autor: Henri Kõiv.

http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/valimised-tapeedivahetus-motestatud-protest-voi-hirmujutt/

Kevadised parlamendivalimised tulevad mitmes mõttes teistsugused. Kõige suuremaks muutuseks on kahtlemata asjaolu, et suure tõenäosusega on need esimesed valimised vabas Eestis, millest ei võta osa Edgar Savisaar. Aga need on ka valimised, millele Reformierakond läheb talle omase ühtse löögirusika asemel vastu juba mitu aastat vaikselt vindunud sisekriisis. Need on valimised, mis võivad esimest korda riigikogu saali ukse taha jätta taasiseseisvunud Eesti poliitikat kujundanud Isamaa. Need on esimesed Brexiti- ja Trumpi-järgsed parlamendivalimised, mis toimuvad ajal, mil maailma poliitika on pöördumas järsult paremale. Ühtlasi on need esimesed valimised pärast suurt ühiskondlikku lainetust, mille on tekitanud valitsuse ja kodanikuliikumiste vastasseis looduskeskkonda ohustavate suurinvesteeringute küsimuses. Kõik need tendentsid annavad endast valimiseelsel perioodil märku ja mõjutavad 3. märtsil hääletustulemust.

Mihkel Kangur: peame valima keskkonda taastava majanduse

13.11.2018 ERR. ETV Terevisioon.  Video intervjuu Mihkel Kanguriga + intervjuu tekst

https://www.err.ee/876570/mihkel-kangur-peame-valima-keskkonda-taastava-majanduse

Elurikkuse erakonna asutaja Mihkel Kanguri sõnul tuleb keskkonnaprobleeme lahendada ühiskonnamudeleid muutes.

Esimene stuudio: 31 Külaline on Artur Talvik.

13.11.2018. ERR.  Pikk intervjuu, 25 min. Saatejuht Andres Kuusk

http://arhiiv.err.ee/guid/

Elurikkuse erakond sai kokku 500 liiget ning loob nüüd partei, mis lubab kasutada juhtimises otsedemokraatiat. Milline näeb välja mahenuti ökoriik ja kas uuel tulijal on lootust pääseda Riigikogusse? “Esimese stuudio” külaline on Artur Talvik. Saatejuht Andres Kuusk. Režissöör Maarika Lauri.

Reporter: Talvik sai Elurikkuse erakonna moodustamiseks 500 liiget kokku?

PostimeesTV. 10.11.2018. 2min30sek.

Video Türi koosolekust, räägib Anzori Barkalaja. Intervjuu Artur Talvik.

https://tv.postimees.ee/6450503/reporter-talvik-sai-elurikkuse-erakonna-moodustamiseks-500-liiget-kokku

Elurikkuse Erakond sai partei moodustamiseks 500 liiget kokku

10.11.2018. Järva Teataja. Postimees. Tekst: Kadri Laube + Fotogralerii 15 fotot.

https://jarvateataja.postimees.ee/6450479/elurikkuse-erakond-sai-partei-moodustamiseks-500-liiget-kokku

Türil algasid täna Elurikkuse Erakonna mõttetalgud liikmete juubeldamisega, sest nüüd saavad nad end ametlikult erakonnaks registreerida.

Loodava Elurikkuse erakonna liikmed kogunevad Türile mõttetalgutele

09.11.2018. Järva Teataja. Tekst: Kuido Saarpuu.

https://jarvateataja.postimees.ee/6448923/loodava-elurikkuse-erakonna-liikmed-kogunevad-turile-mottetalgutele

 1. novembril kogunevad loodava Elurikkuse erakonna liikmed Türi Kultuurikeskusesse mõttetalgutele eesmärgiga koostöös täiendada valimisprogrammi. Päeva esimeses pooles kõnelevad asutajaliikmed viiel erakonna programmi peateemal. Artur Talvik tutvustab rahva otsustusprotsessi kaasamiseks mõeldud ning koostöös Citizen OS-iga valminud digiplatvormi võimalusi.

