623 EHA METSALLIK

623 EHA METSALLIK

Mahemesinik ja metsanaine, Aasta Hiiesõber 2017

Miks?

*Mesinikuna näen  igapäevaselt, päris elus  juba paarkümmend aastat – plahvatuslikult kiiret elurikkuse kadu meie looduskodust . Liigirikkuse kadumist kiirendavad Eesti riigi poolt makstavad toetused! Leian, et toetuste maksmine liigirikkuse kahjustajatele on VALE.

Fauna ja floora kadumist metsades kutsub esile monometsanduse poliitika ja selle toetamine  ning lageraie enneolematult laiaulatuslik viis metsade majandamisel. Liigirikkuse laushävitamiseks meie kõigi, riigi ja rahva metsadest, mida majandab RMK – pole rahvalt selliseks tegevuseks mandaati saadud! Rabade kuivendamine nii öelda „renoveerimise” sildi all, kus toetusrahadega teostatakse „vanade kraavide” kümneid kordi sügavamaks/laiemaks/suuremaks kaevamine maastiku kaitsealadel – kus toimub n. ö. varjatult turbamaardlate ettevalmistamine ..  Ning liigirikkuse kiirele kadumisele aitab oluliselt kaasa liiga intensiivne põllumajandus, kuna toetatakse riigi poolt agrokeemia rohket kasutamist/pestitsiidide abil heinamaade „niitmist” ning põldude „harimist” glüfosaadiga. Kuulsad suurpõllumehed, kelle poole on pööratud valitsuse nägu, ütlevad, et kütus kallineb – pestitsiidid odavnevad. E Liidu poolt rohestamise poliitika nõudel,  vähendati rohumaade purustamist 10% kümnele protsendile pinnast – mille varjus/ mille tõttu suurenes tunduvalt glüfosaadiga  „”niitmine”” mida toetatakse riigi poolt piiramatult! Kas see on rohestamine??

*Mühinal kasvav BÜROKRAATIA hävitab maaelu ja maaettevõtlust ning maapiirkondade majandust kiiremini, kui varasemad sõjad ja küüditamised. Bürokraatia kasutamist maaettevõtjate karistamiseks ja ettevõtluse piiramiseks  on vaja tunduvalt vähendada ja seadusandlust lihtsustada. Samas kontrollivat ametkonda vähendada!

Kui riigil on vaja teada põllumajanduse toimimise kohta andmeid  ja riik saab ja soovib maaettevõtlust selle teada saamiseks toetada – siis tuleb põllumajanduse alla omahinna tootmise kompensatsiooni  maksta väärikalt! Mitte tublisid ja tarku maainimesi jooksutades, alandades, tülitades kõige kiiremal tööajal.

*Ülemaailmselt rahvaste/elanikkonna kasvu ja rändepoliitika varjus  kahanevad pidevalt meie tillukese rahvakillu ellujäämise võimalused.  Selletõttu leian, et Eesti riigikogusse peaksid kandideerima eelkõige lastevanemad – kes oskavad – tänu järeltulijatele maailma, seal hulgas ka oma rahva saatust pikemas perspektiivis näha ning igat ajahetke, mis meile on antud. olulisemalt väärtustada, kui ilma järeltulijateta poliitikud.

Kuidas?

Vähendada koheselt  oluliselt survet suurperedele – „laste kaitsmise sildi all”.

Lõpetada  ka ebavõrdne kohtlemine väärikas eas, kus laste vanemad peavad hooldekodu eest täies ulatuses ise tasuma – kuid lastetuid hooldab riik. Need, kes  nooremas eas lapsi kasvatasid ning pidid sageli loobuma laste nimel kutsumusest – või tasuvast ametist. Samal ajal, kui lastetud said end teostada. Siis oli ju ka lastetutel  võimalus oma vanaduspõlve kindlustamiseks juba eluajal..

*Soovin väärtustada ja kaitsta meie põlisrahva ajalugu, keelt ja traditsioone.

Seal hulgas eriti murdekeeli, põliseid pühapaiku, veel säilinud rehielamuid, rahva kombeid ja traditsioone jpm. Meie küla- meie rahva varasalve – kus säilib hoiul meie MEEL ja KEEL!

Toimetaja tutvustus:

Mahemesinik ja metsanaine Eha Metsallik, Aasta Hiiesõber 2017.

Aasta hiiesõbra tiitli sai Eha Metsallik

https://www.err.ee/646310/aasta-hiiesobra-tiitli-sai-eha-metsallik

Eha Metsallik: Loodust hoiab inimese süda

http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/eha-metsallik-loodust-hoiab-inimese-suda?id=60554343

Eha Metsallik – Põlisrahva ellujäämine

https://www.youtube.com/watch?v=A740EE5SoC8

Süda-Eesti uhkustab põneva piirialaga

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/suda-eesti-uhkustab-poneva-piirialaga?id=65780352

See ürgne Maarjamaa

http://maaleht.delfi.ee/news/lehelood/koik/see-urgne-maarjamaa?id=71097681

Kas tõepoolest on võimalik puudega suhelda?

http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/kas-toepoolest-on-voimalik-puudega-suhelda?id=65743058

Märtsikuine meenutus: Meie kohus on mõista, mitte hukka mõista!

http://maaleht.delfi.ee/news/eestielu/arhiiv/martsikuine-meenutus-meie-kohus-on-moista-mitte-hukka-moista?id=64306305

ELURIKKUSE ERAKOND

Oleme registreeritud erakond alates 21.11.2018.
Reg.nr: 80557923
E-post: info(at)elurikkuseerakond.ee