636 ENN KALJO

636 ENN KALJO

Ettevõtja

Miks?

Kandideerin, kuna näen just praegu teravat vajadust, kus kõrvalejäämine ei võimalda enam lahendada ühiskonna ees seisvaid suuri probleeme, mida saaks tõhusalt lahendada just uut tüüpi poliitikat juurutades.

Pikaajaline kaasalöömine looduskaitselises ja rohelises tegevuses võimaldab näha riigi ees seisvaid probleeme, aga ka lahendusi.

Olen end täiendanud rahvusvaheliselt õpetajakoolituse hariduses ja suudan pakkuda omalt poolt väärtuspõhiseid lahendusi haridussüsteemi paremaks muutmisel.

Mida?

Me oleme laenanud maailma oma lastelt ja selle peame andma neile tagasi palju kaunima ja puhtamana, palju rahumeelsema ja armastavamana.

Aitan kiirendada liikumist nutika maheriigi suunas ja muuta Eesti Loodust iga kodaniku omaks.

Seisan kindlalt rahvusriikide ja maheda Euroopa ja maailma eest ja aitan teostada kõiki selles suunas viivaid samme ja plaane.

Aitan kujundada erakonna hariduspoliitikat väärtuspõhiseks.

Aitan Eestil liikuda suurema energiasõltumatuse poole, tuues energialahendused iga pere tasandile.

Kuidas?

Olen valmis osalema panustama alt-üles riigi loomisse igal tasandil.

Rahvahääletuse seadus tuleb vastu võtta esimese asjana koos uue valimisseadusega.

Kõik aktiivsed inimesed kaasata Elurikkuse Erakonna avatud platvormi kaudu seadusloomesse.

Haridust suunata toimima väärtuspõhiselt – vaimsed väärtused ja positiivsed teaduslikud lahendused peavad käima käsikäes.

Aruandlus- ja maksusüsteem tuleb muuta väikeettevõtjaid ja pensionäre toetavaks.

Meditsiinisüsteem kujundada inimesekeskseks.

Noorte perede maale jäämine ja tulemine peab olema soodustatud ja toetatud.

Enn Kaljo

Sündinud: 08. detsembril 1959 Kuressaares.

Lapsed: 1 tütar ja 3 poega.

Tööd ja ametid 1982-2000: maalri õpilane, restauraator, ehitustööline, polükroomse puidu restauraator, geoloogia labori töötaja, vabakutseline kujundaja ja maalikunstnik, ajalehe „Saaarte Hääl“ toimetaja.

Tööd 2000-2014: Vilsandi Rahvuspargi kaitsekorralduskava spetsialist, elamuehituse projektijuht Pärnumaal, inglise keele õpetaja Mõisaküla keskkoolis ja

Tihemetsa tehnikumis, projektijuht ja ajalehe toimetaja Sauga vallas, vabakutseline raamatute tõlkija, eesti sojasordi „Laulema“ aretuse pioneer, projektijuht KIK ja PRIA projektidele.

Alates 2015 eraettevõtja, EstPort Goods OÜ.

Osalemine ühiskondlikus tegevuses: Eesti Roheline Liikumine, Sathya Sai Rahvusvahelise Organisatsioon, Roheline Läänemaa MTÜ

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee