Täna, 7. augustil 2020. a, jõudis lõpule erakondade juhatuste liikmete poolt ühinemislepingu allkirjastamine. Tegemist on dokumendiga, mis edastatakse erakondade üldkoosolekutele kinnitamiseks koos Eesti Tulevikuerakonna (TULE) põhikirja ja programmiga.

“Elurikkuse Erakonna ja Eesti Vabaerakonna juhatused on näidanud, et koostöö Eesti poliitikas on võimalik. Me oleme programmi koostamisel keskendunud ühendavatele ideedele, mis on viinud ka tulemuseni. Programm on minimaalne ning on koostatud arusaamisega, et edaspidi, kui erakondade liikmed selle otsustavad, täiendavad nad seda programmi ühiselt.” ütles Eesti Vabaerakonna esimees Heiki Lill ja lisas “Meid ühendab mure Eesti inimeste tuleviku pärast ning me tahame ja suudame pakkuda paremaid lahendusi kogu Eestile.”.

Eesti Tulevikuerakonna (TULE) programm toetub kolmele aluspõhimõttele:

1. KESKKOND

Inimene on osa loodusest ning saab elada ainult puhtas ja elurikkas keskkonnas. Meil on ainult üks Eesti ja üks maakera, kus elada; teist ei ole kuskilt võtta. Et edasi kesta, peame neid hoidma. Sellepärast on meie poliitika esimene aluspõhimõte KESKKONDLIKKUS.

2. KOGUKOND

Inimese esmane elukeskkond on kogukond. Olgu see siis pere, küla, linnaosa, ühistu või midagi muud. Kogukonnal peab olema esmane ja lõplik otsustusõigus kohalike asjade üle. Riigi keskvalitsus peab kogukondi kuulama ja neid toetama. Sellepärast on meie poliitika teine alupõhimõte KOGUKONDLIKKUS.

3. KODANIK

Riik on just nii vaba, tugev ja iseseisev, kui vaba, tugev ja iseseisev on iga tema kodanik. Riik peab usaldama oma kodanikku, mitte piirama tema elu ega sekkuma liigselt tema tegevusse. Riigi hool on tagada tingimused vaba, vastutustundliku ja ise hakkamasaava kodaniku arenguks. Sellepärast on meie poliitika kolmas aluspõhimõte tugev KODANIKUÜHISKOND.

“Soovime teadlikult esile tõsta ja toetada kohalikke, parajas mastaabis toimivaid jätkusuutlikke majandusmudeleid, olgu nendeks käsitöötalud, loodus- ja turgutusturismi kohad, sotsiaalsed ettevõtted ja teised tõeliselt innovatiivsed algatused.” ütles Elurikkuse Erakonna peaministrikandidaat Toomas Trapido ja lisas “Innovatsiooni mõistame terviklikult ehk et innovatiivne lahendus peab olema hea ka loodusele ja kogukonnale.”.

Eesti Tulevikuerakonna põhikirjas on esimeseks kõneisikuks president, kes valitakse üheks aastaks. Erakonna juhatus on tehniline ja erakonda juhib sisuliselt piirkondade esindajatest moodustatud esinduskogu, mida veab erakonna president. Tegemist on alt-üles põhimõtte rakendamisega juhtimisstrukuuris eesmärgiga motiveerida piirkondi aktiivsele tegutsemisele.

Kuigi juhatused on allkirjastanud lepingu, siis see ei kehti ametlikult enne üldkogude vastavaid otsuseid. 20. augustil 2020. a leiavad üheaegselt aset erakondade üldkoosolekud, kus erakondade liikmed langetavad lõpliku otsuse ühinemise kohta.

Tutvu:

PÕHIKIRI https://drive.google.com/file/d/1eqhGd3gd3h6-5Kh8kIQ7hnw8I8WfzTM6/view?fbclid=IwAR1UTa3sgIeXl7GpBzVCJao8MwqVdDw3MkSBJZ7u1FbE4B5p1ZK5LUtE2cI

PROGRAMM https://drive.google.com/file/d/1RhY_1NO085iyF5XJdGrttjVi5p9chRns/view?fbclid=IwAR2qCvjfNYbe7ed6L1_nBVpvnJgEQ3xUrBzJ98s5fM68cFq3Jv3VfAJcJFs

Jaga seda elurikkust ka teistega!