Hiite Maja sihtasutus ja Elurikkuse Erakond kutsuvad 24.02. tähistama Eesti Vabariigi 102. aastapäeva esivanemate hiiepaikades. Mitmel pool Eesti hiites korraldatakse sel puhul juba kolmandat aastat järjest pidulikke kogunemisi. Samuti kutsutakse kohalikke seltse ka ise ühiskülastusi korraldama ja sellest avalikkusele teada andma.
Võtke kaasa lipud, et muuta see päev pidulikumaks ja tuua oma kodudele, seltsidele, ettevõtetele ja riigile põlist väge, rõõmu ja tarkust. Uuendame meie rahva tava tähistada olulisi tähtpäevi hiites sini-must-valgete lippude all.
Eesti on peale taasiseseisvumist taastanud enamiku riiklikke sümboleid, traditsioone ja institutsioone, kuid looduslike pühapaikadega seotud tavad ja kultuurimälu ootab siiani uuendamist. Ometi on hiied päris-Eesti, oma ja põline esivanemate pärand.
Sini-must-valge lipp on looduslike pühapaikadega seotud oma sünnist peale. 5.06.1884. pühitsesid Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmed esimese sini-must-valge lipu Otepää Pühajärve ääres selle püha veega. EÜSi toonase esimehe Peeer Hellati sõnul sõideti lipu pühitsemiseks pühale maale ja lipp pühitseti Taara nimel kogu eesti rahvale. “Taara vaim, kes Eesti rahvast senini kõigest viletsusest hoolimata elul on hoidnud, olgu silmapilgul ja ka edaspidi meie kaitsjaks,” ütles Peeter Hellat lipu pühitsemisel.
Enne teist maailmasõda oli tavaks tähistada sini-must-valgete ja samuti seltside ning kaitseliidu malevate lippude all rahvuslikke tähtpäevi looduslikes pühapaikades.  Toonastest ajalehtedest võib lugeda, kuidas tähtpäevadel kogunesid tuhanded inimesed lippude all hiitesse tuld tegema, kõnesid pidama, laulma ja tantsima. Selliseid pühi peeti Virumaal Tammiku ja Ebavere hiies, Tartumaal Ervu ja Terikeste hiies jm.
Nõukogude kord keelustas meie rahvuslipu ja kustutas paljude eestlaste hiiemälu. Memmed-taadid Viru- ja Läänemaal jm meenutavad, et tollal ei juletud neist asjust isegi kõnelda. Nüüdseks on Eesti Vabariik oma sümbolid, institutsioonid ja mitmed traditsioonid taastanud, kuid hiiepühade tava alles ootab uut tulemist.
Niisiis võtkem 24.02 hiitesse kaasa oma kodude, seltside, kaitseliidu malevate jt ühenduste lipud. Jätame koju erimeelsused ja tähistame Eesti sünnipäeva esivanemate väepaikades ühiselt ja väärikalt. Uuendame ilusat tava, muudame selle pidupäeva eriliselt meelejäävaks ja anname oma riigile ja selle sünnipäevale põlist sisu ja väge.
Kuidas leida kodule lähim pühapaik, saab vaadata allpool viidatud pühapaikade kaardilt. Kindlasti tutvuge eelnevalt allpool lisatud heade hiietavadega.
Valdav enamik pühapaiku on täna kaardistamata ja kadumas koos viimaste mäletajatega. Varem kaardistatud ja erinevates andmekogudes talletatud 1200 pühapaika on aga kantud kaardile. Hiite Maja SA, Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse ning Maa-ameti koostöös valminud kaardi leiate siit: https://hiis.ee/pyhapaikade-kaart
Mobiilisõbralik kaart avaneb otse siin: https://hiiepaik.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=09558607d1dd4c07acc46c338b2196ac

🌱 Harjumaal ootab retkelisi Muraste hiis Harku vallas. Kogunemine kl. 11.00 Muraste mõisa ees. Programm puudub, kuid võtame vastu kõik, mida loodus pakub. Muraste hiie kohta saab ka pärimusi kuulda. Korraldaja Muraste looduskooli juhataja Val Rajasaar (tel 51 58 379) Kaasa palume võtta lipud.

🌱 Harju- ja Raplamaa inimesed on oodatud üheskoos Kose lähistel Saula siniallikatel. Saula hiis kannab sümboolselt Eesti rahvusvärve. Retke viivad läbi ERE liikmed Helen Orav, Siiri Puttonen, Margery Peuša. Kogunemine kell 11.00 parklas. Kaasa palume võtta lipud.

🌱 Soomaa põneva retke Meiekoselt Ojasuusse viivad läbi kogenud loodusretkede korraldajad Aivar Ruukel (50 61 896) ja Edu Kuill. Kogunemine kell 11.00. Meiekose sillal keset Soomaa Rahvusparki, Pärnumaa ja Viljandimaa piiril. Kaasa palume võtta lipud.