Uue erakonna algatusrühmaga on liitunud ka hulk lõunaeestlasi

08.11.2018. Lõuna-Eesti Postimees. BNS.

https://lounapostimees.postimees.ee/6448595/uue-erakonna-algatusruhmaga-on-liitunud-ka-hulk-lounaeestlasi

Elurikkuse erakonda moodustava aktivistide rühmaga on liitunud ligi 400 inimest, mis tähendab, et erakonna moodustamiseks on neil vaja kaasata veel pisut üle saja huvilise. Erakonda moodustavate aktivistise seas on ka kirjanik Kauksi Ülle. Algatusrühmast leiab ja omajagu tuntud lõunaeestlasi.

Anzori Barkalaja. Mees nagu kirju lapitekk

03.11.2018. Sakala. Postimees. Tekst: Katariina Krjutškova.

https://sakala.postimees.ee/6444390/anzori-barkalaja-mees-nagu-kirju-lapitekk

Elurikkuse Erakonda asutav 50-aastane jõuline kultuuritegelane Anzori Barkalaja on oma senises poliitilises elus pistnud ikka nina sinna, kus on midagi uut ja põnevat. Ta on olnud mitmele erakonnale hooandjaks ja kandideerinud nende nimekirjades, ent varsti pärast seda on tema huvi nende vastu lahtunud.

Elurikkuse erakond jättis läänlased külmaks

01.11.2018. Lääne Elu. Teksti autor: Malle-Liisa Raigla.

https://online.le.ee/2018/11/01/elurikkuse-erakond-jattis-laanlased-kulmaks/

Trapido on loodava Elurikkuse Erakonna kõneisik. Tema teemad on tänapäevane ja rikastav haridus, keskkond ning kogukondade ja ühistegevuse Eesti. Lisaks Lääne Elu ajakirjanikule ja fotograafile oli Elurikkuse Erakonna kõneisikut Trapidot kuulama tulnud ühenduse Eesti Metsa Abiks Haapsalu grupi esindaja Kätlin Tamm, kuid Trapidot ennast ei olnud kohal. Tema asemel esines Enn Kaljo. Viimane teatas, et Trapido on haigeks jäänud ja tuleb Haapsallu esinema jaanuaris.

Elurikkuse Erakond kui kits kahe heinakuhja vahel

01.11.2018. Torkaja. (Pikk artikkel mitmete ERE liikmete ideede tutvustustega)

https://www.facebook.com/notes/torkaja/elurikkuse-erakond-kui-kits-kahe-heinakuhja-vahel/564879297300974/

Artur Talvik ja tema elurikkuse-jüngrid teevad hetkel meeleheitlikke ponnistusi, et 10. novembriks 500 liiget kokku saada erakonna asutamiseks.

Oktoober 2018

Contra liitus loodava Elurikkuse Erakonnaga

31.10.2018. Postimees. Tekst: Nele-Mai Olup.

https://www.postimees.ee/6441887/contra-liitus-loodava-elurikkuse-erakonnaga

Contra ehk Margus Konnula liitus poole tuhande liikme kokkusaamise nimel võitleva Elurikkuse Erakonna ridadega. «Ehk kokkuvõttes – astusin liikmeks sellepärast, et mul üldse võiks tekkida võimalus kevadel nende poolt hääletada. Ja hääletada kavatsen ma kindlasti.»

Intervjuu: Artur Talvik – Elurikkuse liikumise perfomance.

30.10.2018 Kuku Raadio. Intervjuu 9 min.

http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-artur-talvik-elurikkuse-liikumise-perfomance-saade/

Elurikkuse liikumine korraldas Tallinnas Vabaduse väljakul performance nimega T$€££u£oo$, mille käigus toimub tselluloosi nimelise majandusmulli lõhkamine.

Mihkel Kangur. Mihkel Kangur: “Mitte keskkonnal pole probleemid vaid inimkonnal.”

30.10.2018. Bioneer. Arvamus.

https://bioneer.ee/mihkel-kangur-mitte-keskkonnal-pole-probleemid-vaid-inimkonnal

Roheline temaatika on kõigi erakondade lähenevate valimiste programmides sees ja kahtlemata väidavad kõik, et just neil on olemas unikaalne kompetents, kuidas Eesti päästa ökokatastroofist, kirjutab Elurikkuse Erakonna asutaja Mihkel Kangur vastuseks Erakond Eestimaa Rohelised juhi Züleyxa Izmailova Bioneeris avaldatud pöördumisele. Züleyxa Izmailova võttis sõna pärast Toomas Trapido kirjutatud üleskutse ilmumist.

