19.12.2018

Tallinn

Elurikkuse Erakond allkirjastab täna, 19.12.2018, ühiskondlikku leppe teaduse rahastuse suurendamiseks 1%-ni SKT-st. Ühiskondliku leppe allkirjastavad EV Presidendi initsiatiivil Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Rektorite nõukogu, Tööandjate keskliit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ning kõik parlamendi valimistel osalemisest teatanud erakonnad. Leppe eesmärgiks on kohustada kõiki erakondi pühenduma teaduse rahastuse taastamisele.

Eesti teadlaskond on pikka aega olnud seisundis, kus alarahastuse tõttu katkevad mitmed Eestile olulised teadussuunad ja valdkonnad, kus Eesti on olnud alati maailma teaduse esirinnas. See alarahastus on ohtlik Eesti arengule ja jääb meie arengut negatiivselt mõjutama veel pikkadeks aastateks. Eestist on välismaal lahkunud õppima ja teadust tegema suur hulk silmapaistvaid andekaid teadlaseid, loodetavasti aitab suurenev rahastus neid tagasi kodumaale meelitada.

On oluline, et ühiskondlikku lepet allkirjastavad erakonnad sel korral oma otsusest ei taganeks nagu paraku on juhtunud riikliku strateegiaga Teadmistepõhine Eesti. Seetõttu tervitab Elurikkuse Erakond teadlaste kogukonda ühendava Teaduskoja teket, mis samuti hakkab seisma selle eest, et teaduse rahastus enam ei väheneks.

Peame ülikoolide, teadusasutuste ja teadmusteenuseid vajavate riigiasutuste ja ettevõtetega koostöös välja töötama ühise mudeli, kuidas teadustulemused jõuaksid kiiremini ühiskonna teenistusse. Praegune olukord, kus teadlaste töö tulemusi mõõdetakse ainult teadusartiklite põhiselt, on oma aja ära elanud ja viinud praeguse kriisini. Me ei saa ka nõustuda väidetega, et iga teadusele lisanduv euro peab hakkama teenima SKT kasvu.  Ühiskonnal on tervikuna hulgaliselt vajadusi, millede teaduspõhine lahendamine ei too otsest kiiret tulu, millele annavad vastuseid näiteks haridusteadused, looduskaitse, kultuuriteadused, loometegevused jne, kuid mille lahendamine loob inimeste heaolu olulisel määral ja tagab innovatsiooni ning majanduskasvu pikemas perspektiivis.

Vaba mõte ja innovatsioon saavad sündida nende teadlaste peas, kes ei pea samal ajal mõtlema järjekordsele taotlusele, aruandele ja tööajatabelile. Pakkudes teadlastele stabiilsemaid töötingimusi ning luues keskkonna, kus teadustulemused jõuavad kiiremini ühiskonna teenistusse, saame targema ja rikkama Eesti.

Loe lisaks:
Mihkel Kangur “Teadus ja tasu”
Mihkel Kangur ja Anzori Barkalaja: “Me peame rääkima haridusest”
Elurikkuse erakonnal on hea meel tervitada Teaduskoja sündi

Jaga seda elurikkust ka teistega!