Lauri Tõnspoeg

Me tegime oma riigi kätest kinni hoides ja üheskoos lauldes. See oli rahva võim, mille ees maailma suurima riigi sõjalised ja poliitilised jõud olid võimetud. Kui rahvas on ühendatud ning tegutseb ühise eesmärgi nimel, siis ei saa selle vastu ei relvad ega raha. Me saame üheskoos teha kõike palju paremini, kui me jälle koos mõtleme ja otsustame. Digitaalsel platvormil oleme avaldanud arvamusi juba 18 aastat alates Delfist kuni petitsioonideni välja, ent kõigil nendel platvormidel on puudunud otsene väljund Riigikogusse, kus seaduseid kehtestatakse. Elurikkuse Erakond annab teie häälele jõu ja tegutseb selle nimel, et otsused saaksid ka ellu viidud.

Esindusdemokraatia on Eestis jõudnud tupikusse. Rahvas on killustatud rohkem kui kunagi varem. Raha võim on rahva omast suurem, seda ilmestavad nii Rail Balticu kui EstFori tehase saagad, kus käputäis inimesi otsustab toimetada rahva rahaga üldsuse huvidele vastupidiselt. Vabariigi taasloomise järel ootasime uut poliitikute põlvkonda, kes hakkavad toimetama paremini ja vähem omakasupüüdlikult, kui kommunistliku parteiga seotud olnud tegelased. Nüüd, kus kõik suuremad erakonnad on saanud endale noored juhid, tuleb tõdeda, et muutused ei ole olnud positiivsed.

Võim on eemaldunud rahvast, viimasele valitsusele jääb rekordarv rumalaid otsuseid majanduse vallas ning kogu tegevus keskendub vaid tsentraalse võimu suurendamisele. Poliitiline võitlus on põhjustanud rahva terava lõhenemise ükskõik mis küsimuses, argumenteeritud debatt ning koostöötahe on asendunud ärplemise, sildistamise ja vaenu õhutamisega. Küsimus ei ole niivõrd uue põlvkonna poliitikute suutmatuses või rumaluses, vaid süsteem on üles ehitatud niimoodi, et toiduahelas olevad inimesed püüavad kõik üha rohkem kindlustada oma positsioone. Selline versioon meeldib Rahale, sest seda saab enda kasvatamiseks ära kasutada, toetades mõnda või kõiki erakondi ning juhtides seeläbi otsuseid.

Kes see Raha on? Võiks ju mainida mõningaid ettevõtjaid, kes on kümneid aastaid poliitilisi mänge mängides oma varandusi kasvatanud, ent kõige suurem Raha on Euroopa Liit, kes seda tänast käibel olevat ekvivalenti trükib ning meile toetusi jagab, seejuures kirjutades selgelt ette, milleks ja kuidas me seda kasutama peame ning omades selle kaudu väga palju suuremat võimu kui kohalikud ärimehed.

Selleks, et Raha võimu vähendada, on vaja muuta süsteemi ennast sedamoodi, et rahva võim suureneks. Raha ei saa rahva vastu, kui see otsustab seda mitte vastu võtta. Teeme süsteemi ümber, nii et Raha võim väheneb.

Teadlaste väitel on meil umbes 12 aastat aega, et oma elu ja tegutsemist sedaviisi sättida, et kliimamuutuste kahjusid vähendada. Pärast seda ei pruugi see olla enam võimalik. Kolm valimistsüklit, mille käigus me peame tegema targad otsused, kuidas muuta tootmist ja tarbimist selliselt, et meie looduskeskkond hakkaks paranema. Rahale see mõte ei meeldi, tema seda kindlasti ei taha teha. Raha teeb kõik selleks, et pidu jätkuks ja tema saaks kasvada. Nüüd on küsimus selles, kas Eesti rahvas tahab rohkem raha ning hüvesid või pärandada oma lastele ja lastelastele elurikka loodusega maa.

Kuidas need probleemid lahendada? Ma ei tea lahendusi kõikidele probleemidele, aga meie seas on neid, kes teavad. Näiteks ei oska ma pakkuda selget tehnilist lahendust Põxitile, aga meie seas on insenere, kes suudaks välja mõelda, kuidas koos lokaalse elektritootmisega säiliks ka üleriigiline võrk. Me peame mõtlema koos nende inseneridega ning tegema ühiselt poliitilise otsuse, millise plaani me ellu viime. Selle jaoks ei ole paremat lahendust, kui hakata omavahel koostööd tegema. Seda võimalust pakub täna digitaalsel platvormil toimiv otsedemokraatia. Me saame püstitada eesmärgi, et Põxit peab toimuma ning hääletada erinevaid lahendusi  ning ajaraamistikke. Seejärel saame asuda otsima lahendusi ning meie riik võtab endale kohustuse investeerida vastavalt valitud lahendustele, et eesmärgid saaksid täidetud.

Sul on valida, kas annad oma hääle vana kursi jätkumisele neljaks aastaks või tuled meiega koos kaasa mõtlema, kuidas tegelikult meie riiki paremini, efektiivsemalt ja tulevikku vaatavalt ümber teha. Süsteemi peab muutma, see on ajast ja arust nagu telefoniputka nutitelefonide ajastul. Maailm me ümber muutub kiirelt ja ka meie peame olema valmis kiireteks muutusteks. Me ju ei soovi oodata  veel 4 aastat?

Riigis, kus valitseb rahvas, mitte raha, on rõõmsamad inimesed ja palju rohkem elurikkust igas mõttes.

Jaga seda elurikkust ka teistega!