Raadio JAIK. Keskkond.

27.10.2018. Raadiointervjuu.

https://vikerraadio.err.ee/868869/raadio-jaik-keskkond/894929

Stuudios vaatavad meie tulevikule otsa tippteadlane, bioloogiadoktor ja Tartu Ülikooli botaanika vanemteadur Aveliina Helm, ökoloogiadoktor ja Tartu Ülikooli zooloogia osakonna loodusressursside õppetooli juhataja Asko Lõhmus, Peeter Jalakas ja Ingrid Peek.

Sõna saavad ökoloogia vanemteadur ja jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur, Eesti parasitoloog ja zoosemiootik Aleksei Turovski, USA keeleteadlane ja filosoof Noam Chomsky, USA ajakirjanik ja teadusraamatte autor Elizabeth Kolbert ja Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.

Toomas Trapido. Miks on vaja Elurikkuse Erakonda?

27.10.2018. Bioneer, Arvamus.

https://bioneer.ee/miks-vaja-elurikkuse-erakonda

Elurikkuse Erakonda on vaja sellepärast, et me oleme ainukesed, kellel on teadmised, oskused ja tahe Riigikogus looduse eest päriselt seista. Julgen seda täiesti kindlalt väita. Kui Elurikkuse Erakonda ei asutata, siis aastatel 2019-2023 mets, meri, jõed, järved, allikad, rabad, loomad, linnud ja taimed Eesti Vabariigi esinduskogus esindatud ei ole. Ei ole esindatud hiied ning hiiepuud lähevad ka tulevikus, samamoodi nagu praegu, ahju, tualettpaberiks ja saelaudadeks.

Erakonnad räägivad raiemahust. Esimene vestlusring

26.10.2018. Postimees. Meie Eesti. Artikli autor: Kaido Kama.

https://meieeesti.postimees.ee/6437323/erakonnad-raagivad-raiemahust-esimene-vestlusring

Varasemate aastate valimisdebattides pole keskkonnaprobleemid erilise tähelepanu all olnud. Postimees tahab seda muuta ja selgitada lugejale kõigi erakondade (sh loodavate) valimiseelseid seisukohti keskkonnaküsimustes. Esimeses metsateemalises vestlusringis on Heiki Hepner Isamaast, Rainer Vakra Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ja Rainer Kuuba Elurikkuse Erakonnast.

 • Sotsiaaldemokraadid ja Elurikkuse Erakond tahavad raiemahtu piirata.
 • Isamaa arvates on Eestis küpseid metsi piisavalt ja sekkumine pole vajalik.
 • Eesti riigis pole olemas regulatsioone raiemahu kontrollimiseks.

Rainer Kuuba: kui metsas pole ühtegi kuivanud puud, siis ei ole see terve mets

25.10.2018 Maaleht. Metsandus.  Teksti autor: Ain Alvela.

http://maaleht.delfi.ee/news/keskkond/metsandus/rainer-kuuba-kui-metsas-pole-uhtegi-kuivanud-puud-siis-ei-ole-see-terve-mets

Teatud metsandusringkondades tähendab Rainer Kuuba nime mainimine punase rätikuga lehvitamist härja nina ees, sest Elurikkuse erakonna loomise üks eestvedajaid on lisaks sellele ka püsimetsanduse andunud pooldaja ning suurte lageraiete vastane.

Keskkonnatund – külas on mihkel Kangur.

24.10.2018 IDA Raadio. Stuudios Reet Aus ja Mihkel Kangur. Pikk vestlussaade 58min.

https://www.mixcloud.com/IDA_RAADIO/keskkonnatund-mihkel-kangur-241018/

Elurikkuse Erakonna algataja Mihkel Kangur rääkis IDA raadios sellest, mida me peaksime kestmajäämiseks tegema ning paljugi muud huvitavat:

Von Krahli Loeng “Keskkond”, esineb Mihkel Kangur

18.10.2018. Von Krahli Teatris loengusari “Elu pärast Googlet”.

Mihkel Kangur Elurikkuse Erakonna algatusgrupist pidas 18. oktoobril Von Krahli teatris väga inspireeriva loengu, mida kutsume veebist järele vaatama. Õhtu lõpetuseks jäi kõlama mõte, et pole õige rääkida keskkonnaprobleemidest, kuna probleeme ei põhjusta keskkond. Probleeme põhjustavad inimesed, kes ei suuda keskkonda hoida ning muudavab seda iseendale elukõlbmatuks. Seega tuleb muuta inimkonna käitumist.

https://www.facebook.com/vonkrahliteater/videos/1869240713191929

Ühiselt inimsõbraliku elukeskkonna poolt, röövmetsanduse ja hiidtööstuste vastu!

18.10.2018. LõunaLeht. Artikli autor: Rainer Kuuba

http://lounaleht.ee/index.php?page=1&id=25239

Põhjalik ideede ja eesmärkide tutvustus, kutse ühinema Elurikkuse Erakonnaga.

Lauri Tõnspoeg – Teeme koos riigi paremaks?

14.10.2018. Lauri Tõnspoeg – YouTube. Video – Lauri Tõnspoeg. (36 sek)

https://www.youtube.com/watch?v=e34PoyOROq0

Tule Elurikkuse Erakonda!

(128 vaatamist 01.01.2019)

Lauri Tõnspoeg – On vaja uuendada haridussüsteemi

14.10.2018. Lauri Tõnspoeg – YouTube. Video – Lauri Tõnspoeg. (2 min)

https://www.youtube.com/watch?v=3L8d0Ch4MsA

Kas meie hariduses on kõik hästi või saaks ka paremini? Kutse Elurikkuse Erakonda.

(122 vaatamist 01.01.2019)

Lauri Tõnspoeg – No las ma kallistan puud, aga mida kallistad sina?

14.10.2018. Lauri Tõnspoeg – YouTube. Video – Lauri Tõnspoeg. (1 min)

https://www.youtube.com/watch?v=Uqbx0AvZiNY

Meie ei ole looduse kuningad, meie oleme siin ajutiselt. Kutse elurikkuse Erakonda.

(220 vaatamist 01.01.2019)

Lauri Tõnspoeg – Kogukonnad ja elukeskkond

14.10.2018. Lauri Tõnspoeg – YouTube. Video – Lauri Tõnspoeg. (2min)

https://www.youtube.com/watch?v=d4hleKpx0Zw

Mis värk see kogukond on ja miks seda vaja on? Kutse Elurikkuse Erakonda.

(131 vaatamist 01.01.2019)

Lauri Tõnspoeg – Hiied ja põhiväärtused

14.10.2018. Lauri Tõnspoeg – YouTube. Video – Lauri Tõnspoeg. (1min) https://www.youtube.com/watch?v=kKCxWN9j9Sg

Lauril on küsimus, kas sina oskad vastata. Kutse Elurikkuse Erakonda.

(322 vaatamist 01.01.2019)

Repliik. Ühe erakonna saatus

11.10.2018. Sakala. Postimees. Tekst: Karl-Eduard Salumäe.

https://sakala.postimees.ee/6426372/repliik-uhe-erakonna-saatus

Kui loodav Elurikkuse Erakond, millel oli eilseks 105 liiget, saab endale tänasest kuni 27. oktoobrini iga päev keskmiselt 23,23 liiget juurde, võib tal selsamal juba kokkulepitud kuupäeval, 27. oktoobril moodustada erakonna, mille toetus oli Kantar Emori septembri keskel tehtud küsitluse andmetel null protsenti.

Artur Talvik kohtus Itaalia Viie Tähe Liikumise esindajatega

09.10.2018 ERR. uudised. Tekst, toimetaja Aleksander Krjukov.

https://www.err.ee/867780/artur-talvik-kohtus-itaalia-viie-tahe-liikumise-esindajatega

Erakonda loov Artur Talvik kohtus Brüsselis Itaalia Viie Tähe Liikumise (M5S) Euroopa Parlamendi kahe saadikuga, et tutvuda nende toimimise põhimõtetega neid Elurikkuse Erakonna loomisel eeskujuks võtta. Talviku sõnul on Viie Tähe Liikumise ja Elurikkuse Erakonnal palju ühist.