🌱 Tartu– ja Põlvamaa on oodatud Taevaskojaskus retke viib läbi sündmuse üks algatajaid, looduslike pühapaikade ja rahvapärimuse uurija ning tutvustaja Ahto Kaasik (tel 56 686 892, ahto@hiis.ee). Kogunemine Taevaskoja pärimusmatkaks Saesaare (Taevaskoja) parklas kell 12.00. Pidulik kogunemine Suures Taevaskojas kell 13.00. Kaasa palume võtta suured või väikesed lipud.

🌱 Võru- ja Valgamaa retkelised liiguvad Kooraste Kõrgemäe hiide Epp Margna juhendamisel.
Kõrgemäe hiide (Kooraste) tulla soovijatel on oluline teada, et see on matk metsikus looduses -tihnikud, tõusud, langused – keerulisel maastikul matkamine. Seega peavad tulijad olema võimelised kõndima suhteliselt kehval maastikul ja kõndida tuleb ca 2 km, millest 1 km on metsatee ja ca 1 km tihnik. Möödume teekonnal Pühajõe servas olevast sorist – kõnnime endise suurtalu, Kusto-Tamme talu, maadel. Alustame matka kell 11. Korraldajaks kogukonna liikmed Janica Sepp ja Airi Hallik-Konnula. Kaasa palume võtta lipud.

🌱 Läänemaa ja Raplamaa kandi retkelised on oodatud Ubasalu hiies Kullamaal
Kogunemine 11.00 Ubasalu mõisa juures . Koordinaadid: X: 6526855, Y: 499290
Jätame autod mõisa juurde ja liigume edasi Ubasalu küla kirdeserva veeres olevasse hiiesalusse, kus asub ka Hiiekiriku nimeline hiiekivi.
Oleme mõnda aega seal, laulame kalevalariimilisi laule, jagame hiiehaldajatele ande. Pärastpoole, kellele sobib, peale hiiesalus olemist, on kavas teha matk ka Ubasalust ida poole jäävatesse metsadesse, sealsetesse põlislaantesse. matka pikkuseks umbes 5-6 km, sellest u 1,5-2 km mööda külavahe-või metsavahe teid pidi. matka sisse jäävad vanad salumetsad, metsalagendikud (kurrukid), looduslikus sängis voolav väike Kõberoja nimeline ojake ja Iideva ohvrikivi “Hiiekivi”. maastikku uurides ja ortofotot vaadates võib metsade vahel olla ka võimalikke puisniitusid.
Hiieretke ja matka viib läbi Marek Laimets
Hiiekiriku kohta selline pärimuskild: Seal, kus se Ubasalus se iie kirik on – üitasse iie kirik – rahvas käisid seal Jumalad kummardamas. Vat, enne olid ju kõik niuksed eba asjad; kus käisid kummardamas puude all ja igas ääres! Kui selle kivi peal pidi tantsitama, siis se kivi pidi akkama mürisema – see oli enne üks püha paik.
Ann Roosel s. 1862 Lihula vald. Elab saunikuna Kullamaa vallas Pähkülas Põllusmaa saunas, jutud kuulnud vanematelt ja ümbruskonnast.Kaasa palume võtta lipud.

🌱 Viljandi jalutuskäik algab kell 11.30 Ilmapuu juurest. Liigume tunnikese Kirsimäele ja Kaevumäele mis on algselt olnud eestlaste linnus. Sealt üle rippsilla Filosoofide alleele kus on ohvrikivi ja kivi Kalevipoja tsitaadiga. Korraldajaks Peep Tobreluts. Kaasa palume võtta lipud. 

🌱 Raplamaa ja Järvamaa retkelisi ootab mahemesinik, metsanaine, aasta 2017 hiiesõber Eha Metsallik (55 45 886).  Retk Paluküla Hiiemäele algab kell 12.00. Kell 13.00 on Kädva Külamajas Külamajas – Vastlapäevale ja Vabariigi aastapäevale pühendatud söömaeg. Kõik on oodatud, toidu eest väike tasu!
Kell 15.00 on võimalus vaadata uut “Talve” filmi – endiste osatäitjatega. Kui lund on saab pika liu! Kaasa palume võtta lipud.

🌱 Virumaa inimesed on oodatud Purtse hiiemäele, kus neid ootab  kohaliku elu edendaja Kaja Toikka (tel 56 467 137, toikka.kaja@gmail.com). Ürituse algus kell 10.00. Kaasa palume võtta lipud.

🌱Tulimäe hiie pidupäeva retk Koguneme Tulimäel Karukivi lähedal metsaserval. Jalutame läbi Põrguhaua Armuorgu. Seal on kõigil osalejatel võimalus jagada mõnda laulu või lugu, mis sel pidupäeval tähenduslikuna tundub. Ühiselt laulame mõned regilaulud ja laulumängud.

Lisainfo: Facebooki grupp “Lipuga hiide”

Ahto Kaasiku ja Lauri Tõnspoja ühisloomingus on valinud EV102 sünnipäevaks ka pidupäeva laul: “Kõik mis laulame see tulgu”

Seda saab kuulata ja kaasalaulda siit: https://youtu.be/Ady5wlq8KkE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaga seda elurikkust ka teistega!