Elurikkuse Erakond on keskkonna hoidmisele, kogukondlikkusele ja teaduspõhise, nutikalt maheda riigi väljatöötamisele suunatud erakond. Meie maailmavaateks erakonnana on keskkondlikkus (environmentalism).

Me soovime…

… Eestit, kus mühavad metsad, loodus lokkab ning inimesed on rõõmsad ja hoitud

… Eestit, kus eesti keeles ja meeles jätkub kõigile hoolivaid ning toetavaid sõnu

… Eestit, kus kultuuri tugevus hoiab inimesed julged, ettevõtlikud ja koostöised

… Eestit, kus hinnatakse leidlikkust ja loovust, leiutamist ning avarat ja seoseid loovat mõtet

… Eestit, kus luuakse uut, ent toetatakse ka vana

… Eestit, kus hoitakse pärandkultuuri ning ei langetata ainumast hiiepuud

… Eestit, kus on puhas vesi, puhas õhk ning kus hingatakse keskkonnaga ühises rütmis

… Eestit, kus kogukonnad teevad ise omi otsuseid ja on ka riigi poolt hoitud

… Eestit, kus kasvab puhas toit ning mahe on nii majandus kui mõttelaad

… Eestit, kus lindudele on raierahu ning inimestele vägivallavaba väärtusruum

… Eestit, kus majandades taastatakse keskkonda, mitte ei hävitata seda

… Eestit, mis ei ole tooraine-, transiidi- ega allhankemaa, vaid kus nutikad inimesed

   mõtlevad välja uudseid lahendusi

… Eestit, kus inimesed ise, üheskoos, vastutavad endi ja kõigi kaasmaalaste eest

… Eestit, kus kõik eelpool nimetatu on väärtustatud rohkem kui SKP

ning me oleme otsustanud selle Eesti poole sammuda koos.

Jaga seda elurikkust ka teistega!