Anzori Barkalaja: üldine eesmärk on mahe nutiriik

02.10.2018. Sakala. Postimees. Tekst: Kaie Mölter.

https://sakala.postimees.ee/6418720/anzori-barkalaja-uldine-eesmark-on-mahe-nutiriik

Septembri viimasel pühapäeval kogunes Viljandi pärimusmuusika aita Elurikkuse Erakonna (ERE) programmitoimkond. Visioonikoosolekule tuli uuele parteile hinge sisse puhuma 20 kaasamõtlejat. Täna jõudsime lahti harutada ja kokku leppida selle, et öko-digiriik ehk mahe nutiriik on üldine eesmärk, mille poole liikumist kirjeldame lisaks eespool nimetatud neljale teemale ka viienda peatükiga, mis hõlmab terviklikult majandust ning teadus- ja kunstiloomet.

September 2018

Elurikkuse Erakond tahab öko-digiriiki

30.09.2018. Sakala. Postimees. Tekst: Kaie Mölter.

https://sakala.postimees.ee/6417764/elurikkuse-erakond-tahab-oko-digiriiki

Septembri viimasel pühapäeval kogunes Viljandi pärimusmuusika aita Elurikkuse Erakonna (ERE) programmitoimkond. Visioonikoosolekule tuli uuele parteile hinge sisse puhuma 20 kaasamõtlejat.

Koosoleku eestvedaja Anzori Barkalaja, kas loodava erakonna programm sai selgeks ja otsustatud? Milline see on? Elurikkuse Erakonna prgrammitoimkonna kutsus kokku selle algatusgrupp ning päeva juhtis Toomas Trapido Avatud Ruumi meetodil.

«Elurikkuse» kaubamärgistamine paneb Talviku imestama

11.09.2018. Postimees. Eesti. Reporter Kadi Raal

https://www.postimees.ee/6402365/elurikkuse-kaubamargistamine-paneb-talviku-imestama

Tartu Ülikool tahab Eesti looduse andmeid ühte kohta koondava portaali kaitseks «Elurikkuse» kaubamärgina registreerida. Samanimelise uue poliitilise jõu algataja Artur Talvik on sellest hämmelduses ja peab ülikooli sammu halvaks tooniks.

Talvik: 500 liikme kokkusaamine ei ole lihtne ülesanne

11.09.2018. Postimees. Eesti. Reporter Nele-Mai Olup.

https://www.postimees.ee/6403011/talvik-500-liikme-kokkusaamine-ei-ole-lihtne-ulesanne

ETV saade «Esimene stuudio» analüüsis, millised on uute poliitiliste jõudude Eesti 200 ja Elurikkuse erakonna võimalused saavutada edu.

Talvik ja Taro lubasid valimistel teistele erakondadele kõva konkurentsi

11.09.2018

https://www.err.ee/860652/talvik-ja-taro-lubasid-valimistel-teistele-erakondadele-kova-konkurentsi

Poliitilise liikumise Eesti 200 üks juhtfiguuridest Igor Taro ja Elurikkuse erakonna eestvedaja Artur Talvik lubasid teisipäeval Eesti Televisiooni saates “Esimene stuudio”, et riigikogu valimistele nad allaandjatena nad ei lähe.

Suur idee: poliitika uustulnuk tahab Eestist pilootriiki teha

09.09.2018 Intervjuu tekst. Reporter: Kadi Raal.

https://poliitika.postimees.ee/6381146/suur-idee-poliitika-uustulnuk-tahab-eestist-pilootriiki-teha

Intervjuu Artur Talvikuga. Parlamendierakondade esindajate kommentaarid.

Kohaliku poliitmaastiku värskeim uustulnuk Elurikkuse Erakond soovib Eestist kujundada maailmas ainulaadset öko- ja digiriiki, kuid suuremad erakonnad kahtlevad, kas neil selleks üldse võimalus võib tekkida.

Barkalaja avas Elurikkuse erakonna põhimõtteid – üle planeedi tuntud öko-digiriik

ERR. intervjuu. 06.09.2018. Intervjuu tekst. Põhjalik ülevaade Elurikkuse Erakonna sihtidest.

https://www.err.ee/859331/barkalaja-avas-elurikkuse-erakonna-pohimotteid-ule-planeedi-tuntud-oko-digiriik

Koos Artur Talvikuga Elurikkuse erakonda loov Anzori Barkalaja avaldas uue poliitjõu lähtepõhimõtted, mille keskmes on ainulaadne öko-digiriigi idee, mis peab Eesti tuntuks tegema üle planeedi. ERR.ee avaldab väljavõtte pakutud ideedest.

Uudis+. Anzori Barkalaja. Mida soovib uus Elurikkuse erakond?

06.09.2018. ERR.Vikerraadio. Raadiointervjuu.

https://vikerraadio.err.ee/855886/uudis-lauri-varik/879238

Video: Talvik loob mõttekaaslastega uue Elurikkuse Erakonna

05.09.2018 PostimeesTV

 1. Video: Stuudios Mihkel Kangur ja Heli Piisang.

https://poliitika.postimees.ee/6269469/video-talvik-loob-mottekaaslastega-uue-elurikkuse-erakonna

«Me tahame hoida seda elurikkust, mis Eestis on, tagada elurikkust maapiirkondades nii inimeste seas kui ka teiste liikide seas, kellega me seda maad jagame,» selgitas Kangur nimevaliku tagamaid.

Tema sõnul on eesmärgiks liikuda rohelise ja loodusthoidva erakonna poole. Elurikkuse Erakonna eesmärgiks ei ole Kanguri sõnul võitlus häälte nimel, vaid põhirõhku soovitakse panna koostööle.

Uus poliitjõud võtab nimeks Elurikkuse Erakond

06.09.2018. Sakala. Postimees.

https://sakala.postimees.ee/6291636/uus-poliitjoud-votab-nimeks-elurikkuse-erakond

Vabaerakonnast lahkunud Artur Talviku loodav poliitjõud saab nimeks Elurikkuse Erakond. Uue partei üks eestvedajaid on endine Viljandi kultuuriakadeemia juht, Leie lähistel elav Anzori Barkalaja.

Uue erakonna põhijõud tuleb Kagu-Eestist

06.09.2018 LõunaLeht. Uudis.

http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=24949

Vabaerakonna endise juhi Artur Talviku eestvõttel sündiva uue erakonna loojatest suur osa on seotud Kagu-Eestiga.

Artur Talviku loodav partei saab nimeks Elurikkuse Erakond

05.09.2018 TV3 uudised. Teleintervjuu Artur Talvikuga 2 min 30 sek.

https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2018/09/05/artur-talviku-loodav-partei-saab-nimeks-elurikkuse-erakond

Artur Talvik ja kaasamõtlejad leidsid nime: Elurikkuse erakond

ERR uudis. 05.09.2018.

https://www.err.ee/858935/artur-talvik-ja-kaasamotlejad-leidsid-nime-elurikkuse-erakond

Артур Тальвик работает над созданием новой партии “Богатство жизни”

05.09.2018 Rus.ERR. Дмитрий Куликов, “Актуальная камера”. AK uudised, intervjuu.

https://rus.err.ee/859076/artur-talvik-rabotaet-nad-sozdaniem-novoj-partii-bogatstvo-zhizni

Бывший лидер Свободной партии Артур Тальвик заявил о создании новой политической силы, которая должна объединить людей с экологичным взглядом на жизнь. Это уже вторая партия, которая может появиться на свет в преддверии выборов, – первыми о своих планах вступить в борьбу объявили активисты политического движения “Эстония 200”. Политологи, правда, в успех новичков не сильно верят.

Intervjuu: Artur Talvik – Elurikkuse Erakond

05.09.2018 Kuku Raadio. 10 min 20sek.

Raadiointervjuu Artur Talvikuga.

http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-artur-talvik-elurikkuse-erakond/

Talvik: Elurikkuse erakonnal on lihtsam 500 liiget kokku saada kui Eesti 200-l

05.09.2018 ERR Marko Reikop, Ringvaade, 6min 30sek.

intervjuu + tekst. Stuudios Artur Talvik ja Mihkel Kangur, räägitakse ökodigiriigi ideest.

https://www.err.ee/859082/talvik-elurikkuse-erakonnal-on-lihtsam-500-liiget-kokku-saada-kui-eesti-200-l

Elurikkuse Erakonna nimi teeb bioloogidele tuska

05.09.2018 Postimees, reporter Kadi Raal.

https://www.postimees.ee/6277557/elurikkuse-erakonna-nimi-teeb-bioloogidele-tuska

Bioloogidele pole meeltmööda, kuidas Talvik ja tema mõttekaaslased otsustasid oma partei nimetada, sest Elurikkuse nime kannab ka Eesti looduse andmed ühte kohta koondav portaal.

August 2018

Barkalaja ja Talvik asutasid erakonna loomiseks MTÜ Parem Ilm

28.08.2018 ERR.Eesti uudised. Tekst: Aleksander Krjukov. Pikk intervjuu Anzori Barkalajaga.

https://www.err.ee/856602/barkalaja-ja-talvik-asutasid-erakonna-loomiseks-mtu-parem-ilm

Artur Talviku eestvedamisel loodava erakonna algatusgruppi kuuluv Anzori Barkalaja ütles ERR-ile, et vastloodud MTÜ Parem Ilm loodetakse erakonnana juba septembris registreerida. Barkalaja sõnul koonduvad loodavasse erakonda inimesed, kes on varem olnud algatajad ideedel, mis on jõudnud Jääkeldrisse aruteluks.

Artur Talvik: mu erakonnaprojektiga on liitunud üle 20 inimese! Nende nimesid ma öelda ei tohi

27.08.2018 Delfi. Reporter Fred Püss. Lühike uudis.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/artur-talvik-mu-erakonnaprojektiga-on-liitunud-ule-20-inimese-nende-nimesid-ma-oelda-ei-tohi?id=83474611

Endise Vabaerakonna esimehe Artur Talviku projektiga, mille eesmärgiks võib olla tuleva aasta riigikogu valimisteks uue partei moodustamine, on liitunud üle 20 inimese, ent ühtegi nime pole ta nõus nimetama.

Otsustatud! Talvik teeb Barkalajaga uue erakonna

22.08.2018. Äripäev. Eliisa Matsalu. Anzor Barkalaja intervjuu tekst.

https://www.aripaev.ee/uudised/2018/08/22/otsustatud-talvik-teeb-barkalajaga-uue-erakonna

Vabaerakonna endise juhi Artur Talviku mõne päeva tagused sõnad pidasid vett – pärast täna Tartus peetud pikka arutelu otsustati, et Eestis sünnibki ootamatult veel üks erakond. Erakonna kõneisikuks sai folklorist Anzori Barkalaja.

Talvik loob erakonna sündi ette valmistava MTÜ

22.08.2018 ERR Uudised. Teksti toimetaja Katrin Koppel.

https://www.err.ee/855627/talvik-loob-erakonna-sundi-ette-valmistava-mtu

Riigikogu liikme Artur Talviku eestvedamisel kogunesid Tartus kolmapäeval mitmed ühiskonnategelased kavatsusega luua uus erakond. Algatusgruppi kuuluv Anzori Barkalaja ütles, et selleks on loomisel mittetulundusühing.

Uue partei loomise algatusgruppi kuuluvad lisaks Talvikule ja Barkalajale rohelise ilmavaate poolest tuntud ühiskonnategelased Roy Strider, Rainer Kuuba, Airi Hallik-Konnula, Mart Jüssi, Toomas Trapido ja Mati Kose, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Video Postimehe stuudiost: mida plaanib Talvik uue erakonnaga?

23.08.2018 Postimees TV. Vilja Kiisleri intervjuu Artur Talvikuga.

https://tv.postimees.ee/6139317/video-postimehe-stuudiost-mida-plaanib-talvik-uue-erakonnaga

Alguses kuni 10:30 arutelu Vabaerakonna juhtimisest ja vaidlused korruptsiooniradari probleemidest.

Elurikkuse Erakonna loomise plaanidest 10:30 – 20:00.

Artur Talvik loob erakonna sündi ette valmistava MTÜ

22.08.2018. Postimees. Poliitika.  Toimetaja Sven Randlaid.

https://poliitika.postimees.ee/6139120/artur-talvik-loob-erakonna-sundi-ette-valmistava-mtu

Artur Talvik loob uue partei, tahab 25 kohta riigikogus

18.08.2018. ERR Videointervjuu + intervjuu tekst.

https://www.err.ee/854648/artur-talvik-loob-uue-partei-tahab-25-kohta-riigikogus

Endine Vabaerakonna esimees, nüüd parteituna riigikokku kuuluv Artur Talvik ütles intervjuus ERR-ile, et on loomas uut erakonda, millele seab ambitsioonika eesmärgi saavutada 25 mandaati järgmises parlamendi koosseisus.